Caner Ekizceleroglu

Caner Ekizceleroglu
Trakya University · Department of Economics

PHD

About

9
Publications
1,740
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
4 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
Introduction
Writing PHD thesis. The Role of Commodity Prices on World Economic Satbility. If you think you know some related publications with this subject, please let me know.
Additional affiliations
January 2018 - December 2019
Trakya University
Position
  • Head of Faculty
September 2008 - June 2012
Marmara University
Position
  • Economic Analysis
September 2000 - December 2014
Trakya University
Position
  • Researcher
Education
September 2008 - December 2012
Marmara University
Field of study
  • Economics
September 2003 - January 2008
Trakya University
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (9)
Conference Paper
Full-text available
The world economy had confronted with fundamental changes within the past centuries. Two world wars and an economic depression affected the dimensions of the economic development. On the other hand, economists were reluctantly studied economic crises especially thanks to the surge in prosperity during the years 1950s&1960s and the rapid economic gr...
Conference Paper
Full-text available
Üretimin ilk aşamasından itibaren hammadde, yaratılacak katma değerin de en önemli kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla genel ekonomik yönelimlerle ile doğru-dan bağlantılıdır. Diğer yandan, küresel ekonominin istikrar sorunu, modern iktisat biliminin en erken evrelerinden beri tartışılmaktadır. Her dönemin ekonomi politikaları, aynı süreçlerde genel ka...
Conference Paper
Full-text available
Sanayi devrimi ile hammadde ihtiyacı artan sanayileşmiş ülkelerin, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu ihtiyaçlarını sömürgecilik ve kolonicilik vasıtası ile karşıladığı gözlemlenmiştir. 1970’lerde emtia üreticisi eski sömürge ülkeleri küresel emtia piyasalarında söz sahibi olmak için emtia kartelleri oluşturmuşlardır. Ancak bu girişimler uzun solu...
Book
Full-text available
Bu çalışmada dünya ekonomisindeki istikrarsızlıkların hammadde fiyatları ile olan ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Karşılıklı olarak birbirini etkileyen ve besleyen süreçler olan küresel büyüme ve hammadde fiyatlarının geçirdiği evrimsel aşamalar analiz edilmiştir. Emtia fiyatlarının gelişmişlik seviyesine göre farklı oynaklık düzeylerine sah...
Book
Full-text available
Ekonomik faaliyetler giderek daha bilgi yoğun hale gelmekte, dünya ticaretindeki serbestleşme ile birlikte rekabet te giderek artmaktadır. Bu kapsamda, küresel rekabetin de bilgi odaklı ürünler etrafında şekillendiği görülmektedir. Bilgiyi üreten ve ekonomik faaliyetlerin içerisinde etkin olarak kullanabilen toplumlar gelişmiş bir ekonomiye sahip o...
Data
Full-text available
Article
Full-text available
Economic activities becoming more knowledge oriented. With liberalization of the global trade global competition escalated. In this context global competition acquired a shape among the knowledge goods. Societies which produce and use knowledge goods in their economic activities holding an advanced economic outlook. Knowledge goods create more adde...
Conference Paper
Full-text available
zet Soğuk Savaşın bitmesi ve Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılması sonrasında yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen bölge hiç kuşkusuz Avrasya coğrafyasıdır. Doğu Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ulusların birbirlerine yaklaşımları büyük ölçüde değişmiş, askeri ilişkiler yerini kültü...

Network

Cited By