Burak Asiliskender

Burak Asiliskender
Abdullah Gul University · Faculty of Architecture

Professor of Architecture

About

20
Publications
22,446
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
64
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
45 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Additional affiliations
May 2012 - present
Abdullah Gul University
Position
  • Professor
Description
  • Head, Department of Architecture

Publications

Publications (20)
Conference Paper
Full-text available
Sustainable development goals (SDGs) put forward by the United Nations (UN) and adopted by the UN member states as a global policy framework emphasize global, regional and national development. In this context, SDGs are related to all of the environmental, socio-cultural and economic issues that affect the quality of an individual’s life. SDG is ch...
Article
Full-text available
After capitalism, the emergence of factories separated home and work from each other. In the early years of capitalism, the workspace was the production space where business used material labour extensively. In the following years, a new workforce -immaterial labour- has emerged with the increase in paperwork and the replacement of human labour wit...
Article
Full-text available
This study is mainly influenced by the idea of Manfredo Tafuri that architecture cannot fulfil its ideological task since it started serving capitalism and there are no more utopias. In his bookArchitecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Tafuri discusses the socio- philosophical tangle in which architects have been struggling since...
Conference Paper
Değişen ve gelişen dünyada kentsel alanların hızla büyümesi ve kırsal alanların terk edilmesi, bunların büyüyen kentlerin çeperinde baskısı altında kalması ya da kentsel alan içinde kaybolması ile sonuçlanmaktadır. Tarihsel süreçte köylerdeki yaşam izlerini taşıyan kültürel katmanlar, günlük yaşam biçiminin oluştuğu bir sahne ve yaşamın temsil alan...
Article
Full-text available
2012 yılında kurulan Abdullah Gül Üniversitesi, yenilikçi bir akademik bakış ve yaklaşımla yapılanmaktadır. Toplumsal fayda üretmeyi merkeze alan eğitim ve araştırma yaklaşımıyla yeni bir üniversite modeli geliştirmektedir. Bilgi ve toplumsal değer üretimini merkeze alan bu yaklaşım, şüphesiz ki bir arada düşünmeye, tartışmaya ve üretmeye imkan ver...
Chapter
Full-text available
The restoration and adaptive reuse of industrial heritage buildings and complexes, which present structurally and functionally resilient shells, provide us with an interesting dilemma in theory and practice: Made of hard wearing materials to house straining functions and to last as long as possible, they are also flexible enough to adapt to almost...
Chapter
Full-text available
The Sümerbank Textile Factory in Kayseri (1932-1935) was one of the earliest and largest industrial complexes designed and constructed following the foundation of the Turkish Republic. This was a striking ensemble of buildings with rationalist and functionalist vocabulary, which also functioned as an urban center of social and cultural modernizatio...
Article
Full-text available
An integrated textile factory in Kayseri (Turkey) was designed by an outstanding representative of the Russian architectural avant-garde, one of the founders of the national industrial architecture Ivan Nikolaev, and was erected in 1935 under his supervision. The project took into account the needed infrastructure, industrial zone and residential a...
Conference Paper
Full-text available
The former Kayseri Sümerbank Textile Factory (1935) designed and funded by the U.S.S.R. was among the first large-scaled industrial establishments in Turkey. The so-called Great Storehouse as well as the rest of the complex constitutes an interesting case study as an early example of large-scaled reinforced concrete construction in a provincial cen...
Article
Full-text available
Even though Turkish Modernization in the 20th century was explained as a political revolution, it dealt much more with the transformation of space and social identity. As a result, the Turkish State built several industrial sites in Anatolian cities to strengthen their urban and social development.
Article
Full-text available
Cumhuriyet sonrası modernleşme deneyiminin, siyasal olarak yeni bir yapılanma niteliği taşımasının ötesinde, mekansal ve toplumsal kimliği etkileyen değişimler içerdiği söylenebilir. Yaşama alışkanlıklarının ve biçimin her alanında yenilenme içeren devrimler ile ‘modern’ kimliğin inşaası hedeflenmiştir. Bu kapsamda, devletin değişim ve kalkınma hed...
Article
Full-text available
Ülkemizde, belgeleme ve koruma, tarihin mekan üzerinden okunabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacından çok, yerel -ve merkezi- yönetimler ve kurumları ile mimarlık ortamının entelektüel aktörleri arasındaki bir çatışma alanı olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla, 20. yüzyıl gibi -oldukça- yakın geçmişimize ait yapılar üzerinden belgeleme ve...
Thesis
Full-text available
Modernleşme sürecinde, özellikle konutun biçimi, üretimi ve kentleşme, değişimin yaşandığı ve üzerinden tartışıldığı mekanların başında yer almaktadır. Süreçle iç içe geçmiş sanayileşme ise, değişimi ortaya çıkaran gelişmelerin en etkili sebeplerindendir. Sanayi tesislerinin kurulması ile ortaya çıkan dinamikler, kentlerin ekonomik, toplumsal ve me...
Article
Full-text available
Türkiye toprakları, politik gücün mekansal organizasyonu ile ulusal nitelikte tanımlanmıştır. 1923'den günümüze, hatırlanması gerekenler her politik güç değişikliğinde yenilenen abidevi yapılarla simgelenirken, unutulması gerekenler, içindeki yaşamlar boşaltılarak yok edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, her politik iktidar değişikliğinde Kayseri eski...
Article
Full-text available
Mekan, içinde yaşayanları dışındakilerden ayıran, fiziksel somutun içine kodlanmış bir boşluktur. Fiziksel özellikleri ile oluşan iç-dış ayrımı, kimlik kavramının ana fikrini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla, kimlik düşüncesinin özü mekansaldır. Mekanlar, belleğin içinde saklanan bilgiye göre şekillenen nesnelerdir. Duvarları ardında sadece yaşamak i...
Thesis
Full-text available
Türkiye, Cumhuriyet rejimiyle kurulan bir ulus-devlettir. Batı dünyasındaki ulus-devlet benzerlerinin aksine, toplumsal bir devrimin değil, yönetim erkinin eseridir. Dolayısıyla, o dönemdeki ‘çağdaşlaşma’, toplumsal düzeyde uygulanmış, erke ait siyasal bir harekettir. Türkiye topraklarının ve vatandaşlarının, Batılı dünyanın "modern" kimliğine göre...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
This is an architectural preservation and adaptive re-use project for the so-called Great Warehouse of the former Kayseri Sümerbank Textile Factory Complex. The building has been transformed to an educational building, including classrooms, faculty offices, common spaces, laboratories, design studios and a lunch hall.