Błażej Sajduk

Błażej Sajduk
Jagiellonian University | UJ · Institute of Political Science and International Relations

PhD

About

41
Publications
19,403
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
29
Citations
Citations since 2017
14 Research Items
19 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567

Publications

Publications (41)
Chapter
Full-text available
Czy w nauce o stosunkach międzynarodowych możliwe jest efektywne prognozowanie? If you wanted to repair your car you would go to a mechanic, and to restructure your house you would go to a builder. But if you want reinvent the future would you naturally go to a professor of international relations? You could not be blamed if you did not, because we...
Book
Full-text available
Wersja 1.0 e-książki pod tym samym tytułem. Całość dostępna na: http://dydaktyka-akademicka.pl/1
Article
Full-text available
The article presents the role of Artificial Intelligence technology in shaping security on the international dimension. This particular technology serves as an example of modern technological innovation that could have a transformational effect on international relations by altering the capabilities of states (in Waltz’s terms) and thus the balance...
Article
Full-text available
STRUCTURED ANALYTICAL TECHNIQUES AS TOOLS FOR THE OPERATIONALIZATION OF POLITICAL SCIENCE KNOWLEDGE: THE ROLE OF SELECTED INFORMATION ANALYSIS TECHNIQUES IN THE PROCESS OF POLITICAL ANALYSIS The aim of the article is to outline the theoretical framework for potentially beneficial cooperation between the academic and analyst communities. This goal...
Article
Full-text available
Comparison of the Content of Polish and American Strategic Documents 2001-2020 The purpose of this article is to present the results of an analysis of the content of strategic documents on national security adopted by the United States and Poland between 2001 and 2020. The choice of the research field was determined by the place these documents occ...
Chapter
Full-text available
The Russian Invasion of Ukraine and the Future of Cyber Warfare – Conclusions on the Anniversary of the “Special Military Operation”This chapter describes the ways how Russia has been using cyberspace against Ukraine, in the period immediately preceding the outbreak of the war until February 1, 2023. The aim is to present the complicated nature of...
Chapter
Full-text available
A W rozdziale opisane zostały sposoby wykorzystania cyberprzestrzeni przez Rosję przeciwko Ukrainie w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny do 1 lutego 2023 r. Celem jest przedstawienie skomplikowanej natury działań w cyberprzestrzeni oraz próba wyjaśnienia rosyjskich założeń strategicznych w tej domenie wojny. Ponadto uwzględniono eleme...
Article
Full-text available
Fuzzy Cognitive Maps as a Technique for Conducting Structured Systems Analysis in the Area of Security Sciences The article aims to present and introduce the main assumptions and procedures for creating fuzzy cognitive maps (FCM) in the field of security studies. FCM are a tool for conducting a systematic analysis of phenomena with a complex struct...
Research
Full-text available
The countries of the Visegrad Group (V4) and the Three Seas Initiative (3SI) operate, like other countries, under the pressure of the innovation imperative, i.e. sustained growth and improved productivity. They strive to implement more and more technologically innovative solutions in their economies. In Central and Eastern Europe and the wider Thre...
Chapter
Full-text available
DEFINITION OF THE TERM: the relationship between geopolitics and other social sciences has always been a highly controversial issue. HISTORICAL ANALYSIS OF THE TERM: the article discusses the lines of dispute concerning the genesis of geopolitics and the ways it is practised within both neoclassical and critical geopolitics. It also presents the co...
Chapter
Full-text available
Preprint
Full-text available
Konceputalizacja wpływu czynnika technologicznego na międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa. Determinizm technologiczny i proliferacja technologii Celem tekstu jest podjęcie refleksji dotyczącej roli czynnika technologicznego w relacjach międzynarodowych oraz konceptualizacja zwłaszcza dwóch tytułowych kategorii pojęciowych, których wykorzystanie w b...
Preprint
Full-text available
Teoretyczne przesłanki wpływu czynnika technologicznego na dociekania geopolityczne i system międzynarodowy Streszczenie Celem tekstu jest podjęcie i pogłębienie refleksji teoretycznej na temat roli czynnika technologicznego w dociekaniach geopolitycznych. Znaczenie techniki i rożnych technologii przejawia się w ich zdolności do uprawdopodabniania...
Preprint
Full-text available
Wydaje się na pierwszy rzut oka, że idea muzeum kojarzonego jako instytucja nobliwa w rodzaju świątyni, w której przechowuje się eksponaty-swoiste "relikwie" historii-jest czymś, co plasuje się na przeciwległym biegunie zainteresowań współczesnych młodych ludzi. W szczególności dotyczy to tak zwanych Pokoleń Y i Z. Dążenie środowiska muzealników do...
Technical Report
Full-text available
Poniższy tekst zawiera obraz i informacje na temat polskiej elity rządowej wchodzącej w skład trzech gabinetów tworzonych przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w okresie od 16 listopada 2007 do 16 listopada 2015 roku. Tym samym analizie poddano składy trzech rządów, dwóch stworzonych przez Donalda Tuska oraz rząd E...
Article
Full-text available
The article consists of three parts. The first tackles the theory of open sources information, the second deals with the issue of cognitive biases present in the process of information analysis. The text closes with a description of the Analysis of Competing Hypothesis (ACH) that aims to improve the quality of analytical work by reducing the impact...
Article
Full-text available
The article consists of three parts. The first tackles the theory of open sources information, the second deals with the issue of cognitive biases present in the process of information analysis. The text closes with a description of the Analysis of Competing Hypothesis (ACH) that aims to improve the quality of analytical work by reducing the impact...
Chapter
Full-text available
The text deals with the evolution of remote warfare to‑date and some of its ethical consequences. To understand the current situation, social and ethical perspectives are considered. From the perspective of military history, one principle seems particularly clear – for centuries soldiers have tried to inflict as much damage as they could from as fa...
Research
Full-text available
Wykaz lektur dla studentów niestacjonarnych
Research
Full-text available
Wykaz moich wybranych publikacji
Research
Full-text available
Wykaz lektur dla studentów stacjonarnych 2015/2016.
Data
Spis lektur obowiązujących studentów studiów stacjonarnych.
Article
Full-text available
Technical Report
Full-text available
Grywalizacja lite w edukacji wyższej * dr Błażej Sajduk wykłada i prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, oraz tutorial i gry miejskie prowadził z różnymi grupami odbiorców (począwszy od dzieci w ramach wykładów w Uniwersytecie dzieci,...
Data
Full-text available
Data
Full-text available
Chapter
Full-text available
The text deals with the problem of armed unmanned aerial defence industries in the USA and Israel, the global leaders in production and military use of unmanned platforms. The article consists of five sections: an introduction, a description of the main tendencies in the unamanned aircraft market, characterisitics of the main producers and their pr...
Book
Full-text available
Publikacja ta jest wynikiem zainteresowania fundacji Inicjatywa ICLHR pojazdami bezzałogowymi oraz wyzwaniami, jakie ich rozwój i użycie może spowodować oraz jakie będą konsekwencje w odniesieniu do ochrony praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i prawa karnego, a zatem także „pożądanych postaw moralnych” członków...
Book
Full-text available
W roku 2014 i 2015 będą miały miejsce kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczpospolitej. Mogą one w istotny sposób zmienić skład elity politycznej, uruchomić proces wymiany pokoleniowej, naruszyć istniejące hierarchie i wpłynąć na zmianę mechanizmów kariery. By móc je...
Chapter
Full-text available
Celem poniższego tekstu jest naświetlenie najważniejszych aspektów tzw. „rewolucji w dziedzinie robotyki”, w tym wpływu, jaki wywrze ona na treść kultury strategicznej państw. By omówić to zagadnienie, autor przyjął, iż: a) w ciągu ostatnich dwudziestu lat świat bardzo szybko zbliżył się do progu rewolucyjnej zmiany związanej z upowszechnianiem się...
Book
Full-text available
Myśl bohatera niniejszej monografii otwiera przed czytelnikiem świat nietuzinkowej refleksji nad rzeczywistością. Lektura jego pism może bowiem stanowić dobre źródło inspiracji również dla współczesnych badaczy polityki. Paradoksalnie, niemal idiolektyczny styl i bardzo specyficzne pole zainteresowań powoduje, że odczytywanie i interpretowanie jego...
Chapter
Full-text available
Analiza polityki zagranicznej (FPA, Foreign Policy Analysis) znajduje się na przecięciu wiedzy teoretycznej o stosunkach międzynarodowych z praktyką międzynarodowego życia politycznego. Jej celem jest uporządkowanie docierających informacji w sposób umożliwiający selekcję najistotniejszych elementów i poznanie zachodzących między nimi korelacji. Po...
Article
Full-text available
Poniższy tekst jest próbą teoretycznego spojrzenia na niektóre aspekty postkomuni-stycznej rzeczywistości społeczno-ekonomiczno-politycznej, ponadto jest to próba wskazania obszarów problemowych związanych z nieformalnym wymiarem funkcjonowania rzeczywi-stości. Świadomość ich istnienia wydaje się być istotna dla opisu obecnego stanu państwa. Szkic...
Article
Full-text available
To, na co chcę zwrócić uwagę, może nie jest naj-ważniejsze, ale wielce symptomatyczne – chroniczny brak zainteresowania prawicy sztuką nowoczesną oraz wyrażana wobec niej a priori pogarda, utrwala kreowany przez lewicę obraz tej formacji światopoglądowej, jako anachronicznej i wstecznej. Ten fakt jest szczególnie widoczny w kontraście do zaistniały...
Article
Full-text available
Złożoność i szybkość, z jaką świat polityki ulega zmianie powoduje oczywiste pro-blemy z jego opisem. Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie najnowszych tendencji i osiągnięć w dziedzinie analizy politologicznej1 oraz kluczowych zagadnień związanych z procesem opisu i badania polityki. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną trzy głó...

Network

Cited By

Projects

Project (1)