Cem Şenol

Cem Şenol
Dicle University

About

8
Publications
2,938
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
52
Citations
Citations since 2016
6 Research Items
51 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
The purpose of the study is to examine teachers' experiences of Emergency Remote Education (ERE) during the Covid-19 pandemic. The study was designed in the qualitative approach and as the research method, "phenomenology" was used. The sample of the study consists of 12 teachers selected by the criterion sampling method. The interview technique was...
Thesis
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin mesleki profesyonellik algıları ile mesleki statü, iş memnuniyeti ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Ayrıca bu algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre fark gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemi benimsenerek betimsel, ilişkisel ve...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the relationship between prospective teachers’ attitudes towards uncertainty and their motivation in teaching. The research was conducted with a correlational model. In this study, exploratory and predictive correlation techniques were used. The study group was comprised of 396 Please confirm retention of meani...
Article
Full-text available
z Araştırmanın amacı, 1939-2014 yılları arasında toplanan Milli Eğitim Şuralarında mesleki gelişim ile ilgili olarak alınan kararları incelemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 1939-2014 yılları arasında yapılmış olan Türk Milli Eğitim Şura kararları oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama yönt...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel özellikte olan bu çalışmada tarama (survey) yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de bulunan 61 Bilim ve Sanat Merkezlerind...
Article
Full-text available
This research was conductedin order todetermine the frequencies of teachers working in the Science and Art Centers to use the methods and techniques resorted to in the education of the gifted. Survey method was used in this descriptive study. Population was composed of 675 teachers working in 61 Science and Art Centers in Turkey for the 2010-2011 a...

Network

Cited By