Bert Bruggeman

Bert Bruggeman
STEP Nederland

Fysiotherapeut, ZelfZorg Instructeur

About

70
Publications
5,141
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Introduction
As a physical therapist I discovered the absurdity of body oriented physical-and manual therapy diagnoses and therapies. I was 5 years editor-in-Chief of Physical Therapy 2000. Our mission statement was: Don,t make patients depending on therapies but emancipate patients and teach them in coping with their own problems. Our new way of working is called Human Ergonomics. We teach people in selfcare, learn them how they can prevent and resolve physical complaints with save body use.

Publications

Publications (70)
Presentation
Full-text available
Rugklachten en Psychologische OefenTherapie (POT) zijn ontwikkelingen waar we mee te maken krijgen en die we moeten pareren. Pijneducatie, breinpijn en multidimensionaal zijn de nieuwe bomen waardoor men het bos niet meer ziet. De POT fysiotherapeuten en manueel therapeuten kakelen er tegenwoordig vrolijk en driftig op los. De rug is sterk en kan...
Presentation
Full-text available
Mortons Neuralgia: Cause of Complaints, Anatomy Region of Transverse Metacarpal Ligament (TML), TML Function, Symptoms, Diagnostic Tests, Conservative Therapie, Injections, Operations
Article
Full-text available
INLEIDING Wij bespraken in FYSIO 2000 vol. 3, nr.2 uitvoerig een tweetal gecontraïndiceerde elementen van de huidige groepsgewijze rugscholen, te weten het verschaffen van gecontraïndiceerde oefentherapie (flexie-oefeningen en buikspiertraining) en even zo gecontraïndiceerde tiltechnieken, de diepe squat technieken. In dit artikel bespreken we pu...
Book
Full-text available
In het boek wordt visueel duidelijk gemaakt hoe flexie rugklachten ontstaan, hoe de discus vooral wordt overbelast door flexie belastingen in het dagelijkse leven. Verder wordt visueel duidelijk gemaakt hoe met HAL oefeningen, bescherming en veilig ruggebruik snel herstel bij flexie rugklachten kan worden bewerkstelligd. Het gevaar van flexieoverbe...
Book
Full-text available
Het boek geeft heel visueel weer hoe met het gebruik van de STEP GewichtHeffersTechnieken flexie rugklachten kunnen worden voorkomen en bij bestaande flexie rugklachten een snel herstel kan worden bewerkstelligd. Het volledige boek bevat 16pagina's, 10 worden er hier getoond. INHOUDSOPGAVE 01. (ON)VEILIG RUGGEBRUIK IN DE OCHTEND 02. (ON)VEILIG RUG...
Book
Full-text available
Auteur: Bert Bruggeman. Het boek geeft, naast voorlichting over rugklachten, bekkenklachten en bekkenbodemklachten, heel visueel weer hoe met rugklachten, bekkenklachten en bekkenbodemklachten voor, tijdens en na de zwangerschap kan worden omgegaan c.q. hoe deze kunnen worden opgelost met hulpmiddelen, oefeningen en veilig lichaamsgebruik. Het comp...
Book
Full-text available
Auteur: Bert Bruggeman. Het boek geeft heel visueel weer hoe met veilig ruggebruik extensie rugklachten positief kunnen worden beïnvloed en verergering van extensie rugklachten kan worden voorkomen. 11 pagina's worden getoond, het complete boek bevat 16 pagina's. INHOUDSOPGAVE 01. DE OORZAAK VAN EN DE SYMPTOMEN BIJ DEZE RUGKLACHTEN 02. BELASTENDE-...
Presentation
Full-text available
STEP opmerkingen bii rugklachten en pijneducatie aan de hand van een casus uit fysiopraxis. Rugklachten worden veel gepsychologiseerd, breinpijn, centrale sensitisatie zijn de nieuwe (para)medische stokpaardjes, dit terwijl het biomechanische karakter van de rugklachten vaak voor het oprapen ligt. Deze casuïstiek is daar een mooi voorbeeld van.
Presentation
Full-text available
5 more and less known friction syndromes are described and substantiated: EFFS (Epicondylitis Physiotherapists Friction Syndrome) EFS (Epicondylitis Friction Syndrome) TITFS (Iliotibial Tract Friction Syndrome) TFS (Trochanteric Friction Syndrome) QFS (Quervain Friction Syndrome)
Presentation
Full-text available
De vele onjuistheden in het artikel “To Flex or Not to Flex” in combinatie met: 1. De manueel therapeutische achtergrond van POS, manuele therapie is geen teken van een erg intelligente visie op rugklachten, zie Menke hierna op dia 140 2. De Core Stability achtergrond van POS met volstrekt ridicule diagnoses en dysfunctionele multifides en transv...
Presentation
Full-text available
The many inaccuracies in the article “To Flex or Not to Flex” in combination with: 1. The manual therapeutic background of POS, manual therapy is not a sign of a very intelligent view on back pain, see Menke on slide 140 2. The Core Stability background of POS with completely ridiculous diagnoses and dysfunctional multifides and transversus abdom...
Presentation
Full-text available
The O'Sullivan family counterarguments, I, POS en KOS, Unraveling the complexity of low back pain. short
Presentation
Full-text available
The O'Sullivan familie tegengesproken I, POS en KOS, Unraveling the complexity of low back pain kort
Presentation
Full-text available
STEP opmerkingen bij de coginitief functione therapie van O'Sullivan adhv 2 casuitstiek
Presentation
Full-text available
STEP comments on a patient with flexion back problems, a pain education case from Fysiopraxis
Presentation
Full-text available
STEP comments on the coginitive functional therapy of O'Sullivan based on 2 case studies
Presentation
Full-text available
The O'sullivan family counterarguments, II, KOS differences in lifting techniques
Presentation
Full-text available
De familie O'sullivan tegengesproken, KOS differences in lifting techniques
Book
Full-text available
Information for patients about save use of the Back PREVALENCE OF LOWER BACK PAIN Almost everybody will at some point in their lives suffer from lower back pain. How common is lower back pain? Here are some figures: - 67% of 40 year olds has suffered from lower back pain at some point in their lives. - 2% of 28 year olds has been hospitalized beca...
Thesis
Full-text available
Bukken en tillen worden gekenmerkt door slecht rugspiergebruik. Met de STEP GewichtHeffersTechnieken worden de rugspieren perfect gebruikt, niet alleen bij bukken en tillen maar ook bij opstaan uit zit en werken laag bij de grond.
Presentation
Full-text available
STEP Nederland: www.step.nl-Deldenerstraat 47-7551AB HENGELO (O)-074 250 28 28-step@step.nl 1 HET NUT VAN ZITSTEUNEN EN OFFICEBELTS ZITTEN, Tijdens zitten ontstaat er veel flexiebelasting. Bij het zitten op kantoorstoelen en auto's komt de lumbale wervelkolom in ±70% van zijn maximale flexie (1). In vliegtuigstoelen wordt zelfs 97% van maximale fl...
Preprint
Full-text available
Rugklachten, meer ZelfZorg Minder Therapie Humane Ergonomie, hebben tiltrainingen en rugscholing nog zin? Humane Ergonomie bij rugklachten is mensen leren de preventie van fysieke overbelasting zelf te realiseren. Met een combinatie van groepsgewijze primaire-en directe individuele secundaire preventie wordt mensen veilig ruggedrag aangeleerd, waar...
Presentation
Full-text available
In feite is het geen wonder dat de westerse wereld nog steeds kampt met een rugklachten epidemie. Er komen immers steeds meer (para)medici die allemaal de standaard aanhangen en daarmee het probleem rugklachten alléén maar groter maken. Statistisch wordt dit duidelijk bevestigd. Hieronder een paar sterk negatieve elementen in de standaard bij rugkl...
Article
Full-text available
Benut de thuissituatie beter voor het herstel van rugklachten en blessures in het algemeen Niet alleen om kwantitatieve redenen verdient het aanbeveling de therapeutische en/of preventieve mogelijkheden in de thuissituatie beter te exploreren, maar vooral ook om kwalitatieve, inhoudelijke redenen is het aangewezen om juist de thuissituatie als ther...
Thesis
Full-text available
Veel extra kosten en verzuim door vroege MRI Bij rugklachten en ischias blijkt vroege MRI meer slecht dan goed te doen. Degenen die werden verwezen voor een MRI hadden meer dan 150 dagen verzuim, mensen die niet voor MRI werden verwezen minder dan 50 dagen. Degenen die werden verwezen voor een MRI hadden meer dan 12.000 euro aan extra medische ko...
Article
Full-text available
Veel wordt nog steeds gedacht dat hernia's iets met ouderdom, met slijtage te maken hebben. Schijnbaar zijn de verouderde inzichten moeilijk uit te roeien. Een eenvoudig voorbeeld kan een einde maken aan deze fabel, die niet meer thuis hoort in deze tijd. Hoe kan het bijvoorbeeld dat bij iemand van 30 jaar een discus (5 in afb. 1) in de lage rug to...
Chapter
Full-text available
De hier besproken casus lijkt veel op de hieraan voorafgaande: weer betreft het een recidiverende lumbago, maar nu bij iemand die op de juiste manier behandeld is; een voorbeeld van hoe het beter kan.
Book
Full-text available
Dit boek beschrijft de huidige stand van zaken van het onderzoek naar lage rugpijn aan de hand van concrete patiëntencasuïstiek. Het boek richt zich in het bijzonder op fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen, orthopeden en neurologen. Onderzoek en behandeling van lage rugklachten beschrijft bij iedere patiëntencasus het o...
Article
Full-text available
STOOP, SQUAT and STEP WeightLiferTechniques are compared regarding compression, lumbar spine flexion, muscular activity, knee- en hip flexion. STEP WeightLiferTechniques (WLT) have many advantages over stoop and squat. WLT are natural and muscular techniques which should be used more in the prevention and rehabilitation of back pain
Article
Full-text available
Humane Ergonomie, hebben tiltrainingen en rugscholing nog zin? Humane Ergonomie bij rugklachten is mensen leren de preventie van fysieke overbelasting zelf te realiseren. Met een combinatie van groepsgewijze primaire-en directe individuele secundaire preventie wordt mensen veilig ruggedrag aangeleerd, waarmee zij enerzijds rugklachten kunnen voorko...
Article
Full-text available
With Human Ergonomics, we realize and learn save back use and give people handles so that they themselves can prevent overload in the workplace and at home. The current technical ergonomics focuses on user-friendly products and people-friendly processes, "fit the task to the person". More attention should be made for adjustment of man to perform th...
Research
Full-text available
Hernias are 2.8 times more predominant in astronauts . Around ten leading European scientists attribute this to increased hydration of the nucleus pulposus, for the most part and as a result, an increased burden on the rear section of the intervertebral disc in postures involving considerable bending of the back. The scientists recommend the follow...
Article
Full-text available
Hernia’s blijken 2,8 maal zoveel voor te komen bij astronauten. Een tiental vooraanstaande Europese wetenschappers wijt dit vooral aan versterkte hydratie van de nucleus pulposus en daardoor verhoogde belastingen van het achterste deel van de tussenwervelschijf in houdingen met veel rugbuiging. De aanbevelingen voor astronauten zijn om een aantal w...
Research
Full-text available
Neckhernia's; have scientists lost their common sense ? 1. If lumbar herniated discs only occur 2.8 times more often with astronauts and one blames this in particular to the strongly hydrated nucleus pulposus and the increased stresses of the dorsal annulus fibrosus in flexion postures (1). 2. And one, following on from this, also issues warnings...
Article
Full-text available
Een statement van een keur aan topwetenschappers is het volgende: Voor de cervicale IVD’s, is de database echter zo beperkt dat wij geen waarschijnlijk mechanisme kunnen aangeven en geen richtlijnen voor preventie kunnen aanbevelen. In dit artikel wordt beargumenteerd waarom dit onbegrijpelijk is en waarom onderstaande statements beter zouden zijn:...
Thesis
Full-text available
Back problems, hernias and ageing It is still commonly believed that hernias are related to old age and wear and tear. It would seem that outdated ideas are difficult to eradicate. A simple example can put an end to this fable which is no longer fitting in this age. For example, how can it be that one disc, in the lower back of a 30 year old can be...
Article
Full-text available
Medical and paramedical back schooling doesn’t work Why medical and paramedical back schooling doesn’t work A lot of sit-ups are done to increase the back health, however this increases the risk of back problems Squatting is a technique that is often recommended. However, this technique makes the knees bend to much which makes this technique not ex...
Article
Full-text available
“Stoopid” Back Schooling thoughts Lifting training and back schools have been viewed somewhat negatively recently. It's been said that doing a course in lifting makes no difference to the way you lift (1 to 3) or it would be better to abolish lifting courses (4 to 6). These hefty assertions by prominent Dutch professors are based on research in...
Data
Full-text available
paramedische standaard bij rugklachten is dat bij lage rugpijn maar één consult wordt gegeven waarin de patiënt voorlichting over de rugklachten krijgt, met het advies vooral gewoon te blijven bewegen. Volgens deze standaard gaan de rugklachten dan vanzelf over binnen 4 tot 6 weken. Hier klopt in de ogen van STEP niets van. De stellingen van STEP z...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
INLEIDING Gezondheidsbescherming & Scholing met Braces of Ortheses wordt vaak simplistisch geassocieerd met pas-sieve steun, corsetteriegedachten, belastbaarheidsvermin-dering, en om die reden niet geaccepteerd en te gemakkelijk terzijde geschoven. Gezondheidsbescherming & Scholing met Braces of Ortheses is een dynamisch gebeuren en niet het alléén...
Article
Full-text available
1 kleine kinderen zitten bij de cultuurvolken gedurende een korte periode nog op de grond (afb. 1). Al gauw mogen ze echter de grond verlaten om "verheven" plaats te nemen: * Bij moeder (en natuurlijk ook vader) op schoot (afb. 2). * Aan tafel in de kinderstoel, om getooid met slabber mee te eten en gevaarlijk met vorken te zwaaien. * In de wandelw...
Article
Full-text available
epicondylitis as a friction syndrome of the extensor carpi radialis against the epicondyl
Article
Full-text available
Many Backschooling programs have contra-indicated eleements
Article
Full-text available
Backcomplanits are specific, not non specific. Extension or flexion specific. History taking can specify them.
Article
Full-text available
Na elke behandeling voelde hij zich wel wat beter, tenminste als hij er wegkwam. Maar de klachten kwamen steeds gemakkelijk terug bij zijn werkzaamheden. Hij klaagt hierover bij zijn huisarts. Deze verwijst hem naar de individuele rugschool. De voorlichting maakt hem duidelijk dat zijn klachten wel steeds terug moe-ten komen. Uit zichzelf merkt hij...
Article
Full-text available
De heren J.W.B. Albers, arts voor orthomanuele geneeskunde en E. D. Keizer, arts voor orthomanuele en manuele geneeskunde reageerden verbolgen op een parodie in dit tijdschrift, die wij meenden te moeten maken i.v.m. hun promotie aan de economische faculteit van de Erasmus universiteit. Van de universiteiten komt zeer veel goeds, maar ook regelmati...
Article
Full-text available
Voorlichting voor pateienten over gevaar flexiebelasting lage rug door werking van de nucleus pulposis
Article
Full-text available
Passieve belastingbeperkende maatregelen, hulpmiddelen tijdens het herstelproces van rugklachten, nekklachten en blessures in het algemeen zijn nodig om het onbewuste belastende gebruik van het lichaam daadwerkelijk een halt toe te roepen. Diverse mogelijkheden om een ongestoord herstelproces te realiseren worden aangegeven.

Network

Projects

Projects (2)
Archived project