Coşkun Çilbant

Coşkun Çilbant
Manisa Celal Bayar University · Department of Economics

About

12
Publications
11,836
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
32 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
Gelişmiş ülkeler genel olarak konjonktür karşıtı para politikasıyla ekonomi yavaşladığında gevşek, ekonomi hızlandığında ise sıkı para politikası uygulamaktadırlar. Böylelikle iktisadi dalgalanmalardaki çöküş ya da patlama engellenmekte ve ekonomik istikrar sağlanmaktadır. Aksine, gelişen piyasa ekonomilerinde uygulanan para politikaları genellikle...
Chapter
Full-text available
Açık ya da örtük enflasyon hedeflemesi rejimi son yirmi yıldır dünyanın dört bir köşesindeki parasal otoriteler tarafından kabul görmektedir. Bununla birlikte açık enflasyon hedeflemesi rejimleri, Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’nin döviz kuru çapası politikasına sahip ekonomik programı, 2001’de ekonomik...
Article
Full-text available
Göç, emek arzını farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen işgücünün sahip olduğu beşeri sermaye ile nitelik açısından genişletebilme özelliğini taşımaktadır. Göç, yerli emeğin ikamesi olmak yerine yerli emeği tamamlayıcı özelliğe sahip olduğu takdirde göçmen işgücünün kendi coğrafyasında edindiği yetenek ve becerileri yerli emeğe kazandırma vası...
Research
Full-text available
Bu projede, Manisa’da yaşayanların Manisa’ya ilişkin algılarıyla birlikte, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan kent yaşamına ilişkin yaşadıkları sorunları, beklentilerini, memnuniyet duydukları ve memnuniyet duymadıkları alanlardaki görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, TÜİK desteğiyle Manisa merkezde Eylül-Ekim 2015 tarihlerinde bi...
Conference Paper
Full-text available
Lojistik Merkez büyüklükleri bulundukları bölgenin konumuna, nüfusuna, sanayi ve ticaretinin yapısına göre değişmektedir. Lojistik merkezlerin işletilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli sorun, lojistik köyün planlanması aşamasında alan büyüklüğü ile ilgili olarak yapılan araştırmaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Lojistik merkez alan büyüklü...
Article
İnsanlık tarihi incelendiğinde üç önemli devrim karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi yerleşik hayata geçilmesiyle başlayan tarım devrimi, ikincisi buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla başlayan sanayi devrimi ve sonuncusu da bilgi toplumuna geçiş devrimidir. Bu devrimlerin güçlendirdiği tarım ve sanayi sektörleri arasındaki karşılıklı bağ...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the location of the Chinese economy in the world trade and the scope of trade relations with Turkey to analyze the effects of the Chinese economy. In this context, Turkey's competitiveness against China is determined by using Balassa's revealed comparative advantage index within ISIC Rev.4. According to the...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Archived project
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu çalışma ön fizibilite raporu niteliğinde olup, Manisa ili Soma ilçesinde kurulması önerilen lojistik merkezin sosyo ekonomik ve cografik açıdan uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır.