Daniel Mikecz

Daniel Mikecz
Hungarian Academy of Sciences | HAS · Institute for Political Science

PhD

About

35
Publications
13,445
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
228
Citations

Publications

Publications (35)
Chapter
Full-text available
Der Beitrag zeigt zunächst, dass das Konzept der ungarischen Zivilgesellschaft historisch vor allem mit Emanzipations- und Modernisierungsbewegungen verknüpft ist. Danach informiert er über die Regelungen und Tendenzen politischer und gesellschaftlicher Beteiligung seit dem Systemumbruch, die durch eine Partizipationsschwäche gekennzeichnet war. In...
Technical Report
Full-text available
Fear is present in public discourse around the world, it affects our mental state, it is the strongest emotion used by politiciansto influence society, manipulate it or change social attitudes.Fear is believed to be most commonly used by populists,who are more successful at reaching their often less-educated voters and motivating them to vote thank...
Article
Full-text available
The paper investigates the emotional, grief-based resilience-building of a social movement, the Living Memorial in Hungary. The movement was initiated in 2014 as the Hungarian government announced the installation of a memorial of the German occupation of 1944, which denied the responsibility of the Hungarian state in the Holocaust. The Living Memo...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has had massive, global-scale impacts. For the realization of policy goals, the pandemic calls for citizen co-production. Since most policies are voluntary, levers for encouraging compliance with them oblige public servants to find ways to activate residents’ civic sense of duty. Such efforts are likely to be more effective if...
Article
Zusammenfassung Seit den Parlamentswahlen von 2014 ist ein offener Konflikt zwischen der ungarischen Regierung und kritischen zivilgesellschaftlichen Organisationen entbrannt. Nach Auffassung des Fidesz-Regimes sind die meisten Watchdog-NGOs politisch, parteiisch und vertreten ausländische Interessen. Als Beleg hierfür wird die Unterstützung durch...
Article
Full-text available
Since the mid-2010s a political discourse began on the role of civil organizations as a counterbalance to the democratic backlash in Hungary. The idea that civil society can be an agent of democratic transition and have control over politics can be dated back in East Central Europe to the end of the 1970s. The paper aims to reveal how the political...
Technical Report
Full-text available
In September 2019, the third Global Climate Strike organized by the Fridays For Future (FFF) protest campaign mobilized 6000 protest events in 185 countries and brought 7.6 million participants out onto the streets. This report analyses survey data about participants from 19 cities around the world and compares it to data from an international surv...
Preprint
Full-text available
In September 2019, the third Global Climate Strike organized by the Fridays For Future (FFF) protest campaign mobilized 6000 protest events in 185 countries and brought 7.6 million participants out onto the streets. This report analyses survey data about participants from 19 cities around the world and compares it to data from an international surv...
Article
Full-text available
The paper investigates the moral element of the claims-making process in the case of solidarity movements. The question is how claims are made and articulated if the claimants do not seek direct benefits but refer to moral principles. The paper answers the research question by identifying the role of morality on three levels of two Hungarian solida...
Preprint
Full-text available
Report on the results of a survey of participants of the Frida^ys for Future climate change protests on 15 March, 2019 in 13 European cities
Article
Full-text available
While populism in general has neither an elaborated meaning, nor program, in the academic discourse it is regarded as a method of doing politics, according to which a populist politician refers to the common people, without any of their real participation1 . The democratic backlash and the illiberal tendencies in countries like Hungary, Poland and...
Conference Paper
Full-text available
Social media amplifies some general social and political tendencies, thus it changes the general trends of political participation and social movement mobilization, as well. The architecture of social media is more and more based on visual content, which supports emotional mobilization and emphasizes the expressive dimension of protest. Also, socia...
Article
Full-text available
Two parties gained seats in the Hungarian parliament for the first time in the general elections of 2010. Both of these parties had a strong movement background, which seemed to be more obvious in the case of the radical right Jobbik, but the green LMP party also had strong ties to the Hungarian alternative movement. In this article I analyze the s...
Book
Full-text available
This volume entitled ‘Politics Beyond Institutions: connections, interactions, experiences’ includes the manuscripts of some of the presentations at the 20th Annual Conference of the Hungarian Political Studies Association, Panel ‘Politics Beyond Institutions: identities, engagements and communication.’ which was held on the 6th and 7th of June 201...
Chapter
Full-text available
A civil szervezetek, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak a demokratikus politikai folyamatok fontos szereplői: befolyásolni kívánják a kormányzati döntéshozatalt anélkül, hogy ők maguk kormányzati pozícióba akarnának kerülni.1 A felsorolt három szereplő eltérő tulajdonságokkal, részvételi sajátosságokkal, változatos szervezeti formákkal és ko...
Chapter
Full-text available
In the last month of 2014 a massive protest cycle began in Hungary against the so called internet-tax. Later the protests were reframed, and it gave space to express a general dissatisfaction with the third Orbán-government. In the domestic context these post-election protests can be placed in the series of the “civil ethos” protests in Hungary, wh...
Article
Full-text available
Mikecz Dániel, tudományos segédmunkatárs MTA TK Politikatudományi Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A 2000-es évek közepén megkezdődő radikális jobboldali tiltakozások során az alapkonf-liktusok mellett a köztéri, közrendi konfl iktusok kerültek a fi gyelembe középpontjába. Ennek oka egyrészt az tiltakozások és azok kezelésének addig nem tapasztalt erőszakos-s...
Article
Full-text available
Enhanced communication between citizens and decision makers furthering participation in public decision making is essential to ease today’s democratic deficit. However, it is difficult to sort out the most important public inputs from a large number of comments and questions. We propose an online solution to the selection problem by utilising the g...
Article
Full-text available
A hallgatói mozgalom szempontjából 2013 legfontosabb eseménye az egyetemfoglalás, azaz az ELTE BTK „A” épületében lévő egyik nagyelőadó elfoglalása a felsőoktatási keretszámok csökkentése, a hallgatói szerződés és a felsőoktatási forráskivonással szembeni tiltakozás kifejezése és a hallgatók hat pontjának elfogadtatása érdekében. Az alábbi tanulmán...
Chapter
Full-text available
A tanulmányban tehát arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen alakvál-tozásokon ment át a radikális jobboldali és az alternatív mozgalom Magyaror-szágon, amely összefüggésbe is hozható a mozgalmi pártok sikerével; valaminthogy milyen körülmények befolyásolták Magyarországon a két mozgalmi sze-replő intézményesedését. A tanulmányban mozgalom a...
Article
Full-text available
A tanulmány azt a kérdést eszegeti, hogy milyen események nyomán ért véget aglobalizációkritikus tiltakozási ciklus. A tiltakozási ciklusokkal oglalkozó szakirodalomalapján a következő demobilizációs faktorokat különböztettem meg: a közfgyelemmegváltozása, a döntéshozatalba való bevonás, a mozgalom intézményesedése, amozgalmi sikeresség. A 2001....
Article
Az európai integrációról szóló elméletek fősodra nem foglalkozik az európai globalizációkritikus baloldal által felvetett kérdésekkel, az integráció irányát és sebességét meghatározó bonyolult érdekkötődések és hatalmi struktúrák hálójával. Ebben a dolgozatban azokat az elméleteket kívánom bemutatni, amelyek a kritikai, neomarxista hagyomány felől...
Article
Full-text available
A tanulmányban a mozgalomkutatás irodalmán belül azokra az elméleti konstrukciókra koncentrálok, amelyek a mozgalmi identitásképzéssel, a mozgalmi kultúrával foglalkoznak. A mozgalmak tanulmányozásában a kultúra azért központi jelentőségű, mert maga a mozgalom, amely nem azonosítható az aktivistákkal, a szervezetekkel vagy akár a szervezetek összes...
Conference Paper
Enhanced communication between citizens and decision makers furthering participation in public decision making is essential to ease today’s democratic deficit. However, it is difficult to sort out the most important public inputs from a large number of comments and questions. We propose an online solution to the selection problem by utilizing the g...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
A Canadian Board on Conference 2008. augusztusi jelentése a kanadai kulturális iparral foglalkozik. Az alábbi cikkben a jelentés kapcsán írunk a kreatív gazdaságról, a kulturális iparról.
Article
Full-text available
Az alábbi dolgozatban azt a problémát járom körül, hogy miért folyik az alternatív mozgalmi családon belül vita a bal–jobb politikai kategóriák érvényességét illetõen. A globalizáció- kritikus mozgalmakon belül a konfliktusok alapja más országokban általában a reformista– radikális szembenállás. A magyar mozgalom különlegessége a nemzeti kontextusr...
Article
Full-text available
A társadalmi mozgalmak követeléseiket és érdekeiket tiltakozó akciókon keresztül artikulálják, s ennek érdekében minden rendelkezésükre álló erőforrást mobilizálniuk kell. Ahogy a kommunikációs szféra átalakul az internet megjelenésével, sok társadalmi mozgalom felhasználja az elektronikus kommunikációt céljai megvalósítása érdekében. A cikk szerző...
Article
Social movement organizations (SMOs) articulate their demands and interests through protest actions with the aim of influencing government decisions. For the success of the collective action, all accessible resources need to be effectively mobilized. As the communication sphere changes with the emergence of the Internet, many SMOs use Computer Medi...
Article
A társadalmi mozgalmak leghatékonyabban a médián keresztül tudják elérni és mobilizálni lehetséges támogatóikat. Eközben kialakítják saját összefüggő interpretációs rendszerüket környezetükkel, ellenfeleikkel, a kitűzött céljukkal, saját szerepükkel kapcsolatban. Ezeket a mozgalomkutatás frame-eknek, értelmezési kereteknek nevezi. Az alábbi tanulmá...

Network

Cited By