Daliborka Luketić

Daliborka Luketić
University of Zadar · Department of Pedagogy

PhD

About

13
Publications
36,948
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
19
Citations

Publications

Publications (13)
Chapter
Ovim istraživanjem nastojali smo ispitati i utvrditi učestalost obavljanja nekih za pedagoga dobro poznatih i karakterističnih poslova te utvrditi kakva je procijenjena osposobljenost za obavljanje tih poslova. Naime, polazeći od pretpostavke da profil pedagoga najizravnije obliku-je kontekst rada i djelovanja u kojem su oni dominantnije zastupljen...
Chapter
Unutar šireg znanstveno-istraživačkog projekta provedeno je empirijsko istraživanje na nacionalnom uzorku nastavnika osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Republici Hrvatskoj (ukupno na više od 1119 ispitanika ; fluktuacija ispitanika po pojedinim istraživačkim pitanjima/česticama kretala se od 1096 do 1107 ispitanika) s ciljem jasnijeg d...
Conference Paper
Full-text available
Educational systems, on the one hand, are the drivers of change in society and culture, while at the same time the permanent expectation of society and culture is to raise the quality of education by changing itself. In the context of the necessity of change and the quality education improvement, in all indicators of success and quality, teachers h...
Article
Full-text available
U radu se razmatraju relevantni pristupi u istraživanjima razvoja poduzetničke kompetencije djece i mladih. Osim osvrta na teorijsku utemeljenost koncepta poduzetničke kompetencije, cilj rada je, na osnovi dosadašnjih istraživanja, prikazati konceptualna i metodološka rješenja koja prate konstrukciju istraživačkih instrumenata i empirijske provjere...
Chapter
Suvremena škola zahtijeva nov pristup vođenju i upravljanju uz uvođenje promjena i inovacija u materijalnim, organizacijskim, programskim i kadrovskim strukturama. Uloga ravnatelja, kao nositelja promjena odgojno-obrazovnoj ustanovi mijenja se u skladu sa zahtjevima društva, odnosno zahtjevima odgojno-obrazovanih sustava pojedinih zemalja. Provedba...
Article
Full-text available
Poduzetnost učenika često percipiramo kao ponašanje čija je pozadina složen međuodnos kvalitete i obilježja osobnosti, a koje omogućuju proaktivno djelovanje učenika u njegovoj okolini. Poduzetnost se određuje i kao kompetencija koju čini skup međusobno povezanih znanja, vještina i stavova koji omogućuju osobi da svoje ideje provede u djelo. Pretho...
Article
Full-text available
Entrepreneurship cultivation and education is an omnipresent and unavoidable educational concept in the educational systems of European countries. The formation, development and the rise of this concept are closely related to modern development trends of European educational policies. Education for entrepreneurship is determined by the social and e...
Conference Paper
Full-text available
The early development of enterprise and entrepreneurial competence, as a one of precondition for the realization of lifelong learning process, is becoming a priority task of the European systems of education in the past few years. As the part of European education systems, enterprise education, as the most explicit model for development personal en...
Article
Full-text available
Defining entrepreneurship as an educational value, the educational systems and society demonstrate commitment to recognize a socio-cultural value-the entrepreneurship, and accordingly, to realize entrepreneurial competencies among pupils. The request to encourage the early development of initiative and entrepreneurial competencies is articulated at...

Network

Cited By