Behiç Alp Aytekin

Behiç Alp Aytekin
Aydın Adnan Menderes University · Department of Communication

Doctor of Philosophy
Head of Visual Communication Design & AMT-LAB Coordinator at ADU

About

26
Publications
4,383
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
23
Citations
Introduction
Assoc. Prof. PhD // Adnan Menderes University Faculty of Communication. Vice Dean & Head of Department of Visual Communication Design // Visual Communication Designer // Film Producer
Additional affiliations
March 2016 - present
Aydın Adnan Menderes University
Position
  • Head of Department
August 2013 - February 2016
Mardin Artuklu Üniversitesi
Position
  • Lecturer
September 2011 - June 2013
Istanbul Okan University
Position
  • Lecturer
Education
September 2009 - September 2015
Galatasaray Üniversitesi
Field of study
  • Media and Communication Studies
September 2007 - September 2009
Kadir Has University
Field of study
  • Film and Drama
September 2003 - June 2007
Bahçeşehir University
Field of study
  • Visual Arts and Visual Communication Design

Publications

Publications (26)
Preprint
Full-text available
Large-scale businesses reflect their support for social responsibility projects in their advertising campaigns and inform those concerned. These advertisements also express the view of enterprises towards social responsibility projects. It is necessary to determine how these advertising campaigns, which have the potential to create awareness in the...
Article
Full-text available
The audience experience changed from the passive and one-sided traditional media audience to an active, bingewatching, digital audience using multiple screens. Major international digital platforms such as Netflix, Disney+, and Amazon Prime, which are effective in this transformation process, aim to ensure that the audience spends more time streami...
Article
Full-text available
Objective: The present study aimed to define the experience and stages of dental anxiety in oral and maxillofacial surgery patients using real-time biometric data collection tools. Materials and Methods: In this study, the patient-dentist interaction was divided into three sessions: The pre-surgery, oral surgery and post-surgery sessions. A softwar...
Conference Paper
Full-text available
Objective: Theoretical education, clinical observations and experiences during dentistry undergraduate education are of great importance for the professional development of physician candidates. As today's conditions show, these processes can be interrupted for a serious period of time in cases of pandemics and similar negativities and may cause de...
Book
Full-text available
Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak Projesinin üçüncü ve son kitabı: Bölüm yazıları ile projeye değer katan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Prof. Dr. Hasip Pektaş, Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Doç. Dr. Ardan Ergüven, Doç. Dr. Barış Atiker, Doç. Dr. Pelin Erdal Aytekin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özbek, Dr. Öğr. Üyesi Ece Vitrinel, Dr. Öğr. Üye...
Conference Paper
Full-text available
Grafik kullanıcı arayüzlerinde, fiziki dünyamıza ait obje ve materyal özelliklerinin temsil edilip, ön plana çıkartılarak kullanıcılara sunulmasına Skeumorphism akımı denmektedir. Dijital olarak kullanıcılara sunulan bu arayüzlerde özellikle; cam, metal, deri, kumaş ve benzeri doku özelliklerinin varlığı ve arayüzün fiziksel olarak benzetildiği obj...
Conference Paper
Full-text available
Teknolojik gelişmeler ve medya içerik üretim biçimleri bir arada düşünüldüğünde, kişisel yayıncılık olarak adlandırılan bağımsız içerik üreticiliğinin giderek hız kazandığı ve geniş kitleler tarafından benimsendiği görülmektedir. Günümüz koşullarında, çeşitli elektronik kayıt cihazlarına erişmek ve bu cihazlar ile yüksek kaliteli içerik üretmek ner...
Article
Full-text available
Hasta-hekim etkileşiminin doğru ve etkili yönetilebilmesi sağlık iletişimi çerçevesinden ele alındığı zaman farklı bilimsel disiplinler dahilinde en çok araştırılan sorunsallardan biri olarak gündemdedir. Bu bağlamda çalışmanın temel hedefi, diş çekimi işlemi sırasında hastaların nasıl etkilendiklerini tanımlamak ve hasta-hekim etkileşiminin doğru...
Article
Full-text available
Kitle fonlama ekosistemini; girişimciler, melek yatırımcılar, sponsorlar, kitle fonlama web siteleri, teknoparklar, hobiciler ve çevrimiçi teknoloji takipçileri arasında şekillenen bir üretim-iletişim-tüketim ağı yapısı olarak tanımlamak mümkündür. Çok sayıda paydaşın aynı etkileşim kurgusu dahilinde etkilenmesi söz konusu olduğu için, ekosistemin...
Article
Full-text available
While technology-based developments have produced a wealth of information and experience, the rate of interaction between the academic institutions and craftsmanship establishments is observed to decrease gradually. The purpose of this study is to enable the transfer of tacit knowledge and experience between these two foundations by creating “learn...
Chapter
Full-text available
İletişim Çalışmalarında Kavramsal Yönelimler, 2019 İletişim Çalışmalarında Kavramsal Yönelimler Editörler: Aslı İcil Tuncer & Pelin Erdal Aytekin içinde kitap bölümü
Preprint
Full-text available
This is the unpublished English version of published article at 2019, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10(17):1568-1600 Doi: 10.26466/opus.533789 There are approximately 5.2 million autonomous sensory meridian response (ASMR) videos on YouTube which the world's most popular video sharing platform. Users watch ASMR videos for long hou...
Article
Full-text available
Dünyanın en popüler video paylaşım platformu Youtube’da günümüz itibariyle yaklaşık 5.2 milyon otonom duyusal meridyen tepki (ASMR) videosu bulunmaktadır. ASMR videoları kullanıcılar tarafın-dan uzun saatler boyunca ve seriler halinde izlenmekte, hatta sadece bu tarz videolardan oluşan özel ASMR Youtube kanalları yer almaktadır. Bu içeriklerin Yout...
Conference Paper
Full-text available
Kitle fonlama ekosistemi; birçok paydaşın bir araya gelerek, girişim projelerinin hayata geçirilmesi için adım atılan çevrimiçi bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu paydaşların ortak etkileşimi dahilinde, ekosistemin doğal olarak demokratik ve açık bir siyasal iletişim ortamı yarattığı düşünülmektedir. Bu ekosistem sayesinde, fikri çıktı sahip...
Chapter
Examination of Community Structure in Corporate Interaction Processes Introduction As defined by the World Economic Forum, the Industry 4.0 standard transforms the workforce and organizational structure of the future (WE.F., 2016). In this context, the way in which the knowledge and experience in the circulation within the structure of the corpo...
Conference Paper
Full-text available
Birçok araştırma şirketi ve bilim kuruluşu, sanal gerçeklik teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmalar, bu teknolojiye bağlı yeni tüketici davranışları ve bu mecraya yönelik medya içeriği üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; akıllı mobil cihazların kullanımları ve nesnelerin interneti tek...
Article
Full-text available
Eğitim içeriklerinin aktarımı için günümüzdeki en yaygın yaklaşım olarak FeTeMM (STEM) kavramı ve yapısı benimsenmektedir. Kodlama bilgisi ile birlikte yaparak öğrenme (Maker Hareketi) yöntemi de bu genel yapının kapsamı dâhilinde tartışılmaktadır. Türkiye’deki süre giden FeTeMM uygulamalarında, bir disiplin olarak görsel iletişim tasarımı üretimin...
Article
Full-text available
Bilgisayar destekli eğitimde bilgi ve deneyim içeriğine erişmeye çalışırken temel noktalarda aksamalar olduğu düşünülmektedir. Temel sorunsal, teknoloji ile karşılaşan öğrencinin, bu etkileşim sürecini başka bir aracı olmadan sağlıklı bir şekilde tamamlayamamasıdır. Gündemdeki uygulamalarda, teknoloji, etkileşimi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmekten...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiri metninde temel olarak amaçlanan; uygulamalı eğitim içeriklerinin günlük hayat deneyimleri ile yeniden bir araya getirilmesi, bilgi ve deneyim aktarımının, etkileşiminin arttırılabilmesidir. Böylelikle öğrenci merkezli, etkileşim odaklı ve sürdürülebilir bir uygulamalı eğitim yaklaşımının kurulabilmesi amaçlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek...
Thesis
Full-text available
Yerel zanaatların sürdürülebilir olması; bu zanaatların önemli kültür aracıları ve aktarıcıları olmalarından dolayı büyük önem arz etmektedir. Endüstrileşme ile birlikte değişen üretim biçimleri ve modern eğitim sistemi içerikleri nedeniyle, geleneksel atölye ve akademi evrenleri arasında bilgi ve deneyim boşluğu gözlemlenmektedir. Bu bilgi ve dene...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The aim of the project is determining the efficiency of traffic light labeling in order to assess consumer's choise on healthy food. Eye tracking technique will be used to understand where the consumers look at first and most on the food package. In this context, answers to the following questions will be sought: How much attention do the standard contents on the packages draw? Can traffic light labeling better inform consumers about the ingredients of their preferred products? Do the standard ingredients table and the traffic light labeling table of contents create a change in consumer perception?