• Home
  • Beata Sieńko-Kowalska
Beata Sieńko-Kowalska

Beata Sieńko-Kowalska
Mazur i Wspólnicy Law Office

Doctor of Laws

About

16
Publications
532
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2016
7 Research Items
0 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.0
Introduction

Publications

Publications (16)
Chapter
W rozdziale poruszona została problematyka obowiązku przestrzegania przez banki (a szerzej instytucje kredytowe i finansowe) standardów informacyjnych, które mają kluczowe znaczenie w relacjach z konsumentami. W szczególności chodzi bowiem o to, iż banki, chcąc być instytucjami zaufania publicznego, powinny rzetelnie i z należytą staranno- ścią inf...
Article
Full-text available
Obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzuli umownej, a gwarancja skutecznej ochrony interesów konsumenta Spis treści I. Wprowadzenie II. Prawo konsumenta do rzetelnego procesu sądowego vs. arbitralność władzy sądowniczej III. Obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzuli umownej IV. Zasada autonomii procedu...
Article
The effects of currency conversion in Swiss francs in HungarySubsequent legislative actions were taken in Hungary in 2010–2015 in order to successively eliminate denominated in foreign currency loans from the market and thus gradually contribute to a reduction in the indebtedness of Hungarians resulting from the mortgage loans in Swiss francs and o...
Article
W polskim porządku prawnym funkcjonuje od 7 lat system wymiany informacji gospodarczych, w tym pomiędzy sektorem bankowym a pozabankowym. System ten uregulowany został przepisami ustawy z 14.02.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych , a obecnie przepisami ustawy z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gos...