Cihan Necmi Günal

Cihan Necmi Günal
Kocaeli University · Department of Political Science and Public Administration

MPA

About

8
Publications
532
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Introduction
My main research area is public policy. My current doctoral thesis is on the impacts of non-governmental organizations on public policy adaptation processes.
Additional affiliations
May 2015 - September 2019
Keele University
Position
  • PhD Student
Education
August 2010 - May 2012
University of Missouri
Field of study
  • Public Affairs
September 2005 - June 2009
Kocaeli University
Field of study
  • Political Science and Public Administration

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
Yenilikçilik yeni veya farklı olanı uygulama kapasitesi olarak tanımlanabilir. Özel sektör için literatürde oldukça geniş bir yer bulan bu kavramın kamu yönetimi açısından detaylı bir incelemesinin yeterince yapılmadığı ifade edilebilir. Yeni dönemde ortaya çıkan kamu değeri veya para için değer gibi ve yahut yeni kamu yönetimi sonrası gibi kavram...
Article
Full-text available
Yönetişim, 1990’lardan sonra hızla değişen kamu yönetimi disiplininin idare eylemleri yerine koyduğu yeni bir olgudur. Yönetişim en yalın anlamıyla kamu hizmeti üretilirken kamu hizmeti alan grupların da bu üretim sürecinin karar aşamasına dahil olması, fikrinin sorulması, taleplerinin alınması gibi öğeleri içeren bir paradigmadır. Literatüre bakıl...
Chapter
Full-text available
Being asked as to how the countries in the world can be categorised today, one can simply say that ‘developed vs developing countries’. Developed countries, quite simply, can be defined as countries that have completed their economic advancement process. The economic wealth, however, does not alone make a country a developed state. Even though some...
Chapter
Full-text available
Kamu politikasında karar alma modelleri hakkında betimleyici bir araştırma içeren bu bölümde rasyonel karar alma modeli, artırımcı karar alma modeli, karma tarama karar alma modeli ve literatürde kendisine yer edinebilmiş diğer karar alma modelleri incelenmektedir.
Chapter
Full-text available
Bu kitap bölümü e-devlet kavramının tarihsel gelişiminden başlayarak Türkiye'de e-devletin dününü ve bugününü ele alır. Dünyadaki e-devlet uygulamalarına ek olarak MERNİS, UYAP ve turkiye.gov.tr e-Devlet kapısı gibi ülkemiz uygulamalarına da yer verilmektedir.
Chapter
Full-text available
Herbert A. Simon'ın kamu yönetimi disiplinindeki yeri ve bu disipline kazandırdıkları hakkında bir analiz. Simon tarafından geliştirilen yeni bir karar alma metodunun tarihsel gelişimi.
Chapter
Full-text available
Charles E. Lindblom'un kamu yönetimi disiplinindeki yeri ve bu disipline kazandırdıkları hakkında bir analiz. Lindblom tarafından geliştirilen "arttırımcı kamu politikası yapma" nosyonunun tarihsel gelişimi.
Chapter
Full-text available
Chester Barnard'ın kamu yönetimi disiplinindeki yeri ve bu disipline kazandırdıkları hakkında bir analiz. Chester tarafından geliştirilen "Mübadele sistemleri olarak örgütler" nosyonunun tarihsel gelişimi.

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
This Ph.D. dissertation aims to find out the role of NGOs as a driver in public policy adoption in emerging countries.