• Home
  • Bors Tibor Borbély-Pecze
Bors Tibor Borbély-Pecze

Bors Tibor Borbély-Pecze
John Wesley Theological College Budapest · Education sciences

PhD habil.

About

148
Publications
46,772
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
156
Citations
Citations since 2017
78 Research Items
127 Citations
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
Introduction
I'm an Associate Professor (habilitated University Docent) at the John Wesley Theological College, Budapest; also invited Senior Lecturer at Semmelweis University & Corvinus University & U. of ELTE, Budapest. I’m curious to explore and understand career development /lifelong guidance supporting systems all around the globe. My articles are about career development services, systems and policies as cross-cutting issues.
Additional affiliations
March 2018 - present
WJLF
Position
  • Professor (Associate)
March 2018 - December 2021
John Wesely Theological College
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • I currently teach the following subjects in English and Hungarian in three different departments Dept. for Social Work, Dept. for Educational Science and Dept. for Environmental Security. Courses in English UN&EU basic studies, green jobs, and recovery in labour markets for Stipendium Hungaricum. Courses in Hungarian: szociális munka és foglalkoztatás, bevezetés az andragógiába, tudományos írás, pályaorientáció, EU alapismeretek. I’m also act as Invited Senior Lecturer in different universities
January 2018 - present
Eötvös Loránd University
Position
  • Lecturer
Description
  • Theory of Counselling for Erasmus and SH students
Education
March 2018 - April 2018
Eötvös Loránd University
Field of study
  • Pedagogy, Career (Lifelong) Guidance
September 2017 - July 2018
National University of Public Service
Field of study
  • EU Cohesion Policy
September 2006 - March 2010
Eötvös Loránd University
Field of study
  • Pedagogy

Publications

Publications (148)
Article
Full-text available
A pályaorientációs szolgáltatások a közpolitikai gondolkodásunk peremén helyezkednek el. 2004 óta az európai oktatási miniszterek ajánlása (EC, 2004) 1 szólítja fel a tagállamokat a terület rendszerszintű és közpolitikai értelemben felfogható fejlesztésére. A pályaorientáció/karrier tanácsadás pozitív kimenetei számosak. Egyéni és társadalmi, szoci...
Technical Report
Full-text available
The European Training Foundation (ETF) is a European Union Agency that supports countries outside the EU in improving their human capital development in the context of European Union (EU) external relations policies. Currently, the ETF cooperates at country and regional level with the countries of the EU Neighbourhood and Enlargement regions and in...
Chapter
Full-text available
A 20. század végére, a 21. század elejére a tanulás kilépett a tantermi keretekből. Válaszreakcióként az Európai Unió Tanácsa validáció néven régi-új kezdeményezést szorgalmaz az Európai Unió tagállamaiban. Bár a validáció szó eredeti szótári értelme ’visszaigazolás, elismerésre irányuló cselekedet’, Tót Éva (2009) a hazai felsőoktatási validáció k...
Conference Paper
Full-text available
The coronavirus, the Ukrainian-Russian war, the green transition and the rise of inflation are all macro processes that individuals and families cannot influence on their own, but these macro trends do influence their life course. This review looks at the practice of career guidance in Hungary. It shows the methods that can be used to strengthen th...
Book
Full-text available
A pályaorientáció, a pályaválasztás témaköre az elmúlt időszakban felértékelődött: az oktatási és munkaerőpiaci szereplők érdekeltségén túl a társadalmi igényszint is megnövekedett e területen. A kötetben szereplő megannyi kifejezés (pályaorientáció, pályaedukáció, pályacirkulálás, életpálya-tanácsadás, pályapedagógia stb.) is jól mutatja, hogy szá...
Preprint
Absztrakt Az elmúlt évtizedekben a finn pályaorientációs rendszer együtt fejlődött a finn oktatási rendszerrel. Az 1970-es évektől elindított oktatási reformok a pályaorientációt az oktatási rendszer, ezen belül a kilenc évfolyamos általános iskola meghatározó részévé tették. Finnországban ma a pályaorientáció a tanulókkal együttműködve a többnyire...
Conference Paper
Full-text available
A digitális technológiák és az adatbázisépítés fejlődésével a pályainformációs, beiskolázási kiadványok szerepét átvették az online információs rendszerek, amelyek kellő dinamikát képesek adni a 21. századi munkaerőpiac és egész életen át tartó tanulás kiszolgálására. Hatékony pályaorientációt, pályafutás-építést csak a tanulási lehetőségeket megfe...
Conference Paper
Full-text available
Az eredményes finn oktatási rendszer egyik kevésbé közismert, de fontos eleme az általános iskolában elkezdett és mindenkinek elérhető iskolai pályaorientáció, amelynek célja a tanulók életpálya-építési készségeinek fejlesztése és a hozzájárulás aktív állampolgárrá válásukhoz. Ezt fokozatosan felépített, a nemzeti tantervbe ágyazódó tevékenységekke...
Chapter
Full-text available
A globális pandémiával járó lezárások ellehetetlenítették a pályatanácsadás hagyományos színterét, a személyes találkozást. Az elmúlt időszakban az igényekre válaszolva kialakításra kerültek az online tanácsadási formák, de intézményesült rendszerük még nem megoldott. Ebben a cikkben két, 2020-ban lefolyatott kutatást vetünk össze egymással, amelye...
Conference Paper
Full-text available
In Hungary the training of guidance counsellors in higher education dates back to more than 20 years when in 1992 the predecessor of St. Stephan University started a training programme for employment counsellors. TThe publication “Unified Guidelines for Guidance Practitioners” included references to the counsellors’ competencies and professional re...
Article
Full-text available
This comparative study traces the foundation and development of vocational and career guidance services in three Central and Eastern European countries in the light of the contextually bound factors of this region. Since the beginning of the 20th century, political transitions and changes in the ruling structures in these countries were so frequent...
Article
Full-text available
Education and Training (E&T) has long played a marginal role in European cooperation. As an activity falling within the competence of the Member States, Community cooperation has focused mainly on the use of human capital (see free movement of workers). In essence, it is only in the last 30 years, in the context of the extension of open method of c...
Article
Full-text available
Ebben az írásban főként amellett érvelek, hogy egy munkaerőpiac fenntarthatósága önmagában a gazdaság-társadalom-oktatás hármasságában nem írható le. Ahogyan a Római Klub első jelentése 1 is öt tényező egymásra hatását vizsgálta: népesség, ipar, mezőgazdaság, nem megújuló erőforrások, környezet-szennyezés. Tehát emberi társadalom és környezetének e...
Conference Paper
Full-text available
A pályaorientációt támogató egyes online megoldások (LMS, LXP, co-careering) A digitális transzformáció az életút-támogató pályaorientáció területét sem hagyja érintetlenül. A nemzetközi szakirodalom számos új megoldásról számol be. A Covid-19 járvány a gyakorlatot jelentősen alakította, úgy külföldön, mint idehaza. Az új megoldások alkalmazása vár...
Preprint
Введение «Трудовая жизнь всегда отмечена поворотами-переходом от школы к трудовой деятельности, рождением детей, сменой работы, выходом на пенсию. Их сложность усугубляется происходящими в мире изменениями-новыми технологиями, демографическими сдвигами и переходом к низкоуглеродной экономике. Поддержка людей в эти периоды расширит возможности их вы...
Preprint
Full-text available
Az oktatás és képzés (Education and Training, továbbiakban: E+T) sokáig marginális szerepet játszott az európai együttműködésekben. A tagállamok hatáskörébe tartozó tevékenységként, a közösségi együttműködés elsősorban a humántőke felhasználására koncentrált (lásd a munkavállalók szabad mozgása). Lényegében csak az elmúlt harminc évben, a nyitott k...
Article
Full-text available
A válságok jellemzően együtt járnak a megnövekedett bizonytalansággal. Az egyéni, közösségi és társadalmi szinten is teret nyerő bizonytalanságra kétféle válasz szokott születni. Az egyik megoldási mód, hogy amint lehet visszalépünk a korábbi "normalitásba", amely megfogalmazás alatt azt szoktuk érteni, hogy mindent ugyanúgy csinálunk majd, ahogyan...
Article
Full-text available
Borbély-Pecze, T.B., Pálvölgyi, L., Tajtiné, L.Gy. (2021). Career Education Learning Management Systems: Expectations and Examples. Új Pedagógiai Szemle, 71 (09-10) pp. 83-105 - - Abstract: Career guidance in schools is a pedagogical process where we aim to simultaneously develop students' self-awareness and career knowledge in an age- and situatio...
Chapter
Full-text available
One of the world-famous quotes of Winston S. ChurchilI is that statistics that I doctored myself opinion of many: statistics, and labour statistics, figures and the relationships between data sets are unknown to many. Conflicting statistical details that make it harder to interpret the information presented can be seen daily, such as in ubiquitous...
Article
Full-text available
Az hiszem a titok ez: a narratívát kell kontroll alatt tartanunk. Nem {a nyers} erőt használni." (Fukuyama) A felnőttkori tanulás, szűkebb értelemben a felnőttképzés, stratégia szakpolitikai területté vált a 20. század második felétől, amely együtt járt az andragógiai, mint szakterület iránti érdeklődés növekedésével. Ugyanakkor a társadalmi, polit...
Article
Full-text available
A tanulási folyamat digitalizációja szétfeszíti a hagyományos iskola falait. Az iskolai pá-lyaorientáció és a felnőttkori karrier-tanácsadás területén hasonló forradalomnak lehetünk szemtanúi. A korábbi, a szakértő pályatanácsadó szerepére épülő modellek felbomlóban vannak a világban, és helyükre az online/digitális kooperatív és kollaboratív techn...
Preprint
A globális pandémiával járó lezárások ellehetetlenítették a pályatanácsadás hagyományos színterét, a személyes találkozást. Az elmúlt időszakban az igényekre válaszolva kialakításra kerültek az online tanácsadási formák, de intézményesült rendszerük még nem megoldott. Ebben a cikkben két, 2020-ban lefolyatott kutatást vetünk össze egymással, amelye...
Technical Report
Modern labour markets are not static but can be described with several career changes through the lifespan of the individuals. Nowadays several practical guides (ILO, 2012) describe what we called “careering” instead of having a job for a lifetime. The new labour market concept what we called the Transitional Labour Market (TLM). According to this...
Book
Full-text available
Nehéz és ugyanakkor termékeny éven van túl a Magyar Pedagógiai Társaság. A 2020-as év első negyedéve járványhírekkel kezdődött és lezárásokkal folytatódott. Nehéz év volt a tavalyi, mert olyan válsághelyzettel szembesültünk, amelyre száz éve nem volt példa, s habár a Társaság már bőven túl van a százéves centenáriumán a villámgyorsasággal virtuális...
Article
Full-text available
Egyazon életpálya két olvasata TANULMÁNYOK ÖSSZEFOGLALÁS A pályaválasztással, pályafutással kapcsolatos diskurzusban számos fogalmat használunk az egyé-ni életút lefedésére. Ezen fogalmak összefoglalásaként jelent meg a kétezres években a lifelong guidance (LLG; lásd: Council of the European Union, 2004; Borbély-Pecze, Juhász és Gyöngyösi, 2013) el...
Article
Full-text available
Az alacsony jövedelmű háztartásokat/aktív korú egyéneket, egész Európában kiemelten érinti a koronavírus válság. Miközben a foglalkoztattak számán gyakran nem látszik elég jól a válság pusztítása a ledolgozott munkaórák száma jelentősen csökkent. Egyenlőtlenül oszlik el a lezárásokkal, korlátozásokkal fennmaradó munkamennyiség, a vendéglátásban, ke...
Conference Paper
Full-text available
The rapid technological evolutions, with the growth of robotics and artificial intelligence, as well as demography raise new challenges to education and employment systems. Permeability and alternation in educational and professional paths are a structural reality. Linear educational and professional trajectories with well-defined, predictable and...
Article
Full-text available
Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből MŰHELY BEVEZETÉS A koronavírus-járvánnyal hirtelen megérkezett "karantén" rendkívüli feladat elé állította a pályaorientáció, pályatanácsadás területén dolgozókat. Bár Magyarországon két évtizedes története van a számítógéppel részben támogatott tanácsadásnak, a személy...
Article
Full-text available
A koronavírus-járvánnyal hirtelen megérkezett "karantén" rendkívüli feladat elé állította a pályaorientáció, pályatanácsadás területén dolgozókat. Bár Magyarországon két évtizedes története van a számítógéppel részben támogatott tanácsadásnak, a személyes találkozás hiánya és a digitális átállás minőségében más munkavégzést, másféle humán támogatás...
Article
Full-text available
Jóminőségű pályainformáció nélkül nincsen megalapozott pályaválasztás. A XX. században pályainformáció alatt nyomtatott, ABC sorrendbe szedett kézikönyveket értettünk, azután az internetes keresők tömegessé válásával miden megváltozott. Az 1990-es évek második felétől beköszöntött az on-line pálya-információs rendszerek fénykora. A 2020-as években...
Article
Full-text available
2020. március közepén nem csak a köz-, és felsőoktatás állt át egyik pillanatról a másikra elektronikus csatornákra, de a nevelési tanácsadókban, járási hivatalok munkaügyi és társadalombiztosítási osztályain és magántanácsadók által működtetett pályatanácsadási, pályaorientációs formák is átköltöztek, pontosabban átköltöztek volna, a digitális tér...
Chapter
Public policy formation and implementation for career guidance provision are complex issues, not least because in most countries career guidance is a peripheral part of legislation for education, employment, and social inclusion. Policy solutions are compromises by nature. Regulations and economic incentives are the main policy instruments for care...
Article
Full-text available
Az iskolai pályaorientáció szükségességét ma senki sem vitatja Magyarországon, annak tartalmát annál inkább. Ez a rövid áttekintés a 2020 áprilisában elhangzott nyíregyházi konferencia írásos szövege, amely az iskolai tantervbe építhető és kereszttantervi pedagógiai feladatként értelmezendő pályaorientáció makro-, és helyi szintű feltételrendszerét...
Article
Full-text available
The aims and access to Career Development Programmes (CD), career development services are always interconnected with social norms, values that shape society, demographical trends, the health of the national economy including the labour market, and last but not least, political goals. Guidance is a tool for social mobility but also for workfare dev...
Book
Full-text available
Egész évben gőzerővel próbáltuk megállapítani az MPT tagság tényleges létszámát. Ki miben aktív, kivel mi történt, velünk van, vagy elmarad, egyáltalában ki hova tartozik? S hát szomorú kérdés: ki nem is él már? – A szervezeti egységek vezetőinek ez egy komoly kihívást, és sok esetben megoldhatatlan munkát jelentett. A postacímek és email címek vál...
Chapter
Full-text available
The national lifelong guidance systems records provide information about current policy developments and structures pertaining to career guidance, career education and career development in countries of the EU, EEA, EFTA and EU enlargement/accession countries. The country records are based on information gathered and analysed by CareersNet experts...
Conference Paper
Full-text available
Barcelona, 31st January 2020 Future of Work and the changing role of Public Employment Services Rationale The world of work has been changing rapidly. New information and biotechnologies have been reshaping the traditional wage work systems. Platform economy and transitional labour markets-including several changes in individual careers-are the p...
Article
Full-text available
This paper describes the changing role, practice and institutional setting of career guidance and counselling in Hungary from the 1950s to the present time. The article defi nes the relation between the institutional settings (polity), changes in the content of guidance policies implemented in those decades (policy), and decision-making processes (...
Article
Full-text available
Első ránézésre 2020 elején, a magyar munkaerőpiacon a statisztikai adatok szerint nincsen ok aggodalomra; a foglalkoztatás szintje magas, a munkanélküliségé alacsony, a bérek folyamatosan növekednek, csak idén januárban 8% ponttal emelkedett a kötelező legkisebb munkabér. "A 2018-as év munkaerőpiacát alapvetően keresleti többlet jellemezte, a mobil...
Article
Full-text available
A pályaorientációs/pályaválasztási (életpálya- tanácsadási) szakpolitika keretei folyamatosan alakulnak. Régi-új szakterületről van szó, amelynek százéves hagyományai és intézményi keretei vannak Magyarországon. A kezdetektől az iskolarendszer és a munkahelyek között helyezkedett el, mondanivalójában azonban sokat változott. A valamikori iskolázatl...
Conference Paper
Full-text available
Public Employment Services as such are also the structural outcomes of the industrialization and the original missions of these services were set in the 1940’s-1950’s (ILO C88). The departure point of these norms was that employers offer wage work and jobseekers exclusively seek for these type of work opportunities therefore the established relatio...
Book
Full-text available
A Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) 2018-ban megvalósított tevékenységeit gyűjti csokorba ez a kötet. Az egyik legnagyobb hazai civil szervezet tevékeny-ségi rendszerét első rátekintésre nem könnyű átlátni. 2018-ban 43 szakosztály/ tagozat keretei között folyt a munka, amelyet ebben a kötetben mintegy 70 szer-ző-mindannyian önkéntesként végzik tevék...
Article
Full-text available
Az Iskolai és Szakképzési Pályatanácsadók Világszövetsége (IAEVG) az egyik legrégebbi globális tanácsadó szervezet, amely 2019. szeptember 11-13-án a közeli Pozsonyban tartotta éves kon-ferenciáját. Az IAEVG 2014-2019-es leköszönő elnökség részéről Suzanne Bultheel nyitotta meg a konferenciát.
Article
Full-text available
2019 nyarán a norvégiai Tromso városa adott otthont a kilencedik karrier-fejlesztés és közpolitika szimpóziumnak, amelyre ezúttal 33 ország jelentkezett, továbbá képviseltette magát az OECD, UNESCO, ETF és a CEDEFOP is. 160 delegált 19 kerekasztal mellett vitatta meg a pályata-nácsadás és közpolitika globális kihívásait. A szervezést a Skills Norwa...
Chapter
Career transition is one of the most often referred phrases in the literature on modern labour markets. It is connected with the changing nature of work and the new shape of the labour market. The concept of Transitional Labour Markets (TLM);25 describes these changes as a result of the new labour market segmentations and polarisation with the emer...
Conference Paper
Full-text available
Career guidance is viewed as a policy instrument to support the achievement of a broad range of social policy goals for different segments of the population by most of the 33 countries taking part in this International Symposium. For young people, such goals include preparation for work and successful transitions to education, training, and employm...
Article
An overview of the evolution of career information in light of the changing nature of the world of work is presented. Owing to the constant fundamental changes in the labour market, the distribution of paid work has been also constantly changing. In this article, a more dynamic and – often temporary – interplay between citizens and their profession...
Preprint
Full-text available
This paper describes the changing role, practice and institutional settings of career guidance and counselling in Hungary from the 1950's to the present time. The article defines the relation between the institutional settings (polity), changes of the content of guidance policies through these decades (policy) and the decision making processes (pol...
Technical Report
Identify the main underpinning factors behind high labour market tightness in Eastern and South-Eastern European countries and examine their implications in terms of wage growth, productivity growth and competitiveness. Long-term trends in labour market dynamics, demographics and migration plus relevant policy actions should be taken into account....
Conference Paper
Full-text available
This abstract was prepared for the IAEVG 2019 Conference in Bratislava “Career Guidance for Inclusive Society” as a modified and shortened version of an already published article in Hungarian titled “Értékek és pályatanácsadás Magyarországon (2018)” {Values and career guidance in Hungary}. The original aim of the article was to argue the changing n...
Article
Full-text available
Előzetes tudás elismerése és beszámítása a munkapiacon Az elismerési (recognition) és validációs rendszerek kialakítása a 80-as években vett lendületet Európában. Klasszikusan jól kidolgozott rendszert alkot a francia modell, ahol a francia munkaügyi szervezet (Pole Emploi: VAE) jelenleg is alkalmazza ezt a módszert, sőt ma már online megoldásokkal...
Chapter
Full-text available
Absztrakt A pályatanácsadás, karrier tanácsadás, iskolai pályaorientáció elméletét és gyakorlatát mindig a gazdasági-társadalmi változások alakítják. A pályatanácsadó szakma folyamatos reflexiót ad a karrier, a pályafutás fogalmának átalakulására. Ahogyan a tanácsadói tevékenység átalakul, változik vele az etikus szakmai viselkedés elvárás rendszer...
Chapter
Full-text available
A társadalmi munkamegosztás és az érték fogalmai mindig összekapcsolódtak az emberi történelemben. Az ókori görög gondolkodás megkülönböztette egymástól a külső kényszerektől mentes szabad cselevést és a kényszernek alávetett munkavégzést. A kereszténységben a munkát végző személyek emancipálódtak (Török, 2015), a munkavégzés elveszítette negatív k...
Article
Full-text available
2018 őszén Göteborgban, Svédországban került sor az Iskolai, és Szakképzési Tanácsadók Világszövetésének (IAEVG) találkozójára. A megelőző konferenciákkal kiegészülő rendezvény végül egy hetes program sorozattá állt össze, amely során több mint száz friss kutatás, gyakorlati munka került bemutatásra öt kontinensről. Ez az összefoglaló a konferenciá...
Conference Paper
Full-text available
A rendszerváltozás utáni első szakképzési törvény (1993) 25. évfordulójára rendezett szakmai konferencia egyik szekcióját szakképzés és életpálya címmel a modern, poszt-ipari szakképzés és az életút-támogató pályaorientáció (Borbély-Pecze, 2010, Borbély-Pecze, Juhász, Gyöngyösi, 2013, Borbély-Pecze 2017b) kapcsolatrendszerének újradefiniálásának sz...
Article
Full-text available
MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2018 / SZEPTEMBER A pályatanácsadás helyzete Európában a 2018-as NICE konferencia fényében A pályatanácsadás területén képző európai felsőoktatási intézményeket tömörítő NICE Hálózat első akadémiai konferenciájának "A párbeszéd elősegítése a pályatanácsadás és információnyújtás tudományos művelői és a gyakorlat között" címme...
Article
Full-text available
Tíz éves lett az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR vagy angolul EQF). Bár az EQF egy fiatal projekt, máris számos Európán kívüli országgal talált kapcsolatot, vagy szolgálta a nemzeti keretrendszer felülvizsgálatának alapjául. Az alábbiakban a képesítési keretrendszer fejlődésének történetét írjuk le, de nem térünk ki annak tételes bemutatásár...
Chapter
Full-text available
The period covered by the volume starts with the adoption of the Employment Act by the Hungarian Parliament (1991) and ends with the 25th anniversary of the organisation. However, the reminiscences provided by the individual interviewees go way back to the 1980s, thus laying the foundation for the explanations of changes that occurred in the 1990s....
Article
Full-text available
Az európai munkaügyi szolgálatokon keresztül jelentős korrekciós forrás érkeznek a munkaerőpiacra. Mégis az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök és a munkaerő-piaci szolgáltatások rendszeres és rendszerszintű szakpolitikai értékelése erősen hiányos az EU tagállamaiban. A hatodik évébe lépő EU PES Excellence modell értékeléseiből az derül ki, hogy...
Book
Full-text available
Ez a kötet a hazai állami foglalkoztatási-munkaügyi intézményrendszer rendszerváltoztatást követő történetét kíséri nyomon. Az Állami, később Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), angol nyelvterületen PES (Public Employment Service), intézményi kereteit 1991-2011 között a szervezetet irányító – folyamatosan változó elnevezésű és jogkörű – orsz...
Article
Full-text available
A Korea XX. századi története rendkívül véresen kezdődött. Az 1953-as koreai háborút követően azonban – nagyhatalmi érdekektől is vezérelve- a világgazdaság egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Az 1997-es ázsiai gazdasági válság érzékenyen érintette a fejlett, de kevéssé diverzifikált gazdaságot. A válság eredményeként részben újrafogalma...
Article
Full-text available
Két új fogalom tematizálja a foglalkoztatási szolgálatok tevékenységéről és ügyfélköréről szóló párbeszédet Európában és a világban szinte ma már mindenhol: az átmenetek (transitions) és a képességek (skills) fejlesztésének támogatása. (Landmann-Heumann, 2016) Ahogyan az OECD korábban megfogalmazza, "a skill a jövő globális valutája". Mind a két fo...
Book
Full-text available
This volume follows the history of the domestic state employment-labour institutional system after the system change. Between 1991 and 2011, the institutional framework of the State, later National Employment Service – called Public Employment Service (PES) in English-speaking areas and in the jargon of the EU – was provided by the national office...
Thesis
Full-text available
Az elmúlt hat évben, a doktori dolgozatom védése óta eltelt időben, az életút-támogató pályaorientációs szakpolitikák és rendszerek, szolgáltatási koncepciók felépítése és visszabontása kapcsán egyaránt láttam jó és rossz példákat. Az életút-támogató pályaorientáció, mint szakpolitika és még inkább, mint szakpolitikákon átívelő horizontális (cross-...
Conference Paper
Full-text available
The ten-year old Centre was originally a working platform of the former Yugoslavian countries’ Public Employment Services and currently has ten working members including countries from the geographical Balkan Region of Europe plus Turkey and Hungary. The long-term unemployed are usually among the most vulnerable, but in an administrative sense, sti...
Article
Full-text available
Egyre inkább VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) világban élünk. Magyarul a V: volatilitás (változékonyság), B: bizonytalanság, K: komplexitás, K: kettősség szavak adják ki az angol nyelvű rövidítést. Az eredetileg az Amerikai Egyesült Államok hadserege (US Army) által a 1990-es évek arab konfliktusai során megalkotott betűszó – a...
Conference Paper
Full-text available
This paper synthesises and summarises the perspectives articulated by the 23 countries and 6 international organisations (only 2 submitted papers) attending the International Centre for Career Development Symposium in South-Korea in 2017. The paper focuses on theme one of the symposium which addresses how work opportunity is changing. This synthesi...
Book
Full-text available
Egyre inkább VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) világban élünk. Magyarul a V: volatilitás (változékonyság), B: bizonytalanság, K: komplexitás, K: kettősség szavak adják ki az angol nyelvű rövidítést. Az eredetileg az Amerikai Egyesült Államok hadserege (US Army) által a 1990-es évek arab konfliktusai során megalkotott betűszó – a...
Conference Paper
Full-text available
이 보고서는 2017년 한국에서 개최될 국제 진로개발 센터 심포지엄(International Centre for Career Development Symposium)에 참석하는 21개국 및 5개 국제 기구의 견해를 종합 및 요약하고 있다. 특히 심포지엄의 1 주제인 변화하는 일자리 기회 이해에 초점을 맞춰 다루고 있다.
Article
Full-text available
Ez a cikk a pedagógusok pályaorientációban játszott szerepének újradefiniálásához, szakmai felkészítésük újjászervezéséhez szeretne hozzájárulni.A pályaválasztás támogatása mint pedagógiai feladat értelmezése számos tartalmi változáson ment keresztül az elmúlt három évtizedben. A fogalom tartalmának az átalakulása jól nyomon követhető a pályaválasz...
Book
Full-text available
This book has been funded by the EU, Project title: Capacity Building of the Employment Support Services of Georgia / დასაქმების სახელმწიფო სისტემა სათავეს იღებს დაახლოებით მეცხრამეტე საუკუნის დასასრულიდან, ინდუსტრიალიზებულ ქვეყნებში. ეს გახლდათ რეაქციაც და შედეგიც, რომელსაც ზეგავლენა უნდა მოეხდინა უმუშევრობასა და სოციალურ/ეკონომიკურ მდგომარეობაზე....
Article
Full-text available
A Világgazdasági Fórum 1 (World Economic Forum, WEF) fennállásának 45 éve alatt meg-határozó szellemi műhellyé nőtte ki magát. Jó történelmi érzékkel, a Bretton Woods-i világ-rend 1971-es összeomlásakor, a svájci Alpok-ban, Davosban alapított fórum (az akkor még Európai Menedzsment Fórumnak nevezett intézmény létrehozója a német közgazdász professz...
Chapter
Full-text available
A pedagógia tevékenységrendszerének elidegeníthetetlen részét képezi a pályaválasztási felkészülés támogatása, a gyerekekkel és szülőkkel folytatott közös munka. Olyan témáról van tehát szó, amely közel másfél évszázados történetiségre tekint vissza Magyarországon, és mint ilyen témakör ezer szállal kötődik a pedagógiai gondolkodásunk fejlődéséhez,...
Article
Full-text available
Work-based learning and lifelong guidance policies across Europe
Article
Full-text available
A poszt-fordizmusban pályát nem választani csak konstruálni lehet. A komplex társadalmakban és bizonytalan munkaerőpiacokon a hatékony pályafutás kulcskérdése az egyén felkészítése és képessé tétele a megjósolhatatlan élethelyzetek és karrier döntések kezelésére. Ez a cikk Krumboltz nevéhez kötődő pályaeshetőségi elmélet bemutatásával a szükséges h...
Article
Full-text available
A pályaválasztás fogalma a tömegtársadalmak terméke. Kérdésköre lényegében összefügg az ipari társadalmak megjelenésével; azzal a ténnyel, hogy a fiatalok tömegesen választanak olyan munkát, amely eltér a családtagok pályafutásá-tól. A pályaválasztást, mint döntést az ipari társadalmak fénykorában még irreverzibilis folyamatnak tekintették (Ginzber...
Article
Full-text available
This Concept Note is designed to provide policymakers and stakeholders across Europe with an understanding of the key concepts underpinning the relationship between work-based learning and lifelong guidance. The note suggests that lifelong guidance policies reinforce policy goals for workbased learning. Quality lifelong guidance practices support p...
Article
Full-text available
Profilozni vagy nem profilozni a regisztrált munkanélkülieket, majd szegmen-tálni vagy mindenkire célozni? Ez ma már nem kérdés a világ egyetlen állami munkaügyi szolgálatánál sem. Viszont a hogyanok és a miértek tekintetében már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Áttekintésünk célja, hogy megvilágítsuk, milyen lehetséges modellek vannak és miért élne...
Conference Paper
Full-text available
There are a number of challenges to engaging business in supporting career and workforce development. Geographically, many countries experience a strong imbalance between the number of individuals seeking employment (demand side) and the number of occupations available (labour market supply).
Research
Full-text available
An open examination system can be developed in different ways. The main goal of this Manual is to present the building-blocks of such a system, using good examples from the European Union and the EU member states, and to offer possible ways of adaptation in the Asian / Chinese context. In the Manual we incorporated suggestions for the renewal of th...
Research
Full-text available
The current draft concept paper on the next decade career services concept has been prepared by a national expert group linked to the work of the national guidance forum. The paper is very ambitious, consistent and up-to-date with strong references to the European level key initiatives
Article
Full-text available
Az egyéni (pálya, karrier) tanácsadás fogalma és célja a mai napig számos félreértés alapja Magyarországon. Miközben a felhasználók jelentős része még ma is „bölcs tanácsokat” vár el a tanácsadótól, a szakma mértékadó nemzetközi irodalma már nem egyéni tanácsadásról, inkább az egyén önálló pálya-konstrukciós kísérleteit, szakmai pályafutásának foly...
Article
Full-text available
Európa szerte az állami munkaügyi szervezetek stratégiáit és munkaszerveze-tét a web 2.0. és 3.0 világa eddig kevéssé érintette meg. Hollandia ebben a te-kintetben is figyelemre méltó. 2011-ben a holland munkaügyi szervezet öt évet kapott a kormánytól, hogy az álláskeresők 95 százalékát kizárólag online és telefonos csatornákon keresztül kiszolgáln...
Book
Full-text available
This publication, which is designed to give a brief introduction to the activities and socio-economic and public administrative surroundings of the Hungarian labour market organisation known as the National Employment Service, has been issued regularly since 2006. This issue in the series has been our first publication since our EU presidency in 20...
Article
Full-text available
As the second part of a longer study, this article formulates suggestions for creating a policy, a system and a practice of lifelong guidance embedded in Hungarian public education. With the national context in mind, an outline is given of a possible framework and the basic conditions of progress in that direction, as regards human resources, auxil...
Article
Full-text available
A protean career, mint fogalom Douglas T. Hall munkásságának központi eleme, amelynek pontos jelentésén a hetvenes évek közepétől kezdődően dolgozik a szerző. Olyan új fogalom megalkotásán fáradozik, amely elszakítja a karrier forgalmát a szervezeti pályafutástól és annak kereteit az olajsokkok után kibontakozó új munkaerőpiac jellegzetességeihez k...
Article
Full-text available
Az állami (nemzeti, közösségi) munkaügyi szervezetek (angol rövidítéssel: PES) működését és feladatrendszerét nagyban felülírta a 2008-as gazdasági világválság. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) külön értelmező kötetet szentelt a jelenségnek. Az 1940-60-as évek ipari világára kialakított célokat és eszközöket felül kell vizsgálni, javasolják....
Chapter
Full-text available
QALL (Qualification for ALL) – Végzettséget mindenkinek!
Article
Full-text available
Since January 2011 the European Union has a new ten-year growth strategy (Europe 2020) al-though the announcement of the new launch was far more silent than 10 years ago the start of the Lisbon Strategy (LiS). LiS had been reviewed twice (in 2005, 2008) and was only partly completed. Employment Policy – as the oldest ‘OMC’-based EU strategy- is a s...

Network

Cited By

Projects

Projects (10)
Archived project
Országos Neveléstudományi Konferencia 2020 / Életút-támogató pályaorientáció a koronavírus előtt és alatt (kutatássorozat)
Project
Az elmúlt hónapokban a magyar oktatási intézmények, ideértve az iskolai pályaorientációval foglalkozó szolgálatokat is, zárva tartottak, a tanulás-tanítás átköltözött a digitálisan közvetített otthoni/családi térbe. Miközben számtalan felmérés készült az elmúlt hónapok jelenségeiről, a valóságban még nagyon keveset tudunk arról, hogy az iskola, mint fizikai tér kiesése hogyan érintette az iskolai pályaorientációt. A digitális pályaorientáció kivitelezése ugyanakkor az elmúlt hónapok szakmai kommunikációjában összecsúszott a távtanácsadás korábbi fogalmával (Borbély-Pecze, 2020). Felhasznált irodalom Borbély-Pecze, T. B. (2020) Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? (ms, in-press) Kenderfi, M. (2019) Szülői pályaválasztási attitűdök 2019, avagy a szülők véleménye felső tagozatos gyermekük pálya- és iskolaválasztásával kapcsolatban. MKIK- Innokend Kft. Budapest https://mkik.hu/download/175/szueloi-palyavalasztasi-attitudoek-2019 Ofsted Benchmarks (2019) http://www.outstandingcareers.co.uk/ofsted?aid=18918 Magyarország Kormánya 5/2020 (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról Hooley, T., Watts, A.G., Andrews, D. (2015) Teachers and Careers: The Role Of School Teachers in Delivering Career and Employability Learning. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby
Project
Az emberi erőforrás-gazdálkodási szakfolyóirat https://www.munkaugyiszemle.hu/ Megjelenik 1957-től nyomtatásban, 2014-től digitalizált formában. Főszerkesztő: Munkácsy Ferenc Szerkesztő, rovatvezetők: Bagó József • Borbély-Pecze Tibor Bors HU ISSN 2064-3748 A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) által jegyzett kiadvány.