Boran Toker

Boran Toker
Akdeniz University

About

42
Publications
19,319
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
563
Citations
Citations since 2017
25 Research Items
391 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (42)
Chapter
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, uluslararası turizm yazınında "Alanya" ve "destination" kavramlarına ilişkin yapılan çalışmaları bir kesit olarak ele almak ve belirli bir zaman dilimi içindeki durumunu tespit etmek için betimsel analiz çerçevesinde doküman inceleme yöntemi ile irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda Web of Science veritabanı araştırma alanı ola...
Chapter
Full-text available
Çin'de yerel bir halk sağlığı krizi olarak başlayan COVID-19 salgını, dünya ekonomisini ciddi şekilde etkileyerek turizm endüstrisine küresel düzeyde zarar vermiştir. Bu çalışma ile Antalya'da COVID-19 salgınının iç ve dış turizm kapsamında konaklama işletmeleri üzerindeki etkilerini otel yöneticilerinin gözünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır....
Article
Full-text available
Bu çalışmada, iş-yaşam dengesinin çalışanların yaşam doyumuna etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışma, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 307 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Hayman’ın (2005) İş-Yaşam Dengesi Ölçeği ve Diener vd.’nin (1985) Yaşam Doyumu Ölçeğinden elde edilen...
Chapter
Full-text available
Günümüzün küreselleşmiş ağ tabanlı dünyasında her yer dünyadaki tüketicilerden, turistlerden, işletmelerden, yatırımdan, sermayeden, saygıdan ve ilgiden aldığı pay için diğer yerlerle rekabet etmek zorundadır. Ulusların ekonomik ve kültürel güç merkezleri olan şehirler; fonlar, yetenekler ve şöhret için bu uluslararası rekabetin giderek artan bir ş...
Chapter
Full-text available
Küreselleşmenin etkisiyle sınırlar ortadan kalkmış ve ülkeler arasındaki rekabet giderek artmıştır. Bu rekabet ise sadece ticari işletmelerin mal ve hizmetleri arasında yaşanmamaktadır. Ülkeler ve şehirler de kendi aralarında turizm, yatırım, sanayi ve iş gücü alanlarında kıyasıya rekabet etmektedir [1]. Bunun sonucunda, dünyadaki önemli şehirlerin...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to determine the happiness levels of tourism employees and to examine the effects of socio-demographic variables on their happiness levels. The survey was carried out on 307 persons working in 11 5-star hotels in Antalya-Manavgat. The data were collected using the Oxford Happiness Scale-short form (OHQ-SF) and a personal...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the effects of self-esteem, positive future expectation, and future attitudes on the happiness of vocational school students. The Self-Esteem Scale developed by Tafarodi and Swann (1995), The Attitude toward Future and Positive Future Expectations Scales developed by İmamoğlu (2001), The Oxford Happiness Scale-...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, turizm çalışanlarının mutluluk düzeylerinin saptanması ve sosyo-demografik değişkenlerin çalışanların mutluluk düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Uygulama, Antalya-Manavgat’ta bulunan 11 adet 5 yıldızlı otelde çalışan 307 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler Oxford Mutluluk Ölçeği-kısa formu (OHQ-SF) ve kişisel...
Article
Full-text available
This study investigated tourism students' levels of happiness and their associations with demographics. A questionnaire was administered to 302 tourism students in Turkey. Data were collected using the Oxford Happiness Questionnaire-Short Form (OHQ-SF) and personal information form. The students' happiness was moderate. The reliability of the OHQ-S...
Article
Full-text available
The aim of this study is to evaluate the quality of life of university students studying at a vocational school. The study was designed in quantitative research method. Data were obtained using the World Health Organization Quality of Life Questionaire Abbreviated Version (WHOQOL-BREF) and a personal information form. The sample of the study consis...
Article
Full-text available
In this study, the SWOT analysis of the alternative tourism types that can and/or could be done in Manavgat, where is the one of the important touristic centers of Antalya, has been examined. In the study, interview technique was used within the scope of qualitative research method. In this context, structured interviews were held with a sample sel...
Article
Full-text available
Purpose – The aim of this study is to examine the effect of work-life balance on life satisfaction in the context of mediating role of job embeddedness. Design/methodology/approach – A questionnaire-based study was carried out 598 employees who work in the accommodation establishments, located in the tourism destination of Manavgat, Antalya. The da...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the levels of happiness among tourism students and to examine the effects of demographics on levels of happiness among them. A questionnaire-based study was conducted on 302 tourism students studying at Manavgat Vocational School of Akdeniz University. Data were collected using the Oxford Happiness Scale-...
Conference Paper
The aim of the study is to evaluate the status of the subject of "technology acceptance in tourism" in the international literature by using document analysis method within the framework of descriptive analysis. The sample of the study consists of 162 articles which were searched for the words "technology acceptance" and "tourism" in the journals o...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to investigate the relationship and effects between future attitudes and happiness perceptions of university students studying in tourism. In this study, questionnaire technique was used as data collection tool. In the questionnaire, Oxford Happiness Scale-Short Form developed by Hills and Argyle (2002) and Attitudes toward...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to evaluate the empathy levels of university students in vocational school in terms of gender, department, class, number of siblings, working status, spending status, social media usage, sporting status and parents living together or separately. In this study, questionnaire technique was used as data collection tool. In the...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the effects of demographic variables such as age, gender, education, working status, working years in sector and working years in accommodation business on life satisfaction. Survey technique was used in the study. The data were obtained by using Diener et al. (1985) Life Satisfaction Scale and personal informa...
Conference Paper
The aim of this study is to investigate the effects of demographic variables such as age, gender, education, working status, working years in sector and accommodation business on life satisfaction. Survey technique was used in the study. The research was carried out on 598 employees working in the accommodation business in Manavgat, an important to...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin seyahat acentaları bağlamında incelenmesidir. Araştırma verileri anket vasıtasıyla elde edilmiştir. Uygulama Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olan Manavgat'ta yer alan seyahat acentalarında sürekli istihdam edilen 107 işgören üzerinde gerçekleştirilmiştir. A...
Conference Paper
Full-text available
Özet Bu çalışmanın amacı, turizm alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada, veri toplama aracı olarak, Zimet vd. (1988) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Diener vd. (2010) tarafından geliştirilen Psikolojik İyi Oluş Ölçeği...
Conference Paper
Full-text available
My conference paper is about Big Five Personality Traits and its effect to life satisfaction. This research done with the university students in Alanya, Turkey.
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel bağlılıkları, iş tatminleri, yaşam tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışma, Alanya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan 210 personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri te...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Alanya destinasyonunu ziyaret eden engelli bireylerin turizm deneyimlerine yönelik algılarını ve memnuniyet düzeylerini tespit etmektir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışma, 151 engelli turistle gerçekleştirilmiştir Anket sonucunda; engelli bireylerin Alanya’daki tatillerinden, destinasyon imkanlarından, konakladıkları tesisl...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study is to analyze the hotel employees' job embeddedness and to determine its relationship with links to community, links to organization, and demographic variables. As first introduced by Mitchell et al. (2001), job embeddedness theory suggests a new perspective of exploring why people leave or stay in an organization, and in...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the levels of life satisfaction among academicians in Turkey and to investigate the effects of demographics on levels of life satisfaction among academicians. A questionnaire-based study was conducted in 648 academicians working in the Universities of Turkey. Data were collected using Diener et al.’s Life Sat...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to investigate the levels of job satisfaction among academicians in the universities of Turkey and to examine the effects of demographics on levels of satisfaction among them. Design/methodology/approach – A questionnaire‐based study was conducted in 648 academicians working in the Universities of Turkey. Dat...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the levels of burnout among university academicians in Turkey and to investigate the effects of demographics on levels of burnout among university academicians. A questionnaire-based study was conducted on 648 academicians working in the Universities of Turkey. Data were collected using a Turkish version of t...
Article
Full-text available
This study attempts to investigate the tourist's satisfaction as an influence on future behavioral intensions (intention to revisit and recommendation) within a tourism context, specifically with reference to the accommodation services, incoming travel agency services, and destination facilities. The study was conducted in Alanya with a total of 2,...
Article
Full-text available
Educational institutions have been increasingly started to use information technologies (ITs) for improving the service quality and achieving the effective organizational outputs in a competitive global environment. An individual‟s intention to use ITs is a crucial factor in determining the success or failure of an information technology (IT) syste...
Article
Full-text available
This study attempts to explore the tourists’ satisfaction within a tourism context, specifically with reference to the destination-based attributes. The study was conducted in Alanya with a sample of German and Russian tourists. Gathering data was analyzed using factor and regression analysis and t-tests. The research findings indicated that the di...
Article
Full-text available
Labor and job satisfaction in particular do have great importance in the hotel organizations within tourism sector, as a labor intensive industry, as customers receiving the service and the staff providing the service are in a face-to-face relation. Because personnel’s job satisfaction in the hospitality organizations has a direct impact on custome...
Article
Full-text available
Labor and job satisfaction in particular do have great importance in the hospitality organizations within tourism sector, as a labor intensive industry, as customers receiving the service and the staff providing the service are in a face-to-face relation. Personnel's job satisfaction in the hospitality organizations has a direct impact on customer'...
Article
Full-text available
Fairs are trade development centres acting as meeting points for buyers and suppliers from different countries. Apart from advertising, personel sales and other sales increasing ways, fairs are great importance for the promotion and marketing of the products and services. In recent years, the competition gets harder and newtechnologies are invented...
Article
Full-text available
Emek-yogun bir sektor olan turizm sektorundeki otel isletmelerinde hizmeti satin alan musteriyle hizmeti sunan calisanin yuz yuze olmasindan dolayi isgucu, ozellikle de is doyumu buyuk onem tasimaktadir. Cunku, konaklama isletmelerinde calisanlarin is doyumu, musterinin memnuniyeti, hizmetin kalitesi ve dolayisiyla da isletmenin basarisina dogrudan...

Network

Cited By