Can Yılmazdoğan

Can Yılmazdoğan
Eskisehir Osmangazi University | ESOGU · Tourism Management

Phd

About

23
Publications
14,252
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
133
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
121 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
Skills and Expertise
Additional affiliations
August 2012 - present
Eskisehir Osmangazi University
Position
  • Bursa, Eskişehir, Bilecik'te Termal Turizm Sektör Araştırması
September 2010 - December 2015
Eskisehir Osmangazi University
Position
  • Research Assistant
September 2010 - August 2017
Eskisehir Osmangazi University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2010
Anadolu University
Field of study
  • Tourism and Hotel Management
September 2004 - June 2009
Anadolu University
Field of study
  • Tourism and Hotel Management

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
The aim of the research is to understand the marketing and promotion strategies of the owners of Airbnb houses, which are operating within the borders of Eskisehir province and are becoming increasingly widespread, offering alternative accommodation options to the visitors and being successful examples of the sharing economy. For this purpose, face...
Article
Full-text available
Bu çalışmada turizmde X, Y ve Z jenerasyonlarına ait bireylerin dijital ayak izlerinin belirlenmesi ve jenerasyonlar arası oluşan turizmde dijital ayak izi farklılıkların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi tabakalı amaçlı örnekleme ile seçilen X jenerasyonu yaş aralığından 5, Y jenerasyonu yaş aralığından 5 ve Z jenerasyonu yaş ar...
Article
Full-text available
The primary objective of this study is to determine the impact of the sub-dimensions of source credibility (attractiveness, trustworthiness and expertise), and its secondary objective is to investigate the mediating role of parasocial interaction the effect of the sub-dimensions of source credibility on travel intention. The study was conducted wit...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Eskişehir Odunpazarı bölgesini tur aracılığıyla ziyaret eden turistlerin, tura yönelik algıları, Odunpazarı’na yönelik otantiklik algıları ve aidiyet seviyeleri arasındaki ilişkileri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışma; Eskişehir’e turlar aracılığıyla 2019’un Nisan ve Mayıs aylarında gelmiş ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle ulaşıl...
Article
Full-text available
The aim of the research was to investigate the relationship between destination attractiveness, satisfaction, attachment and destination loyalty from an integrated point of view. For this purpose, the relevant literature has been examined and a model has been developed. In order to test the developed model, domestic tourists who visited Eskişehir b...
Article
Full-text available
Araştırma ile Eskişehir Sokak Lezzetleri Festivali’ni ziyaret eden katılımcıların festival algıları, memnuniyetleri, festivalin algıladıkları değeri ve destinasyona aidiyetleri arasındaki ilişkileri bütünleşik bir bakış açısıyla araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili alanyazın incelenerek araştırma modeli oluşturulmuştur. Değişkenl...
Article
Full-text available
Festivals contribute to cities, regional development in cities and their recognition and branding. Festivals which are organized regularly become traditional and thus, cities where these festivals are held become more popular and gain economic and social benefits. Also festivals are powerful instruments to attract tourists in low seasons, to raise...
Article
Full-text available
This study aims to determine the corporate social responsibility (CSR) perception of tourism students about the hotels that they are planning to work at in future and the effect of this perception on their intention to work in tourism sector. A questionnaire form is used as a tool in order to gather data which is developed by Carroll (1991) and ado...
Conference Paper
Full-text available
ZET Yöresel yemek tüketimi turistik deneyimin en temel öğelerinden biridir. Bu bakımdan çalışmada Eskişehir bölgesini ziyaret eden yerli turistlerin yöresel yemek tüketimi motivasyonlarını ortaya koymak ve bu motivasyonlarının gelecek niyetleri üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Eskişehir'de yöresel yemek deneyiminde bu...
Conference Paper
Full-text available
Özet Bu çalışmanın amacı, turistik bir destinasyon olan Eskişehir’de turizmin çevresel etkileri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada Kim’in (2002) geliştirmiş olduğu ölçekten yararlanılmıştır. Turizmin çevresel etkileri; turizmin olumlu çevresel etkileri ve...
Article
Full-text available
Bu arastirmanin amaci, Antalya‟daki dort ve bes yildizli otellerde ve tatil koylerinde genel mudurluk ve departman mudurlugu duzeyinde calisan yoneticilerin sosyal medya pazarlamasinin otel isletmelerinde kullaniminin yararlarina iliskin algilarinin ortaya cikarilmasidir. Arastirma kapsamina 459 adet dort ve bes yildizli otelden ve 52 adet tatil ko...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırma, gençlerin turistik tercihlerinin nasıl şekillendiğinin tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 15-25 yaş aralığındaki Eskişehir'de yaşayan gençler oluşturmaktadır.15-25 yaş aralığının seçilmesinde Aramberri'nin (1991) genç yaş aralığı tanımından yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemine...
Conference Paper
Full-text available
Sürdürülebilir turizm gelişiminde yerel halk girişimciliğinin geliştirilmesi, yerel kalkınmada önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda yerel turistik girişim türlerinden biri olan ev pansiyonculuğunun önemli bir çalışma alanı olduğu düşünülmektedir. Girişimcilik kuramlarından beslenen bu çalışmada, yerel halkın, ev pansiyonculuğuna yönelik farkında...
Article
Full-text available
Bir destinasyonun imajı, bu yerle ilgili bireylerin zihinlerinde oluşturdukları yorumlamaların bütünüdür. Destinasyon imajı, bireylerin tatillerini geçirecekleri noktayı seçme süreçleri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu araştırmada imajın turistik talebe etkisi incelenmektedir. Bu amaçla bir model oluşturulmuş ve yapısal eşitlik modeli ile tes...

Network

Cited By