Cezary Wąs

Cezary Wąs
University of Wroclaw | WROC · Faculty of Historical and Pedagogical Sciences; Institute of Art History

Dr hab.

About

81
Publications
25,612
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
26
Citations
Citations since 2017
29 Research Items
19 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction

Publications

Publications (81)
Article
Full-text available
Praktykowanie teorii. Koncepty wczesnych prac Daniela Libeskinda jako wzorce realnej architektury Treści wczesnych prac Libeskinda, w tym zwłaszcza idee zawarte w cyklach rysunków pod nazwą Micromegas: The Architecture of End Space (1979) i Chamber Works: Architectural Meditations on the Themes from Heraclitus (1983) oraz trzy maszyny określone ja...
Article
Full-text available
Summary CEZARY WAS (University of Wroclaw) / The Tannhäuser Gate. Architecture in science fiction films of the second half of the 20th and the beginning of the 21st century as a component of utopian and dystopian projections of the future The films of science fiction genre from the second half of the 20th and early 21st century contained many visi...
Article
Full-text available
In the texts that presented the theoretical assumptions of the Parc de La Villette, Bernard Tschumi used a large number of terms that contradicted not only the traditional principles of composing architecture, but also negated the rules of social order and the foundations of Western metaphysics. Tschumi’s statements, which are a continuation of his...
Article
Full-text available
Cities played a major role in human civilization, but there have been major changes in their forms. Throughout their long history, they have exhibited characteristics that contradict each other. Historians, noticing the differences in the properties of cities, pointed to their many types. The decisive division assumed that "oriental" cities are rul...
Article
Full-text available
Underwater cities of the 20th and 21st c.: between utopia, experiment and commercial proposal The projects of underwater cities in the second half of the 20th and the beginning of the 21st c. represent changes in the world of ideas and technical capabilities of that time. Optimism and competition between great powers and political systems dominated...
Book
Full-text available
Książka Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry przedstawia dyskusje filozoficzne, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej dzielnicy La Villette. Zrąb założeń teoretycznych parku stanowiły teksty Bernarda Tschumiego, w których kwestionował on tradycyjne sposoby tworzenia dzieła...
Article
Full-text available
The history of sacral buildings in Lower and Upper Silesia in the period after the end of World War II begins with the reconstruction of the Gothic cathedral in Wroclaw, destroyed during the siege of Wrocław by the Red Army in spring 1945. The renovation of the cathedral in 1946-1949, took place during conditions of the Communist Party's struggle t...
Article
Full-text available
Zagadnienia interpretacji serii grafik Albrechta Dürera pod tytułem "Apocalipsis cum figuris”. „Format Literacki” 2022, nr 3, s. 150-161.
Article
Full-text available
Leon Podsiadly, while teaching sculpture at the Academy of Art and Design in Wroclaw, educated many students, a large number of whom achieved considerable artistic success. The creation of an atmosphere enabling the development of individual talents proved to be an exceptionally apt choice of educational path. The artists of the master’s circle bot...
Article
Full-text available
In the second half of the 20th century, the „Athens Charter” was the most important programme for the reconstruction of destroyed cities, the expansion of existing ones and the construction of new ones. The CIAM propaganda claimed it was a revolutionary document, but both its realistic and utopian proposals were put forward by earlier authors. The...
Presentation
Full-text available
Książka Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii "chory" przedstawia dyskusje filozoficzne, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej dzielnicy La Villette. Zrąb założeń teoretycznych parku stanowiły teksty Bernarda Tschumiego, w których kwestionował on tradycyjne sposoby tworzenia dzieł...
Chapter
Full-text available
Pomniki występowały w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu w różnorodnych formach i funkcjach. Nawet w najstarszych kulturach znajdowały zastosowanie monumenty o formach figuralnych (jak posągi), w postaci obrobionych geometrycznie kamieni (jak stele, obeliski czy piramidy), ale także jako dzieła architektury (jak tzw. twierdza Sargona). Funkcj...
Presentation
Full-text available
Presentation
Full-text available
W filmach science fiction. zawarto wizje przyszłości, które były jednocześnie refleksją nad osiągnięciami i mankamentami współczesności. W latach 60. XX w. w dziełach kinematografii dominował optymizm i wiara w możliwość nigdy nie kończącego się postępu. Poczynając od lat 70. XX w. w filmach zaczął narastać pesymizm i przekonanie, że przyszłość prz...
Article
Full-text available
W filmach gatunku science fiction z II poł. XX i początku XXI w. zawartych zostało wiele wizji przyszłości, które były jednocześnie refleksją nad osiągnięciami i mankamentami współczesności. W latach 60. XX w. w dziełach kinematografii dominował optymizm i wiara w możliwość nigdy nie kończącego się postępu. Przewidywano zanik podziałów politycznych...
Preprint
Full-text available
An analysis of the early works of Peter Eisenman and Bernard Tschumi and their relationship with the philosophy of deconstruction.
Article
Full-text available
Traktat architektoniczny Bohdana Lacherta jest podsumowaniem postaw przejawianych w środowisku architektów nurtu awangardowego modernizmu w Polsce. Architekt należał w okresie przedwojennym do grupy najwybitniejszych inicjatorów nowoczesnej architektury i znawców teorii sztuki nowoczesnej. Swoją twórczość uprawiał, przejawiając silne zaangażowanie...
Preprint
Full-text available
Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry
Article
Full-text available
In the traditional sense, a work of art creates an illustration of the outside world, or of a certain text or doctrine. Sometimes it is considered that such an illustration is not literal, but is an interpretation of what is visible, or an interpretation of a certain literary or ideological message. It can also be assumed that a work of art creates...
Preprint
Full-text available
Wykład otwarty podczas międzynarodowego sympozjum sztuki „Było, jest i będzie: Zaginiona sztuka” Open lecture during the International Art Symposium It was, it is and it will be / Lost art Organizatorzy: dr hab. Magdalena Grzybowska, dr Marek Sienkiewicz, dr Anna Bujak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Organizer: The Eugeniusz Geppert Academy...
Article
Full-text available
Tschumi believes that the quality of architecture depends on the theoretical factor it contains. Such a view led to the creation of architecture that would achieve visibility and comprehensibility only after its interpretation. On his way to creating such an architecture he took on a purely philosophical reflection on the basic building block of ar...
Article
Full-text available
The Shadow of God in the Garden of the Philosopher. The Parc de La Villette in Paris in the context of philosophy of chôra In the period from the Antiquity to the Renaissance, the dialogue Timaeus was the most frequently commented work of Plato. At present, the most frequently discussed is the issue of the chôra included in it, which aroused fascin...
Article
Full-text available
The Shadow of God in the Garden of the Philosopher. Parc de La Villette in Paris in the context of contemporary philosophical concerns. Part I Bernard Tschumi’s project of the Parc de La Villette could have won the competition and was implemented thanks to the political atmosphere that accompanied the victory of the left-wing candidate in the Fren...
Article
Full-text available
C e z a r y W ą s Granice pytań Poezja nie bez związku z wystawą sztuki [recenzja tomu poezji Waldemara Okonia „Granice pytań” oraz wystawy intermedialnej Małgorzaty Kazimierczak „Jestem jak echo, czyli słowa uwolnione. Wystawa słowa”, „Galeria Mia”, Wrocław, 26 XI 2016 – 3 XII 2016]
Article
Full-text available
The city as a space of wild democracy. Visual manifestations of contemporary forms of identity in the urban space Right-wing and conservative tendencies permeating currently many countries in Europe and North America are a kind of counter-revolution against the ideas that formed the foundations of the development of the Western world over the last...
Article
Full-text available
Holy Place – Sacred Space – Area of Transcendence. Transformations of the concept of cult sites in the 20th century In the concept of space devoted to places of religious worship in the 20th century there were changes that lowered the rank of the oldest traditions. In addition to understanding a space in which a temple was erected as a “holy place”...
Article
Full-text available
Beside plays of Sarah Kane and Anthony Neilson, performances based on the texts of Mark Ravenhill, especially on his first big play Shopping and Fucking from 1996, are regarded in the contemporary theatre as extremely distinct representations of problems of feelings of alienation and axiological emptiness of residents of big cities. Not denying thi...
Book
Full-text available
Intensive relations between philosophical deconstruction and architecture, which were present in the late 1980s and early 1990s, belong to the past and therefore may be described from a greater than before distance. Within these relations three basic variations can be distinguished: the first one, in which philosophy of deconstruction deals with ar...
Research
Full-text available
"Mendini. Maestro del Design”. Próba analizy zagadnień teoretycznych w związku z wystawami we Wrocławiu
Article
Full-text available
Lem’s visions of impossible worlds versus contemporary anti-metaphysical trends in philosophy An anti-metaphysical approach in philosophy, as understood by Stefan Sarnowski, was born at the same time as philosophy and metaphysics and means questioning all principles and sources of sense or an objection to trials of finding the foundation of truth....
Article
Full-text available
CEZARY WĄS/ From perversion to deconstruction. Bernard Tschumi’s architecture – part 3 Among numerous philosophical strategies of deconstruction most frequently used was questioning the practice of strong opposition of two reasons. In many cases Bernard Tschumi’s writings consider functioning of the conflict juxtaposition of the ideas of structure...
Article
Full-text available
Streszczenie Cezary Wąs Praktykowanie teorii. Koncepty wczesnych prac Daniela Libeskinda jako wzorce realnej architektury. Practicing Theory. Concepts of early works of Daniel Libeskind as references for real architecture. Treści wczesnych prac Libeskinda, w tym zwłaszcza idee zawarte w cyklach rysunków pod nazwą Micromegas: The Architecture of E...
Article
Full-text available
Destruction as construction. Paradoxes of deconstruction in architecture Scepticism about persistence and common importance of fundamental values of human culture evinced in philosophers and writers’ works as early as in Greek antiquity, nevertheless it was not expressed so strongly as in the second half of the 20th century. Especially in Martin H...
Article
Full-text available
Tschumi in his theories developed in the 1980s presumed that the current social world had undergone a deep process of decay, the reaction against which ought to base on ordering-up actions which would keep the main outline of disintegration of the whole and its contents elements in the state of conflict. The statements concerning the nature of the...
Article
Full-text available
In Bernard Tschumi’s writings from the 1970s and 1980s we can find a transposition of important threads of post-structuralist ideas deriving from Georges Bataille, Roland Barthes and Jacques Derrida’s works. The analysis of the architect’s writings also shows roots in Phillippe Sollers, Michel Foucault and Denis Hollier’s works. The analysis of bor...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Choral Works or Separate tricks. Peter Eisenman and deconstruction. Part 2 In 1985–1986 a series of seven disputes between Jacques Derrida and Peter Eisenman took place. The pretext for them were the designs concerning Parc de la Villette in Paris. The situation of many months of collaboration between a notable philosopher of the second half of th...
Book
Full-text available
The church architecture of the 20th century was marked by previously unknown va¬riety of artistic formulas. The applied forms were not only variants of model groups with common pre-conditions, but they constituted different versions of controversial models as far as the ideological and artistic assumptions were concerned. Getting to know the differ...
Article
Full-text available
Book
Full-text available
Article
Full-text available

Projects