Çetin Kalburan

Çetin Kalburan
Pamukkale University · Management Information Systems

Dr

About

14
Publications
2,808
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
9 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (14)
Article
Anketlerde davranış ölçümünün belirsiz niceleyicilerle (vague quantifiers) gerçekleştirilmesi sıklıkla başvurulan bir yoldur. Sosyal medyayı konu edinen araştırmalarda anket yöntemi kullanıldığında katılımcıların sosyal medya kullanım sıklığını/süresini belirleme çabası ortaya çıkar. Bu amaçla genellikle cevap alternatifleri belirsiz niceleyiciler...
Article
This study aims to contribute to making customer satisfaction measurement more efficient in the mobile phone sector. For this purpose, data were collected from 3,342 mobile phone users living in five different cities in Turkey. A self-administered questionnaire was used in this study. Five different surveys were used, with the same questions but wi...
Article
Full-text available
In green marketing, it is crucial for businesses to decide first to whether the environmental benefits of the product or its individual benefits should be emphasized. Knowing the environmental behaviors of those who prefer these products in their daily lives will also help to classify the consumers. In this research, the relationship between ecocen...
Article
Full-text available
Fiziksel mağazadan yapılan alışverişler ile İnternet üzerinden yapılan alışverişler birçok açıdan farklılık gösterir. Genel olarak bu farklılıklar hem müşteriler hem de firmalar için neredeyse tüm sürece (satın alma öncesi, satın alma esnası ve satın alma sonrası) yayılmıştır. Bu araştırmada öncelikle algılanan risk ve risk azaltma öncülleri ile gü...
Conference Paper
Full-text available
Becoming widespread of Internet increases share of electronic commerce (E-commerce) in the economy each passing day. Therefore, analysis of the behaviors of consumers who are shopping on the Internet has become more important for companies. Consumers have more or less risk perception because of possible problems they may face in the post-shopping....
Conference Paper
Full-text available
Becoming widespread of Internet increases share of electronic commerce (E-commerce) in the economy each passing day. Therefore, analysis of the behaviors of consumers who are shopping on the Internet has become more important for companies. Consumers have more or less risk perception because of possible problems they may face in the post-shopping....
Conference Paper
Full-text available
zet Beklenen hizmet, algılanan hizmet kalitesinin belirlen-mesinde önemli bir unsurdur. Deneyim, ağızdan ağıza iletişim, kişisel ihtiyaçlar ve işletmenin dışarıdaki ile-tişimi ise tüketicinin hizmete yönelik beklentisini etki-leyen faktörlerdir. Bu çalışmada ilgili faktörlerden de-neyim üzerine odaklanılmış ve hizmete ilişkin beklenti üzerinde geçm...
Conference Paper
Full-text available
Environmental awareness has increased as a result of disruption of the ecological balance. As consumers' concerns about the natural environment have been increasing with each passing day, consumers act environmentally-friendly in developed societies. In fact, environmental awareness is not only for consumers, but also it is important for companies....

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Digital Pazarlamada (B2C) Yapısal Modellerin Kalbine Yerleşen Güven Faktörünün İtici Gücü