Dana Fialová

Dana Fialová
Charles University in Prague | CUNI · Department of Social Geography and Regional Development

About

54
Publications
22,463
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
323
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
214 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
January 1999 - present
Charles University in Prague, Faculty of Sience
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (54)
Article
Full-text available
This paper aims to reveal what is the current position of gardening as a leisure activity for urbanites, in general and in competition with other hobbies, and how the space of the urban domestic garden is perceived in this regard. To gather data, a questionnaire survey of 302 urban domestic garden keepers was conducted. The survey took place betwee...
Article
Full-text available
Článek vysvětluje příčiny změn v cestovatelském chování v důsledku pandemie. Odkazuje na interaktivní přehled vývojových dat v návštěvnosti krajů i turistických oblastí Česka. Tato data dobře dokumentují změnu trendu a poskytují příležitost pro diskuzi, jak a proč je tento trend také ovlivňován turistickým a rekreačním potenciálem jednotlivých územ...
Article
Full-text available
Zoos are one of the most visited tourist and leisure attractions. After all the important Central-European zoos closed in the spring of 2020 due to the COVID-19 pandemic, a few weeks later they started to re-open. The main goal of this article is to evaluate how the number of visits developed after the first zoo re-openings and what specific factor...
Article
This paper aims to analyze selected socio-economic aspects of golf courses (GC[s]) in the Czech Republic (CR). The analysis strives to determine what aspects affect the development and dynamics of the golf market. The analysis revealed that the construction and development of the GCs are related to the socio-economic type of territory. Most GCs are...
Chapter
Full-text available
This chapter underlines the key role of a city centre in urban space gastronomy. It offers a four-step perspective, ranging from urban to local. First, the example of Saint Petersburg (Russia) shows that gastronomy reflects the major phases of urban growth. Here, eating establishments are used as a proxy for the city centre. Second, the example of...
Article
Full-text available
A key feature of contemporary tourism is massive investment on the part of developers in tourism-related urbanisation, with this made most manifest in the construction of recreational apartment houses, and the expansion of ski slopes and golf courses. For obvious reasons, such activities are directed at traditional centres of tourism, which respond...
Book
Full-text available
The publication Czech Historical Atlas. Chapters on the History of the 20th Century freely follows the long-lasting cooperation between experts from the Institute of History CAS, the Department of Geomatics of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague and the Department of Social Geography and Regional Development...
Article
Full-text available
Článek představuje funkce, které mohl plnit v minulosti i plní či dosud libovolný vodní tok. Zde na příkladu Vltavy, která je pro Česko symbolem, plní funkci energetickou, dopravní, rekreační, její voda je surovinou či poskytuje obživu řadě profesí. Umí sloužit, ale také škodit, proto je třeba k ní přistupovat s respektem
Article
Full-text available
Souvenirs are one of the symbols of destination. The method of sale and the range available to tourist are also of significant interest. Tourists take souvenirs home as memories of their trip. The question is whether souvenirs use the local potential of a destination. This article investigates the relationship between souvenirs and local culture an...
Article
Full-text available
Zoos are one of the most visited tourist attractions worldwide - we should perceive them, therefore, not only as places where animals are kept, but also as places frequented by large numbers of people. This is why we talk of zoo tourism. However, there are different definitions of a zoo. This wide range of possible approaches to what actually the z...
Article
Full-text available
The attendance belongs to the basic quantitative indicators, which are used for assessment of the offer in the tourism. It should be used for monitoring of development, geographical structure, seasonality and from interpretational view also for monitoring of achievement or failure. This paper discusses, emphasizes and evaluates the very current top...
Article
Full-text available
The main goal of the paper is an evaluation of the dynamics of golf course (hereafter GC[s]) construction in the Czech Republic (hereafter CR) after 1990 and an assessment of the impacts and the consequences of the GCs on the landscape. The construction of the GCs was evaluated from the point of view of the physical-geography with regards to human...
Article
Full-text available
V zimním cestovním ruchu spojeném se zimními sporty je možné v posledních letech pozorovat jistou stagnaci. Nedochází již k výraznému celkovému nárůstu počtu účastníků, ale vznikají nové lyžařské areály a stoupá mezi nimi konkurenční boj. Z hlediska konkurenceschopnosti je nutné zabývat se důvody, které vedou ke konečnému výběru lyžařské destinace...
Article
Full-text available
The medium-sized historical towns in Czechia have at their disposal a preserved cultural heritage which constitutes important potential for tourism. Apart from some exceptions, these towns are rarely a destination of tourists, but rather of the visitors who come to visit them in connection with a targeted stay destination. They also choose them as...
Article
Full-text available
Článek na příkladech letního i zimního cestovního ruchu poukazuje na enormní spotřebu vody v tomto odvětví. Využívá k tomu příklady, k jejichž konkretizaci mohou dojít s pomocí uvedeného návodu a na základě vlastních zkušeností čtenáři sami. Nabízí i alternativy pro zmírnění v budoucnu neudržitelné situace.
Article
Full-text available
Social networks and creation of social capital in second-home localities – Second home tourism has major economic, environmental and social impacts on the localities in question. The aim of the presented study is to find out how second home tourism influences the social environment of a municipality, and whether and how it contributes to the creati...
Article
Full-text available
V zimním cestovním ruchu spojeném se zimními sporty je možné v posledních letech pozorovat jistou stagnaci. Nedochází již k výraznému celkovému nárůstu počtu účastníků, ale vznikají nové lyžařské areály a stoupá mezi nimi konkurenční boj. Z hlediska konkurenceschopnosti je nutné zabývat se důvody, které vedou ke konečnému výběru lyžařské destinace...
Article
Full-text available
Článek se věnuje jedné z nejprogresivnějších forem turismu – gastronomickému cestovnímu ruchu. V popředí této formy stojí autentický zážitek spojený s návštěvou výrobny potravin či gastronomického zařízení a degustací tradičních či naopak inovativních pokrmů a nápojů. Jídlo tak již nepředstavuje při cestování jen uspokojení základních fyziologickýc...
Article
Full-text available
Článek pojednává o důležitosti a účelu statistických dat sledujících počet návštěvníků v turistických destinacích různé hierarchické úrovně. Upozorňuje na potřebu jejich správné interpretace a na příkladech objasňuje jejich použití nejen při řízení destinace z hlediska jejího dlouhodobého vývoje.
Article
Second home tourism has major economic, environmental and social impacts on the localities in question. The aim of the presented study is to find out how second home tourism influences the social environment of a municipality, and whether and how it contributes to the creation of social capital and the knowledge transfer. It ensues from the use of...
Article
Full-text available
The article focuses on geoparks as areas with a specific form of local heritage protection. It contributes to a research into two interconnected fields: firstly, the research into local people's participation in local development; secondly, the research into tourism sustainability. Discussion of foreign publications reveals that in the context of C...
Article
Full-text available
Městský cestovní ruch v posledních letech nabývá na významu. Počet turistů a návštěvníků měst se zvyšuje a vzhledem k jejich silné koncentraci do určitých oblastí dochází k vytváření tzv. městských turistických okrsků. Tyto turistické okrsky jsou charakteristické nejen koncentrací atraktivit cestovního ruchu a tím i koncentrací turistů, ale také sl...
Conference Paper
Full-text available
Always in flux, landscapes are never stabile. Mobilities of various objects and subjects are either inherent part or directly and indirectly contribute to these continual transformations. During the 20th century Czech landscapes have witnessed several transformations induced by political, cultural, economic and societal development. Thus the aim of...
Article
Full-text available
This text inform readesr about a relatively new formo f tourism so-called dark tourism, witch is considered a product of the post-modern era. It describes a typology of dark tourim, considering supply and demand along with visitor motivation, utilizing examles from Czechia and the world at large- The article conciders wheter or not i tis moral to c...
Article
Full-text available
Příspěvek pojednává o současných efektech (stav v roce 2011) projektů cestovního ruchu finančně podpořených SROP v letech 2004 – 2006, jejichž realizace byla dokončena do roku 2008. Na základě dostupných databází bylo klasifikováno 698 projektů, provedena jejich regionální diferenciace na okresní úrovni z hlediska: celkových nákladů projektů vztaže...
Article
Full-text available
Příspěvek pojednává o současných efektech (stav v roce 2011) projektů cestovního ruchu finančně podpořených SROP v letech 2004 – 2006, jejichž realizace byla dokončena do roku 2008. Na základě dostupných databází bylo klasifikováno 698 projektů, provedena jejich regionální diferenciace na okresní úrovni z hlediska: celkových nákladů projektů vztaže...
Article
Full-text available
Příspěvek pojednává o současných efektech (stav v roce 2011) projektů cestovního ruchu finančně podpořených SROP v letech 2004 – 2006, jejichž realizace byla dokončena do roku 2008. Na základě dostupných databází bylo klasifikováno 698 projektů, provedena jejich regionální diferenciace na okresní úrovni z hlediska: celkových nákladů projektů vztaže...
Article
Full-text available
Kam turisté a návštěvníci míří? O tom, co se stane cílem turistů a návštěv-níků, rozhoduje řada faktorů, které lze dělit do několika skupin. Za prvé jsou to faktory lokalizační (přírodní a společenské). Jed-nodušeji řečeno můžeme hovořit o místech zajímavých z přírodního hlediska – zde do-minují teplá moře (Středozemní, Karibské) a pohoří (Alpy) –...
Book
Full-text available
Vltavské ostrovy na území hlavního města patří mezi veřejné prostory dotvářející významně obraz Prahy. Aby bylo možné kvalifikovaně rozhodovat o jejich budoucnosti, je nutné znát jejich minulost i současnost. Kniha přináší formou výstižných textů historické informace o existujících i zaniklých vltavských ostrovech na území Prahy. U existujících ost...
Book
Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na dat...
Article
Full-text available
Urban tourism has become a significant phenomenon of tourism over the last decade. the importance of urban tourism has grown mainly due to the development of transport and information technologies. rapid advancement of low cost airlines and reduction of administrative barriers owing to the expansion of the schengen area caused not only the developm...
Article
Full-text available
Urban tourism has become a significant phenomenon of tourism over the last decade. the importance of urban tourism has grown mainly due to the development of transport and information technologies. rapid advancement of low cost airlines and reduction of administrative barriers owing to the expansion of the schengen area caused not only the developm...
Article
Full-text available
Although the second home tourism is considered to be an element of the lifestyle of a predominantly urban population, it has a strong influence on rural life. Thus, research on the relations within both urban and rural communities that share the transforming space seems crucial for future rural development. This article focuses on second home owner...
Chapter
Full-text available
Druhé bydlení, jak ve své tradiční formě - chataření a chalupaření, tak ve formě relativně nové - rekreační apartmánové domy, rekreační vesnice, představuje významnou součást vnitrostátního cestovního ruchu. Uspokojuje poptávku zejména domácí klientely po krátkodobém, ale i dlouhodobém cestovním ruchu. Představuje specifický typ ubytovacích kapacit...
Article
Full-text available
The paper discusses the ‘Regional Brand’ initiative as the regional quality certification with potential to build links with viable rural tourism products. This branding system is explained in the context of a multi-functional paradigm in the development of viable rural economies. A questionnaire survey of certified producers conducted for the firs...
Chapter
Full-text available
Příspěvek je součástí rozsáhlého výzkumu významu rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v Česku. Představuje teoretické rámce výzkumů regionální identity ve vztahu k cestovnímu ruchu a rekreaci, metodiku a hlavní výsledky empirické studie – terénního a dotazníkového šetření ve vybraných modelových o...
Article
Full-text available
The article aims to describe changes in the ways people in developed countries spend their free time and the associated impacts on free time and tourism industries. The first part of the paper is devoted to general trends and theoretical concepts. The second part compares German and Czech societies and shows the impact of changes in the utilization...
Article
Full-text available
The article presents a comparative study of the evolution, present state, location, regulation, trends and perspectives of second home tourism and its research in Czechia and Sweden as examples, respectively, of a Central-European, post-communist and a Nordic country. The results are based on long-term research on second housing at Charles Universi...
Article
Full-text available
The article develops general theoretical discussion on researches on second housing as well as concepts of the new regional, new cultural and behavioral geographies. The major focus is given on theoretical and methodological background of the process of formation of regional identity and identity of regions in the areas with considerable concentrat...
Article
Full-text available
Recreational and second housing retain a long-term tradition in the Czech countryside. Beside traditional forms of second housing (cabins and cottages), so-called new trends of the second housing have appeared since 1990s. Most popular is to purchase own recreational apartments in apartment houses both by Czech and foreign citizens or a real estate...
Article
Full-text available
The introduction attempts at explanation of development of research in individual short-term recreation – second housing. The knowledge originates from long-term research at the workplace of the authors. A brief international comparison and discussion of literature proves the importance of second housing in the value system of Czech population. The...
Article
Full-text available
The paper attempts to explain research development in second housing. The presented knowledge has been gathered from long-term research. A brief international comparison and discussion of literature proves the importance of second housing in the value system of the Czech population. Emphasis has been put on the significance of second housing in the...
Article
Full-text available
The paper begins with giving basic information on second housing - individual short-term recreation of population in Czechia - aimed at its structure and distribution. A short characteristic of the history of the research into and of the basic development of structure of the second homes is given. This structure was roughly completed prior to the 1...
Article
Full-text available
The contribution deals with possible transformation of second housing regarding conditions for shift towards residential function or commercial use of the houses in the framework of rural tourism. These topics have been under research for longer period at the Department with emphasis on the Centralbohemian Region and close hinterland of Prague. The...
Article
Full-text available
The article aims to define the role of second housing on the Czech territory with regards to the current settlement structure and its history. The emergence of second houses that came to existence through functional conversion of formerly permanently inhabited houses can serve as one of indicators for delimitation of peripheral regions. Such periph...
Article
Full-text available
Our interest is primarily focused on the changing number and structure of second homes. The socio-economic changes of early 1990s much influence lifestyles and one can assume that space-time patterns of Prague's inhabitants will change, too. Thus, the role of Prague's environs will not be the same any more. It is anticipated that the housing shorta...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Urban tourism is a fast developing type of tourism. During the last 20 years, the number of visitors in cities has significantly increased in conjunction with the development of transport and information technologies. In cities around the world, the most visiting areas have started to transform into tourist places and this process has forced out the facilities of daily life. As a consequence, we witness processes of touristification, tourist inflation, and commercialization in the places with the highest intensity of tourism. How are these changes reflected in the city space? What kinds of risk arise from these changes? How the cities and residents response to these challenges? What is the impact of these changes on the tourist industry in the affected cities? The aim of the project is to analyze positive and negative impacts of ghettoization of tourism in the historical center of Prague and their possible future development implication for the city environment, residents and the tourism itself. This project was supported by Charles University, project GA UK No. 814116.