Bekir Türkmen

Bekir Türkmen
Gediz University · Sosyal Hizmet

Assist. Prof. Dr.

About

6
Publications
6,995
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations
Citations since 2017
0 Research Items
4 Citations
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0

Publications

Publications (6)
Article
Full-text available
Sosyal Devlet,Sosyal Hizmetler, Sosyal yardımlar,Dezavantajlı gruplar, Çocuk Esirgeme Kurumu,Sosyal Refah Anlayışındaki Gelişmeler, Sosyal Refah Bakanlığı
Article
Full-text available
In this study, the definition of the Social Services, the services provided for children, youth and elders without families and protection are mentioned as well as the current situation, the legal environment and problems and the solutions.
Article
Full-text available
Türkiye Cumhuriyeti M. Kemal'in ileri görüşlülüğü sayesinde eğitim konusuyla çok erken meşgul olmaya başlamıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında yürütülen Milli Mücadele sırasında Atatürk'ün binlerce, onbinlerce Türk çocuğunu kurtaran ve toplumumuzun geleceğini güvenli hale getiren uygulamaları açıklığa kavuşturulmaktadır.
Article
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir aracı olan eğitimin "öğretmen" ögesi üzerinde durulmuştur. Bir Meslek Grubu olarak öğretmenlik Mesleğinin sorunları ortaya konmaya çalışılmıştır. Öğretim, öğretmen, öğrenci ve öğretmenin değişen işlevleri, mesleğe hazırlık, mesleğe teşvik ve giriş denetimi gibi konular incelenmiştir.
Article
Türkmen, B., Ergün Muammer, “Türkiye’de Eğitim Planlaması ve Sorunları”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:3, Sayı:4, Kastamonu, 1997.
Article
Dr. Türkmen bu çalışmada ilk kez Türkiye'de Sokak Çocuklarının tanımını yapmıştır.