Cagatay Akdogan

Cagatay Akdogan
Trakya University · Department of Marketing

Assist. Prof. at Trakya University

About

31
Publications
13,396
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
42
Citations
Citations since 2017
30 Research Items
42 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Experimental research

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı materyalizmin, yeşil satın alma niyetine ve sürdürülebilir tüketim davranışlarına olan etkisini incelemektir. Bu konu çerçevesinde; cömert olmama, kıskançlık/imrenme ve saklama /muhafaza etme gibi materyalist eğilimlerin yeşil satın alma niyetini ve sürdürülebilir tüketim davranışlarını ne şekilde etkilediği araştırılmaktadır. B...
Article
Full-text available
Aşırı üretim ve tüketim doğal kaynakların azalmasına ve ekolojinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu tahribatın ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar, ürünün tüm kullanım süresi boyunca çevresel etkisi en aza indirilen “yeşil ürün” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Pek çok marka/ürün, kendilerinin “yeşil” olduğunu iddia eden iletişim mesajlarını...
Article
Full-text available
Tüketicilerin izleyici konumundan üreten tüketici konumuna geçişi gibi pazarlama iletişim sürecini derinden etkileyen gelişmeler neticesinde transmedya hikâyeciliği kendine önemli bir yer edinmiştir. Hikâyelerin kendi evrenlerinin dışında farklı mecralarda, farklı bakış açılarıyla devam ettirilmesi; izleyicilerin katılımı ve paylaşımına olanak sağl...
Article
Full-text available
Tüketicilerin izleyici konumundan üreten tüketici konumuna geçişi gibi pazarlama iletişim sürecini derinden etkileyen gelişmeler neticesinde transmedya hikâyeciliği kendine önemli bir yer edinmiştir. Hikâyelerin kendi evrenlerinin dışında farklı mecralarda, farklı bakış açılarıyla devam ettirilmesi; izleyicilerin katılımı ve paylaşımına olanak sağl...
Chapter
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Gift-giving is a common occurrence in people's communication and social relations. Gift giving is emphasized even more on special days such as Mother's Day, Father's Day, and Valentine's Day as a result of the increased influence of popular culture and commercials. Individuals' desire for gifts develops as they are encouraged to get gifts on specia...
Conference Paper
Full-text available
It is seen that the tools used in marketing communication have reached a different dimension with the introduction of the internet into our lives. Web 2.0 allowed users/viewers to move from a passive role to an active role. In addition, thanks to web 2.0, user-generated content (UGC) is produced and shared with other individuals easily and quickly....
Article
Full-text available
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, 17 ana maddeden oluşan evrensel bir eylem çağrısıdır. Bu amaçlar; açlığın ve yoksulluğun sona ermesi, temiz enerjiye ve suya erişim, adalet ve eşitliğin sağlanması gibi tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı temel sorunları çözmeyi ve tüm i...
Conference Paper
Full-text available
The price of a product plays an important role in consumer preferences as well as being an important element of the marketing mix. Price can affect the product's value, the perceived quality of the product, and the choice between different alternatives in terms of consumers. The fact that the price is so effective in consumer preferences and purcha...
Chapter
Full-text available
E-postalar (elektronik postalar) diğer e-posta hesaplarına mesaj, bilgi veya belge gibi pek çok içeriğin gönderilmesine yardımcı olan sistemlerdir. E-postalar, günümüzde internetin sunmuş olduğu en temel hizmetlerden birisi haline gelerek kişiler arasında dosyaların aktarılmasına, haberleşmenin sağlanmasına ve çevrim içi bir platforma üye olunmasın...
Chapter
Full-text available
Kitabın bu bölümünde önemi ve kullanım alanı gün geçtikçe artan ve sosyal medyanın pazarlama alanındaki önemli bir yansıması olan transmedya hikayeciliği anlatılmaktadır. Konu kapsamında ilk olarak transmedya hikayeciliği kavram� ve gelişiminden bahsedilerek açıklayıcı örnekler verilmekte, sonrasında transmedya hikayeciliğinin yapı taşlarından olan...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Marka vaadini, değerlerini ve özelliklerini benimseyen çalışanların, dış müşteriye markayı daha iyi tanıtabileceğini savunan içsel markalama, son yıllarda önem kazanan bir pazarlama unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. İçsel pazarlamanın önem kazanmasıyla literatürdeki yerini alan içsel markalama sayesinde işletmeler, günümüz pazar koşullarında...
Conference Paper
Full-text available
Özet: Türkiye’ye ve özellikle Trakya Bölgesine gelen yabancı turist hareketliliği incelendiğinde, Balkan ülkelerinden gelen turistlerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu noktada özellikle Edirne’nin doğa ve tarihi güzellikleri, soyut ve somut kültür mirası ve gastronomideki zenginliği yabancı turistleri bu bölgeye çekmektedir. Bunun yanında son z...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde kullanım alanı ve önemi gün geçtikçe artan nöropazarlama konusu, tüketici davranışları çerçevesinde incelenmektedir. Çalışmada tüketici nörobilimi çerçevesinde “nöropazarlama” kavramı kullanılarak beyin ve bellek yapısı, nöropazarlama tanımı ve kapsamı, nöropazarlama ile ilgili yöntemler, uygulama örnekleri ve nöropazarlamada etik konusu...
Article
Full-text available
Sosyal medya, müşterilerle ilişkileri geliştirmek için araçlar oluşturmaktadır. Bunu yapmanın özel bir yolu, sosyal medya sitelerinde marka hayran sayfaları oluşturmaktır. Müşteriler bu markaların hayran sayfalarına üye olabilmekte ve ardından marka ilanı beğenmekte veya yorum yazabilmektedirler. Teknolojik ilerleme ve internet hizmetlerinde gelişi...
Article
Full-text available
Reklam harcamalarının yıllık yarım trilyon doları aşması, reklam etkinliği konusunda yapılan çalışmaların önemini de artırmaktadır. Reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde kan dokusu ve genetik üzerine bir çalışmanın yapılmadığı görülmekte ve bu durum çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada reklam et...
Article
Full-text available
Bugünün tüketicileri, daha önce olduğundan daha fazla ürün ve hizmet seçeneğine sahip olmalarına rağmen memnuniyet düzeylerinde aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bu durum tüketici satın alma davranışıyla ilgili görüşleri de değiştirmektedir. Böylelikle tüketicilerin, ürünleri yalnızca fayda sağlayan somut özellikleri için değil (faydacı alışve...
Article
Bugünün tüketicileri, daha önce olduğundan daha fazla ürün ve hizmet seçeneğine sahip olmalarına rağmen memnuniyet düzeylerinde aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bu durum tüketici satın alma davranışıyla ilgili görüşleri de değiştirmektedir. Böylelikle tüketicilerin, ürünleri yalnızca fayda sağlayan somut özellikleri için değil (faydacı alışve...
Article
Full-text available
2018 yılında dünya genelinde reklam harcamalarının 550 milyar doları aşması beklenmektedir. Yapılan bu reklamların ne kadar etkili olup olmadığı ise oldukça önem arz etmektedir. Reklam etkinliğinin ölçülmesinde kullanılan geleneksel ve deneysel yöntemlerin eksik yönleri ve getirilen eleştiriler nedeniyle pazarlama araştırması, insan zihninin mekani...
Article
Full-text available
Yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve teknolojik gelişmesi ile girişimciliğin önemi hızla artmaktadır. Özellikle genç ve genç-yetişkin bireylerde teknolojik girişimcilik eğiliminin arttığı açıkça görülmektedir. Ancak girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için meydana getirilen ulusal ve uluslararası politikalar...
Conference Paper
Full-text available
Reklam harcamalarının yıllık yarım trilyon doları aşması, reklam etkinliği konusunda yapılan çalışmaların önemini de artırmaktadır. Reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde kan dokusu ve genetik üzerine bir çalışmamanın yapılmadığı görülmekte ve bu durum çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada reklam...
Conference Paper
Full-text available
İşletmelerin uluslararası pazarlara giriş süreçleri incelendiğinde, geleneksel uluslararasılaşma süreçlerinden geçtikten sonra uluslararası işletme kimliğine sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte gelişen teknoloji ve ulaşım imkanları, yöneticilerin ve çalışanların vizyonları, firmaların kaynak bulma gibi konulardaki çeşitliliği ve kolaylı...
Conference Paper
Full-text available
Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmayı başarabilmeleri için hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok organizasyon faaliyet göstermekte ve pek çok çalışma ortaya çıkmaktadır. Söz konusu organizasyonlardan biri olan United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) kapsamında 17 başlık altında "2030-Sürdürülebilir Kal...
Article
Full-text available
Günümüzde kentler için pazarlama ve marka imajı oluşturma çabaları, şehirlerin rekabet edebilmesi için kaçınılmaz unsurlar haline gelmiştir. Ülke, bölge ve kentlerin marka imajları insanların yatırım, alışveriş, yerleşim, çalışma ve seyahat etme kararlarını da etkilemektedir. Kentte aktif nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan üniversite öğrencileri...
Conference Paper
Full-text available
At the present day, the brand is used not only for goods and services, but also as an important tool for marketing of people, ideas, even cities and destinations. It seems that having a title of slow city (cittaslow) has started to take an important place in the process of branding destinations. The cities with environmental and cultural riches hav...
Article
Full-text available
Tüketicilerin ağızdan ağza pazarlama (AAP) yoluyla birbirlerini etkiledikleri daha önce yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmasına rağmen, internetin gelişimi ile birlikte yeni bir ortam olan online yorumların etkinliği ve AAP üzerindeki etkisi hakkında yeterince araştırma yapılmadığı görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda online tüketici yorumların...

Network

Cited By