Cevdet Kizil

Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet Universitesi · Department of Business

Assoc. Prof. Dr. (Doç.Dr.) - M.B.A., M.S., Ph.D, CPA (SMMM), CICA, CCS, ISO 27001 LA, ISO 9001 LA

About

181
Publications
101,729
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
375
Citations
Introduction
Graduated from the Business Adm. Dep. of Istanbul Uni. in 2002. Earned his MBA and M.S. degrees from Southern New Hampshire University in 2005 and 2008. Dr. Kızıl was invited to Delta Mu Delta (DMD) International Honor Society in Business Administration for recognition of high scholastic attainment after earning his M.S. degree in 2008. He was also awarded full scholarship for the Finance and Banking Ph.D. Program of Kadir Has Uni. in 2006 and earned his doctorate in 2009.
Additional affiliations
February 2019 - June 2019
Istanbul Sabahattin Zaim University
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • Teaching Managerial Accounting in English and Managerial Accountng in Turkish courses to Faculty of Business and Management Sciences, Department of Business Administration (30% English) and Department of International Trade and Finance students
October 2017 - present
Istanbul Medeniyet Universitesi
Position
  • Professor
Description
  • Teaching accounting courses to department of management students. Establishing the department, preparing curriculum, opening and activating new programs in undergraduate and graduate levels. Doing scientific research.
September 2016 - December 2016
Istanbul 29 Mayis University
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Teaching the Financial Accounting I course at Istanbul 29 Mayıs University Department of Economics in English for 3 hours per week. Preparing the exam questions and evaluating students' mid-term and final exam papers.
Education
July 2015 - July 2018
October 2006 - January 2008
Southern New Hampshire University
Field of study
  • Master of Science in Organizational Leadership
October 2006 - November 2009
Kadir Has University
Field of study
  • Ph.D. in Finance and Banking

Publications

Publications (181)
Article
Full-text available
This paper proposes an overview of macroeconomic correlation between telecom investments and the GDP of MINT countries. MINT countries are Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey and the term has populated by Goldman Sachs, who has also created a relatively more referred term BRICS. The paper holds a specialized literature for each of MINT countries...
Article
Full-text available
The aim of this article is to investigate the impact of new Turkish commercial code and Turkish accounting standards on accounting education. This study takes advantage of the survey method for gathering information and running the research analysis. For this purpose, questionnaire forms are distributed to university students personally and via the...
Article
Full-text available
Internet is a well, organized technological achievement of human being and a rapidly improving medium through time. All the novel technological achievements like web 2.0 or web 3.0 are new epochs of Internet technology and Internet is spreading in multiple dimensions, reforming the paradigm, and innovating the technology in a self- renewing fashion...
Article
Full-text available
The primary objective of this paper is to investigate the impact of mentoring on organizational commitment and job satisfaction of accounting-finance academicians employed in Turkey. Survey method is utilized in order to reach this goal and questionnaires are distributed to test the effect of mentoring on Turkish accounting-finance scholars’ organi...
Article
Full-text available
This research investigates the relationship between intellectual capital and web trends of the index bist-30 from an accounting viewpoint. As well known, bist-30 is comprised of top 30 firms listed in Istanbul Stock Exchange. The trends of web pages and firm are analyzed using specific web means such as the Google Trends. In addition, Market Value...
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine the birth of accounting in ancient civilizations, then its history in the Ottoman Empire and the Republic of Turkey, as well as accounting’s development process until today. Discussions about where accounting was first born and invented still continue, and there is no universal consensus. However, there are di...
Book
Full-text available
Günümüzün küresel iş dünyasında, işletmeler gittikçe daha yoğun bir rekabetçi ortamda faaliyet göstermektedir. Buna karşın, başarının yalnızca kar elde etmekle kazanılmayacağı algılanmıştır. Çağımızın başarılı işletmeleri sosyal sorumluluğa odaklanan, çevreye önem veren, çevik ve teknoloji ile entegre kuruluşlardır. Maliyetlerin minimize edilmesi v...
Article
Full-text available
Bu çalışmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Karsan ve Ford Otosan firmalarının finansal analizi 2017-2021 dönemini kapsayacak şekilde 5 yıllık süre zarfında finansal oran yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin finansal oranları Karsan ve Ford Otosan’ın faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Bunun yanında, her iki firmaya ait finansal...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, kredi kullandırma etkinliği ile sermaye yeterliliği arasındaki nedensel ilişkilerin panel eşbütünleşme testleri ve regresyon modelleri yardımıyla araştırılmasıdır. Aktif büyüklüğü ve riskten korunma amaçlı işlem hacmi gibi finansal değişkenlerin yanı sıra devlet / özel ve yabancı / yerli sermayeli banka olma durumlarını temsil...
Article
Full-text available
Bu çalışmada inşaat sektöründe yer alan ve İstanbul'da faaliyet gösteren İNŞ İşletmesi'nin finansal analizi gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında, İNŞ İşletmesi'nin 31.12.2020 tarihli bilançosu ve gelir tablosu üzerinde oran analizi (rasyo analizi) gerçekleştirilmiştir. İşletmenin rasyo analizi kapsamında likidite, mali yapı, faaliyet ve karlıl...
Article
Full-text available
Madeni paraya ilk olarak Anadolu medeniyetlerinde milattan önce (M.Ö.) 7. yüzyılda (yy.) rastlanmıştır. Parayı ilk icat edenler ise Lidyalılardır. Kâğıt para ile ilk izlere ise milattan sonra (M.S.) 7. yy. ’da Çin’de rastlanmaktadır. Bu tarihten kripto para kavramının ortaya atıldığı 2008 yılına ve kripto paranın ilk kullanıldığı 2009 yılına kadar...
Article
Full-text available
The aim of this research was to examine the consumers' preference of paint purchase from the viewpoint of individuals employed in the Turkish paint industry. It was aimed to reach at least 278 individuals with a sampling error of 5%. Within this scope, 350 questionnaire forms were distributed and 330 were received back in the year of 2017. Since 4...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, geleceğin muhasebe meslek mensubu adaylarının etik ikilem ile etik karar alma hususlarında farkındalık seviyelerini belirlemek amaçlanmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 2019 yılında 650 anket dağıtılmış ve yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde 356...
Article
Full-text available
Muhasebenin ilk ne zaman icat edildiği konusunda tartışmalar devam etse de, tarihi antik medeniyetlere kadar uzanmaktadır. Mezopotamya, eski Mısır, Babil ve Çin uygarlıkları çeşitli kaynaklarda muhasebenin ilk çıkış noktası olarak gösterilmektedir. İlk ortaya çıktığı periyotta daha çok bir kaydetme, ölçme ve hesaplama aracı olarak kullanılan muhase...
Conference Paper
Full-text available
Covid-19 pandemisi, 1 Aralık 2019 günü Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan bir virüs salgınıdır. Virüsün ilk nasıl ve hangi yolla ortaya çıktığı hala kesinlik kazanmış değildir. İlgili virüs salgını, çok kısa süre içerisinde Çin’den bütün Dünya’ya yayılmıştır. Türkiye’de ilk Covid-19 vakası ise Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020’de tespit edil...
Conference Paper
Full-text available
Muhasebe, para ile ifade edilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Muhasebe türleri genel muhasebe (finansal muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak kategorize edilmektedir. Muhasebe, ilk ortaya çıktığı dönemde daha çok bir k...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin etik ikilem ve etik karar alma konularındaki tutumları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler, etik ikilemde kalmaları durumunda etiğe uygun davranışı tercih edeceklerini, fakültelerde etik ile ilgili konuların muhasebe derslerinin içinde verilmesinin yeterli olmadığı ve mesleki etiğin ayrı...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Galatasaray A.Ş.’nin 31.05.2016 - 31.05.2018 tarihleri arasında kamuyla paylaşılmış bilançosundan ve 01.06.2016 - 31.05.2018 tarihleri arasında kamuyla paylaşılmış gelir tablosundan yararlanılarak, mali tablolarındaki yüzdelik değişimler ile belirtilen değişimlerin olası nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, analize 2015-...
Article
Full-text available
The term internal controls has a variety of definitions. But generally speaking, internal controls is a process designed to provide reasonable assurance concerning the achievement of specific aims in effectiveness and efficiency of operations, relability of financial reporting and compliance with laws and regulations. Internal controls protects an...
Preprint
Full-text available
The term internal controls has a variety of definitions. But generally speaking, internal controls is a process designed to provide reasonable assurance concerning the achievement of specific aims in effectiveness and efficiency of operations, relability of financial reporting and compliance with laws and regulations. Internal controls protects an...
Conference Paper
Full-text available
Batık maliyet kavramının muhasebe ve iktisat bilimleri bakış açısıyla yapılan tanımlarının haricinde, çeşitli farklı tanımları daha bulunmaktadır. Muhasebe bilimi perspektifinden, batık maliyet zihinsel bütçeleme ile bağlantılıdır. Bir başka ifadeyle, batık maliyet daha çok zihinsel muhasebenin çalışma sahasına giren bir kavramdır. Zihinsel bütçele...
Chapter
Full-text available
COVID-19’un yayılımını kontrol altına almak için alınan tedbirler çerçevesinde işletmelerin bazıları faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, faaliyet seviyelerini düşürmüş ve iş yapış modellerinde zorunlu bazı değişiklikler yaparak uzaktan çalışmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, COVID-19 salgını çalışan sağlığı, finansal işlemler, tedarik zinciri ve...
Article
Full-text available
Implementation of the fuzzy logic is a modern approach for cost-volume-profit analysis and decision-making process under risk and uncertainty (Yuan, 2009). The implementation of the fuzzy logic approach especially makes sense for profit or loss estimations in developing countries, where uncertainties and risks are often observed (Roztocki & Weistro...
Article
Full-text available
Accounting is more integrated with the technology today compared to the previous years. The increase in a variety of technological developments and commercial transactions has further increased the number and type of errors as well as frauds related to the accounting profession. This causes misleading information for several stakeholders. Stakehold...
Conference Paper
Full-text available
The Covid-19 epidemic is going on as a serious health problem and threat. Indeed, it is also a devastating financial and economic problem. Unfortunately, the Covid-19 epidemic is causing many firms to shut down and go out of business. This triggers unemployment and instability in countries all over the World. The developed countries armed with high...
Chapter
Full-text available
Çağımızda teknoloji sürekli olarak ve hızla gelişmektedir. Bu hızlı gelişime ayak uydurabilmek, yeni bilgiler öğrenip uygulamak ancak teknolojiyi yakından takip etmekle mümkündür. Gerek eğitimde, gerekse diğer çalışmalarda teknolojinin yakından takibi etkinlik ve verimliliğin artırılmasında en temel etkendir. Toplumların gelişme göstermeleri, refah...
Article
Full-text available
Muhasebe, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Günümüzde, muhasebeden tüm sektörlerde ve hem üretim, hem de hizmet işletmelerinde yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Belirtilen sektörlerden biri de hiç şüphesiz enerji...
Article
Full-text available
This paper aims to develop some static and conditional (dynamic) models to predict portfolio returns in the Borsa Istanbul (BIST) that are calibrated to combine the capital asset-pricing model (CAPM) and corporate governance quality. In our conditional model proposals, both the traditional CAPM (beta) coefficient and model constant are allowed to v...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, the impact of financial reporting on the corporate performance of a business organization, which is the Exxon Mobil Corporation is emphasized. Thus, Exxon Mobil Corporation is selected as a sample to show the assessment process of investment decisions. The consequences of financial reporting quality (FRQ) on corporate performance are...
Conference Paper
Full-text available
COVID-19 salgını ile birlikte baş gösteren küresel ekonomik kriz, Dünya Foreks (FX) piyasasında önemli çalkalanma ve oynaklıklar yaratmıştır. COVID-19 sonrası para birimlerini korumak isteyen birçok ülke, yurtiçi sektörlere döviz likiditesi sağlamak için Amerikan Doları rezervlerine başvurmuştur. Küresel Amerikan Doları likidite sıkıntısı karşısınd...
Conference Paper
Full-text available
Bu makale, bir ülkede doğal kaynak kapsamında petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunması durumunda bu durumun ülke üzerindeki ekonomik etkilerini bulmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, Hollanda Hastalığı’nın uzun dönemde ülke ekonomisine olacak muhtemel negatif etkileri hakkında var olan literatürün güçlü bir destek sağlayıp sağlamadığı araştırılmakt...
Chapter
Full-text available
Araştırmanın amacı, COVID-19’un halihazırda ve gelecekte Dünya ekonomisi ile küresel finans piyasalarında etkilerini analiz etmektedir. Bu doğrultuda, çalışma metodu olarak literatür taraması seçilmiştir. Araştırma bulguları, Dünya Bankası’nın 2020 yılı “Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu”nun iki temel senaryo üzerinde durduğunu göstermektedir. Bu...
Conference Paper
Full-text available
The objective of this study is to investigate the economic and financial effects of COVID-19 epidemic on migrant labor force. Literature review is the research design of this study. It is possible to achieve economic growth in the short term with some productivity-enhancing measures. However, what matters is the long-term economic growth. This is b...
Article
Full-text available
Today, we observe the importance of accuracy of financial statements in every corporation. Accounting scandals have caused important losses both in the macro and micro levels. This issue proves the significance of financial statement accuracy. This accuracy is provided by the trust environment. Therefore, it is necessary to provide the required env...
Conference Paper
Full-text available
The Covid-19 epidemic has caused a serious economic fluctuation in the World. One of the leading reasons behind this great impact is the lack of an evident authority concerned with the management of global economy. That has caused the already existing unemployment problem reaching to new critical levels. Covid-19 has also created a perception that,...
Conference Paper
Full-text available
The Covid-19 epidemic has affected the World tremendously, not only in the health manner, but also in the economical manner. Several authorities believe and argue that, economic affects of the Covid-19 epidemic is more severe than the economic depression of 1929. Definitely, all countries across the continents have taken different measures and acti...
Book
Full-text available
Araştırmanın amacı, COVID-19’un halihazırda ve gelecekte Dünya ekonomisi ile küresel finans piyasalarında etkilerini analiz etmektedir. Bu doğrultuda, çalışma metodu olarak literatür taraması seçilmiştir. Araştırma bulguları, Dünya Bankası’nın 2020 yılı “Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu”nun iki temel senaryo üzerinde durduğunu göstermektedir. Bu...
Conference Paper
Full-text available
Kurumsal yönetim şirketin ortakları, hissedarları ve diğer paydaşların haklarının ve çıkarlarının korunması, şirketin işlevselliğinin göz ardı edilmeden ilerlemesine dayalı bir sistemdir. Bu durumda tüm yöneticilerin, hissedarların, paydaşların ve ilintili bireylerin çıkarlarının hak, adalet ve eşitlik gibi ilke ve kurallara uygun olarak korunması,...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde, geleneksel mali tablolar ve finansal raporlar işletmenin halihazırdaki gerçek finansal performansı ile geleceğine ışık tutmakta yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda, çağımızda finansal bilgiler tek başlarına işletmelerin durumunu yansıtmaktan uzaktır. Finansal olmayan bilgilerin önemi yıllar geçtikçe daha fazla artmıştır. Geniş bir yelpaze...
Article
Full-text available
Son günlerde Koronavirüse (COVID-19) bağlı olarak gözlemlenen yeni finansal hileler beraberinde bir başka önemli soruyu doğurdu: "Korona Virüsü yalnızca bir sağlık tehdidi mi?" Bu köşe yazısında, öncelikle Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yeni gözlemlenen finansal hileler, siber saldırılar ve dolandırıcılık yöntemleri anlatılmıştır. Daha sonra ise...
Article
Full-text available
Korona Virüsü ile ilgili gündem, tartışmalar ve fikir alışverişleri son hızla devam ediyor. Bu sırada ise hem bireyler, hem de işletmeler zorlu bir süreçten geçiyor. Bununla birlikte, bahse konu olan sürecin kabullenilip tamamen bekleme durumuna geçilmesi yerine, proaktif bir eylem planı gereklidir. Bireylerin ve işletmelerin halihazırda gerçekleşe...
Book
Full-text available
Women's participation in employment on an equal basis with men in a country allows them to contribute to the economy of that country. Especially in Turkey, women, who constitute the vast majority of the population, should work and produce to contribute to the national economy.
Chapter
Full-text available
Bankacılık sektörünün temel faaliyetleri mevduat toplama ve kredilendirme işlemleridir. Sektör, yapılacak bir yatırımda sermaye yetersizliği aşamasında devreye girmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Banka kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde ekonomiye kullandırılması her şeyden önce doğru kullanıcının seçimine bağlıdır. Bu seçi...
Article
Full-text available
Turkish Abstract Çalışmada Türkiye sağlık sektöründe kamu alımları ve kamu alım yöntemi ve alınan ürün menşei bakımından incelenmiştir. Yabancı menşeli ürün alımı azaltılmasının finansal etkisinin analizi yapılarak tavsiye ve önerilerde bulunulmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı’nın karar destek sistemlerinden belirli göstergeler seçilerek veriler...
Article
Full-text available
Blok zinciri teknolojisi ve kripto paraların ekonomi dünyasının gündemini her geçen gün daha fazla işgal etmesiyle birlikte, aynı zamanda muhasebe ve denetimin kuralları da yeni baştan yazılıyor. Blok zinciri teknolojisi genel anlamda merkezi bir otoriteye bağlı olmayan, dağıtık, bloklar adı verilen ve sürekli büyüyen bir veritabanı ile kayıt siste...
Article
Full-text available
Intellectual capital is a critical concept to realize and reflect the real value of organizations. This study took advantage of Market Value (MV) / Book Value (BV) method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) model to measure and compare intellectual capital of Turkish banks listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK). Also, finan...
Article
Full-text available
Bireylerin, işletmelerin veya kurumların gereksinimlerini gideren ve bu devinim sürecinde bankalara getiri sunarak kârı sağlayan kaynaklara kredi denilmektedir. Krediler, bankalara kâr sağladığından önemli bir getiri unsurudur. Dolayısıyla, bankalar için kredi pazarlama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da kredi pazarlama ve kredil...
Article
Full-text available
Günümüzde giderek daha karmaşık duruma gelen hile ve yolsuzluklar karşısında denetim mesleği de kurumsallaşma ile uzmanlaşmanın etkisiyle değişime girmiştir ve belirtilen süreçte gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğinin ortaya çıkmasıdır. Adli muhasebe, dünyada son otuz senede yoğun bir şekilde uygulan...
Book
Full-text available
İçinde bulunduğumuz Milenyumda ülkelerin, örgütlerin, işletmelerin yoğun bir rekabetle ve teknolojik, sosyolojik, politik alanlarda meydana gelen hızlı değişimlerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu yoğun rekabet ve hızlı değişim ortamında ülkelerin, kurumların, örgütlerin, işletmelerin lider konumuna gelebilmeleri, değişime uyum sağlamaktan...
Book
Full-text available
Kitabın giriş, literatür, sonuç ve değerlendirme bölümleri dışında kitabın ikinci bölümünde paranın tanımı ve tarihsel gelişimi verilerek paranın özelliklerinden ve işlevlerinden bahsedilmiştir. Paranın geleneksel ve modern işlevleri açıklanmış, para çeşitleri ele alınmıştır. Paranın temel kavramları ve yeni yaklaşımlar açıklanırken Türkiye’deki du...
Article
Full-text available
Öz (Abstract in Turkish) Bu çalışmada Borsa İstanbul’da (BİST’de) işlem gören Türk Hava Yolları A.Ş. ve Pegasus Hava Yolları A. Ş.’nin finansal performansı 2013-2017 periyodu için rasyo (oran) analizi ile incelenmiştir. Havayolları şirketlerinin finansal performansının analiz çalışması için şirketlerin bilanço ve gelir tablolarından faydalanılmışt...
Article
Full-text available
Öz (Abstract in Turkish) Bu çalışma, Kocaeli ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensupların sorunlarını ve ilgili çözüm önerilerini ele alarak analiz etmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda, Kocaeli ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensupları üzerinde çevrimiçi (online) anket metodolojisi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli'de ikamet...
Article
Full-text available
ÖZET Denetim, günümüz iş dünyasında işletmeler için oldukça önemli ve kritik bir konuma gelmiştir. Zira, denetim işletmelerde varlık kayıplarını engellerken bir taraftan da etkinlik ve verimlilik sağlanması hususunda etkilidir. Aynı zamanda, son yıllarda gözlemlenen teknolojik gelişmeler denetimin kritik rolünü daha da belirginleştirmiştir. İşlet...
Article
Full-text available
Bu çalışmada öncelikle akreditasyon teriminin anlamına değinilmiş, daha sonra akreditasyon süreci ve muhasebe programlarına özgü akreditasyonun tarihi üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda, akreditasyon veren kuruluşlar ve işletme-muhasebe alanındaki akreditasyon kurumları ele alınmıştır. Bunların yanında, muhasebe eğitiminde akreditasyonun önemi ve f...
Presentation
Full-text available
Bu sunum Muhasebe ve İç Kontrolün Günümüz İş Dünyasındaki Önemi ve Bilgi Teknolojileri İlişkisi temalıdır (This presentation is about the Importance of Accounting and Internal Controls in Today's Business World and their Relationship with Information Technologies)
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Sermaye hareketleri önündeki engellerin önemli ölçüde kalkmasıyla birlikte çok uluslu şirketler de yaygınlaşmış ve ulusal şirketlerle rekabet ederek ekonomik hayatın önemli unsurları haline gelmişlerdir. Özellikle çok uluslu şirketler, elde ettikleri kârlar üzerinden daha düşük vergi ödemek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu şirketl...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Denetim, yönetimin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması beklenen işlemlerin yapılma sürecinin kontrol edilmesi, yapılmış olan faaliyetlerin ne ölçüde hatasız, etkili ve verimli gerçekleştiğini; yapılmadığı takdirde nedeninin belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Denetim dış denetim (bağımsız denetim) ve iç denetim olarak ikiye ayrı...
Conference Paper
Full-text available
Özet Muhasebe, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim ve sanattır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ise müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanılan insan, iş, ürün ve hizmet kalite ihtiyaçlarının, sistematik bir yaklaşım...
Conference Paper
Full-text available
Özet Muhasebe verileri, günümüzde işletmelerin finansal durum değerlendirmelerinde ve doğru yönetimsel kararlar almalarında etkin rol oynamaktadır. Gelişen teknoloji ile muhasebe işlemlerinin güvenilir biçimde yürütülmesi, verilere hızlı ve kolayca erişim sağlanması önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için bulut teknoloji...
Conference Paper
Full-text available
Öz Özel maliyet olarak kabul edilen harcamalar, kira süresince eşit yüzdelerle amortisman ayrılmak suretiyle itfa edilmektedir. Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre kiralanmış olan gayrimenkulün kira süresi dolmadan boşaltılması durumunda ilgili gayrimenkule ait yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamaların itfa edilmeyen kalan kısmının bir defada gi...
Article
Full-text available
Öz: İşletmeler rekabet ortamında başarılı olabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için kar elde etmek zorundadır. Aynı zamanda işletmeler, bu rekabet ortamında doğru ve güvenilir karlılık analizlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin karlılık analizi belirsizlik koşullarında bilgisayar destekli programlar yardımı (bulanık mantık) ile...
Article
Full-text available
It is necessary to provide confidence to financial markets, so that they can function and develop in a successful manner. Inaccurate financial statements subject to fraud which initiate accounting scandals make it difficult for financial statements users to make the right decision. In order to assure transparency, reliability, objectively and stand...
Article
Full-text available
Some problems of accounting professionals in Turkey were solved with the introduction of Law on Public Accountants, Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants in 1989. However, many other problems still remain to be solved for accountants in Turkey as of 2018. There were two main objectives of this study. The first one w...
Conference Paper
Full-text available
Türkçe Özet (Turkish Abstract): İşletmeler rekabet ortamında başarılı olabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için kar elde etmek zorundadır. Aynı zamanda işletmeler, bu rekabet ortamında doğru ve güvenilir karlılık analizlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin karlılık analizi belirsizlik koşullarında bilgisayar destekli programlar...
Conference Paper
Full-text available
Türkçe Özet (Turkish Abstract): Bu çalışmada öncelikle akreditasyon teriminin anlamına değinilmiş, daha sonra akreditasyon süreci ve muhasebe programlarına özgü akreditasyonun tarihi üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda, akreditasyon veren kuruluşlar ve işletme-muhasebe alanındaki akreditasyon kurumları ele alınmıştır. Bunların yanında, muhasebe eği...
Conference Paper
Full-text available
Intellectual capital is a critical concept to realize and reflect the real value of organizations. This study took advantage of Market Value (MV) / Book Value (BV) method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) model to measure and compare intellectual capital of Turkish banks listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK). Also, finan...
Data
Modern Operational Research and Optimization approaches have attracted an increasing number of researchers, decision makers, educators and practitioners in recent years. Indeed, very powerful and smart computational techniques emerged for solving a huge number of real-world tasks and problems, in particular related to the areas of optimization in t...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, muhasebenin antik çağ medeniyetlerinde doğuşu, uygulanışı ve günümüze kadar nasıl geldiği hususunu incelemek ile ortaya koymaktır. Muhasebenin tarihi, M.Ö. 4. binyılın sonlarına uzanan en eski metinlerle (3200-3100) başlar. Bunlar, güney Irak'taki Uruk kentinin anıtsal tapınak bölgesi dell'Eanna'da bulunan kil tabletleri üzer...
Chapter
Full-text available
Parallel to the developments in communication and information technology, especially the growth and development of internet, companies have started to experience both advantages and disadvantages. Risk based audit and IT audit with COBIT are discussed widely. Besides, integrated audit, corporate governance and the COSO framework are popular topics....
Article
Full-text available
Bu çalışmada öncelikle muhasebe hataları ve hileleri arasındaki farklar üzerine odaklanılmış, Türkiye'de ve Dünya'da gerçekleşen muhasebe skandallarının yarattığı olumsuz sonuçlar ortaya konulmuştur. Daha sonra Yalova ilinde ikamet eden serbest muhasebeciler (SM) ve serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM'ler) üzerinde anket metodolojisinden yarar...
Article
Full-text available
In this study, the ethical dimensions of accounting professionals related to accounting errors and frauds were examined. Firstly, general and technical information about accounting were provided. Then, some terminology on error, fraud and ethics in accounting were discussed. Study also included recent statistics about accounting errors and fraud as...
Article
Full-text available
Pazarlama biliminin geleceğine ilişkin hararetli tartışmalar bir taraftan tüm hızıyla devam ederken, işletmelerin rekabetçi avantaj elde etmek ve daima bir adım önde olmak için yarınları net bir şekilde okumaları şart gözüküyor… Günümüzde pazarlama tarihsel seyrinin Everest noktasına tırmanmışken, bilimsel açıdan da çok daha komplike ve multi disip...
Article
Full-text available
Kalp krizi, kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Kurumsal kalp krizi ise ; kurumun iş akış süreçlerini besleyen damarlardaki bilgi akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir husustur. Büyük çoğunluğu iş akış süreçlerini...
Conference Paper
Full-text available
Intellectual capital is composed of three elements, which are classified as human capital, structural capital and relational capital (customer capital). Thus, it is not just limitied with intellectual property and has much larger scope. Also, intellectual capital is important both for organizations and nations. In other words, intellectual capital...
Presentation
Full-text available
Intellectual capital is composed of three elements, which are classified as human capital, structural capital and relational capital (customer capital). Thus, it is not just limitied with intellectual property and has much larger scope. Also, intellectual capital is important both for organizations and nations. In other words, intellectual capital...
Article
Full-text available
07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre fazladan bilgi, belge alınmaması ve kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiş ve şirketler bünyesindeki tüm departmanların bu kanun hakkında bilgi sahibi olması ehemmiyet arz etmektedir.
Article
Full-text available
This paper reviews and discusses the book titled “The Real Warren Buffett – Managing Capital, Leading People” by James O’Loughlin. The mentioned book details the managerial skills, financial expertise and leadership approach of Warren Buffett. Practical lessons of Warren Buffett are also included in “The Real Warren Buffett – Managing Capital, Lead...
Article
Full-text available
Muhasebe eğitimi, geleceğin muhasebe öğretim elemanlarının ve muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesi hususunda kritik bir öneme sahiptir. İşletmelerin kalifiye çalışanlara olan artan ihtiyacı, üniversitelerin muhasebe akademisyenlere gittikçe artan talebi, mesleki standartların yükselmesi, uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası fi...
Book
Full-text available
Güçlü bir muhasebe eğitimi, muhasebe meslek mensubunun kalite ve becerilerine direkt etkide bulunur. Muhasebe eğitiminin etkin bir şekilde verilebilmesi hususunda ise lisans aşaması kritik bir role sahiptir. Dolayısıyla, lisans öğrencilerinin muhasebe mesleği ile eğitimine eğilim ve bakış açılarının tespiti, muhasebe eğitiminin bir bütün olarak göz...
Article
Full-text available
Günümüzde e-ticaret işlemlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte web sitesi kurmak artık gerekli bir hale gelmiştir. İşletmeler marka değerlerini artırmak, işletme maliyetlerini düşürmek, reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek ile daha birçok nedenle web sitesi kurmaktadırlar. Maliyetlerin azalmasıyla birlikte web sitesi kurulumu da çok kolay bir hal...
Article
Full-text available
There is an inter-relationship between financial crisis and banking performance as prior research and literature suggests. The business world today is more global than ever and financial crisis affect national economies just like dominos. More importantly, financial crisis have several negative impacts such as unemployment, high inflation, decrease...
Conference Paper
Full-text available
There is an inter-relationship between financial crisis and banking performance as prior research and literature suggests. The business world today is more global than ever and financial crisis affect national economies just like dominos. More importantly, financial crisis have several negative impacts such as unemployment, high inflation, decrease...
Conference Paper
Full-text available
Gerçekleştirilen bu çalışmada, adli muhasebe kavramı, adli muhasebenin gereklilikleri, adli muhasebenin ortaya çıkış nedenleri, yapılan hile ve yolsuzluklarla mücadelede adli muhasebenin önemi ve adli muhasebecilik mesleği incelendikten sonra uluslararası ve ulusal kapsamda ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı adli muhas...
Article
Full-text available
Kızıl, C., Akman, V., Okkaya, D. (2016). "Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama", Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 Haziran 2016, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-1- 60530-530-1

Network