Danica Skara

Danica Skara
University of Split · Department of English Language And Literature

PhD

About

10
Publications
1,539
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
6 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Additional affiliations
January 2008 - January 2016
University of Split
Position
  • Professor (Full)
Education
June 1993 - June 1996
University of Zadar
Field of study
  • linguistics
June 1990 - June 1992
University of Zagreb
Field of study
  • Linguistics

Publications

Publications (10)
Article
Polazišnu osnovu ovoga rada čine rezultati kontrastivne analize poslovica koje pripadaju različitim jezicima i kulturama. Ispitivanja rečenične strukture poslovica pokazuju da različiti jezici dijele neke zajedničke karakteristike. Sve to upućuje na postojanje jedne univerzalne strukture koja je imanetna poslovičnom načinu izražavanja. Zadatak je o...
Article
Full-text available
U ovome članku autor nastoji ukazati na pisca B. Kotruljevića i na njegov rukopisni rad Della mercatura et del mercante perfetto koji datira iz 15. st. Posebna se pažnja skreće na važnost ovog rada za paremiološka istraživanja općenito, s obzirom da je prethodio brojnim poznatijim poslovičnim zbirkama tadašnjega doba. Rezultati provedenih empirijsk...
Article
Na temelju analize prijevoda Starog Zavjeta moguće je zaključili da postoji veliki broj poslovica koje su još uvijek aktualne u hrvatskom ili sprskom ili njemačkom jeziku i čija struktura i sadržaj upućuje na Stari zavjet kao njihov mogući izvor. Stari zavjet nije dakle samo religiozno štivo nego i svojevrsni antologijski izbor poslovičnih misli dv...
Article
Full-text available
Osnovna je namjera ovoga rada upozoriti na postojanje i nastanak riječi koje su poznate pod nazivom pučka etimologija. Ova se pojava promatra u okvirima tvorbe riječi i kreativnih mogućnosti jednog jezika, a manje kao izdvojena problematika koja se pripisuje jeziku tradicije i krivom tumačenju izvornika. Analizom pučke etimologije moguće je dati od...
Article
Ovaj članak obrađuje tvorbenu problematiku s aspekta jezika u kontaktu i jezičnog posuđivanja općenito. Osnovni cilj kojem autor članka teži je sljedeći: — utvrditi engleske elemente u hrvatskom ili srpskom jeziku — analizirati ih prema pravilima tvorbe riječi jezika primaoca — vidjeti da li su engleski elementi uvjetovali ikakve promjene u tvorben...
Article
Poslovice su najneposredniji izraz tradicije i kulture određenog naroda. Žena je oduvijek imala specifičnu ulogu u tradiciji; stoga su i brojne poslovice koje govore o raznim fazama njena života. Osnovni zadatak ovog rada je istražiti sličnosti i razlike u poimanju žene u različitim kulturama s posebnim osvrtom na poslovično blago hrvatskog ili srp...
Article
Full-text available
Primami je cilj ovoga rada istražiti kulturne i kognitivne modele metafore utemeljene na poimanju boja. Poslovice, fraze i metafore promatraju se kao okvir kognitivnog i jezičnog uzorka koji se učestalo koristi u komunikaciji. Novija istraživanja u psiholingvistici pokazuju da je značenje navedenih idiomatskih izraza snažno motivirano čovjekovim ko...
Article
U ovoj studiji poslovice i metafore se promatraju kao modele kognitivne ekonomije i kao prilagodba kognitivnih obrazaca potrebama komunikacije. Čini se da stvaratelj poslovične rečenice često odabire metafore kao kategorizacijsko oruđe iskustva. Često se oslanjamo na modele konkretnog svijeta za konceptualizaciju apstraktnih pojava. Postoje spacija...
Article
Full-text available
This paper addresses the linguistic reframing of the human body in contemporary culture. Our aim is to provide a linguistic description of the ways in which the body is represented in modern English language. First, we will try to focus on body metaphors in general. We have collected a sample of 300 words and phrases functioning as body metaphors i...

Network

Cited By