Daniela Butnaru

Daniela Butnaru
Romanian Academy · Institutul de Filologie Romana "A. Philippide" din Iasi

About

26
Publications
10,064
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
Ne-am propus, în acest articol, să urmărim formarea (prin procese structurale de polarizare și diferențiere, teoretizate de Dragoș Moldovanu) și evoluția în timp a cîmpului toponimic dezvoltat de la hidronimul Crasna, numele unui afluent al rîului Bîrlad. Organizarea unui astfel de ansamblu toponimic în jurul unui toponim principal, care desemnează...
Article
Full-text available
This study aims at analyzing the formation (through differentiation and polarization processes as described by Dragoș Moldovanu) as well as the evolution of the toponymic field developed from the hydronym Crasna, the name of a tributary of the Bîrlad River. The organization of such a toponymic ensemble around a main toponym which denominates a (soc...
Article
Full-text available
The scientific research activity is currently in need of a good relationship with the digital technologies. Some features, which may be prompted by the internal epistemological problems or opportunities emerged from the particularities of the scientific area, provide the possibility favouring the happy encounter of the two, namely, research and tec...
Article
Full-text available
Academicianul Iorgu Iordan a avut contribuţii însemnate în diverse domenii ale lingvisticii: gramatica şi stilistica limbii române, romanistica, lingvistica generală, geografia lingvistică şi, nu în ultimul rând, toponimia şi antroponimia. Punctul de plecare al interesului său pentru toponimie a fost, după cum el însuşi mărturiseşte în Memorii, o p...
Conference Paper
Full-text available
Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) [The small (structural and etymological) toponymic dictionary of Moldavia] – a new lexicographical approach Abstract: Starting from some examples excerpted from Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), the authors aim to highlight the novelty brought in lexico...
Article
Full-text available
Fiind în strânsă legătură nu doar cu geografia unei zone, prin aceea că surprind caracteristici geomorfologice ale terenului şi descriu relieful, vegetaţia, fauna sau se referă la repere, construcţii, ci şi cu istoria oamenilor care au trăit aici, cu viaţa socială şi economică, cu limba popoarelor care au locuit în acel areal, este firesc ca toponi...
Article
Full-text available
Pentru identificarea originii toponimelor personale 2 , ideal este să se depăşească faza " etimologiilor de birou " , prin care se indică doar antroponimul inclus în denumirea locului, şi să fie identificată chiar persoana care stă la originea toponimului 3 , prin consultarea documentelor de arhivă (inedite sau publicate) sau, în cazul toponimelor...
Book
Full-text available
"Micul dicţionar toponimic al Moldovei" [MDTM], dicţionar structural şi etimologic, cuprinde o selecţie de toponime reprezentative pentru Moldova istorică, desemnând obiecte (socio)geografice diverse - localităţi, ape curgătoare şi stătătoare, forme de relief, păduri sau câmpii etc. - grupate după metoda câmpurilor toponimice. Pentru fiecare toponi...
Article
Full-text available
Pour établir l'étymologie « absolue » des toponymes formés à partir des noms de personnes, très fréquents, il faut faire appel à des recherches sur le terrain, pour les toponymes récents, ou à de vieux documents contenant des informations sur les anciens propriétaires. Les recensements réalisés pour la Moldavie dans la première partie du XIX e sièc...
Article
Full-text available
Dans toutes les cultures le nom a toujours été associé à sa signifiance étymologique ou à une tradition, à travers desquelles a lieu son apparition. Cette perception est valable aussi pour les noms de lieux, certains d'entre eux étant mis sous la protection des saints protecteurs, d'autres gardant dans une manière visible la liaison à un héros épon...
Conference Paper
Full-text available
Hodonimele sunt nume care desemnează, identifică drumuri, trecători, poduri 1. Ne propunem să analizăm acest segment al toponimiei româneşti din trei puncte de vedere, urmărind elemente de tradiţie şi de noutate. Toponimele discutate aici au fost adunate din diverse documente publicate, din documente din arhive sau în timpul unor anchete efectuate...
Article
Full-text available
The study aims to examine ways of manifestation of denomination for Orthodox monasteries and hermitages in Moldovia (Romania), based on examples drawn from documents or fieldwork. The popular, spontaneous, secular names, as results from the ad-hoc identification of these places of worship, are formed from the name of a stream, a landmark, a village...
Conference Paper
Full-text available
Procesul de formare a unor toponime plecând de la alte toponime este frecvent şi a fost studiat de diverşi alţi cercetători. Astfel, observând relaţiile care se stabilesc între unele nume de ape şi de localităţi, Gh. Bolocan, numea acest proces " transfer de nume " (Bolocan 1977: 171−180). În funcţie de direcţia transferului şi de sufixul cu care s...
Article
Full-text available
La distorsion de la toponymie roumaine populaire dans la norme officielle Faisant suite à des enquêtes sur le terrain et à l’étude de divers documents écrits, l’auteure analyse quelques aspects de la toponymie officielle de la Roumanie. Dans son intervention, elle propose de mettre en évidence quelques types de modifications des toponymes populair...

Projects

Projects (3)
Project
Crearea unei baze de date toponimice (conectată la o hartă cu nume de locuri) pentru nord-estul României. Furnizarea de informaţii privind localizarea, prima atestare şi etimologia toponimelor, plecând de la lucrări de specialitate şi anchete toponimice.
Archived project
În cadrul acestui proiect se urmăreşte tratarea lexicografică structurală (conform teoriei câmpurilor toponimice elaborată de Dragoş Moldovanu) a unor nume de locuri din provincia Moldova (de pe actualul teritoriu al României), observându-se diversele procedee de formare a toponimelor, primele lor atestări, evoluţia denumirilor în timp. Proiectul este unul colectiv, realizat la Departamentul de toponimie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi.