Berna Kurt

Berna Kurt
Istanbul Aydin University · Arts and Cultural Management

PhD

About

25
Publications
10,569
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations
Introduction
Studied Political Sciences, Arts Management and Modern Turkish History at Bosphorus University, Istanbul Kültür University and Yıldız Technical University respectively. In 2017, published a book on the history and politics of folk dance choreographies in Turkey. Involved in various dance contexts as a 'folk' dancer and choreographer. Makes interdisciplinary studies of the choreographies in historical and socio-political contexts. Also works as dramaturg in Tümay Kılınçel's choreographies.

Publications

Publications (25)
Article
Full-text available
A Turkish artist living in Germany, Kadir “Amigo” Memiş is known for choreographies that combine street dance or breaking with traditional dances of Turkey. His story in Germany began with social integration problems and the trauma of losing his brother, but it continued with his adaptation to the diaspora through the medium of dance. Using themati...
Conference Paper
Full-text available
"A Theatre Play on Belly Dance, The Dancer and the Gaze" .................................................................................................................................................. In this paper, the new theater play entitled Dansöz by Mek’ân Sahne group will be analyzed on the basis of gender, (male) gaze, movement interpre...
Book
Full-text available
‘Ulus’un Dansı, ‘Türk halk oyunları’ geleneğine tarihsel, siyasal ve estetik perspektiflerden bakan bir kitap. Halkevleri’nde yürütülen sahneleme çalışmalarından günümüze, bu geleneğin icat edilme sürecini inceliyor. Moiseyev ve Riverdance dans topluluklarının oluşturdukları küresel modelleri, folklor dergilerine yansıyan otantiklik tartışmaların...
Conference Paper
Full-text available
In dance historical records, (re)naming of a dance from Artvin, Turkey as Atabarı is associated with a local dance event which occurred in 1936. This popular narrative has been reconstructed many times by different writers. In 2010, a new reconstruction of this narrative triggered a discussion among the dancers and musicians from Artvin. I make an...
Chapter
Full-text available
Türkiye’de halk dansları, birçok performansa dayalı alanda olduğu gibi sahneleme öncesi ve sahneleme olarak ikiye ayrılabilir. Sahneleme öncesinde ise sahneye yönelik hazırlıkların gerçekleştirilmesinde işe koşulan yoğun bir eğitsel süreç bulunmaktadır. Türkiye’de halk dansları çoğunlukla sahnelenen performans üzerine odaklanılarak değerlendirildiğ...
Conference Paper
The revival of interest in belly dance in the 1970s Western second wave feminists ended up in its redefinition as a symbol of personal and sexual liberation (Shay & Sellers-Young, 2003: 17). This dance genre has been correlated with body acceptance, self-esteem, reducing stress as well as encouraging physical fitness, personal growth, and “goddess”...
Conference Paper
Full-text available
Dansöz solo dance performance is based on its choreographer Tümay Kılınçel’s childhood memory of a female belly dancer in Turkey. Kılınçel, a German citizen born in Germany with Turkish immigrant parents, connects her experiences in Turkey and Western Europe. She aims to develop a feminist resistance against the orientalist, eroticized and exoticiz...
Poster
Full-text available
Dortmund'da düzenlenen Favoriten Festival'in davetine pandemi yüzünden katılamayınca, online dergileri SPACE’te yayımlanmak üzere gönderdiğim iş (Dansöz gösterisinin prova sürecinde çekilen kişisel fotoğraflar ile kişisel notlarım) http://www.favoriten-festival.de/magazin/article/how-exchange-between-corners-world
Article
Full-text available
Özet: Bu çalışmada, sanat ve kültür yönetimi pratiği tarihselleştirilmekte, alternatif tanımlar ele alınmakta ve dünyada akademik bir eğitim alanı olarak inşa edilme süreci incelenmektedir. Türkiye’de bu alandaki eğitime genel hatlarıyla değindikten sonra, öğrenci alımına devam eden dört sanat ve kültür yönetimi bölümü müfredatları, istihdam edilen...
Conference Paper
Full-text available
Dance criticism searches for an understanding of dance and creates a language for understanding dance. It opens a dialogue between art and understanding. Giving feedback to the artists, creating a discourse, creating and chronicling dance history, it also contributes to the development of the dance field itself. In Turkish context, where contempora...
Article
Full-text available
Türkiye’de halk dansları sahnesi, cumhuriyet rejiminin ilk yıllarından itibaren, ‘milli kültür’ün sürekli yeniden kurgulandığı ve seyirciye hatırlatıldığı alanlardan biri olmuştur. Folklor bilimi ile milliyetçilik ideolojisinin tarihsel eş zamanlılığının bir tezahürü olarak, halk dansı sunumlarının gelişiminde ‘milli kültür’ün devlet eliyle inşası...
Article
Full-text available
1980’li yıllardan sonra dünyada ve Türkiye’de kimlik politikalarının yükselişi, baskı altına alınan aidiyet biçimlerinin kamusal alana çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerden etkilenen halk dansları sahnesinde de, hem kimlik temelli yeni topluluklar kurulmakta hem de çoklu dans geleneklerini temsil eden gösterilerin içinde ya da gösteri dramaturjil...
Article
Full-text available
Bu yazıda, Hareket Atölyesi topluluğunun 2009 yılı sonunda ilk gösterimini yaptığı, halen de sergilemeye devam ettiği son gösterileri aHHval’i, gösteri üzerine yazılan yazıları, yapılan söyleşileri ve topluluğun kurucusu Zeynep Günsür’le yaptığım görüşmeyi temel alarak değerlendirmeye çalışacağım. Bu çerçevede, belli sahneleri, oyun kurgusu oluştur...
Article
Full-text available
Erkeklerin kadın kılığında dans etmesi anlamına gelen köçeklik geleneği, tarihsel gelişimi içinde çeşitli değişikliklere uğramış olsa da, her zaman erkek dansçıya yönelik homofobik bakıştan nasibini almıştır. Köçeklik, bu çalışmada, temsil edilen cinsiyet kimliği ve bunun toplumsal açıdan nasıl değerlendirildiği bağlamında incelenecektir. Bu doğrul...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
“we ♥ 2 raqs” is a choreographic performance group work that deals with the dominant images and techniques of the so-called “belly dance” or “oriental dance”: https://produktionsdock.ch/en/projects/tuemay-kilincel-we-%E2%99%A5-2-raqs/
Project
The project Dansöz aims to locate ‘oriental dance(s)’ as a serious dance genre in the Western European art landscape and to develop an artistic positioning to it. The ‘belly dance’ is its central motif, including, among other things, the orientalist, eroticized and exoticized image of women and its detoxification from a feminist perspective. The aim is to create a space and a language of self-empowerment based on the ‘belly dance’ style and to bring it to the agenda of the dance scene as a ‘serious’ and/or ‘artistic’ and emancipated dance genre. ........... Dansöz projesi ‘oryantal/doğulu dans(lar)ı Batı Avupa dans sahnesine ciddi bir dans türü olarak taşımayı ve bu dans türüne yönelik sanatsal bir konumlanma üretmeyi amaçlıyor. Temel motifi, ‘göbek dansı’nda öne çıkan oryantalist, erotikleştirilmiş ve egzotikleştirilmiş kadın imgesini feminist bir perspektifle ‘arındırmak’. Hedefi, ‘göbek dansı’nı temel alan bir güçlenme alanı ile dili yaratmak ve bunu dans sahnesinde ‘ciddi’ ve/ya ‘sanatsal’ ve özgürleştirici bir dans türü olarak gündeme getirmek. ............... Artistic Direction & Performance: Tümay Kılınçel Dramaturgy: Berna Kurt Outside Eye: Sherin Hegazy Music Design & Live Music: Leila Moon Lightdesign: Camilla Vetters & Jost von Harlebem Technical Director: Jost von Harlebem Production: Eva Kern Premiered in Treibstoff Festival: https://www.treibstoffbasel.ch/produktionen/dansoez Dansöz Team's Talk about Audience Feedbacks: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=KaaZPkjHBGY Info: http://produktionsdock.ch/en/projects/tuemay-kilincel-dansoez/
Archived project
We’R’Dansöz” is a research project dealing with the ‘belly dance’ which has always been a subject of orientalist approaches. But since that ‘female dance’ genre has a very different tradition in itself, it can also be a medium of self-empowerment for women. Some basic departure points of this research can be considered as the creation of an individual movement language based on belly dance technique, deconstruction of orientalist – erotic and exotic- female body images, sound improvisations based on silencing or cry -victimization or activism. Dealing with the power relations in artistic and social spheres, this collective women’s project can be medium of breaking some stereotypes and presenting a process outside the “normal” choreographic production framework. for more info: http://www.theaterwrede.de/flausen/residenz/werdansoez