Bilal Coşan

Bilal Coşan
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi · Department of Economics

About

23
Publications
6,979
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
27
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
27 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012

Publications

Publications (23)
Chapter
Full-text available
“Bu senin son şansın. Bundan sonra artık geri dönüş olmayacak. Mavi hapı alırsan bu hikâye sona erer. Yatağında uyanırsın ve neye inanmak istiyorsan ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin ne kadar derinlere gittiğini gösteririm. Unutma! Sana vadettiğim tek şey hakikat, fazlası değil…” The Mat...
Chapter
Full-text available
Yoksulluk, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere kadar tüm ülkelerde, farklı derecelerde müstakil problem haline gelmiş sosyo-ekonomik bir gerçekliktir. Bu gerçeklik, geçmişten günümüze kendi içerisinde farklı şekillerde tanımlanabilmekle birlikte, temas ettiği diğer sosyal sorunlarla beraber tekraren ve farklı bağlamlarda izaha muhtaç hale gele...
Article
Tüm dünyada çalışma hayatı çok önemli paradigma değişimi yaşamaktadır. Bu değişimde teknolojik gelişmeler ve buna bağlı ortaya çıkan yeni çalışma dinamikleri oldukça önemli rol oynamaktadır. Hal böyle olunca değişen çalışma yaşamının ihtiyaçlarının tespitinde en önemli rollerden birini de üniversiteler üstlenmelidir. Bu kapsamda İktisadi ve İdari B...
Article
Web 1.0’dan Web 3.0’a kadar birçok yeni teknoloji geliştirilmiştir. Gelişen Web teknolojileriyle beraber bireylerin Web’deki konumu da farklılaşmıştır. Web 1.0 teknolojilerinde bireyler Web’de çok daha statikken, Web 2.0 ve Web 3.0 teknolojileriyle Web’de çok daha interaktif bir şekilde yer almaya başlamıştır. Ayrıca yapay zekâ, bulut sistemi, nesn...
Article
Full-text available
Dünya genelinde toplam doğurganlık hızı her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Toplam doğurganlık hızının azalmasında sosyal, ekonomik, kültürel açıdan yaşanan değişimler belirleyici etken olabilmektedir. Bu bağlamda eğitimli nüfusun artması, kadın istihdam oranlarının artması, kentleşme, hiç evlenmeyenlerin oranındaki artışlar, ortalama ilk evli...
Article
nges can be the decisive factor in the change of total fertility rate. In this context, many developments such as the increase in the educated population, the increase in female employment rates, urbanization, the increase in the rate of people who have never been married, the increase in the average age at first marriage, the use of contraceptives...
Article
Full-text available
Japan is a society with a long socio-economic and cultural history. Japan has set an example to the world in many areas, including business discipline, working culture, and family structure. Although Japan has developed considerably in every field since World War II, it encountered numerous problems after the 1980s. A series of changes, such as cha...
Article
Full-text available
Although humanity has experienced many positive developments from Society 1.0 to Society 5.0, it has also encountered various problems in every historical period. Due to these problems, certain segments of society have always been in a disadvantaged position. This disadvantageousness may be attributed to numerous socio-economic factors. Furthermore...
Chapter
Full-text available
Dijitalleşme dünyayı çok yönlü değişime uğratmaktadır. Aynı zamanda bu çok yönlü değişim, toplumun tüm kesimlerini farklı şekilde etkilemektedir. Dijital çağı çok yönlü etkileyen ve bu çağdan aynı şekilde etkilenen gruplardan biri de çocuklardır. Çocuklar bir ülke için ekonomik, sosyal, kültürel, demografik açıdan kritik öneme sahiptir. Bu sebeple...
Conference Paper
Full-text available
Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk istihdam ve işsizlikle ilgili sorunların da hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Özellikle pandemi nedeniyle artan belirsizlik ortamı, emek piyasasında ciddi problemlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu minvalde ne eğitimde, ne istihdamda olanlar (NEET/NEİY); sosyal, eko...
Article
Full-text available
Sanayi Devrimi'nin olumsuz sonuçları neticesinde kendinden oldukça sık söz ettiren çocuk işçiliği, modern köleliğin vücut bulmuş halidir. Yıllar itibariyle devam eden çocuk işçiliği sorunu, kriz ve savaş dönemlerinde de var olmaya devam etmiştir. 1980 sonrası yaşanan ekonomik değişim çocuk işçiliği olgusunun bambaşka bir yüzünü ortaya çıkarmıştır....
Conference Paper
Full-text available
Göç insanlığın doğuşuyla birlikte şekil almaya başlamış, karmaşık bir olgudur. Göç sürecini savaş, doğal afetler, insan hakları ihlalleri, kıtlık gibi ekstrem olaylar etkileyebilmektedir. Küreselleşme ile hız kazanan göç olgusu işgücü piyasalarında dezavantajlı gruplar üzerinde de farklı etkiler meydana getirmiştir. Göçten olumsuz etkilenen en büyü...
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşmenin doğurduğu olumsuz sonuçların en önemlilerinden ve etki alanı en geniş olanlarından biri işsizliktir. İşsizlik, sosyal politika bakımından dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan genç işsizler için daha mühim bir sorun olarak karşımıza çıkar. Günümüzde genç işsizler olarak tanımlanan ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması için en...
Article
Full-text available
Küresel ekonomin kronik bir sorunsalı olarak genç işsizlik gelişmiş ülkesinden gelişmekte olan ülkesine kadar her ülkede varlığını hissettirmektedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi'nden sonra genç işsizlik oranları hızlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Bu bağlamda temel problemi aynı olan Güney Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de genç işsizliği hakkınd...
Article
Full-text available
Küresel ekonomin kronik bir sorunsalı olarak genç işsizlik gelişmiş ülkesinden gelişmekte olan ülkesine kadar her ülkede varlığını hissettirmektedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi'nden sonra genç işsizlik oranları hızlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Bu bağlamda temel problemi aynı olan Güney Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de genç işsizliği hakkınd...
Article
Full-text available
z Küresel ekonomin kronik bir sorunsalı olarak genç işsizlik gelişmiş ülkesinden gelişmekte olan ülkesine kadar her ülkede varlığını hissettirmektedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi'nden sonra genç işsizlik oranları hızlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Bu bağlamda temel problemi aynı olan Güney Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de genç işsizliği hakkı...

Network

Cited By