Burak Delican

Burak Delican
Tokat Gaziosmanpaşa University · Faculty of Education

PhD

About

21
Publications
10,070
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations
Citations since 2016
19 Research Items
38 Citations
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
Introduction
Burak Delican currently works at the Department of Primary Education, Tokat Gaziosmanpaşa University. He does researches in Teacher Education and Primary Education, early literacy, literacy development, reading, writing etc. He also has interest in scale development, EFA, DFA studies.
Additional affiliations
January 2020 - present
Tokat Gaziosmanpasa University
Position
  • Professor (Assistant)
January 2011 - April 2019
Sivas Cumhuriyet University
Position
  • Research Assistant
Education
March 2013 - January 2018
Gazi University
Field of study
  • literacy development, reading and writing, early literacy
October 2010 - January 2013
Gazi University
Field of study
  • Elementary teacher education, teaching and learning literacy
October 2005 - June 2009
Hacettepe University
Field of study

Publications

Publications (21)
Article
Full-text available
The aim of the this study is to develop a pre-service classrom teachers’ self-efficacy scale for reading & writing teaching. In the study, a draft of the scale which contained 73 items was composed based on both reviews of the extant literature and the opinions of experts of this area. 21 items has been removed from the draft scale based on expert...
Article
Full-text available
ÖZ Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine yönelik deneyimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni benimsenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin seçiminde ilk aşamada ölçüt örnekleme ikinci aşamada ise kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar 10...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate primary school Turkish textbooks (1-4) in the text types and themes. Accordingly, texts in primary Turkish textbooks approved for use by the Ministry of Education have been examined by document analysis method. For this purpose, 156 texts in primary school Turkish textbooks have been examined in the research...
Article
Full-text available
The main objective of this study is to define the relationship between preservice elementary school teachers' professionalism levels and competences of using/creating digital pedagogical tools. In line with this objective, the research was carried out using descriptive and relational survey model from quantitative research methods. Sample of the re...
Article
Full-text available
Bu araştırmada MEB Kültür Yayınları mobil uygulamasında yer alan Çocuk Kitapları Dizisindeki hikâye edici metinlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kitaplar nitel araştırmanın yapısına uygun olarak doküman-materyal incelemesi tekniği ile değerlendirilmiştir. Çalışma sürecinde MEB Kültür Yayınları Çocuk Kitapları Dizisinde yer alan hikâye...
Article
Full-text available
In this research, the questions in the Turkish Course (2,3,4) Worksheets were examined in terms of various classification systems. In this direction, the questions in the worksheets were evaluated with the document-material analysis technique in accordance with the structure of the qualitative research. During the research process, Turkish Course W...
Article
Full-text available
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının yabancı sözlerin Türkçe karşılıklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma sürecinde nitel ve nicel verilerin birlikte işe koşulduğu karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören 142 sınıf öğretmeni aday...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının Türkistan kavramına yönelik algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının Türkistan kavramına yönelik algıları nitel bir yaklaşımla incelenmiştir. Kolay ulaşılabilir/uygun örnekleme yöntemiyle araştırmanın çalışma grubu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencil...
Article
Full-text available
In the research process, mobile applications developed for reading and writing teaching were examined in terms of educational applications, stages of the first reading and writing teaching, and user opinions. For this purpose, mobile applications were evaluated with document/material analysis technique in accordance with the structure of qualitativ...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuryazarlık gelişimleri, okul öncesi eğitim, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve okula başlama yaşı değişkenleri açısından incelenmiştir. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örnekleminde 60 – 84 ay aralığında olan 781 birinci sınıf öğrencisi yer almaktadır. Veri toplama aracı o...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı ana dili Türkçe olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin dinleme/izleme stratejilerini kullanma durumlarını tarama modelinde betimsel bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmanın örnekleminde ana dili Türkçe olan ve olmayan 210 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The main purpose of this study was to develop a measurement tool to evaluate the literacy development of the first grade students. For this purpose, Reading and Writing Readiness Diagnostic Tool (RWRDT) was developed and the validity and reliability studies of the tool were conducted.