Canan Ay

Canan Ay
Manisa Celal Bayar University · Department of Business Administration

About

18
Publications
14,805
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
104
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
73 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
Dünya çapında ekonomideki gelişmeler sebebiyle geleneksel pazarlama stratejileriyle kişilerin gereksinimlerini karşılamak oldukça zor bir hal almaya başlamıştır. Bundan dolayı tüketiciyi memnun etmenin yolu tüketiciye deneyimler sunmaktır. İşletme yöneticileri bir ürün veya hizmetle müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri belirleyebilirlerse, tü...
Conference Paper
Full-text available
ZET Günümüzde nüfus artış hızının yavaşlaması ve ortalama yaşam ömrünün artması sonucu her yaştan tüketicilerin kişisel bakım ürünlerine ilgileri artmıştır. Kişisel bakımla ilgili algıların değişmesi, çalışma ortamlarında daha fazla erkek ve kadın tüketici bulunması, gelir artışı, kentleşme ve büyümekte olan perakende sektörü kozmetik sektörünü can...
Article
Full-text available
Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmenin bir sonucu olarak, her geçen gün artan internet kullanımının ticaret faaliyetleri arasında cazip bir ortam olması ve kişisel/kurumsal pazarlama ve alışveriş işlemlerinin internet üzerinden yapılması, yeni bir kavram olan eticareti en büyük ekonomik etkinliğe dönüştürmüştür. Son yıllarda deneyimsel pa...
Conference Paper
İnsanlar karşılaştıkları olayları ve gözlemledikleri davranışları neden-sonuç ilişkisi açısından ele alarak çıkarsamalarda bulunmaktadır. Bu süreç atfetme olarak adlandırılmaktadır. Olumlu ve olumsuz durumlar için atıflar yapılmakla beraber olumsuz durumlarla karşılaşıldığında bunun nedenleri daha ciddi bir şekilde sorgulanmaktadır. Olumsuz durumla...
Conference Paper
Etik ilkelerin pazarlama kararlarına, davranışlarına ve kurumlarına sistematik bir şekilde uygulanma çabası şeklinde ifade edilebilecek pazarlama etiği, işletmelerin iyi bir imaj kazanabilmeleri ve bu durumu sürdürebilmeleri açısından büyük öneme sahiptir. Pazarlama uygulamalarında etik davranmayan işletmeler gerek tüketiciler gerekse yasalar taraf...
Article
İçsel markalaşma; çalışanların, çalıştıkları işletmenin marka vaadini, marka değerini anlaması ve benimsemesi sonucunda, dış müşterilerin de markayı daha kolay benimseyeceğini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz literatüründe yeterince ele alınmamış olan içsel markalaşma olgusunu teorik temeller ve uygulama aşamaları açısından açıklığa kavu...
Chapter
Atfetme teorisini, atfetme teorisinin pazarlamaya etkileri ve uygulamada nasıl kullanılabileceğini anlatan bir kitap bölümüdür. It is a book chapter which is about attribution theory and effects of attribution theory in marketin practices.
Article
Full-text available
Small and Medium-Sized Enterprises (SME) rarely find themselves in distress like the ones do in carbonated beverages market. The reasons for that may be the market dominance of a few gigantic firms in terms of control and market share, and the disability of resource-limited SMEs in responding to market needs due to the competitive structure of the...
Article
This study adopting a semiotic analysis aims to identify how personality archetypes have been used in commercials to create brand personalities. With this aim, the study first conceptualizes what these personality archetypes are and then analyses ten most successful global airline companies' commercials to show how each of them integrated these arc...
Article
Full-text available
Problem statement: Companies attempt to reach private worlds of consumers and give them memorable experience with their brands by using guerrilla marketing tools. Guerrilla advertising, which is one of the guerrilla marketing tools, usually attracts the attention of consumers but sometimes irritates and annoys the consumers and even breaks the law....
Chapter
Günümüz modern işletmeleri açısından etik davranış ve sosyal sorumluluk gereklilik haline gelmiştir. Bu kavramları pazarlama felsefesine katan sosyal odaklı pazarlama anlayışında toplumun faydası, işletmenin karlılığı ve müşteri tatmini bu kavramların odak noktalarını oluşturmaktadır. Birey ve grupların davranışlarını düzenleyen ilkeler ve standart...
Article
The formation of international joint ventures has taken place at an unprecedented rate over the last two decades. Particularly within the context of developing nations, joint ventures have been predominantly preferred by multinationals over other types of strategic alliances. This article seeks to contribute to the comparative analysis of internati...
Article
Inability to respond promptly to the changes in the market place is one of the main issues that must be tackled by the firms. In order bring customer "inside" the company, the conflict that exists between engineering and marketing must be resolved and effective integration must be achieved in order to successfully develop and commercialize new prod...

Network

Cited By