Caner Çakı

Caner Çakı

Dr.

About

108
Publications
95,180
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
438
Citations
Citations since 2016
108 Research Items
438 Citations
2016201720182019202020212022020406080100120140
2016201720182019202020212022020406080100120140
2016201720182019202020212022020406080100120140
2016201720182019202020212022020406080100120140
Introduction
Propaganda, reklam, halkla ilişkiler ve sosyal medya alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere farklı dönem ve ülkelerin propaganda faaliyetleri üzerine incelemelerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok dergide propaganda alanında çalışmaları bulunmaktadır. "İletişim ve Propaganda", "Türk Siyasal Hayatında Propaganda Müzikleri" ve "Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları" adlı üç kitabın da editörlüğü görevini üstlenmiştir.

Publications

Publications (108)
Article
Full-text available
İç savaşın sürdüğü Suriye ve Yemen’den sonra 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla pek çok Ukraynalı çocuk savaşın ortasında kalmıştır. Bu aşamada savaşa maruz kalan çocukların yaşadıkları sorunların ön plana çıkarılarak savaştan olumsuz yönde etkilenen çocuklara yönelik kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve insanların...
Article
Full-text available
İkinci Dünya Savaşı’nda istihbarat, gerek Müttefik Devletleri gerekse Mihver Devletleri için savaşın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Savaş sırasında her iki taraf da elde ettikleri istihbarat bilgilerini kullanarak birbirlerine karşı üstün gelmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle her iki taraf da askeri operasyonlarını büyük bir gizlilik içerisin...
Article
Full-text available
Falanjizm ideolojisi, Komünizm ideolojisine karşı mücadele eden İspanyol milliyetçilerin benimsediği fikir akımını ifade etmektedir. İspanyol Falanjı Partisi (FE) tarafından 1933 yılında ortaya konan ideoloji, 1939 yılında Francisco Franco'nun İspanya yönetimini ele geçirmesinden sonra ülkenin resmi ideolojisi haline gelmiştir. Franco, Falanjizm id...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman ulusal çıkarları doğrultusunda Alman İmparatorluğu’nun propaganda aracı gibi hareket eden ve Alman İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’ne karşı mücadelesine geniş yer veren Kladderadatsch mizah dergisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na giriş sürecinde yaşananları da mizahi bir dille ele almıştır...
Article
Full-text available
Osmanlı İmparatorluğu’nun İttifak Devletleri’nin yanında Birinci Dünya Savaşı’na katılmasıyla Osmanlı padişahı ve aynı zamanda 114. İslam halifesi V. Mehmet Reşat Cihad-ı Ekber ilan ederek, İtilaf Devletleri’ne karşı dünya Müslümanlarını savaşa çağırmıştır. Bu dönemde Alman İmparatorluğu’nda propaganda amacıyla hizmet eden dönemin önde gelen mizah...
Article
Full-text available
İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının Fransa’yı işgalinden sonra Üçüncü Fransız Cumhuriyeti yıkılmış ve yerine Vichy Fransa’sı adı verilen antisemitist bir rejim kurulmuştur. Bu dönemde Nazi Almanya’sının Fransa’yı işgalinden kısa bir süre önce kapatılan antisemitist görüşe sahip Je Suis Partout adlı Fransız gazetesi, Vichy Fransa’sının kurulm...
Article
Full-text available
İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin iktidarı döneminde Batı yanlısı siyasete yönelmesi, Sovyetler Birliği ve İran arasında yakın ilişkilerin kurulmasını engellemiştir. Diğer yandan 1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi’nden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nin Komünizm karşıtı bir politika izlemesi nedeniyle de Sovyetler Birliği ve İran a...
Article
Full-text available
Duygu merkezli propaganda, en kısa tanımıyla korku, hüzün, öfke gibi çeşitli duyguların ön plana çıkarılarak kitlelerin belirli bir konuda ikna edilmeni ifade etmektedir. Bu süreçte bireyin duygularının karar alma sürecine doğrudan etki etmesine çalışılmakta ve bireyin istenilen yönde düşünce, tutum ve davranışı benimsemesi amaçlamaktadır. 20. yüzy...
Article
Full-text available
Geçmişten günümüze pek çok ülke, müziği propagandanın amaçlarına hizmet etmesi için kullanmıştır. Milliyetçi duyguların güçlendirilerek, kitlelerin savaşa hazırlanması da bu propaganda amaçlarından biri olmuştur. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı’nda da Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermeni güçlerine karşı Azerbaycan’da milliyetçi duyguların ön p...
Article
Full-text available
In the Armenian Soviet Socialist Republic (ASSR), the citizenship rights of the Armenian people were determined within the framework of the Soviet constitutions. The use of the right to vote by the Armenian people on the basis of the constitution in force in the Soviet Union was also realized in the shadow of the Communist Party. Elections were hel...
Article
Full-text available
Büyük Vatanseverlik Savaşı, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sı ve müttefiklerine karşı verdiği mücadele dönemini ifade etmektedir. Bu dönemde Sovyetler Birliği, Nazi Almanya’sına karşı çeşitli propaganda faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Nazilerin savaş sırasında savaş suçu işlediğine yönelik söylemlerin ortaya konul...
Article
In this study, the role of the anti-Semitic discourses created by media organs in the formation of the Wealth Tax was examined. For this purpose, in this study, anti-Semitic cartoons published before the Wealth Tax, specifically Karikatür Magazine, which is one of the journals that frequently include anti-Semitic propaganda discourses of the period...
Article
A negative process started in Sino-USA relations after establishing the People's Republic of China (PRC), PRC made policies against the USA, which it accused of being imperialist. Tensions between China and the USA led to the presentation of the USA to the masses as an imperialist country and the national enemy of Chinese people in Chinese media. T...
Article
Full-text available
Çalışmada 1929 Büyük Buhranı’ndan sonra KPD’nin seçim kampanyalarında ne tür bir temel vaade yöneldiği ve bu temel vaadini ne şekilde sunduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 14 Eylül 1930, 31 Temmuz 1932 ve 6 Kasım 1932 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilen federal seçimlerde KPD’nin seçim kampanyalarında kullanılan poster...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Kütüphane Derneği (American Library Association/ ALA) liderliğinde kitap seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberlik kapsamında hem ABD halkının kitap bağışı yapmalarının hem de ABD askerlerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması için propaganda posterleri etkin bir şekilde kullanılmıştır. Amaç: Çalı...
Article
Full-text available
İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’deki Yahudi diasporası, Avrupa’da baskıcı politikalara maruz kalan Yahudilere yönelik ABD kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Bu amaçla ABD’deki Yahudi diasporası tarafından 1943 yılında kurulan Avrupa Yahudi Halkını Kurtarmaya Yönelik Acil Durum Komitesi (The Emergency Committee to Save the Jewish People of...
Article
Full-text available
1979 yılında Nikaragua’da meydana gelen devrim sonucunda Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN), ülke yönetimini devralmış ve 1980 yılında okuryazarlık kampanyası başlatmıştır. FSLN’nin kurucusu Carlos Fonseca’nın kütüphaneci ve öğretmen olması, kampanyanın ayrı bir önem kazanmasına yol açmıştır. Kampany...
Article
Full-text available
1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi’nden sonra Rusya’da iktidar, Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmektedir. Ekim Devrimi’nden iki yıl sonra 26 Aralık 1919 tarihinde Lenin’in yönetiminde “Nüfus Arasında Cehaletin Ortadan Kaldırılması” (ликвида́ция безгра́мотности у населения) başlığında, Likbez (Ликбез) kısa adıyla Rusya’da oku...
Article
Full-text available
The Soviet Union started to carry out its five-year development plans in 1928. At this stage, it was aimed to achieve a great economic development goal within the union, especially in agriculture and industry. The Soviet Union engaged in propaganda activities to include the peoples of the socialist republics within the union in development plans. A...
Article
Full-text available
Mihver Devletleri, 18 Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya Krallığı'nı işgal ederek topraklarını kendi aralarında paylaşmıştır. Sırbistan'da ise Ulusal Kurtuluş Hükümeti adında Almanya'nın güdümünde bir devlet kurulmuş, Başbakanlığına da Sırp General Milan Nedić getirilmiştir. Nedić'in Başbakanlığa getirilmesinden sonra yapılan propaganda faaliyetleri i...
Article
Full-text available
Sovyetler Birliği’ne bağlı Sosyalist Cumhuriyetlerde Komünist propaganda toplumsal hayatın pek çok alanında etkili olmuştur. Komünizm ideolojisinin kitleler tarafından benimsenmesi için yoğun şekilde propaganda faaliyetine girişilmiştir. O dönemde bu Sovyetler Cumhuriyetlerinde Komünizm ideolojisini yücelten söylemlere yer veren milli marşlar kulla...
Article
Full-text available
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP), 1933 yılında Almanya'da iktidara gelmesinden sonra Naziler, Nazizm ideolojisinin antisemitist fikirlerinin ülke genelinde hakim olmasına çalışmakta, bu amaçla Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren yayınlar yapılmaya başlanmaktadır. Bu yayınlar içerisinde en dikkat çekenlerden biri NSDAP'nin önde...
Article
Full-text available
1966-1976 yılları arasında gerçekleşen Çin Kültür Devrimi (ÇKD), Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) toplumsal ve kültürel yaşamında derin izler bırakmaktadır. Çin Komünist Devrimi'ne ve Mao'nun liderlik kültüne zarar vereceğine inanılan eserler tahrip edilmektedir. Kızıl Muhafızlar'ın (红卫兵) ön planda olduğu devrimde, kütüphaneler ve üniversiteler basıl...
Article
Full-text available
Çin Halk Cumhuriyeti, 25 Ekim 1950 tarihinde Kore Savaşı'na müdahalede bulunarak, Kuzey Kore'ye askeri yardım göndermişti. Çin'in yardımı ile savaşın kaderi değişmiş ve ABD savaştaki inisiyatifini kaybetmişti. Bu süreçte Çin yönetimi, Çin halkından destek bulabilmek için ABD karşıtı yoğun bir propaganda faaliyetine girmişti. Çin, bu süreçte posterl...
Article
Full-text available
1949 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong, Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) lideri Çan Kay Şek'i kesin olarak yenilgiye uğratmıştı. Mao, ülkenin yönetimini ele geçirmiş, Şek ise Tayvan adasına kaçarak yönetimini burada sürdürmüştü. Bu tarihten itibaren Çin ve Tayvan arasında düşmanlık dönemi başlamıştır. Bu aşamada Mao yönetimi,...
Article
Full-text available
Çalışma kapsamında Naziler tarafından posterler üzerinden Sırbistan'da antisemitizmin nasıl ve ne şekilde inşa edildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi'nde bulunan antisemitist propaganda posterleri içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 8 propaganda posteri, nitel araşt...
Article
Full-text available
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) 30 Ocak 1933 tarihinde iktidara gelmesi ile birlikte Almanya'da Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı kurulmuştu. NSDAP lideri Adolf Hitler, kurulan bu yeni bakanlığın başına partisinin önde gelen isimlerinden Joseph Goebbels'i getirmişti. Goebbels, bakanlığın başına geçtikten kısa bir süre sonra...
Article
Full-text available
Evsizleri konu alan bu çalışmada, reklam kampanyalarında bu sorunun nasıl yansıtıldığının ve sorunla ilgili ne gibi çözüm önerilerinin sunulduğunun irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında nitel betimleyici bir yaklaşıma sahip olan çalışmada, evsizlerin yoğun olarak yaşadığı 9 ülkenin yanı sıra Türkiye›nin de içinde bulunduğu on farklı ülkede...
Article
Full-text available
Çalışmada II. Dünya Savaşı’nda üç büyük Mihver Devleti Almanya, İtalya ve Japonya tarafından çizgi filmlerin propaganda amaçlı kullanımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada, 1940 Almanya yapımı Der Störenfried (Oyunbozan), 1941 İtalyan yapımı Il Dottor Churkill (Doktor Churkill) ve 1943 Japonya yapımı Momotarō no Umiwashi (Momotaro’...
Article
Son yıllarda dünya genelinde engelli bireylerin istihdamına yönelik pek çok yasanın yürürlüğe girdiği görülmektedir. Yürürlüğe giren bu yasalar kapsamında işverenler, engelli bireylerin çalıştırmaları konusunda teşvik edilmektedir. Diğer yandan engelli istihdamına yönelik hazırlanan kamu spotu reklamları ile de engellilerin çalışma hayatına kazandı...
Article
Full-text available
1955 yılında Vietnam Savaşı'nın başlaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Vietnam'ı, Çin ise Kuzey Vietnam'ı destekleme kararı almıştı. 1960'lı yıllara gelindiğinde ABD, Kuzey Vietnam'ın, Güney Vietnam'ı işgal etmesini engellemek amacıyla doğrudan savaşa müdahil olmuştu. ABD'nin temel amacı Komünizm ideolojisinin Güney Vietnam'da e...
Article
Full-text available
7 Temmuz 1937 tarihinde Japonya ve Çin arasında dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri başlamıştı. Japonya, 1937 yılından itibaren Çin'in topraklarını işgale girişmiş ve ülkenin doğu bölgesindeki toprakların önemli bir bölümünü ele geçirmeyi başarmıştı. Çin'de o dönemde etkin olan Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang, KMT), ulusal seferberlik il...
Article
Full-text available
Polonya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yaklaşık üç milyon Yahudi yaşamaktaydı. Bu sayı 1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya'yı işgal etmesinden sonra sistemli olarak azalmıştı. Naziler, işgali altında bulundurdukları Polonya'da Yahudilere karşı olumsuz bir imaj oluşturarak, Polonya halkının Yahudilere yardım etmesini önlemeyi, aynı zamanda Po...
Article
Full-text available
Nazizm ideolojisinde iyi bir anne ve iyi bir eş olmak Nazi propagandası tarafından Alman kadınlarının temel görevi olarak sunulmaktaydı. Nazi propagandasının idealize ettiği Alman kadınları, aileleri ve ev işleri ile bütünleştirilmekteydi. Buna karşın evin geçimini sağlamak ve gerektiğinde sanayi ve tarımdaki ağır işlerde çalışmak ise Alman erkekle...
Article
Full-text available
15 Temmuz 1974 tarihinde bir grup asker tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'nde askeri darbe yapılmıştı. Askeri darbe sonucunda Kıbrıs Cumhurbaşkanı III. Makarios ülkeyi terk etmiş ve yerine askeri bir cunta kurulmuştur. Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihinde darbeye karşı garantör devlet hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlatmıştır. Türkiye'nin a...
Article
Full-text available
Antisemitizm, Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlığı ifade eden bir kavramdır. Naziler, Almanya'da iktidara geldiklerinde Alman halkının zihninde güçlü bir antisemitist algının oluşması için yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüştür. Nitekim, Alman halkı içerisinde Yahudilere yönelik nefret söylemi gelişmiştir....
Article
Full-text available
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), yaklaşık çeyrek asır süren bir iç savaşın ardından 1950 yılında kurulmuştur. İç savaşın harap ettiği ülkede, 1953 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong döneminde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı başlatılmıştır. Kalkınma planı ile Çin'in hem ekonomik hem de toplumsal kalkınması amaçlanmaktaydı. Özellikl...
Article
Full-text available
Çizgi filmler, 2. Dünya Savaşında Müttefik Devletler Bloğu'nda yer alan Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Nazi Almanyası'na karşı propaganda aracı olarak kullanıldı. Bu amaçla, ABD'nin en popüler medya şirketi olan Walt Disney, Amerikan propagandasında aktif olarak rol aldı. Bu süreçte Walt Disney çizgi filmlerinde Nazilerin Alman halkını tıp...
Article
Full-text available
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), yaklaşık çeyrek asır süren bir iç savaşın ardından 1950 yılında kurulmuştu. İç savaşın harap ettiği ülke, 1953 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong döneminde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı başlatmıştı. Kalkınma planı ile Çin'in hem ekonomik hem de toplumsal kalkınması amaçlanmaktaydı. Özellikle Mao,...
Article
Full-text available
22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı. Bu süreçte Sovyetler Birliği ülke genelinde seferberlik ilan ederek, Sovyet halkını Alman Ordusu'na karşı savaşa çağırmıştı. Sovyet halkından oluşturulan partizan gruplar, Alman Ordusu'na karşı gerilla savaşı vermeye başlamıştı. Sovyet partizanlar, savaşın en kritik anların...
Article
Full-text available
Mao Zedong, 1949 yılında Çin'de milliyetçi lider Çan Kay Şek'i iç savaşta yenerek Komünizm ideolojisi altında Çin Halk Cumhuriyeti kurmuştu. Mao'nun ülke yönetimini ele geçirmesinden sonra Çin propagandası Mao'yu ülke genelinde kült lider olarak inşa etmeye başlamıştı. Böylece Mao'nun kurduğu rejiminin ülkede sağlam temellere oturması amaçlanmıştı....
Article
Full-text available
Mizah çekiciliği, mizahi öğeler kullanılarak insanların dikkatini çekmek ve belli bir fikir üzerine insanları ikna etmek amacıyla kullanılan iletişim tekniğidir. Propaganda disiplini içerisinde mizah çekiciliği kavramının önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’nda Nazi propagandası halkın dikkatini çekmek ve belli fikirleri empoze...
Article
Full-text available
Zulüm propagandası (atrocity propaganda), düşmanın işlediği veya işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bilginin kitle iletişim araçları vasıtasıyla aktarılmasını amaçlayan bir propaganda türüdür. Zulüm propagandasının tarihte en etkili kullanıldığı dönemlerin başında Birinci Dünya Savaşı gelmektedir. Bu dönemde İtilaf Devletleri, kamuoyundan destek...
Article
Full-text available
Nazi Almanyası, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru savaştığı cephelerde büyük asker kaybına uğramaya başlamıştı. Naziler bunun çözümü olarak işgal altında bulunan ülkerden, Waffen-SS Tümenleri adında gönüllü birlikler oluşturmaya başladılar. Bu ülkelerden biri de Nazilerin 1941 yılında işgaline uğrayan Yugoslavya'ydı. Naziler, Yugoslavya'da yaşaya...
Article
Full-text available
İtalya, siyasi birliğini 1870 yılında tamamladıktan sonra, diğer Avrupa ülkeleri gibi sömürge yarışına katıldı. Diğer yandan 1882 yılında İtalya, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile birlikte Üçlü İttifak’ı oluşturarak, sınırlarının güvenliğini sağlamayı amaçladı. İttifak gereği üç ülke arasında dostluk ilişkileri kuruluyor, bir taraf...
Conference Paper
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı'nda Büyük Britanya İmparatorluğu'nun tüm üye ülkeleri Almanya ve müttefiklerine karşı savaşmıştı. Bu ülkelerden biri de İrlanda olmuştu. İrlanda, 1914 yılında savaş başladığında Almanya'ya karşı savaşmak üzere askeri birliklerini göndermişti. Aynı dönemde İrlanda'da Büyük Britanya İmparatorluğu'na karşı bağımsız hareketleri de...
Conference Paper
Full-text available
Nazi Almanyası, 7 Mayıs 1945 tarihinde Müttefik Devletleri ile kayıtsız şartsız teslim olduğuna dair antlaşma imzalayarak İkinci Dünya Savaşı'ndan ayrıldığını bildirmişti. Nazilerin teslim olması ile Almanya'nın tamamı Müttefik Devletleri tarafından işgal edilmiş ve Almanya dört farklı işgal bölgesi içerisinde yönetilmişti. 1949 yılında Batı Almany...
Conference Paper
Full-text available
Lusitania Gemisi, 20. yüzyılın başlarında üretilen İngiltere'ye bağlı bir yolcu gemisiydi. Gemi, 7 Mayıs 1915 tarihinde Almanya tarafından batırılmış, gemideki 1959 yolcudan 1198'i hayatını kaybetmişti. Geminin batırılışı ile ilgili gazete haberleri uzun süre uluslararası gündemi meşgul etmişti. Lusitania Faciası olarak adlandırılan olay, İtilaf De...
Conference Paper
Full-text available
13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması ile Kıbrıs, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun denetimi altında girmiş ve üç asırdan fazla süren Türk egemenliği Kıbrıs'ta son bulmuştu. Buna karşın Türkiye, adadaki Türk halkı ile ilişkilerini sürdürmüş ve uluslararası alanda haklarını savunmuştu. Bu amaçla, 1958 yılında Yunan EOKA örgütüne karşı...
Article
Son yıllarda iş güvenliği kavramının dünyada önem kazanması, iş kazalarını konu alan kamu spotu reklamlarının sayının da artmasına yol açmıştır. Bu reklamlarda iş veren ve çalışanların kazalara karşı önlem almasını sağlamak için duygu çekiciliklerinden (korku, mizah, hüzün vb.) sıklıkla yararlanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Avustralya ve Sing...
Article
Full-text available
İnsanların belli bir konu hakkında karar alma sürecini etkileyen korku temelli ikna yöntemi olan korku çekiciliği, propaganda disiplinin önemli bir unsurudur. Özellikle savaş dönemlerinde kitleleri kendi safına çekmek isteyen grupların propaganda amaçlı oluşturdukları posterlerinde, korku çekiciliğinin sıklıkla kullandığı gözlemlenmiştir. Propagand...
Article
Full-text available
Naziler, Nazizm ideolojisinin gençlik yıllarından itibaren Alman halkına kazandırılmasını istiyordu. Bu amaçla, 1922 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) bünyesinde Hitler Gençliği (Hitlerjugend) adında bir birim meydana getirdi. Birime Nazizm ideolojisine göre "ari ırk" özelliği taşıyan her Alman genci katılabiliyordu. Wehrmac...
Article
Full-text available
Nazi Almanyası, savaş ilan etmeksizin 22 Haziran 1941 tarihinde Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı. Nazilerin beklenilmeyen saldırısı üzerine, Sovyetler Birliği Nazi Almanyası Devlet Başkanı Adolf Hitler'i hedef alan propaganda faaliyetlerine yönelmişti. Bu süreçte Sovyetler Birliği, güldürü temelli bir duygusal çekicilik olan mizah çekiciliğini Hitl...
Article
Full-text available
İş güvenliğini konu alan kamu spotu reklamlarında genel olarak iş esnasında alınması gereken önlemler konu edilmektedir. Bu reklamlar içerisinde son yıllarda “İş kazası diye bir şey yoktur” başlığı altındaki iş güvenliği kamu spotu reklamları iş kazalarına farklı bir pencereden bakmaya başlamıştır. Bu reklamlarda iş kazalarının genel olarak, işvere...
Article
1920 yılında kurulan Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (ESSC), 1922 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) bağlı cumhuriyetlerden biri olmuştur. Ermenistan, SSCB'den bağımsızlığını ilan edeceği 1991 yılına kadar Komünizm ideolojisi altında kurulan idarelerce yönetilmiştir. Bu dönemde SSCB, Ermenistan üzerinde nüfuzunu koruya...
Article
Full-text available
Öfke çekiciliği, insanlar üzerinde öfke oluşturarak belirli bir konu hakkında olumsuz tutum geliştirmesi ve ona karşı istenilen yönde hareket etmesini amaçlayan bir ikna tekniğidir. Öfke çekiciliği, propaganda disiplini içerisinde kitlelerin iknasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, 2. Dünya Savaşı'nda 22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanya...
Article
Full-text available
Avrupa ülkeleri içerisinde göçmen karşıtı aşırı sağ siyasi partilerin son yıllarda oylarında ciddi oranda bir artışın olduğu görülmektedir. Özellikle göçmenlere karşı propaganda kampanyalarında söylemlerini sertleştiren aşırı sağ siyasi partiler Hollanda'daki Özgürlük Partisi, İsveçte'ki İsveç Demokratları Partisi ve İtalya'daki Kuzey Ligi Partisi...
Article
Full-text available
The Soviet Union preferred to avoid the discourse of nationalism in its propaganda activities since the first day of establishment. Moreover, the people who opposed the administration with nationalism discourses were severely punished. This process lasted until Nazi Germany occupied the Soviet Union in 1941. After World War II, Nazi Germany began t...
Article
Full-text available
Öfke çekiciliği, insanlar üzerinde öfke oluşturarak belirli bir konu hakkında olumsuz tutum geliştirmesi ve ona karşı istenilen yönde hareket etmesini amaçlayan bir ikna tekniğidir. Öfke çekiciliği, propaganda disiplini içerisinde kitlelerin iknasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, 2. Dünya Savaşı'nda 22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanya...
Article
Full-text available
The Todt Organization (Organization Todt, OT) was founded in 1933 under the leadership of Fritz Todt to gather civilian and military engineering units in Nazi Germany under a single roof. When the Second World War began, the OT became responsible for all the official engineering works in both Germany and the occupied areas. In this study, the propa...
Article
Full-text available
Son dönemde siyahilere yönelik ayrımcılıklara karşı uluslararası alanda kamu spotu reklamlarının sayısında ciddi bir artışın olduğu görülmektedir. Yayınlanan kamu spotu reklamlarında siyahilerin toplum içerisinde yaşadığı iddia edilen ayrımcılıklar ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada kamu spotu reklamlarında siyahilere yönelik ayrımcılığ...
Article
Full-text available
Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik aldığı yaptırım kararı, iki ülke ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştu. İran'da ABD karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve Trump yönetimi ağır bir şekilde eleştirilmişti. İran-ABD ilişkilerinde yaşanan bu gerilimli süreç, 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra İran tarafınd...
Article
Full-text available
The decision of The United States of America to impose sanctions on Iran has caused the relations of the two countries to be adversely affected in the previous days. In Iran, anti-US demonstrations were organized and the Trump administration was heavily criticized. This highly-charged process in Iran-US relations has brought to mind the Iranian pro...
Article
Full-text available
1936-1939 yılları arasında İspanyol Cumhuriyetçiler ve İspanyol Faşistler arasında yaklaşık üç yıl süren İspanya İç Savaşı, dünya tarihinin en kanlı iç savaşlarından biri olmuştur. Her iki tarafta da yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. İspanya İç Savaşı'nın dünya tarihi açısında bir diğer önemli özelliği de savaşta yürütülen propaganda faaliye...
Conference Paper
Full-text available
Rusya Çarlığı, 1914 yılında İttifak Devletleri'ne karşı Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Savaş döneminde Rusya büyük ekonomik ve siyasi sorunlar ile yüz yüze gelmişti. Bu süreçte Çarlık propagandası, savaşın sürdürülebilmesinde Rus kamuoyundan destek alabilmek amacıyla propaganda faaliyetlerine yöneldi. Bu amaçla Rusya, propaganda faaliyetlerinde p...
Article
Full-text available
1908 yılında Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid, İkinci Meşrutiyet'i ilan etmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İmparatorluk üzerindeki nüfuzunu giderek attırmaya başlamaktadır. Cemiyet, özellikle İttihatçı Enver Bey'e yönelik büyük bir propaganda faaliyetine yönelerek, Osmanlı Tebaası'nda Enver Bey'in "Hürriyet kahramanı...
Conference Paper
Full-text available
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Kanada, 1 Temmuz 1867 yılında İngiltere ile imzalanan İngiliz Kuzey Amerika Yasası gereğince Almanya'ya karşı İngiltere'nin yanında Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bu süreçte Kanada'da Alman karşıtı bir kamuoyu inşa edilme yoluna gidilmişti. Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı'nda Kanada'da propaganda amaçlı ku...
Article
Full-text available
z: Coşku çekiciliği, insanların rakiplerini geride bırakarak belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçmesini hedefleyen bir duygusal çekicilik türüdür. 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası'nın işgaline karşı Sovyet halkını harekete geçirebilmek için coşku çekiciliğini propaganda amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu sü...
Article
Full-text available
Irak'ta Baas Partisi'nin iktidarda olduğu dönemde Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in kült lider olarak inşa edilebilmesi için yoğun bir propaganda faaliyetinin yürütüldüğü görülmüştür. Bu süreçte Baas Partisi, kült liderlik inşasında duvar resimlerinden propaganda faaliyetlerinde sıklıkla yararlanmıştır. Bu çalışmada, Saddam Hüseyin'in kült lide...
Article
Full-text available
Vladimir Lenin, who became the undisputed leader of Russia with the October Revolution in 1917, was tried to be built as a cult leader with propaganda activities in the country. After Lenin's death, cult leadership propaganda was made for Joseph Stalin. In the Second World War, the Soviet Union used the cult of leadership of Lenin and Stalin who we...
Article
Full-text available
Nazizm ideolojisi, ari ırk olarak gördüğü Alman kadınlarını iyi bir anne, iyi bir eş ve iyi bir vatansever olarak idealleştirmekteydi. Nazi propagandası, dönemin kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak Alman genç kızların Nazizm ideolojisi doğrultusunda şekillenebilmesi için çalışmıştır. Bu süreçte Nazi propagandasının kullandığı en...
Article
Full-text available
In recent years, it has been seen that the extreme right-wing political parties in the world are frequently the subject of Islamophobia in their propaganda activities. These parties reflect Islam as a danger in their propaganda. Propaganda has led to the emergence of discrimination against Muslims over time. In order to eliminate discrimination aga...
Article
Full-text available
İlk posta pullarının kullanımı 19. yüzyılın ilk yarısına rastlamaktadır. Başlangıçta pullar, posta ücretinin ödendiğini göstermek amacıyla bir tarafı yapışkanlı diğer tarafı sıradan basit resimler içeren etiketler olarak piyasaya çıkmıştır. Zamanla posta pullarının yaygınlık kazanması ve uluslararası arenada önemli bir görsel öğe olarak yer etmesi...
Article
Full-text available
Adolf Hitler, Nazi Almanyası'nda kitlelerin gözünde yaşayan bir efsane haline getirilmiştir. Hitler'in hayatını halkına adadığı, insan üstü özellikler taşıdığı, her zaman en doğruyu söylediği gibi mitler Naziler tarafından inşa edilerek milyonların Hitler'i sevmesi ve onu örnek alması sağlanmıştır. Almanya'nın dört bir yanına Hitler'in resimleri ve...
Article
Full-text available
Dünya Savaşı'nda çizgi filmler önemli bir propaganda aracı olarak hizmet görmüştür. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na karşı propaganda amaçlı oluşturduğu çizgi filmler ile savaşta Amerikan kamuoyunun desteğini almaya çalışmıştır.ABD, 1944 yılında gerçekleştirilmesi planlan Normandiya Çıkarması öncesinde...
Article
Full-text available
Nazizm ideolojisinde, insanlar ari (üstün) ırktan olanlar ve ari ırktan olmayanlar şeklinde iki gruba ayrılmaktaydı. Siyahiler Nazizm ideolojisinde, ari ırk olarak görülmedikleri için Untermensch (alt insan) olarak adlandırılmakta ve ikinci sınıf insan olarak değerlendirilmekteydi. Naziler, Almanya’da “ırkın hijyeni” adını verdikleri politika gereğ...
Article
Full-text available
2010 yılının sonlarından itibaren başlayan Arap Baharı ile birlikte Afrika ve Asya kıtalarındaki Müslüman ülkelerden Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. Almanya bu göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında yer almaktadır. Bu süreçte, Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland, AfD) adında göçm...
Article
Full-text available
İkinci Dünya Savaşı'nda posterler gerek Mihver Devletleri (Almanya, Japonya, İtalya), gerekse Müttefik Devletler (ABD, İngiltere, SSCB) tarafından propaganda amaçlı etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu süreçte propaganda posterleri, ülkelerin kamuoyları nezdinde düşman ve dost algısı oluşturmada önemli bir işleve sahip olmuştur. Özellikle Nazi Alma...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri Bloğu’nun başını çeken Alman İmparatorluğu, savaşta düşmanlarına korku salmak, müttefiklerini ise kendi bloğunda tutabilmek için propaganda kartpostallarını etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu süreçte Almanya’da, özellikle Türkiye’yi (Osmanlı İmparatorluğu) konu alan pek çok propaganda kartpostalının ortay...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri Bloğu’nun başını çeken Alman İmparatorluğu, savaşta düşmanlarına korku salmak, müttefiklerini ise kendi bloğunda tutabilmek için propaganda kartpostallarını etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu süreçte Almanya’da, özellikle Türkiye’yi (Osmanlı İmparatorluğu) konu alan pek çok propaganda kartpostalının ortay...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri Bloğu’nun başını çeken Alman İmparatorluğu, savaşta düşmanlarına korku salmak, müttefiklerini ise kendi bloğunda tutabilmek için propaganda kartpostallarını etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu süreçte Almanya’da, özellikle Türkiye’yi (Osmanlı İmparatorluğu) konu alan pek çok propaganda kartpostalının ortay...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'da, Rusya'da olduğu gibi büyük bir Komünist devrimin yaşanacağı düşünülmekteydi. Buna karşın, beklenilenin aksine 1933 yılında aşırı milliyetçi, antisemitist ve antikomünist nasyonal sosyalistler iktidar olurken, Komünizm’i düşman olarak gören Nazizm de Almanya'nın resmi ideolojisi haline geldi. Bu süre...
Article
Full-text available
İşgal propagandası, işgal güçleri tarafından ele geçirilen bölgelerde halkın desteğini alarak, yeni kurulan düzene karşı itaati sağlamak amacıyla yapılan propaganda türüdür. İşgal eden taraf, ele geçirilen ülkenin kitle iletişim araçlarını işgal propagandasını gerçekleştirebilmek için etkin bir şekilde kullanır. Tarihte işgal propagandasının en baş...
Article
Full-text available
Nazizm ideolojisi, engelli Alman vatandaşlarını üstün ırk inşasında büyük bir tehdit olarak görmekteydi. Bu açıdan Naziler, "ırkın saf tutulması" politikaları gereği engellileri Alman toplumundan soyutlamış ve ötenazi programları ile onları yok etme yoluna gitmiştir. Bu süreçte Naziler, engellilere yönelik uygulanan ötenazi programlarında halkın de...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri Bloğu’nun başını çeken Alman İmparatorluğu, savaşta düşmanlarına korku salmak, müttefiklerini ise kendi bloğunda tutabilmek için propaganda kartpostallarını etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu süreçte Almanya’da, özellikle Türkiye’yi (Osmanlı İmparatorluğu) konu alan pek çok propaganda kartpostalının ortay...
Article
Full-text available
Naziler Almanya'da iktidarda bulundukları dönemde “Das Lied der Deutschen” ve “Horst-Wessel Lied”'i milli marş olarak kullanmış; kutlamalarda, merasimlerde, cenaze törenlerinde ve büyük toplantılarda sürekli olarak bu iki marşa yer vermiştir. Nazi rejimi altındaki Almanya'da Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) mensupları, bu marşların çal...
Article
Full-text available
Kült liderlik, bir ülkede kitle iletişim araçlarının propagandif söylemler ışığında kullanılarakbir lideri idealize etmesi, kahramanlaştırması ve efsaneleştirmesini ifade etmektedir. Genel olarak totaliter yönetime sahip komünist ülkelerde kült lider örnekleri görülmektedir. Bu ülkelerden biri de Joseph Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği'dir. Sta...
Article
Full-text available
İran-Irak Savaşı, dünya tarihindeki en kanlı savaşlardan biri olmuştur. 22 Eylül 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin önderliğinde Irak Ordusu'nun İran sınırını geçmesiyle başlayan savaş, 20 Ağustos 1988 yılında ilan edilen ateşkes ile son bulmuştur. Savaşın sonunda her iki taraftan yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. İran Devrimi'n...
Article
Full-text available
20.yüzyılda kurulan totaliter yönetimlerin parti mitingleri; partililer arasında birlik sağlamak, kitleler üzerinde etki bırakmak, diğer partililere karşı güç gösterisinde bulunmak gibi pek çok farklı propaganda amacını içermekteydi. Özellikle Nazi Almanyası (1933-1945) döneminde Naziler, kitleler üzerinde kurdukları tahakkümün devam etmesi ve daha...
Article
Full-text available
Büyükelçilikler bulundukları ülkelerde, temsil ettikleri ülkelerin en yetkili organları olarak kabul görürler. Bu açıdan büyükelçilikler görevde bulundukları ülkelerdekipaydaşları ile etkin bir halkla ilişkiler faaliyeti yürütmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, büyükelçilikler halkla ilişkiler faaliyetlerinde geleneksel medya araçları olarak bilinen r...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rus sinemasında komünizm ideolojisinin ne şekilde sunulduğu incelenmiştir. Bu açıdan, Rus sinemasında son dönemin en büyük gişe hâsılatı yakalayan filmlerinden biri olan 2008 yapımı Amiral Filmi göstergebilimsel yöntem kullanılarak ele alınmıştır. Çalışma göstergebilimin önemli temsilcilerinde...
Article
Full-text available
Dünya genelinde Alman Devlet Başkanı Adolf Hitler'in ismi kötü bir şöhretle anılmaktadır. Hitler, milyonların gözünde, 2. Dünya Savaşı'nı başlatan bir numaralı savaş suçlusu olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden, kötülüğün, vahşetin, baskının ve zulmün gösterilmek istendiği zamanlarda "Hitler" adı hemen ön plana çıkmaktadır. Milyonların gözünde halk...
Article
Full-text available
Korku çekiciliği, belirli bir amaç doğrultusunda gönderilen mesajlarla korku öğesi kullanılarak kitleleri ikna etme tekniğidir. Bu teknikteki temel amaç, kitlelerin istenilen yönde hareket etmediklerinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların vurgulanması yoluyla, korku teması içinde kitleleri istenilen yöne çekmektir. Korku çekiciliği uzun yıllar p...
Article
Full-text available
Büyükelçilikler bulundukları ülkelerde, temsil ettikleri ülkelerin en yetkili organları olarak kabul görürler. Bu açıdan büyükelçiliklerin görevde bulundukları ülkelerde paydaşları ile etkin bir halkla ilişkiler faaliyeti yürütmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, büyükelçilikler halkla ilişkiler faaliyetlerinde geleneksel medya araçları olarak kabul gö...
Article
Full-text available
Son yıllarda, ülkemizden gerek kamu gerekse özel sektörde işten ayrılma sayılarının arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, çalışanları işten ayrılmaya iten sayısız konunun olduğu bulunmuştur. Özellikle bu konular içinde çalışanın işini sevmesi, işine olan bağlılığı işten ayrılma kararı üzerinde önemli bir belirleyici olarak düşünülmektedi...
Article
Full-text available
20. yüzyılda sinema, iktidardaki egemen güçlerin ideolojilerini kitlelere yansıtılmalarında ve onlar üzerinde tahakküm kurmalarında başvurdukları önemli bir iletişim aracı olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Nazizm, Komünizm ve Faşizm gibi ideolojilerin Avrupa’da egemen olduğu yıllarda, sinema sektöründe ideolojik söylemlerin hâkim olduğ...

Network