Celal Kızıldere

Celal Kızıldere
Yuzuncu Yil University · department of economics

About

30
Publications
3,275
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
60
Citations
Introduction

Publications

Publications (30)
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada 4 Ocak 2002 yılı ile 11 Mart 2022 yılı arasındaki dönem için haftalık veriler kullanılarak ticari krediler ve tüketici kredilerinin faiz oranları ile çeşitli vadelere sahip mevduatlara uygulanan faiz oranlarındaki aşağı ve yukarı yönlü değişimlerin yol açabileceği finansal risk düzeyleri Basel IV uygulamaları kapsamında ölçülmüştür. An...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada beklentiler hipotezinin Türk faiz oranı piyasası için geçerli olup olmadığı literatürde yaygın olarak kullanılan iki farklı model yapısı (short to long / long to short) dikkate alınarak incelenmiştir. Analizlerde faiz oranları olarak haftalık, bir aylık, iki aylık, üç aylık, altı aylık, dokuz aylık ve bir yıllık vadeye sahip TRLIBOR or...
Conference Paper
Full-text available
In this study, we examine the effects of the COVID-19 pandemic on the financial structure of the US healthcare sector by applying AR(1)-GARCH(1,1) and AR(1)-DBEKK-GARCH (1,1) models for 15 June 2018 to 20 August 2021 using daily data. In particular, we consider XLV sectoral exchange traded funds (Healthcare select sector SPDR fund) as a representat...
Conference Paper
Full-text available
This study, using panel data econometrics for the economies of Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey, examines the short-and long-term relationships between nominal effective exchange rates and real effective exchange rates using data at a quarterly frequency for the period between January 1994 and June 2021. We apply the Pedroni (1...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye ile Türkiye’nin dış ticaretinde önemli payı olan Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa’dan oluşan beş ülkenin ekonomik aktivite düzeyleri arasındaki nedensellik ilişkisi aylık veriler kullanılarak 2000 yılının Ocak ayı ile 2021 yılının Mayıs ayı arasındaki dönem için incelenmiştir. Analizlerde Toda ve Yamamoto (1995) nedens...
Article
Full-text available
Bu çalışma, Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin, cari açık üzerindeki etkilerini analiz etmek amacı ile tasarlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak cari işlemler açığı (CAD), kişi başına enerji tüketimi (ENCN) ve ekonomik büyüme (GDP) değişkenleri ele alınmıştır. Ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen reel milli gelir kullanı...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye, Şili, Çekya, G.Afrika, G.Kore, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Endonezya’dan oluşan 10 gelişen piyasa ekonomisinin para birimleri arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki analizinde yapısal kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Serilerin yapıs...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada beş gelişmiş (ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere) beş de gelişen (Polonya, Macaristan, Çekya, G.Kore, Kolombiya) ülke ekonomisine ait uzun vadeli faiz oranları arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Uzun dönemli ilişki analizinde öncelikle Engle-Granger (1987) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Ardından, değişkenlere...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada Dünya Bankası sınıflandırması dikkate alınarak dört farklı gelir grubuna ait toplam 94 ülke için finansal gelişmişlik düzeyi ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki koentegrasyon analizinde Kao (1999) panel koentegrasyon testinden uzun dönem parametre tahmininde panel FMOLS, DOLS ve OLS...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, Çin, Hindistan, Endonezya, G.Kore, Brezilya, Meksika, Şili ve Türkiye’den oluşan 8 gelişen piyasa ekonomisi ile ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşan 5 gelişmiş piyasa ekonomisinde hisse senedi piyasalarının yatırımcıları genelleştirilmiş Fisher hipotezi kapsamında enflasyona karşı koruyup korumadığı incelenmiştir. Çalışm...
Article
In the study, the causes of the debt crisis occurring in Greece, the possible effects and the measures taken against the crisis, tried to explain using descriptive statistics. In this context, before a European Union (EU) given theoretical knowledge about the economic structure of Greece, then referred to generally as to why borrowing and interview...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışmanın amacı, Türk firmalarının ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon performansı üzerinde etkili olan faktörler ile Türk firmalarının ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon performansını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncellikle Türk firmalarının inovasyon performansıyla ilgili detaylı bir literatür t...

Network

Cited By