Brice De Ruyver

Brice De Ruyver
Ghent University | UGhent

About

92
Publications
11,980
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
302
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
135 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (92)
Research
Full-text available
DISMARK raises the question of how recent developments in the Dutch and Belgian drug markets can be explained and what measures can be taken, both autonomously and in close cooperation between the two countries. Can we speak of a shift or an expansion of (parts of) illegal drug markets between the Netherlands and Belgium? If so, what is causing thi...
Technical Report
Full-text available
People who use illicit drugs (PWUD) experience a wide range of drug-related harms. The goal of harm reduction is to reduce these adverse effects of drug use, without necessarily reducing drug use itself. By providing a safe and hygienic environment to consume pre-obtained drugs under the supervision of trained staff, drug consumption rooms (DCRs) a...
Article
Full-text available
Introduction: Earlier reviews regarding the effectiveness of Drug Treatment Courts (DTCs) reported a reduction in reoffending and substance use. Although substance users suffer from other difficulties than drug use and judicial issues, none of these reviews focused on outcomes or effects of DTCs on drug-related life domains, such as social relatio...
Book
Full-text available
De geschiedenis van de criminologie aan de Universiteit Gent begon officieel in 1938. In dat jaar werd het voorstel van decaan Nico Gunzburg en professor Jules Simon tot oprichting van een School voor Criminologie bekrachtigd bij Koninklijk Besluit. Nu, 75 jaar later, is de tijd rijp om een eerste keer terug te blikken. In dit boek wordt onder ande...
Article
In prosecution, Belgian judiciary currently uses outdated yield figures (28.1g per plant, sold at € 3/g at grower level) for fining illicit indoor cannabis plantations. Using state-of-the-art cultivation techniques, our growth experiments showed that yield is better expressed in g/m(2) cultivated surface area rather than in g per plant, and that yi...
Book
Full-text available
De Belgische justitie merkt de jongste jaren een aanzienlijke stijging in het aantal in beslag genomen indoor cannabisplantages. De veroordeling van de daders is gebaseerd op de (grote) winsten die met de cannabisteelt en –handel gepaard gaan, maar de justiële autoriteiten hanteren hiervoor verouderde cijfers (28 g cannabis per plant en een verkoop...
Book
Full-text available
After no less than five entirely double blind peer reviewed volumes in the GofS Research Paper Series have been released in 2009, 2010 and 2011 the editorial board is proud to issue again a set of two more volumes comprising original and new research papers that have been proofed by international peers Volume 6, providing new empirical data, theor...
Article
Om het potentieel gevaarlijk aanbod van oude en nieuwe drugs te kunnen opsporen en daarop snel te reageren, werken de lidstaten van de Europese Unie tegenwoordig met een ‘early warning system’. Zo’n systeem moet goed kunnen communiceren. Wij onderzochten de communicatieve prestaties van het Belgische systeem. Het kan beter, zowel wat algemene persb...
Article
Full-text available
1. Enkele voorafgaandelijke opmerkingen De evaluatie van de federale politieraad is er gekomen op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, exact tien jaar na het afsluiten van het Octopusakkoord (juni 1998 – juni 2008). Ook al startte de geïntegreerde politie pas later op – 1 januari 2001 voor de federale component, 1 januari 2002 voor de loka...
Book
Full-text available
Dit onderzoek, dat gevoerd wordt in opdracht van de Directie Veiligheid en Preventie van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gaat na hoe vanuit een preventief oogpunt radicalisering (hetgeen leidt tot geweld) benaderd kan worden. Hierbij vraagt de opdrachtgever te focussen op (1) links geïnspireerde radicalisering, (2) rechts geïnspiree...
Book
Full-text available
De universiteit Gent reikte op 10 december 2009 een institutioneel eredoctoraat uit aan de Nederlandse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat drukt de grote waardering uit voor het wetenschappelijk werk van professor Fijnaut. Tevens vormt het een eervol bewijs van zijn geregelde en intense samenwerking met de Universiteit Gent,...
Article
Full-text available
Drug offences require adequate responses from the criminal justice system. In most Western European countries, including Belgium, the use of judicial alternative sanctions for drug users is on the increase. The objective of the current research was to examine the effects of judicial alternatives for drug users in Belgium. The design of this study c...
Article
Full-text available
In most Western European countries, including Belgium, judicial alternative sanctions are increasingly being used for drug users. Because no study into the effectiveness of Belgian judicial alternatives for drug users has yet been carried out, this became the objective of the current research. The design of this study comprises a pre and post measu...
Article
We bring different theories together to develop a theoretical framework that helps to understand how early warning messages about (new) dangerous drugs can influence the public's perception of substance use. We bring together the agenda setting theory, framing theory, dual processing theory, social learning theory, health belief model, theory of pl...
Article
Different judicial alternative sanctions and measures exist on the three levels of the criminal justice system. These alternative sanctions and measures can be applied to a specific target group, namely drug users. The current study is a qualitative assessment of the application and execution of alternative measures and sanctions for drug users, ba...
Article
Het fenomeen van de rondtrekkende daders krijgt toenemende aandacht binnen het Belgische en Europese veiligheidsbeleid. Deze aandacht is gegroeid vanuit diverse vaststellingen op het terrein en heeft geleid tot allerhande definities en concrete beleidsmaatregelen. In deze bijdrage wordt dit fenomeen en de kenmerken die aan deze dadergroepen worden...
Article
Full-text available
Drug offences require adequate responses from the criminal justice system. In most Western European countries, including Belgium, the use of judicial alternative sanctions for drug users is on the increase. The objective of the current research was to examine the effects of judicial alternatives for drug users in Belgium. The design of this study c...
Article
Full-text available
The number of studies on public expenditure is growing in view of the growing importance of the evaluation of drug policies. Public expenditure is an important indicator of government efforts to tackle the drug problem. Studying public expenditure and comparing the methodology and the results of existing research is challenging. In the present arti...
Book
Full-text available
as a one year project, but after the first year the decision was taken to prolong the research in order to allow for a better foundation of the results. The second part of the research started 1 December 2005 and the project was concluded on 30 November 2006 I. OBJECTIVES The current study is aimed at the different alternative sanctions and measure...
Article
In summary we can state that judicial assistance stands to lose further ground with respect to police cooperation. The Schengen Agreement authorized and legitimized the autonomy of the police which they themselves had already assumed in the legal assistance process. At national level the situation is worsened by the insufficient statutory regulatio...
Article
Growing international pressure in the form of agreements, directives and recommendations has prompted new legislation for the prevention of money laundering in Belgium. This paper considers the various international initiatives and looks at how Belgium has responded. In particular, it discusses the act of 17th July, 1990, and the role of the bankin...
Article
A school survey, held in 1988 among a representative sample (N = 1850) of adolescents, aged 14-19 years, in the province of Oost-Vlaanderen (Belgium), indicates that 74% uses alcohol. More boys than girls drink alcohol. As the adolescents grow older, more of them use alcohol, while their frequency and intensity of use, as well as the occurrence of...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Archived project
Feasibility of implementation of drug consumption rooms in Belgium Consortium: UGent, HoGent, UCL (IRSS)
Project
The main aim of the QUALECT study was to provide an outcome evaluation of the Ghent DTC project with specific attention to improvements in various life domains of drug dependent offenders whether or not a DTC-trajectory was present. This outcome study can be considered supplementary to the recidivism study executed by the Service on Criminal Policy. In addition to the outcomes of the DTC-project, stakeholders’ perspectives on the project were studied.
Project
The SUPMAP-project has tested the national boundaries of the operationalisation of key indicators, as defined by the European Commission and further developed by EMCDDA. The following research objectives can be distinguished: D1: To describe for each of the three axes (Drug markets; Drug-related crime; Supply reduction), which indicators could generate relevant data on the drug supply side, hereby indicating the finality of these indicators, what they do measure and what not, and by which criteria they should be assessed to be useful indicators to monitor the drugs supply side. D2: To list potential sources and actors able to provide information on these indicators and evaluate their strengths and weaknesses. D3: To assess the availability of these data in Belgium (if available, to what extent and where). If data are not (sufficiently) available, it will be identified how the necessary data can be generated, how the available data flows can be optimised and what the preconditions are to achieve all this. D4: To develop and to test a national indicator data set to monitor the supply of illegal drugs in Belgium. To conclude the research, the identified and collected indicators will be operationalized by using the available data. This will be the case for the three axes (Drug markets, drug-related crime, supply reduction). Thereby, recommendations will be made, including essential clarification to use and interpret the data set.