Bilal Bagis

Bilal Bagis
B&B PERPAL Lab

PhD
Economist, Instructor, Strategist and Consultant / Ekonomist, Akademisyen, Stratejist ve Danışman

About

68
Publications
35,868
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
77
Citations
Citations since 2017
58 Research Items
74 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
Dr. Bagis has a multidisciplinary B.Sc. from ITU (2006), a theoretically focused M.A. in Economics from Sabanci University (2009) and a Ph.D. degree in Economics from the University of California (2014). He has had Asst. Prof., lecturer, consultant, strategist and teaching assistant experiences both in Turkey and the USA; and has taught his own graduate and undergraduate level Economics, Math and Finance courses at prominent universities including UC Berkeley (USA) and Sabanci University (Turkey). His research interests lie in international finance, monetary economics, and macroeconomics.

Publications

Publications (68)
Chapter
Full-text available
Optimal kur rejimi sistemi tartışması, küresel ticaret ve uluslararası finansın en azından son 150 yılının önemli sorularından biridir. Uluslararası finansın son 150 yıldaki tecrübeleri, en iyi işleyen kur rejimi ve ona bağlı olarak tercih edilmesi gereken para politikası sistemi ile ilgili net bir veri ortaya koyamadı. Ancak, yine de, ortaya çıkan...
Article
Full-text available
The Turkish social insurance system has been feverishly debated for years, particularly through its burden on the economy. The most recent reform is an attempt to neutralize the deterioration within the social security system and its effects on the economy. After the recent reform, ‘the way that retirement benefits are calculated’ is changed unfavo...
Book
Full-text available
Türkiye ekonomisinin temel sorunlarının başında sermaye birikimi, finansmana erişim, yeni fikirlerin ve hatta kamunun finansmanı konuları gelir. Osmanlının son dönemlerinden itibaren kendisini belli etmeye başlayan bu açıklar, bugün hala tam olarak kapatılamadı. Özellikle de son 15 yılda ekonomide kat edilen mesafelere rağmen, finansman konusunda h...
Article
Full-text available
Sağlam mikro temeller, yoksulluk, eşitsizlik ve büyümenin yanında; para politikası ve mali politikaların etkinliği ve krizlerle mücadelede kullanılabilecek, zengini daha zengin etmeyecek enstrümanların belirlenmesi noktasında da önemli katkılar sağlar.
Conference Paper
Full-text available
The earthquakes in Türkiye have unquestionably led to a massive loss of wealth, and now is the time to invest and rebuild that wealth. New infrastructure, houses, and human and physical capital investments are needed for a manageable and sustainable long-term full recovery. The quest for new financing models to rebuild these quake-hit provinces is...
Conference Paper
Full-text available
During the next few months, we predict a negative effect on Turkey due to the recent disaster along its southern borders, but this will be limited and manageable. Starting from the second half of 2023, economic activity should recover and growth should once again gain momentum.
Chapter
Food shortages and food inflation are surging around the world. Therefore, currently, we are in a different era where the political and strategic importance of food and grain markets is increasing. But at the same time, the danger of mass starvation is looming closer than ever before. Many grain import-dependent countries from North Africa to the M...
Conference Paper
Full-text available
The four most important general-purpose technologies (GPTs) that have, so far, drastically changed humanity have been steam engines, electricity, information technology (IT), and artificial intelligence (AI). And blockchain has just been added to that list. One should also beware of potential risks, challenges, and security pitfalls of blockchain i...
Conference Paper
Full-text available
In an ideal world and a fair business environment, the minimum wage would and could be abolished. The market would set a proper wage that balances the needs of employees and the budget of employers. However, that ideal world is too far away from reality. In today’s standards, no business would be willing to pay an extra penny, unless (for instance,...
Conference Paper
Full-text available
In an ideal world and a fair business environment, minimum wages could be abolished. The market would set the proper wages that balance the needs of employees and the budget of employers. However, that ideal world is very far away from reality. By today’s standards, no business would be willing to pay an extra penny.
Article
ملخص:بُنِي الهيكل المالي القديم والنظام المالي الحديث على أساس العملات المادية، ويمثل التغيير في الأدوات حلًًّّا مؤسسيًّا لعدد من الألغاز الحديثة. بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 وجائحة كورونا في عام 2020 أعربت بنوك عديدة، منها بنوك مركزية، عن اهتمامها بإدخال العملات الرقمية إلى جانب إدخال العملات المشفرة الجديدة كليًّا والعملات المعدنية...
Article
The centuries-old financial structure and the modern financial system are built on physical currencies. After the global financial crisis of 2008-2009 and the COVID-19 pandemic of 2020, along with the introduction of all-new cryptocurrencies and stable coins, even many central banks have voiced an interest in the introduction of digital currencies....
Book
Full-text available
Türkiye’nin neredeyse bir asırlık kalkınma ve modernleşme serüveninde yeni bir dönüm noktasındayız. Global güç dengeleri bugün batıdan, doğuya doğru kaymaktadır. Çin, Rusya ve hatta Hindistan gibi Doğu ülkeleri yeni dönemin küresel güç dengelerinin önemli oyuncuları konumundadır. Yeniden Asya girişimi gibi yeni projeler, Türkiye’nin de bu gerçeğin...
Conference Paper
Full-text available
It has been two months since the United Nations and Turkey brokered the Black Sea Grain Initiative on July 27 in Istanbul. The agreement resumed Ukrainian grain exports, and paved the way for Russian grain, fertilizer, and food exports to reach the outside world. According to the UN, since the agreement, almost 5 million tons of food and grain have...
Book
Full-text available
Kiralık ve satılık konutlarda fiyat artışları uzun bir süredir önemli bir sorundur. Emtia fiyat artışları, arz-talep dengesizliği, özellikle de pandemi döneminde azalan konut üretimi ve yine pandemi sonrası hızla artan konut talebi tüm dünyada fiyatların daha dalgalı seyretmesine yol açmaktadır. Türkiye’de konut kredilerine ve kira artışlarına geti...
Conference Paper
Full-text available
The recent sizable jump in property prices and rental rates is mainly due to supply shortage and increasing costs of production. There is, overall, certainly a very high demand due to the younger population, increasing external demand, and recent migration waves towards Turkey. Meanwhile, housing supply has also been relatively weak and insufficien...
Book
Full-text available
Bu rapor Rusya-Ukrayna savaşının ilk altı ayındaki çatışmaların ve yaptırımların küresel ekonomi politiğe etkilerini analiz etmektedir. Küresel ekonomi için yeni bir sınama alanı oluşturan bu savaşın koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında küresel toparlanmayı ciddi anlamda geciktireceği öngörülmektedir. Günümüzde enerji ve gıda güvenliği ile ilg...
Conference Paper
Full-text available
Following the recent tightening cycle, the U.S. Dollar is strengthening against almost everything else.
Conference Paper
Full-text available
The Coronavirus pandemic has shown that capitalism is dysfunctional when labor is inactive.
Technical Report
Full-text available
Türkiye’de yıllardır konuşulan ve geçmişte farklı adımlarla da hayata geçirilmeye çalışılan ancak henüz istenen ölçüde sonuç alınamayan yastıkaltındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunda 12 Şubat’ta yeni ve daha kapsamlı bir adım atılmıştır. Yeni altın tasarruf ekosistemi ile yastıkaltı altınların finansal sisteme entegrasyonunun sağlanm...
Article
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki Katılım Bankalarının gelişimine etki eden sorunları tespit etmek ve bu sorunların finansal sisteme etkilerini bertaraf etmeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma için katılım bankaları yöneticileri, akademisyenler...
Article
Küresel ekonominin gelişimi ile birlikte finans sektörü de ciddi bir gelişim ve dönüşüm yaşamakta; zaman içinde, yeni ihtiyaçlar doğurmakta ve yeni finansal piyasa araçlarına zemin hazırlamaktadır. Diğer yandan, İslam ülkelerinde de, kadim İslam Ekonomisi anlayışı varlığını sürdürmekle beraber, Neo-liberal politikaların ürünü konvansiyonel finansal...
Article
Full-text available
This paper aims to capture the favored national saving and investment perceptions of the Turkish youth. The paper points to importance of proper utilization of the welfare economic practices; and hence the reason for this study. The research contributes to understanding of the common preferences of the youth and focuses on perceptions over their ho...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türkiye’de 2000 ile 2017 yılları arasında üçer aylık külçe/gr altın fiyatı ile belli başlı makro ve finansal değişkenler (altın ithalat miktarı, dış ticaret endeksi ve döviz kuru gibi) arasındaki ekonomik ilişki, istatistiksel olarak modellendirilip; açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı altın ithalat miktarı, altın piyasa...
Technical Report
Full-text available
Batıda, kıta Avrupa'sı ile Anglo-Saxon dünyayı ve hatta İskandinav ülkelerini ayıran temel faktörlerin başında sosyal devlet anlayışı ve kapitalizmin okunma şekli gelir. Temel soru; şirket kapitalizmi mi devlet kapitalizmi mi egemen olacak? Sermaye, kimin elinde toplanacak? Kesin olan, gelir ve refahın herkese dağı(tı)lmayacağıdır! Gelir ve servet...
Technical Report
Full-text available
Sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri minimize edecek, toplumsal refahı ve adaleti maksimize edecek ideal iktisadi-politik düzenin ve bunu sağlayacak adil bir devletin mümkün olup olmadığı önemli tartışma konularındandır. Sosyal adalet ile toplumsal refahın bir yönü genel makro çözümler iken önemli bir diğer parçası da kalkınmanın topluma yayılması ve...
Chapter
Ülkelerin gelişmesi ve modernleşmesi, o ülkelerde ekonomi ve siyasetin kurumsallaşması, özgürleşmesi ve demokratikleşmesi ile paralel hareket eder. Bu açıdan, ekonomi ve siyaset, modernleşmenin iki atlısı olarak görülebilir. İkisinin uyumu, işbirliği, eş zamanlı gelişmesi ve dönüşümü, ülkelerin ve temsil ettikleri medeniyetlerin geleceği için hayat...
Chapter
In a deflationary period such as the Great Recession of 2008, where the zero-lower-bound (ZLB) was hit, policymakers and in particular a central-bank (CB) has an important constraint against its fight with the recession or deflation. However, this does not mean that there is really nothing policymakers (e.g. the central bank) can do. One solution t...
Book
Yerel Fırsatlar ve Yerelden Kalkınma kitabımız, özellikle de küçük Anadolu şehirlerinin kalkınması konusu bağlamında, alanındaki nadir kitaplardan biridir. Kitapta, bir yandan küçük Anadolu şehirlerinin sunduğu fırsatlar çalışılırken; bir yandan da kalkınma hamleleri ve programlar için önerilere yer verilmektedir. Kitap, aynı zamanda, 2016 yılından...
Article
Despite little to no academic attention, widespread perception of the welfare state policies is a critical aspect of its evaluation, existence and the validity processes; especially that amongst youth and the new generations. This paper discusses welfare or the quality of life perceptions in Turkey and in particular the university students' economi...
Conference Paper
İslam ekonomisi, özünde, risk paylaşımını ve katılımı esas alan yapısıyla ve spekülasyonlara kapalı olmasıyla, borç ve faize dayalı geleneksel bankacılık sisteminden büsbütün farklıdır. Aşırı tüketime karşılık üretimi teşvik eden, işletmelere ihtiyaç duydukları kaynakları borçlanmadan sağlayarak kırılganlıkları azaltan opsiyonlar sunan yeni bir sis...
Article
Full-text available
Ulusal ve bölgesel hatta küresel kalkınma planlarının, hedeflerinin başarıya ulaşması için bu kalkınma programlarının yerel ayaklarının da sağlam olması ve yerel birimlerce de aktif olarak kabullenilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya geçirilmesi önemlidir. Özellikle de birikmiş fiziki, beşerî, finansal ve sosyal sermayeleri yetersiz ve bu doğrultuda...
Chapter
We live in a new era and a different period in which even competition between countries is transformed into a city-to-city competition. Indeed, even in the past and throughout the history, cities have always been critical to the development process of countries. Looking forward, a new chapter of continuously increasing competition between cities, i...
Chapter
What is the way out for inland cities like Bingöl that have tough and mountainous geographical conditions? Is there any secret power which supports these little Anatolian cities in competition with big cities during the development process, in which these little Anatolian cities would be more advantageous? This study claims that there is actually n...
Chapter
The modern economic understanding based upon a rational point of view, individual profit maximization, debt and interest is in a serious predicament today. Especially, following the 2008 Global Financial Crisis, the need and interest for new developments and financing models increased gradually. Approach to economy and financing from the Islamic pe...
Chapter
This study aims to draw attention, once again, to how the human and social capital potential of the province should be made more effective and mobilized through seminars and symposium such as new education and scientific conferences and new activies. In this way, it is aimed to display the benefits of establishing an experience sharing platform tha...
Book
The Local Development and Local Opportunities book is one of the first of its kind, in particular in the context of development of the small Anatolian cities. The book, on one hand, discusses opportunities offered by the small Anatolian cities; and on the other hand, shares new proposals for potential development programs. The book, as the last in...
Article
University students represent nearly more than half of the youth population (age group of 15-24) in Turkey. Meanwhile, the latest demographic data shows that they will constitute a majority of the elder generation in the context of the recent rapid aging trend in the near future. That said, and although the number of studies related to the students...
Article
Full-text available
zet Arıcılık, Bingöl ekonomisinin ve bölgesel kalkınmanın öncü sektörlerinden biri olabilir. Ana arı, bitki örtüsü, çiçek türleri ve arı hastalıkları gibi teknik, akademik ve teorik çalışmaların yanında, bu sektörün gelişimi ve dönüşümünün bölge insanına ve ilin kalkınmasına katkıları da oldukça önemlidir. Bu çalışma bal üretiminin ve daha genel an...
Book
Bu kitabı, benzer diğer yayınlardan ayıran temel özellikleri; Anadolu’nun nispeten daha az gelişmiş, gelir dağılımından daha az pay alan şehirleri özelinde düzenlenen örnek ve ender akademik etkinliklerden birinin; uygulamalı bir akademik çalışmanın sonuçlarını raporlaştırması, kalıcı bir yayına dönüştürmesi ve yine bu sonuçları ildeki, ülkedeki il...
Chapter
Bu çalışmada TRC2 Bölgesinin dış ticaret yapısı incelenmiştir. Çalışmada öncelikle, TRC2 Bölgesinin ekonomik görünümü ortaya konulmuş ardından sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada 2010-2017 dönemleri arasında Bölgenin dış ticareti ele alınmıştır. Bu bağlamda Bölgenin dış ticaretinin sektörel bileşimi hakkında bilg...
Chapter
Bölgesel kalkınma; bölge içi gelişme potansiyelini harekete geçiren, bölge dışından sermaye, bilgi ve girişimcilik yeteneğini bölgeye taşıyan bir kavramdır. Bölgesel kalkınmanın temel amacı; azgelişmiş bölgelerin istihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Başka...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınmada kadın istihdamının önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda çalışmada, öncelikle dünyada ve Türkiye'de kadın istihdamı hakkında bilgi verilmiştir. Ardından TRB2 Bölgesi'nde, kadınların işgücü piyasasındaki yerine ve kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlere değinilmiştir. Çalışmada son olarak; TRB2 Bölge...
Chapter
Bingöl gibi, deniz ile bağlantısı olmayan; dağlık ve zorlu coğrafyaya sahip şehirlerin çıkış yolu nedir? Küçük Anadolu şehirlerinin daha avantajlı olduğu, kalkınma sürecinde ve büyük şehirlerle rekabette onları destekleyecek bir gizli gücü var mıdır? Bu çalışma, batının müreffeh şehir ve bölgeleri nasıl bugün bilimde, eğitimde, finansta, hatta gıda...
Article
Full-text available
This paper deals with the opportunities and challenges regarding the strategic position of Turkey among OIC member states. It digs into the potential benefits of economic cooperation between Turkey and the other OIC member states. The paper provides policy suggestions regarding the economic relations between Turkey and OIC member economies.
Chapter
Full-text available
2018 yılı, Nisan ayının son haftasında, Anadolu’nun kendi halinde küçük şehirlerinden biri olan Bingöl’den prestijli bir uluslararası 'Yerel Kalkınma Çalıştayı' geçti. Bingöl’de düzenlenen ‘Yerel Kalkınma Çalıştayı’, doğrudan TÜBİTAK destekli organize edilen; üniversitenin iktisat fakültesinde de bu ölçüde, bugüne dek düzenlenen en büyük ve en kaps...
Article
Full-text available
Arıcılık, Bingöl ekonomisinin ve bölgesel kalkınmanın öncü sektörlerinden biri olabilir. Ana arı, bitki örtüsü, çiçek türleri ve arı hastalıkları gibi teknik, akademik ve teorik çalışmaların yanında, bu sektörün gelişimi ve dönüşümünün bölge insanına ve ilin kalkınmasına katkıları da oldukça önemlidir. Bu çalışma bal üretiminin ve daha genel anlamd...
Article
Full-text available
İktisadiyat, modern ekonomi biliminin bireysel ve çıkar odaklı bakış açısına karşın, sosyal bir varlık olmanın getirdiği temel değerlerin önemine vurguyu ifade eder. İkti-sadiyat dergisi ve dergiye ilham veren iktisadi bakış açısı, kanaatkâr olmayı, toplum yararını ve kamu faydasını öncelikli kılmayı amaç edinir. Dergi, ilin, bölgenin ve ülkenin so...
Chapter
After the Great Recession of 2008–2009, advanced economies of the West predominantly went by the Keynesian expansionary policies. Nowadays, though, the monetary policies are diverging. Central banks are diverging on their policies as the global economies continue their significant downward convergence trend. More than 40 central banks have eased th...
Article
Full-text available
This paper analyzes the evolution of central banking, and in particular the American experience of central banking. It provides projections for the future of central banking in the new era of post 2008. The paper initially demonstrates recent improvements in the financial and banking sectors, regulations and different measures of monetary and finan...
Conference Paper
This paper aims to provide a better understanding of the efficacy of fiscal policy and distortionary-tax cuts in a zero interest rate environment. The paper uses a standard New-Keynesian model, but allows for heterogeneity in consumption behavior by including Keynesian (rule-of-thumb) households that consume their current after tax income. The pape...
Article
Full-text available
Bal üretimi, Bingöl ekonomisinin potansiyel lokomotif sektörlerinden biridir. Ancak henüz profesyonelleşme yönünde gerekli adımlar atılabilmiş değildir. Bu sebeple, katma değeri çok yüksek bir ürün olan, baldan yeterince faydalanılamamaktadır. Bingöl Üniversitesi’nin ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ programı kapsamı...
Article
Full-text available
This paper aims to analyze potential future areas of greater cooperation between Turkey and the other OIC member economies. It then provides some specific policy recommendations. In particular, the paper aims to contribute to economic policymaking efforts in terms of the potential future areas of increased cooperation. Broadly speaking, the Muslim...
Conference Paper
Full-text available
Siyasi istikrar; kısa vadeli ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın olmazsa olmazıdır. Ülkelerin uzun vadeli kredi notlarından, kısa vadeli CDS verilerine birçok makro parametreyi doğrudan etkileyen bu veri; siyasetçiler kadar, ekonomistler için de öncelikli kaygılardan biri olmalıdır. Başkanlık Sistemi de, Türkiye gibi,...
Conference Paper
Full-text available
Anadolu topraklarının en önemli özelliği, güçlü bağlarla korunan sıkı karşılıklı ilişkileridir. Henüz sermayeye tam çevrilememiş olsa da, bu sosyal sermaye potansiyeli önemli bir çıkış yolu olabilir. Bingöl gibi Anadolu’nun muhafazakâr doğu illerinin de en önemli avantajı bu güçlü sosyal sermaye potansiyelleridir. Sayısız sivil toplum yapılanmaları...
Article
Full-text available
The Turkish social insurance system has been feverishly debated for years, particularly through its burden on the economy. The most recent reform is an attempt to neutralize the deterioration within the social security system and its effects on the economy. After the recent reform, ‘the way that retirement benefits are calculated’ is changed unfavo...
Article
Full-text available
AB'nin geleceği, Brexit ve Türkiye için dersler...
Technical Report
Full-text available
Technical Report
Full-text available
Article
Full-text available
Daha ilkokul yıllarında bize hep anlatılan ya da sokaklarda, hatta arkadaş sohbetlerinde hep üzerinde durulan bir hikaye vardır: Türkiye'nin jeopolitik konumu onu çok çok önemli bir ülke kılmaktadır. Nedense, çocukluktan bu yana geçen onca zamanda, bu jeopolitik önemi bir türlü göremezdim. En azından para etmiyordu varsa da böyle bir stratejik konu...
Thesis
Full-text available
This research analyzes efficacy of the macroeconomic policies and the role of policymakers to deal with a recessionary case. In particular, I focus on instruments policymakers have in hand, to stimulate the economic activity. The papers do the quantitative multiplier analysis for economies with various forms of financial market imperfections, to pr...
Thesis
Full-text available
This paper aims to provide a better understanding of the efficacy of fiscal policy and distortionary-tax-cuts in a zero-interest rate environment. The paper uses a standard New-Keynesian model, but allows for heterogeneity in consumption behavior by including Keynesian (rule-of-thumb) households that consume their current after tax income. The pape...
Thesis
Full-text available
The Turkish social insurance system has been feverishly debated for years, particularly through its burden on the economy. The most recent reform is an attempt to neutralize the deterioration within social security system and its effects on the economy. After the recent reform, the way that retirement benefits are calculated is changed unfavorably...
Thesis
Full-text available
Integration of and deepening in the financial markets has generated transmission effects among the markets. Despite its importance, there are only a few works on the relationship and causalities between financial markets and the oil market. This paper studies the volatility in the global crude oil prices and its effects on the stock returns from ce...

Network

Cited By

Projects

Projects (14)
Project
Regional International Integration
Project
Local Regional Economic Development