Bilal Ferhat Karadağ

Bilal Ferhat Karadağ
Erzincan University · Turkish Education

Phd

About

15
Publications
4,851
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
31
Citations
Introduction
Bilal Ferhat Karadağ currently works at the Turkish Education, Erzincan University. Bilal does research in Teacher Education, International Education and Language Education.

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Konuşma becerisi bireylerin kendisini ikinci dilde ifade edebilmesinin en pratik yollarından biridir. Genellikle ölçünlü dilin kullanılmasıyla gerçekleşen bu beceride yeri geldiğinde konuşma dilinin unsurlarını kullanmak da iletişim açısından önem arz etmektedir. Çünkü hedef dil kullanıcıları kendi aralarında çoğunlukla konuşma dili aracılığıyla an...
Article
Full-text available
The present study aims to determine the development of fluency and accuracy skills, which are among the components of speaking, by language instructors in the process of teaching Turkish as a second language. The study was carried out by using a phenomenological design within the framework of the qualitative research approach. The study group consi...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Öğretim programları aracılığıyla öğrencilere temel bilgi ve becerilerin yanı sıra ulusal ve evrensel değerleri kazandırmak da önemli olarak görülmektedir. Çünkü çocuklar içerisinde bulundukları toplumdan ve dünyadan kopuk bir yaşam sürmemektedirler. Toplumun geleceği, değerlerini benimsemiş ve bu değerlerini günlük hayatının her alanına yansıt...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrenicilerin günlük hayatta yaşam becerilerini kullanabilme noktasında yaşadıkları sorunları ve becerilerin geliştirilmesini görev temelli öğretim yönteminden faydalanarak çözebilmek ve geliştirebilmektir. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yöntemi dâhilinde eylem araştırması deseniyle...
Article
Full-text available
One of the most important conditions for individuals to be able to communicate in a second language is to have well-earned speaking skills. Thus, they can maintain their daily life by realizing interpersonal communication. The aim of research is to improve speaking skills of learners who learn Turkish as a second language by making use of task-base...
Article
Full-text available
Pronunciation is one of the necessary functions for a language learner to have a qualified speaking ability. There are various methods and tools that can be performed to improve pronunciation skills. Karaoke is thought to be one of them because, karaoke provides a free performance environment for the language learner and provides the opportunity to...
Article
Full-text available
Eğitimde yeni arayışlar her zaman var olmuş ve sık sık farklı yöntem ve teknik arayışına gidilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle eğitim de bu alana doğru kaymış ve çeşitli Web 2.0 araçlarına öğretim ortamlarında başvurulmuştur. LearningApps da bu araçlardan bir tanesidir. Çalışmanın amacı, Türkçe derslerindeki pekiştirme çalışmalarında LearninApps’ı...
Article
Full-text available
Yapısı itibariyle etkileşimli ve öğrenci merkezli öğretim yöntemleri içerisinde yer alan görev odaklı öğretim yöntemi, bireylerin kendilerine sunulan görevleri gerçekleştirerek hedef dili öğrenmelerine olanak sağlayan bir yapısı vardır. Çalışmada görev odaklı öğrenme yönteminin günlük hayattaki dil kullanımını hangi ölçüde kazandırabildiğini belirl...
Article
Full-text available
İletişimsel beceriler bireylerin günlük hayatta kendilerini etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlayan unsurlar olarak görülmektedir. Bu beceriler vasıtasıyla kişiler isteklerini ve hedeflerini dile getirebilmekte, ayrıca çeşitli faktörleri kavrayabilip zihninde kodlayabilmektedir. Aynı durum ana dilinde olduğu gibi yabancı dil öğreniminde de geç...
Article
Full-text available
Dil öğretiminin gerçekleştirildiği ilk zamanlarından beri hedef dilin nasıl öğretileceği araştırmacıların üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Bu doğrultuda süreç boyunca birçok yöntem ve teknik denenmiş, ayrıca ihtiyaca göre yeni yöntem ve tekniklere yönelimler de devam etmiştir. Günümüzde de Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda çeşi...

Network

Cited By