Berat Kara

Berat Kara
Istanbul Medeniyet Universitesi · Department of Public Finance

Ph.D. Candidate

About

8
Publications
1,155
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
3 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
ÖZET: Günümüz dünyasında yaşamakta olduğumuz küreselleşme, hızlı nüfus arışı ve teknolojik gelişmeler gibi hususlar, bireylerin ihtiyaçlarında artışı ve çeşitlenmeyi de beraberinde getirmektedir. İhtiyaçları çeşitlenen ve artan bireyler bunların bir kısmının karşılanması amacıyla kamu kurumlarına başvurmaktadır. Başvurulan kamu kurumları arasında ö...
Article
Full-text available
ÖZET: Tamamlayıcı ödenek uygulaması Türk bütçe sisteminde hemen her yıl başvurulan ödenek üstü harcama uygulamalarından birisidir. Türk mali mevzuatında düzenlenmemiş olup, uygulamadan doğan bir sonuçtur. Uygulama büyük çoğunlukla mali yılbaşında bütçe ile personel giderleri tertibine tahsis edilen ödeneklerin bir kısmının yedek ödenekler tertibine...
Article
Full-text available
ABSTRACT: Knowing the relationship between the Producer Price Index (PPI) and the Consumer Price Index (CPI) is crucial for deciding the fiscal policies which will be implemented within the scope of combating inflation. This relationship has been examined econometrically in this study. Engle-Granger cointegration and Granger causation methods were...
Article
Full-text available
ABSTRACT: The level of trade openness and the impact of foreign trade taxes on GDP is one of the frequently discussed topics in the literature. Especially with the globalization and economic integration movements, analyzing these factors related to the foreign trade of the countries has become a subject of vital importance and attracting attention...
Article
Full-text available
18. yüzyılda başta Vauban ve Quesnay olmak üzere fizyokrat düşünürler tarafından ortaya atılan tek vergi sistemi görüşü, o günden bu yana literatürde sıklıkla tartışılan bir konu olmuştur. Bu görüş en basit ifadeyle bir ülkenin ekonomisinde tek bir kaynak, konu yahut mal üzerinden alınan tek bir verginin bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Tari...
Chapter
Electric energy is very important both technologically and economically in today's countries. Countries can generate and consume more energy according to their level of development and the resources they have. In the literature, it is estimated in parallel with the development of countries; there will also be an increase in electrical energy genera...
Article
Bir ülkenin ithal ettiği malların toplam değerinin ihraç ettiği malları toplam değerinden fazla olması durumu olarak özetlenebilecek olan dış ticaret açığı, ülkelerin ekonomisi için oldukça önem arz etmektedir. Cari işlemler dengesinin açık vermesi hali olarak nitelendirilen cari açık üzerinde çeşitli araçlar etkili olmaktadır. Bu araçlar içerisind...
Thesis
Full-text available
ABSTRACT: Audit of public institutions is considered as one of the cornerstones of democracy and efficiency in all modern states. Particularly, the audit of the municipalities that are performing an important part of public services today has a special importance. Citizens of modern societies want to check whether municipalities are actively delive...

Network

Cited By