Cem Korkut

Cem Korkut
Ankara Yildirim Beyazit University | AYBU · Department of Economics

PhD

About

42
Publications
35,904
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
101
Citations
Introduction
Cem Korkut, PhD is Associate Professor at Department of Economics of Ankara Yildirim Beyazit University. He is also advisor to the President at the Turkish Academy of Sciences. He conducts Islamic Economics School at Ankara Center for Thought and Research. Main academic interests are Islamic Economics, Islamic Banking and Finance, Capital Formation, Accumulation and Structure in Islam, Comparative Economic Development Paradigms, Ottoman economic history.
Additional affiliations
November 2020 - present
Ankara Yildirim Beyazit University
Position
  • Professor (Associate)
January 2019 - present
Ankara Yildirim Beyazit University
Position
  • Professor (Assistant)
September 2016 - June 2020
Turkish Academy of Sciences
Position
  • CEO
Education
September 2014 - July 2018
Istanbul Sabahattin Zaim University
Field of study
  • Islamic Economics and International Finance
July 2014 - July 2018
Ankara Yildirim Beyazit University
Field of study
  • Economics
October 2011 - July 2014
Ankara Yildirim Beyazit University
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (42)
Article
Full-text available
In Muslim societies, the views of religious law scholars are critical for the community’s religiosity and the Islamicity of the state, and general socio-economic and cultural life. This study explores several financial aspects of Ottoman life governed by the Hanafi code of law and institutionalized fatwas, and the effects of the scholarly class. Th...
Book
Full-text available
Dünyanın yeni bir ekonomik paradigmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Özellikle son iki yüzyılda, başta Batı Avrupa ve ABD olmak üzere ülkeler ekonomik olarak çok hızlı büyümüş görünüyor. Bu agresif büyüme toplumların kaldırabileceğinin ötesinde zorluklar getirdi. Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde “döngüsel ekonomi” uygulamaları, dünya...
Chapter
Full-text available
The “circular economy” practices within the concept of sustainability offer solutions to the problem of uncontrolled production and irresponsible consumption that the world is trying to overcome. Approaches are being developed within the framework of circular economy in many areas from economy to environment, from education to local government poli...
Chapter
Full-text available
İnsanoğlunun iktisâdî olarak anlam arayışı asırlardır devam etmektedir. İktisâdî faaliyetlerin amacı çoğunlukla ekonomik büyümenin tesisini, toplumların kalkınmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla amaçların maddi çerçevede bir ilerlemenin sağlanması çerçevesinde oluştuğunu söylemek mümkündür. Özellikle ekonomik...
Chapter
Full-text available
Genghis Khan, the founder of the Mongolian Empire, is a historic figure who has influenced the entire world and societies. The military, economic and political changes he brought to the peoples of Asia spread to other regions over time. He set to work with a holistic world vision and struggled to establish a strong central system. Genghis Khan has...
Book
Full-text available
Genghis Khan, the founder of the Mongolian Empire, is a historic figure who has influenced the entire world and societies. The military, economic and political changes he brought to the peoples of Asia spread to other regions over time. He set to work with a holistic world vision and struggled to establish a strong central system. Genghis Khan has...
Chapter
Full-text available
Küresel iktisadi düzenin şekillenmesi ve gelişmesinde ülkelerin uyguladıkları iktisadi politikaların rolü büyüktür. Bu iktisadi politikalar, ülkelerin global ekonomik ve finansal sisteme entegrasyonu konusunda belirleyici olmaktadır. Bu sebeple ülkeler iktisadi politikalarını belirlerken sadece ülke içi dengeleri ve ekonomik durumu değil, uluslarar...
Article
Full-text available
Tüm dünyada hızına yetişilemeyen teknolojik değişim, teknolojinin imkânları ile giderek dijitalleşen finans sisteminin dönüşümü, reel sektör ve finans sektörü arasındaki bağın kopması neticesinde yaşanan ekonomik krizler ve en nihayetinde insanlığın yaşadığı son salgın, küresel iktisat nizamına olan bakışı değiştiriyor. İnsanlık, adil gelir dağılım...
Book
Full-text available
The COVID-19 pandemic has transformed the whole world and continues to transform. The effects of the pandemic have the nature to affect humanity in many ways. Education, health, economy, trade, international relations, political science, the future of institutions, human psychology, sociological transformations, ethical issues are the areas where t...
Chapter
Full-text available
The definition of money is one of the most fundamental discussions of economics. Regardless of banknote or coin, many studies have been done on what money means. In the second half of the 20th century, with the spread of the banking system, a global monetary system based on the dematerialized money system was established. Especially in times of fin...
Chapter
Full-text available
COVID-19 pandemic causes radical changes all over the world. The economical, financial and commercial change and transformation caused by the pandemic will continue in the post-pandemic period. These changes and transformations include risks and threats for countries, as well as alternatives and opportunities according to the characteristics of eac...
Technical Report
Full-text available
This report is a compilation prepared by using national and international open sources on COVID-19 Pandemic. It is prepared with the support of members of TÜBA, TÜBA Young Academy, and TÜBA Working Groups. TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak that prepared in the light of available data under the guidance of the above issues consists...
Chapter
Full-text available
Son yıllarda özellikle küresel salgın ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve dönüşümle beraber gündemde oldukça sık yer kaplayan bir konu kripto paralardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin tartışılmaz şekilde gücünü tasdik ettirmesiyle tüm dünyada dolara dayalı bir finans ve ticaret sistemi yerleşik hale gelmiştir. Fakat teknolojinin her...
Book
Full-text available
“Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı çalışma; TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme...
Book
Full-text available
Contents; Individual and Social Security: Right to Communication and Freedom of Expression Individual, Family, and Society in the Internet Age Internet Risk or Opportunity? Science, Technology and Power Transformation of Social Movements with Social Media Transforming the Internet. But what? The Power and Strengths of Personal Data Past, Pre...
Book
Full-text available
TÜBA; Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut’un editörlüğünde, salgının hayatımızın her alanındaki etkisine ışık tutan, 1.000 sayfayı aşkın “Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği” başlıklı kitap yayımla...
Chapter
Full-text available
COVID-19 küresel salgını tüm dünyada köklü değişikliklere sebep olmaktadır. Salgın sürecinin ekonomik, finansal ve ticari olarak sebep olduğu değişim ve dönüşümün salgın sonrası dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Bu değişim ve dönüşüm ülkeler için risk ve tehditler içerdiği gibi her ülkenin özelliklerine göre alternatifler ve fırsatlar da su...
Technical Report
Full-text available
Covid-19 Pandemisi sürecinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış bir derlemedir. TÜBA, TÜBA Genç Akademi üyeleri ve TÜBA Çalışma Gruplarında yer alan bilim insanlarının desteği ile hazırlanmıştır. TÜBA Covid-19 Situational Assessment Report that prepared in the light of available data under...
Book
Full-text available
TÜBA tarafından eldeki mevcut veriler ışığında derlenerek hazırlanan COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu, yukarıda ifade edilen konular rehberliğinde öncelikli olarak ülkemiz bilim insanları olmak üzere, farklı ülkelerin bilimsel çalışmaları, süreç yönetimleri ve paylaştıkları öngörülerinin analizinden oluşmuştur. COVID-19 sürecinin sonuçl...
Chapter
Full-text available
Dünyadaki enerji ihtiyacının insanoğlunun nüfusu arttıkça artması bilinen bir gerçekliktir. Geçmişten günümüze insanlığın enerjiye olan ihtiyacı hiçbir zaman azalmamış sürekli olarak artmıştır. Enerji kaynakları özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başından itibaren ülkeler arası çıkar çatışmalarının temel faktörlerinden biri haline gelmiştir. E...
Chapter
Full-text available
Modern çağın temel iki noktada İslam ile ayrıştığını görülmektedir. Bunların birincisi bireyselliğin yüceltilmesi ve içtimaileşmenin geri plana itilmesidir, ikincisi ise İlahî mülahazaların reddedilerek insanın kendi kendine yettiği ve başka bir varlığa ihtiyaç duymadığı düşüncesidir. Özellikle Kapitalizmin temel ekonomik ideoloji olmaya başlamasın...
Book
Full-text available
Osmanlıların kurduğu devletin -üç kıtada- Asya, Afrika ve Avrupa’da altı asırdan fazla bir dönem devam etmesinde adalet anlayışı içindeki yönetim elitleriyle dürüst iş insanları ve gönüllü öncülerin bu coğrafyalarda yaşayan milletlerin iktisadi, sosyal, kültürel, dini, ilmi vb. alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama konusundaki başarıları ile doğrudan...
Article
Full-text available
The institutions of “waqfs,” that is foundations, stand before us as an intermediate option between collectivist and individualistic societies. These foundations provide for societal and individual needs in many areas including religion, education, finance, health, and infrastructure. One of the most important forms is the cash waqf, which acts as...
Article
Full-text available
Abstract In spite of the fact that the waqfs have existed with the history of humankind and are helpful in all social communities, they have a different and important place in Islamic societies. The waqfs have institutionalized and organized assistance and solidarity between individuals. Especially in Islamic societies, a great importance has been...
Chapter
Full-text available
One of the biggest problems of the modern era for developing countries is that they are not able to develop/grow with their own insufficient savings. The developing countries generally use the savings of developed countries for development and pay interest to developed countries for the loan. Therefore, the development gap between the developing co...
Book
Full-text available
REJUVENATING SILKROAD: PAST, PRESENT AND FUTURE OF TURKEY-UZBEKISTAN RELATIONS iii FROM EDITORS Turkey has increasingly paying much attention to its relationship with the all over the world, especially in Middle East, Africa and Asia. Turkey was the first country to recognize Uzbekistan's independence on 16 December 1991. Since that date, relations...
Chapter
Full-text available
Küreselleşen dünyada ülkelerin iş birliği yapmadan ekonomik olarak ilerlemeleri mümkün değildir. Ayrıca ülkeler arası ekonomik ve finansal entegrasyonun varmış olduğu boyut, bir ülkede ortaya çıkan ekonomik ve finansal gelişmelerin çok kısa sürede tüm ülkeleri etkileyecek bir biçim kazanmasına sebep olmaktadır. Özellikle yatırımlarını uluslararası...
Chapter
Full-text available
Finans sektörü veyahut finansal sistem denildiğinde çoğu insanın aklına bankalar gelmektedir. İnsanların birikimlerini değerlendirmek için kullandıkları bankalar, bu birikimleri ihtiyacı olanlara belirli bir faiz yahut kâr payı ile tahsis edip bir nevi fon akışı sağlamaktadır. Bu sistemde sadece bankalar yoktur. Finansal Kiralama Şirketleri, faktor...
Article
Full-text available
Günümüzde modern devletler tarafından vatandaşlara sağlanan çoğu hizmetler, Osmanlı döneminde vakıflar tarafından sağlanıyordu. İslâm dininin toplumsal hayat üzerindeki etkisinin yüksek olması insanları vakıf kurmaya iten önemli etkenlerin başında geliyordu. Hayırseverler tarafından kurulan vakıflar, dini hizmetler, eğitim, altyapı vb. toplumsal ih...
Chapter
Full-text available
İnsanın çevresindeki uyarıcıların farkına varması ve bu uyarıcılara uygun davranışlarda bulunması duyum ve algı aracılığı ile gerçekleşmektedir. Duyum; uyarıcıların duyu organları üzerinde bıraktığı etkiye işaret ederken algı; duyusal verinin alımı, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesini içeren bilişsel süreçlere işaret eder. Algı süreci hem alg...
Article
Full-text available
Today, the sensitive side of national economies is financial sector. The main reason for this sensitivity is financial crises. This situation has increased the demand and orientation for Islamic finance as a substitute for the modern financial system. The Islamic finance is discussed as a real solution to financial crises because the Islamic financ...
Conference Paper
Full-text available
Although the waqfs have existed with the history of humanity and are useful in all societies, they had different role and place in Islamic societies. The waqfs have made institutionalized cooperation and solidarity among people. Especially in Islamic societies, great importance has been attached to waqfs. The waqfs that helped institutionalize the...
Chapter
Full-text available
People have used many methods for covering their cash needs. Banks and other financial institutions were founded for this purpose. The main activity of these institutions is transferring savings to investments. One of these institutions was cash waqfs that were founded in the Ottoman State and were special because they provided cash for people adhe...
Article
Full-text available
Advancement of internet innovation brings both pros and cons by changing the rules and dynamics of fields as trade, public service, education, entertainment, intelligence, and defense. The developments in web technology provided a lot of conveniences. On the other hand, this situation brought many problems because of lack of laws and rules in this...
Article
Full-text available
The Ottoman State is accepted as the civilization of waqfs so that the borrowing by people who needed cash was provided by waqfs that had cash as capital. These waqfs operated their capitals within the limits that were drawn by Ottoman ulemas under the effects of interest ban in Islamic states. These waqfs can be thought of as the pioneers of moder...
Article
Full-text available
Vakıflar, İslam toplumlarında yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın yanında sosyal ve ekonomik hayatın önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıfların en önemli özelliği bu yardımlaşma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmeleridir. Osmanlı Devleti’nde toplumsal hayatta çok önemli bir yer tutan vakıflar, Osmanlı Devleti’nin bir vakıf mede...
Conference Paper
Full-text available
Cash Waqfs (CWs) is referred for the waqfs that have cash as capital. These waqfs were also established like other waqfs for specific purposes. The cash that is capital of waqf is operated by Islamic methods. The revenue derived from these methods are spent for the establishment purposes of waqf. The most important feature of CWs is that they are s...
Conference Paper
Full-text available
Main questions of this study are “How much autonomy?” and “Has autonomy take to feudalism?” Although the resolution of issue according to effective, efficient, rational and fair principles about the income distribution between the central administration and the municipalities is a precondition of permanent and efficient services of local government...
Conference Paper
Full-text available
Main questions of this study are “How much autonomy?” and “Has autonomy take to feudalism?” Although the resolution of issue according to effective, efficient, rational and fair principles about the income distribution between the central administration and the municipalities is a precondition of permanent and efficient services of local government...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
This project aims to find Ottoman Cash Waqfs in Rumelia Province. The primary sources, waqfiyahs, is used for understanding the economical, social, religious etc. effects of these waqfs. All the waqfiyahs are transcripted from Ottoman Turkish to Modern Turkish. As a result, all studies are expected to be published in book form.