Boris Dorbić

Boris Dorbić
University of Applied Sciences „Marko Marulić“ in Knin · Department of agriculture karst

About

63
Publications
3,162
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
43
Citations
Citations since 2017
55 Research Items
42 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (63)
Article
Žižula (Ziziphus jujuba Mill.) je mediteranska voćna vrsta koja svojim ukrasnim i oblikovnim karakteristikama upotpunjuje pejsažnu sliku urbanog prostora grada Skradina. Na području Skradina ova kultura je posađena u sklopu kućnih vrtova i samostalnih voćnjaka. Danas na području grada Skradina kuća s vrtom sve više poprima gradska obilježja i udalj...
Article
Cilj rada bio je analizirati bioekološke, šumsko-uzgojne, hortikulturne i nutritivne karakteristike mirte (Myrtus communis L.). Mirta je vazdazelena i heliofilna vrsta koja raste grm (4-5 m) s aromatičnim listovima i cvjetovima. U našoj se flori, osim podvrste (ssp. communis) nalazi i izrazito rijetka sitnolisna mirta ssp. tarentina (L.) Nyman. Mir...
Article
Dudanov park nalazi se sa sjeverne strane naselja Kaštel Kambelovac. Početkom 19. stoljeća park su podigli članovi obitelji Dudan nasuprot obiteljske palače. Arhivska građa o izvornom uređenju perivoja nije pronađena. Sukladno austrijskoj izmjeri iz prve polovice 19. stoljeća, osim agrikulturnih posjeda u neposrednoj blizini palače, obitelj je posj...
Article
Cilj ovog rada je da se kroz prikaz rezultata kemijskih i senzorskih analiza provedenih u okviru manifestacije "Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji" prikaže kvaliteta djevičanskog maslinovog ulja sorte Oblica proizvedeno godine 2021. S obzirom na lokalitete pristiglih uzoraka ulja može se govoriti o uljima sorte Oblica iz dalmatinskog uzgojnog...
Article
Neprekidni rast broja stanovnika u urbanim područjima ograničavajući je faktor u uzgoju bilja u gradskim i van gradskim područjima, a rješenje se može pronaći u urbanoj poljoprivredi. Budući da se hortiterapija veoma često provodi u urbanoj sredini logično je da predstavlja oblik urbane poljoprivrede. Pored značaja urbane poljoprivrede u radu se ra...
Article
O nastanku gradskog parka Hober ima malo novijih radova koji se uglavnom temelje na prijepisima onih prijašnjih. Od vremena nastanka do danas prostor gradskog parka, danas i park-šume Hober, doživljava niz promjena uvjetovanih različitim društveno-ekonomskim i prirodnim okolnostima koje su se događale kroz povijest, a koje se događaju i danas. Pros...
Article
Full-text available
The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) is designed to respond promptly to the health risks associated with food, food contact materials or feed by enabling fast exchange of information between bodies and institutions involved in the system. Mycotoxins, secondary metabolites produced by moulds, are common contaminants found in cereals and...
Article
Full-text available
The aim of this study was to analyse RASFF notifications on allergens in cereals and cereal-based products in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019. Allergies caused by food intake due to the presence of an allergen can pose a serious danger to the health of consumers. In order to promptly respond to any health risks related to food, food contac...
Article
Magarci se od davnina koriste kao radne životinje, dok se danas najčešće uzgajaju za proizvodnju magarećeg mlijeka, naročito na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kao važna sirovina u kozmetici i medicini te kao zamjena za humano mlijeko u prehrani novorođenčadi. Mlijeko magarica kao kvalitetna nutritivna namirnica koristi se za jačanje imu...
Article
Područje Brijunskog arhipelaga, zahvaljujući geomorfološko-hidrološkim, klimatskim, prirodnim i antropogenim utjecajima, tvori jedno od malobrojnih očuvanih jadranskih prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti. Na području Velog Brijuna na relativno maloj površini izmjenjuju se elementi više šumskih stanišnih tipova. Antropogeni čimbenik je u...
Article
Indijska lagestremija ( Lagerstroemia indica L.) je ukrasni grm ili drvo visine do 8 m. Cvjetovi joj mogu biti: bijele, crvene, ljubičaste ili ružičaste boje. Prednost ove vrste leži i u njezinoj univerzalnoj primjeni u gradskim krajobrazima. Komercijalno se razmnožava reznicama, zrelim ili zelenim. U novije vrijeme sve se više upotrebljavaju razli...
Article
Full-text available
The use of microsatellite (SSR) markers has successfully found its application in genetic characterization and examination of the origin of a large number of fruit species. Mediterranean germplasm is characterized by a great variety of almond genotypes. The study covered two geographically distant regions Montenegro (Bar) and Croatia (Sibenik) in a...
Article
Full-text available
Na širem području zapadnog Balkana ljudi su često tijekom povijesti gladovali, iako ih je okruživala vrlo bogata jestiva samonikla flora. U ovom radu dokumentirana je upotreba samoniklog bilja i gljiva na području Općine Vitez, kao i podaci o specifičnim lokalnim nazivima biljaka, njihovoj upotrebi, tradicijskim običajima i nematerijalnoj baštini v...
Article
Full-text available
U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore Donatim parka, koji se nalazi u gradu Adapazari, administrativnom centru i najvećem gradu turske provincije Sakarija, na nadmorskoj visini od 31 m. Tijekom florističkog istraživanja koje je provedeno na obuhvatnom području Donatım parka tijekom prve polovine 2021. godine zabilježeno je 61 svojt...
Article
U zadnjih nekoliko desetljeća sve se više radi na istraživanju i uvođenju u uzgoj samoniklih i zaštićenih biljnih vrsta. Primjenom ovih vrsta u gradskim krajobrazima doprinosi se očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti. U nas još vlada trend nedovoljnog uzgoja ovih vrsta. Stoga je i cilj ovog rada bio, putem anketnog istraživanja istražiti per...
Article
Full-text available
Povrtne vrste su oduvijek bile sastavni dio ukrasnog vrta. One vrtu daje karakteristike ležernosti, a ujedno su i korisno te dekorativne ukoliko se ispravno ukomponiraju u vrtnu površinu. U radu je prikazan značaj i važnost povrtnjaka kao sastavnog djela vrta, kao i ukrasne karakteristike pojedinih povrtnih kultura. U istraživačkom dijelu rada obav...
Article
This research was carried out to analyse the effect of diverse types of fertilisers on the morphological features of pansy seedlings (Viola x wittrockiana Gams.), as well as to decide on the most appropriate concentration of fertiliser in order to obtain the highest seedlings quality. Two different types of liquid fertilisers were used in this expe...
Article
Od 20. stoljeću pa do danas poznat je veliki broj kultivara afričke ljubičice. Ova vrsta ubrzo je zauzela mjesto među najomiljenijim kućnim biljkama. Afričku ljubičicu karakteriziraju dekorativni srcoliki listovi na dugim peteljkama i cvjetovi koji mogu biti različito obojani. Za njezin rast i razvoj najpogodniji su gotovi supstrati. Tijekom ljetno...
Article
Full-text available
Cheeses matured in skin sack is traditionally produced in several Mediterranean countries, which in Croatia has been retained in the territory of Dalmatian hinterland. The characteristic of this cheese is its piquant flavour and aroma, as a consequence of ripening in anaerobic conditions in lamb skin. This type of cheese has been recognized and has...
Article
Sustavnih istraživanja biološko-ekoloških obilježja cjelokupnog područja i same park-šume Hober nije bilo do sada. Strukturna obilježja sastojine nalazimo tek u Planu gospodarenja za park-šumu Hober (2006-2015) . Šumarsku problematiku nalazimo u radu Vojinovića (1997). Dendrološka istraživanja imamo u radovima Denich i Draganović (1985), Vojinović...
Article
Iako je medicina napredovala, liječenje ljekovitim biljem i danas ima sve veću ulogu i značaj u životima ljudi. Proizvodnja lupinastog voća na malim ekstenzivnim voćnjacima i okućnicama dio je naše tradicije. U mediteranskom području uspješno se mogu uzgajati orah i badem. Orah i badem su izuzetno vrijedne ljekovite biljke/voćke i mogu se koristiti...
Article
Na osnovu njihovog habitusa, sobno bilje se dijeli na šest skupina: vrste koje izgledom podsjećaju na trave, biljke uspravnog rasta, penjačice i puzavice, rozetaste biljke i loptaste biljke. Unutar općeg dijela ovog rada obrađuju se ekološki i uzgojni zahtjevi sobnog bilja, kao i opća saznanja o njihovim različitim skupinama. Anketno istraživanje p...
Article
U radu su ispitani ponašanje i stavovi studenata Veleučilišta "Marko Marulić u Kninu o funkcionalnim napitcima (FN) (uključivo sportski napitci; bez mliječno-baziranih napitaka) te je dana usporedba s učestalošću konzumacije sokova od voća i/ili povrća (SVP), sokova domaće proizvodnje (SDP) i energetskih pića s visokim sadržajem kofeina (EPK). Ispi...
Article
Full-text available
Terenska nastava je specifični oblik nasta¬ve s ciljem da bi se što učinkovitije realizirali oni nastav¬ni sadržaji gdje je potrebno promatranje u prirodi kao i neposredni kontakt s izvornom stvarnošću. Kroz ovaj rad će se prikazati jedan model održavanja terenske nastave iz primijenjene botanike s hipotezom da ovaj način održavanja nastave student...
Article
Full-text available
The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) enables a fast exchange of information between bodies and institutions involved in the system (EU Member State national food safety authorities, Commission, EFSA, ESA, Norway, Liechtenstein, Iceland and Switzerland) in order to respond promptly to the health risks associated with food and feed. Salmo...
Article
Cilj ovog rada je utvrditi razlike u kemijskom profilu aromatskih spojeva vina dobivenih od šumskih i kultiviranih kupina. Hlapljivi spojevi su izolirani metodom ekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem sivog vlakna s DVB/CAR/PDMS ovojnicom. Analiza izoliranih hlapljivih spojeva provedena je pomoću vezanog sustava plinska kromat...
Article
Posljednjih godina proizvodnja voćnih vina neprestano raste zbog sve veće potražnje potrošača za visokokvalitetnim voćnim vinima. Voćna vina proizvode se fermentacijom soka ili pulpe koštičavog, jezgričavog, jagodičastog, bobičastog ili ostalog voća (osim grožđa). Cilj ovog rada bio je usporediti sastav isparljivih spojeva vina proizvedenih od šums...
Article
Uzgoj i primjena duda na javnim krajobraznim površinama Šibenika i okolice ima dugu tradiciju. Na više lokaliteta u županiji postoje vrijedni drvoredi ili zelenilo s dudom u sklopu javnog gradskog zelenila. Jedan vrijedni sklop zelenila i drvored s dudom se nalazi i na prostoru luke Vrnaža – Istočni (središnji) dio luke u Šibeniku, tj. ex. Palacin...
Article
Anižeta je prirodno jako alkoholno piće koje se proizvodi aromatiziranjem rakije lozovače prirodnim ekstraktima zvjezdastog anisa (llicium verum Hook.), anisa (Pimpinella anisum L.), koromača (Foeniculum vulgare Mill.) ili drugog bilja koje sadržava jednake glavne aromatične sastojke. U brojnim zemljama mediteranskog područja rakije aromatizirane a...
Article
Dvorac Kulmer s posjedom Bračak smješten je kao samostalna građevina na zaravni brežuljka koji se uzdiže sjeverno od ceste koju prate željeznička pruga i rijeka Krapina. Okružen je perivojem koji prekriva cijelu južnu padinu do same ceste. Nova namjena ove građevine određena je da bude javna i to u funkciji edukacijsko-prezentacijskog centra s ured...
Article
Alepski bor (Pinus halepensis Mill.) se koristio u pošumljavanju krša šibenske regije od sredine 19. stoljeća, te se zbog toga ova vrsta često javlja u ranije zasnovanim parkovima. Upravo zbog poznatih dekorativnih karakteristika, te kulturološke vrijednosti, cilj rada je izvršiti inventarizaciju i predočiti estetsku ocjenu zelenih površina s aleps...
Article
U prošlosti i sadašnjosti čovjek je bio okružen i ovisan o ljekovitom bilju. Postepeno ga je upoznavao i to prvo za liječenje, a kasnije i za prehranu. U preradi aromatičnog bilja uglavnom se koriste samo oni dijelovi biljke (npr. plod, cvijet, list, stabljika, korijen, gomolj itd.) koji sadrže aktivne tvari. Čaj se može prirediti kao oparak, uvara...
Article
Full-text available
U današnjem vremenu brzog razvoja te gotovo svakodnevnih promjena i napretka stari običaji i tradicijske vrijednosti padaju u zaborav te se javlja potreba za zaštitom tradicijske i nematerijalne kulturne baštine. Turizam u našem kraju kontinuirano napreduje i postaje glavnim motorom našeg gospodarstva. Cilj ovog rada je predstaviti vrijedan tradici...
Article
Tjestenina predstavlja idealan matriks za dodavanje različitih izvora nutrijenata. Obogaćivanjem se tjestenini, osim nutritivnih, mijenjaju i senzorske karakteristike. Cilj ovog rada bio je utvrditi prihvatljivost svježih i svježih kuhanih uzoraka širokih rezanaca obogaćenih različitim udjelima proteina graška i proteina konoplje od strane potrošač...
Article
Full-text available
Drveće i grmlje u sustavu gradskog zelenila ima niz različitih uloga: funkcionalnih, estetskih, društvenih, ekoloških i gospodarskih te su značajni element svakog grada. Prema podacima o bilansu namjene u obuhvatu Urbanističkog plana grada Bihaća, planirane i postojeće zelene površine zauzimaju oko 553 ha urbanog područja. Cilj rada je bio analiza...
Article
Full-text available
Kod projektiranja različitih krajobraznih površina odabir prikladnog drveća vrlo je važan jer ono često određuje izgled i ugodu otvorenom prostoru. Potrebno je uzeti u obzir ukrasne vrijednosti vrste tijekom cijele godine. I u zimskom razdoblju neko listopadno drveće može pokazati svoje dekorativne vrijednosti. U submediteranskom klimatu, kojem pri...
Article
Perennials are plant species that live for two or more years. They are the most diverse group of ornamental plants that shows a wide range of forms, colors, forms, textures and scents. They need hardly any care throughout their long growing season. Some of them can be grown in wetland conditions, while most of them require adequately ameliorated hu...
Article
U novije vrijeme zbog suvremenog načina života i troškova održavanja u gradskom i prigradskom okruženju na submediteranu smanjila se brojnost i veličina klasičnih vrtova s ukrasnim biljem. Ipak, u zadnje vrijeme mogli bismo reći da raste trend osnivanja samoodrživih vrtova i misija kako očuvati biološku raznolikost na krajobraznim površinama. U ovo...
Article
Full-text available
Za pet slastičarskih proizvoda na bazi prhkog, lisnatog, dizanog, kuhano-pečenog i biskvitnog tijesta u ponudi hotelske kuće na području Šibensko-kninske županije prikupljeni su podaci za izračun ukupne energetske vrijednosti proizvoda na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda, te količine hranjivih tvari na 100 grama proizvoda i n...
Article
Palme su biljne vrste podrijetlom iz tropskih i suptropskih krajeva, velike zemljopisne rasprostranjenosti. One se poistovjećuje sa simbolikom slave i pobjede. Najvjerojatnije su prve palme na područje Dalmacije donijeli Rimljani. Otpornost palmi na hladnoću ovisi o više faktora: mjestu sadnje, izloženosti vjetru, posebice buri, suncu, vlažnosti zr...
Article
Full-text available
U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore Gradskog parka na području grada Bihaća, koji je smješten u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, podno planina Plješevice i Grmeč te brda Debeljača. Kroz njega protječu rijeka Una te njeni pritoci Klokot i Privilica. Tijekom florističkog istraživanja koje je provedeno na obuhvatnom podru...
Article
Full-text available
Upotreba sobnog bilja potječe još iz davne povijesti čovječanstva. Većina sobnog bilja koja se koristi u ukrašavanju interijera dolazi iz tropskih i suptropskih područja, dok ih manji broj dolazi iz umjerene klime. Prilikom odabira biljke za ukrašavanje interijera, važno je imati na umu da neke biljke nisu uvijek „moderne“ te također da ljudi imaju...
Article
Bagrem ( Robinia pseudoacacia L.) je brzorastuće, listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Europu je uvezen početkom 17. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, drvnoj industriji, šumarstvu te je vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske. Vrsta posjeduje i dekorativne osobine pa se koristi i u ukrasnoj hortikulturi...
Conference Paper
Full-text available
Effects of Gibberellic Acid (GA3) on Morphological Characteristics of Pelargonium (Pelargonium x hortorum) Elma TEMIM1* Alisa HADŽIABULIĆ1 Alma LETO1 Sanja ZUKIĆ1 Boris DORBIC2 1 Agromediterranean faculty, Džemal Bijedić University of Mostar, Bosnia and Herzegovina 2 Polytechnic of Knin, Croatia *Corresponding author: elma.temim@unmo.ba Abstract...
Poster
Full-text available
Javor negundovac (Acer negundo L.) je listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Hrvatsku je uvezen početkom 20. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, šumarstvu, krajobraznom uređenju te je vrlo invazivna vrsta. Od ukrasnih karakteristika vrste mogu se izdvojiti deblo, kora, habitus, grane, listovi, cvjetovi i plodovi. Zbog svoje velike prilagodljivost...
Article
Full-text available
Javor negundovac ( Acer negundo L.) je listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Hrvatsku je uvezen početkom 20. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, šumarstvu, krajobraznom uređenju te je vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u kontinentalnom i submediteranskom dijelu Hrvatske. Javor negundovac (Acer negundo L.) slabo je zastupljena dendrolo...
Article
Landscape design and planting fl ourished after the Second World War. Šibenik slowly started changing the agricultural image of the urban fabric and expanded towards the East. Autochthonous and allochthonous arboreal plants used during landscaping in the Šibenik-Knin County area, in particular in the newly-formed areas, had a negative impact on vis...
Conference Paper
Rod borova je izrazito raznolik, broji oko 90 vrsta s velikim brojem varijeteta i hibrida. Borovi kao šumske vrste predstavljaju značajnu biološku, gospodarsku i hortikulturnu vrijednost. Na području Dalmacije borovi su u prošlosti korišteni i kao drvna građa te za dobivanje smole. Svojim karakterističnim izgledom daju autentičnost mediteranskom pe...
Article
Oduvijek je poznato kako se uređenju terasa i balkona poklanjala velika pažnja, ali prije svega i znanje o pojedinim vrstama cvijeća, kako ih uzgajati, njegovati i održavati. Njega o cvjetnim lončanicama ovisi o mjestu na kojem se uzgajaju, supstratu te vremenskim uvjetima koji djeluju na njihov rast i razvoj. Biljke koje se uzgajaju na balkonima i...
Article
U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore vrtova na području grada Skradina, koji je smješten u sjevernoj Dalmaciji, na desnoj obali rijeke Krke, u Šibensko-kninskoj županiji. Grad Skradin obuhvaća prostor od 186,79 km2 na kojem se nalazi 21 naselje. Urbani vrtovi na području grada Skradina su uglavnom neformalno oblikovani i uređeni....
Article
Full-text available
Cilj rada je utvrditi stanje proizvodnih kapaciteta i strukturu ekološke proizvodnje, tržište ekoloških proizvoda, te zakonodavni okvir ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Pomoću SWOT analize identificirani su osnovni čimbenici koji utječu ili mogu utjecati na perspektivu razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u budućem sred...
Article
Full-text available
The objective of this examination was to determine the quality of the seedlings of Pelargonium x hortorum L. H. Bail. Hybrid “Ringo 2000 deep scarlet” by using fertilizers with different Ca (NO3)2 concentration. Easily soluble fertilizers were used as follows: NPK 9-10-34+M.E. + Ca (NO3)2. In all treatments the dosage of NPK 9-10-34+M.E. was the sa...
Article
Agriculture was the most important branch of economy for a large number of inhabitants of Šibenik and its outskirts during the period between 1921 and 1940. Viticulture and wine production were the most developed branches on the territory of this district. Urban and individually out-of-town agriculture were based on vegetable growing. At the time t...
Article
Spanish broom (Spartium junceum L.) is native to the Mediterranean countries, exclusively in the littoral zone and on the islands. It is currently used in Croatia as an ornamental plant, for the prevention of erosion and in beekeeping. The beginning of the 20th century saw an increase in the demand for Spanish broom as raw material. An intensified...
Article
The adverse economic crisis that occurred by the end of the 19th century and during the first decades of the 20th century did not contribute to the development of gardening and landscape architecture on the territory of the city of Šibenik and its surroundings. The tradition of urban nucleus from the past, both mundane and ecclesiastical, made a co...
Article
UDK: 634.37:712.25(497.5 Šibenik) The culture of breeding figs (Ficus carica L.) on the area of town Šibenik is greatly connected to rural areas, and in the town system it is rare and sporadic. Its decorative ability is reflected in decorative gray bark, tree tops, fragrant leaves and smaller or larger fruits black or green, which again depends on...
Article
UDK: 634.63:693.15(497.5 Šibenik-Knin) During 20th century, more and more people went from traditional to conventional or integral agriculture. This state, among other things, significantly endangered old dry walls in terracced olive groves typical for rural landscape in Dalmatia. This paper presents gathered information of inventarisation of dry w...
Article
Landscape decoration of Sibenik and its outskirts flourished right after the World War II. Afforestation and enhancement of new plantations next to houses were represented the most. Several individuals and environmental organisations that made a significant contribution to the formation of landscape throughout the Sibenik region stand out. A small...
Article
In the period between the two world wars, agriculture was one of the basic economic branches for the population of the Šibenik region. People produced food mostly for their own needs. Viticulture, viniculture and farming were the most developed in this area. Urban and partly out-of-town agriculture relied on growing vegetable and decorative culture...
Article
The Republic of Croatia is unique in terms of its natural beauty and diversity, as well as natural and human potential. Every county in Croatia, including the counties in the north of the country, boasts of distinctly specific landscapes and natural values. Specially protected sites of exceptional value provide an inexhaustible subject of research...

Network

Cited By