Bekir S Gur

Bekir S Gur
Ankara Yildirim Beyazit University | AYBU · Department of Media and Communications

PhD, Utah State University

About

64
Publications
97,549
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
882
Citations
Citations since 2017
24 Research Items
667 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120140
2017201820192020202120222023020406080100120140
2017201820192020202120222023020406080100120140
2017201820192020202120222023020406080100120140
Introduction
Bekir S. Gur, Ph.D. currently works at Ankara Yıldırım Beyazıt University. His primary research interests include educational policy studies, comparative and international education, and higher education.

Publications

Publications (64)
Chapter
Full-text available
This chapter starts with a brief history of the education system and religion in modern Turkey, with an emphasis on the establishment, growth, and decline of İmam-Hatip schools. It then discusses the AKP’s policy on religious education by focusing on the revival of İmam-Hatips. It argues that İmam-Hatips are not a threat to secular democracy as the...
Preprint
Full-text available
Sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan APA Stiline göre hazırlanan belgede aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsiniz: Öğrenci ödevlerinde veya akademik ürünlerde kapak sayfası nasıl olmalıdır? Metin içinde atıf nasıl yapılır? Atıf yaparken nelere dikkat edilmelidir? Tablo ve şekiller nasıl verilmelidir? Kaynaklarda nelere yer verilmelidir?
Book
Full-text available
Amerikan üniversiteleri, hem ABD'nin süper güç hâline gelişinde belirgin bir rol oynamış hem de bu süper gücün ortaya çıkışı sonucunda yeni işlevler üstlenmiştir. Dünden bugüne ABD üniversitelerinin yükseköğretimde, inovasyonda ve bilime ilişkin hemen her uluslararası göstergede liderliğini koruduğu ve bu itibarla pek çok ülkenin yükseköğretim sist...
Article
Full-text available
By employing multiple correspondence analysis (MCA), this study reveals the similarities between students' socioeconomic status at five nonprofit private universities in Turkey. This research analyzes qualitative characteristics such as students' fathers' occupations, high school types, programs of study, and tuition fee paying status. The results...
Article
Full-text available
Bu nicel araştırmanın amacı, 2021 YKS başvuruları sonucunda adayların yerleştirme durumlarını inceleyerek, yerleşenlerin iller ve bölgeler arası hareketliliğini ortaya koymaktır. Mevcut çalışma, 2021 YKS yerleştirme sonucunda ortaya çıkan durumu, tüm yerleşenlerin verilerini kullanarak analiz etmesi açısından önemlidir. İller ve bölgeler arası hare...
Article
Full-text available
The purpose of this qualitative study is to explore why female students drop out of their doctoral programs. In addition, it is aimed to recommend policies for female students in order to complete their doctoral programs. The research is a case study based on in-depth interviews with five female students who dropped out of their doctoral program at...
Article
Full-text available
Uluslararası ilişkiler öğrencileri, 1990'lı yıllara kadar nispeten daha avantajlı bir sosyoekonomik profile sahip olmuşlardır. Yükseköğretim sisteminde son yıllarda yaşanan genişlemeden sonra uluslararası ilişkiler programları öğrencilerinin profilini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu nicel çalışmanın amacı, kitleselleşme sonrası uluslar...
Article
Full-text available
Utilizing in-depth interviews with 14 lecturers teaching English in foreign language departments at two state and two private universities in Ankara, capital of Turkey, this study aims to discover the direction of skills transformation of these lecturers. The results show that they assumed new roles and acquired new skills, but also lacked some cri...
Book
Full-text available
Bu rapor; 2021 YKS’ye başvuran 2.592. 390 aday arasından bir yükseköğretim programına yerleşen 815.365 adayın, ikamet ettikleri yer ile tercih ve yerleştirme verilerini kullanarak iller arası hareketliliği analiz etmektedir. Yerleşen adayların hareketliliği, bölge ve il düzeyinde ileri görselleştirme araçları kullanılarak ilk defa analiz edilmiştir...
Article
Full-text available
Turkey has witnessed numerous changes in the transition to secondary education systems in the 2000s. The Secondary Education Institutions Examination (OKS), the Level Specifying Examination (SBS), and the Transition from Primary to Secondary Education System (TEOG) were implemented between 2010 and 2018. Lastly, in 2018, the Transition to High Scho...
Article
Full-text available
Eğitimde okul içi ve okul dışı özelliklerin akademik başarı ile ilişkisi uzun süredir eğitimde fırsat eşitliği bağlamında tartışılmaktadır. Okullar arası başarı farklarının görece yüksek olduğu Türkiye’de bu farkların azaltılabilmesi için başarıyla ilişkili faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar çoğunlukla PISA ve TIMS...
Article
Full-text available
İletişim programlarının akademik kimliğine ışık tutmayı amaçlayan bu çalışma, öğretim üyelerinin doktora alanları ile doktora yaptıkları ve çalıştıkları üniversiteler karşılaştırarak, alanlar ile üniversiteler arası hareketliliği ilk defa analiz etmekte ve iletişime ilişkin daha önceki çalışmalarda değinilmeyen akademik içten beslenmeye (inbreeding...
Article
Full-text available
As a type of skills mismatch, horizontal skills mismatch (HM) is a particularly important problem for vocational education and training (VET) in Turkey because the majority of VET graduates work in a different field than the one in which they were educated. This study aims to determine the reasons why some VET graduates in Turkey work in fields oth...
Book
Full-text available
Yükseköğretime Bakış 2020: İzleme ve Değerlendirme Raporu yedi bölümden oluşmaktadır: Yükseköğretime geçiş; yükseköğretime erişim ve katılım; eğitimin çıktıları; öğretim elemanları; eğitim ortamları; yükseköğretimin finansmanı ile üniversitelerin akademik ve yenilikçilik performansı. Her bölümde çeşitli sorulara cevap olacak göstergelere yer verilm...
Article
Full-text available
This qualitative study aims to analyse the effects of the practice of tracking as the means of placing students in secondary schools on educational inequality in Turkey in light of a set of qualitative data collected through in-depth interviews. Findings indicate that the tracking of all students into different high schools based on their scores on...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, fen lisesi öğrencilerinin sosyoekonomik arkaplanını ortaya koymak ve fen lisesi mezunlarının yükseköğretim kurumlar›na yönelik tercihleri ve yerleştikleri program türlerinin yıllara göre değişimini incelemektir. Bu kapsamda, 2011–2019 yılları arasında fen liselerinden mezun olan 103.635 öğrencinin sosyoekonomik arkaplanları ile...
Article
Full-text available
Bu çalışmada sosyoekonomik düzey ve okul türünün akademik başarı üzerindeki etkisi Türkiye’de 10 yıldan uzun bir zaman aralığında uygulanan üç ulusal geçiş sistemi ve iki milyon öğrenciye ait verilerle değerlendirildi. Her bir geçiş sisteminin değerlendirilmesi, kendi kapsamındaki ulusal sınava katılan öğrencilere ait verilerle gerçekleştirildi. Öğ...
Book
Full-text available
Türkiye yükseköğretim sistemi, özellikle 2008 yılı sonrasında hızla büyümüştür. Türkiye, bir yandan büyümenin getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışken, öte yandan artan uluslararası yarış ortamında diğer ülkelerle rekabet etmeye çalışmaktadır. Başka türlü ifade etmek gerekirse, Türkiye aynı anda hem erişimi artırarak daha çok kişinin yükseköğretim...
Book
Full-text available
Türkiye’de eğitim sistemini iyileştirmek adına sürekli yeni tedbirler almakta, politikalar uygulamakta ve programlar geliştirmektedir. Ancak, eğitim sisteminde atılan adımların sonuçlarını izleme konusunda ciddi bir eksiklik söz konusudur. Hem doğru politikalar geliştirebilmek hem de alınana kararların doğru sonuçlar verip vermediğini görebilmek iç...
Book
Full-text available
Yıllık olarak yayımlanan bu rapor serisinin temel amacı, Türkiye yükseköğretim sisteminin eğilimlerini ve mevcut durumunu, veriye dayalı olarak, uluslararası kıyaslamalarla birlikte kapsamlı ve bütüncül bir şekilde incelemek ve değerlendirmektir. Rapor altı bölümden oluşmaktadır: Yükseköğretime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretim elemanl...
Book
Full-text available
"The Outlook on Higher Education in Turkey 2017: Monitoring and Evaluation Report" consists of seven chapters which cover indicators concerning the transition to higher education, access and participation in higher education, education outputs, educational environments, the financing of higher education and the performance of universities and acade...
Article
Full-text available
Based on the views of the senior administrators, the aim of this study is to present the challenges of the higher education system in Turkey and to analyze the possibility of governance of state universities by the board of trustees. Using in-depth interview technique, this qualitative study was carried out with the participation of twelve administ...
Chapter
Full-text available
Educational researchers and policy-makers all over the world have paid increased attention to multicultural education in recent decades. This is because of the changing social environment associated with, for example, the increasing number of minorities/refugees in many developed countries, the renewed importance of international economic relations...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretim sisteminde karşı karşıya olunan sorunları ortaya koymak ve yükseköğretim yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak devlet üniversitelerinde mütevelli sisteminin uygulanmasının bu sorunlara ne ölçüde çözüm olabileceğini incelemektir. Çalışma, derinlemesine görüşme tekniğinin kullanıldığı nitel bir araştı...
Technical Report
Full-text available
Türkiye’de ve dünyada öğretmenlerin mevcut mesleki durumları ve statüleriyle ilgili çeşitli sorunlar ve kaygılar vardır. Tarihsel ve kültürel olarak yüceltilen öğretmenlik mesleğinin nesnel koşullarının öğretmenleri tatmin eden bir düzeye ulaştığını söylemek oldukça zordur. Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü başlıklı bu çalışma, eğitim sistemi...
Article
Full-text available
Türkiye’nin uluslararası sınavlardaki başarısızlığı, zaman zaman “Bu sınavlar bizim müfredatları ölçmüyor.” ya da “Bizim eğitim sistemimiz ezberci; PISA, bildiğinizi gerçek hayatta uygulamayı ölçüyor; çocuklarımız, ezbere biliyor ama yeterince uygulayamıyor.” şeklinde savunmacı yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılır. Eğitimciler ve ilgililer arasında...
Article
Full-text available
This article aims to assess the evolution of the Board of Higher Education of Turkey in relation to these power struggles and domestic political contestations. The evolution of the Board will be examined in five distinct periods: Post-1980 Authoritarian Period (1981–1988), the Period of Fluctuation (1989–1996), the post-February 28th Repressive Per...
Article
Full-text available
Like many other countries around the world, Turkey has faced several challenges in expanding higher education (HE) opportunities to masses. Trying to meet the ever-growing demand for HE, Turkey has implemented a bold expansion plan by establishing 51 public universities (PUs) after 2006, mostly in less-developed regions of the country. This study a...
Technical Report
Full-text available
The imbalance between supply and demand of higher education has always been the greatest challenge for Turkey. To overcome this challenge, Turkey beginning in 2006 established new public universities, mostly in less developed provinces. Now one in two fresh high school graduates is being admitted to a higher education program. Yet, the rapid growth...
Technical Report
Full-text available
The education policy of the Justice and Development Party (in Turkish, Adalet ve Kalkınma Partisi - AKP) under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan in Turkey has increasingly been a topic of debate among international observers. The recent interest is due to the rise in the number of imam-hatip (‘religious’) schools after the new education law (k...
Technical Report
Full-text available
Gür, B.S., Çelik, Z., Yurdakul, S. (2016, Ekim). Beşinci sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesi: Zorluklar, riskler ve alternatifler (Odak Analiz No. 1). Ankara: EBSAM.
Article
Full-text available
Turkey is increasingly becoming a regional hub for international students. The number of international students in Turkish universities has grown by almost 300% in the last decade. The current internationalization efforts of the Turkish government and universities have the potential to make Turkey an even more attractive destination for internation...
Article
Full-text available
Studies in various Western countries since the 1980s established that teachers find themselves increasingly more subjected to outside control and are often reduced to enforcers of decisions made by others. This study presents findings from a qualitative study with 20 teachers in an attempt to discover i) whether teachers' work is being transformed...
Article
Full-text available
Since the establishment of the Council of Higher Education in 1981, university autonomy and the governance of higher education system in Turkey have been contentious topics. There is a public demand for decreasing the power of the Council and increasing the autonomy of universities in Turkey. Notwithstanding the consensus on reforming the higher ed...
Book
Full-text available
Bu kitapta, Amerikada doktora öğrencisi iken eğitim üzerine yazmaya başladığım 2004 yılından, Star gazetesinde düzenli köşe yazarlığı yapmaya başladığım 2013 yılı Eylül ayına kadar geçen on yıllık bir zaman diliminde çeşitli dergi, websitesi ve gazetelerde yazdığım yazıların çoğunu bir araya getirmeye çalıştım. Bu yazılar, ele aldığı konular itiba...
Article
Full-text available
The AK Party has been a leading reform actor with particular emphasis on education. AK Party governments implemented educational reforms to increase access to education, improve the quality of education and democratize the education system. Some challenges, however, persisted: Turkey still lags one year behind the OECD average PISA 2009 indicators....
Book
Full-text available
Seviye Belirleme Sınavının 2013 yılında son kez uygulanacağı resmi olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte, bundan sonra ortaöğretimin yapısı ve ortaöğretime geçişin nasıl olacağı konularında, Milli Eğitim Bakanlığının izleyeceği yol haritasında bir belirsizlik söz konusudur. Elinizdeki analiz, 2014 ve sonrasında ortaöğretime geçişte nasıl bir si...
Article
Full-text available
In this article we provide a critique of the interpretation and utilization of Programme for International Student Assessment (PISA) results by the National Education Authorities in Turkey. First, we define and explain what OECD’s PISA is. Second, we make an overview of the media coverage in Turkey of the PISA 2003 and 2006 results. Third, we prese...
Book
Full-text available
Gür, B. S. (2012). “Matematik belası” üzerine: Matematik felsefesinde köşe taşları. İstanbul: Nesin Matematik Köyü.
Book
Full-text available
Editör: Bekir S. Gür Yazarlar: Bertrand Russell, David Hilbert, L. E. J. Brouwer, Paul Bernays, Douglas Gasking, Kurt Gödel Paul Benacerraf, Hartry Field, Penelope Maddy, Michael D. Resnik, Gregory J. Chaitin, Reuben Hersh Çevirmenler: Bekir S. Gür, Mehmet Sabır Kiraz, Muharrem Özlük, Cezmi Kayan, Murat Özoğlu, Halim Güner “Matematik olmaksızın,...
Article
Full-text available
As the number of students and higher education institutions in the world increases and there is a growing difficulty in financing the higher education systems, decision-makers have begun to show more interest in quality assurance. As quality assurance is given special attention in European countries, developing countries such as Turkey are interest...
Article
Full-text available
This article provides a critical review of İlhan Tekeli's “The History of Higher Education and the Council of Higher Education in Turkey in Historical Context”.
Book
Full-text available
Gür, B. S. (Ed.). (2011). 2000’li yıllar: Türkiye’de eğitim. İstanbul: Meydan.
Conference Paper
Full-text available
Bilgisayarlı eğitimin eğitimi köklü bir şekilde dönüştüreceğine dair güçlü bir inanç olmasına rağmen, bilgisayarların okullarda beklendiği kadar yer etmediğine ve okullarda mevcut eğitimle teknolojinin bütünleştirilmesinin sorunlu olduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Amerikalı eğitim tarihçisi Larry Cuban'ın ifadesiyle söyleyecek olursak, şimdiye...
Chapter
Full-text available
Jacobs points out the fact that culture and socioeconomic circumstances affect the mathematics education of individuals. Accordingly, girls’ mathematics achievement shows some variations across different countries. Unlike popular misconceptions about the roles of males and females in Turkish society, in this commentary we will show that the majorit...
Article
Full-text available
Little of the work in critical and hermeneutical psychology has been linked to instructional technology (IT). This article provides a discussion in order to fill the gap in this direction. The article presents a brief genealogy of American IT in relation to the influence of psychology. It also provides a critical and hermeneutical framework for psy...
Article
Full-text available
Bu bildiride, bazı ülkelerin giriş sistemleri incelenmekte ve Türkiye'deki mevcut üniversite giriş sistemi, diğer ülkelerle mukayeseli bir şekilde, sorunları ve imkânlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Bildirinin birinci bölümünde, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki üniversite giriş sis...
Article
Full-text available
Objectification refers to the way in which everything (including human beings) is treated as an object, raw material, or resource to be manipulated and used. In this article, objectification refers to the way that education is often reduced to the packaging and delivery of information. A critique of objectification in instructional technology is pr...
Article
Full-text available
Prof. Dr. Martin Heiddegger’in Baden Eyaleti’ndeki bir noter huzurunda usulüne uygun olarak and içmek suretiyle verdiği ve Albert Ludwig Üniversite’sinin Nazilikten-Arındırma Komitesinin işbu celsesine takdim ettiği imzalı savunması, yalan beyanda bulunmanın cezai yaptırıma tâbi olması kaydıyla, aşağıdaki gibidir: Freiburg şehrindeki Müttefik Asker...
Article
Full-text available
Modern dünyanın her yanında ve yaşamın neredeyse her alanında ortaya çıkan genel buhran, farklı sahaları içine alarak ve farklı biçimlere bürünerek, her ülkede kendini farklı şekilde gösterir. Amerika’da, bunun en özgün ve belirgin yönlerinden bir tanesi, gazetelerde neredeyse her gün haber konusu olan, en azından son on yıllık zaman dilimi içerisi...
Article
Full-text available
This is a conference paper. Methods of assessment used to evaluate learning within traditional classrooms do not transfer well to online environments, especially those with a social constructivist approach to instruction. Furthermore, very few guidelines have been provided by researchers to instructors regarding valid assessment procedures in the o...
Article
Full-text available
Toward a critical instructional technology: Instrumental rationality, objectification, and psychologism

Network

Cited By

Projects