Beata Pająk-Patkowska

Beata Pająk-Patkowska
Adam Mickiewicz University | UAM · Faculty of Political Science and Journalism

About

12
Publications
1,489
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Introduction
Beata Pająk-Patkowska currently works at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University. Beata does research in Women and Politics Research, Political Psychology and Comparative Democratization. Their current project is '„Poland and Hungary in the era of political transformation – directions for developing political system and civil society”/ Polska i Węgry w okresie trasformacji systemowej - kierunki rozwoju systemu politycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego '.

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza działalności podejmowanej przez fundację Mamy Głos, organizację założoną w 2015 r. przez gimnazjalistki z kilku polskich miast. Posłużą do tego dostępne materiały dotyczące tej organizacji, a także dane zebrane za pomocą wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z założycielkami organizacji. Główne pytania badawcze dotyczą m...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie procesu legitymizowania systemu demokratycznego na poziomie obywateli - ich postaw i zachowań, w kontekście przemian, jakie zachodzą w bardziej zaawansowanych w procesie demokratyzacji niż Polska, krajów. Punktem wyjścia jest teoria J. J. Linza, wskazująca na zależności pomiędzy stabilnością systemu a legitymizacj...
Article
Full-text available
W oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych prześledzone zostanie uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami w sprawowaniu władzy i ewentualnych tego konsekwencji. Tak więc główne pytania...
Article
Full-text available
Women continue to be underrepresented in the world of politics, even though the formal barriers limiting their access to this sphere of activity have long been removed. The paper ana- lyzes the issue of political factors in women’s political careers and the reasons for their poor presence in this field of activity. Two feasible hypotheses to explai...
Article
Celem artykułu jest przedstawienie aktywności politycznej kobiet oraz mężczyzn, tak konwencjonalnej, objawiającej się uczestnictwem w wyborach czy przynależnością do partii politycznej, jak i niekonwencjonalnej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na sferę polityczną. Na podstawie badań, w tym również badań własnych, pokazana zostanie ewolucja...
Article
Full-text available
The Internet, including the social media services, has considerably changed the manner in which consumers voice favourable or unfavourable recommendations about products and services. Development of social media allowed reaching a significantly greater number of persons in a quicker way. One may also notice that the range of thematic comments has b...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Celem projektu, realizowanego wspólnie z dr Marcinem Rachwałem z Wydziału Nauk Politycznych UAM oraz dr Andreą Schmidt z Uniwersytetu w Pecsu jest analiza przemian politycznych i społecznych, jakie zaszły w obu krajach po 1989 r., w tym także zmian wprowadzanych na Węgrzech po objęciu władzy przez partię V. Orbana oraz w Polsce po objęciu władzy przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Projekt jest finansowany z Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej, będącego efektem umowy o współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Węgier (www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/hu ) oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl). Efektem projektu będzie publikacja w języku angielskim, przygotowana przez ekspertów z Węgier i Polski.