Beata Nagy

Beata Nagy
Corvinus University of Budapest · Institute of Communication and Sociology

PhD

About

74
Publications
20,447
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
285
Citations
Citations since 2017
34 Research Items
203 Citations
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060

Publications

Publications (74)
Article
The first lockdown, conferred upon us by the COVID‐19 outbreak in March 2020, created a unique, 3‐month‐long, laboratory‐like situation that made gender relations and women's work especially relevant for social research. Full‐time employed parents who switched to working from home were in a unique position to renegotiate the division of housework,...
Article
Full-text available
A koronavírus-járvány és a lezárások nők helyzetére gyakorolt hatását az elmúlt két évben egyre több kutatás vizsgálta világszerte, és mutatta ki mindazokat a költségeket – munkaerőpiaciakat és magánéletieket egyaránt –, amelyek nagyobb mértékben terhelték a nőket. A nők közül sokan dolgoztak a vírus által fenyegetettebb ágazatokban vagy veszítetté...
Article
Full-text available
The paper extends the scope of social mobility research to family processes and family cohesion. The analysis aims to detect how various objective and subjective parental features influence subjective well-being (SWB) of adolescents in a dataset of 852 Hungarian families with 12–16-year-old children. SWB was operationalized by 14 comparable items o...
Article
Purpose: During the first COVID-19-related lockdown in the spring of 2020, working parents of young children were in difficult situation when having to manage the multiple burdens of home-schooling, childcare, housework while working from home. In Hungary and in Romania, unpaid household tasks are considered to be women’s responsibility, intensive...
Article
Full-text available
Despite recent pronatalist policies in Hungary, the country has not boosted birth rates at the expected rate. Higher educated women still delay the transition to first birth, a smaller proportion of planned children are born than in Western European countries, and the level of childlessness has also been increasing. As a post‐socialist legacy, prev...
Article
Full-text available
This paper explores the impacts of adolescents' screen time, learning outcomes and parental performance in relation to different mediation strategies. These issues are addressed through the analysis of a representative survey carried out with 1000 families in Hungary in 2017. Within this research, 12–16‐year‐old teenagers and their parents were ask...
Chapter
This chapter tells a contrasting tale about the promotion of corporate equality in an adversary political climate. While Poland and Hungary have both experienced conservative backlash in recent years through the rise to power of populist right-wing political parties, Poland has made greater progress toward corporate gender equality than Hungary. In...
Article
Gender Equality and Policy Implementation in the Corporate World takes a unique approach to the issue of gender equality in corporations in the 21st century. It examines the implementation of specific policies that seek to promote women’s presence on corporate boards in fifteen democracies in Western and Central Eastern Europe, North America and Au...
Article
There is rising interest in linking research on subjective well-being and the intergenerational transmission of personality traits, attitudes, norms, values, subjective evaluations, and satisfaction. Beyond the mere study of the intergenerational transmission of well-being, there has been a growing focus on the influence of parenting practices and...
Conference Paper
During the COVID-19 pandemic, due to the closure of educational institutions and the implementation of digital/online learning, some families were trapped within the walls of their home, doing either homeschooling or teleworking. For many parents, the place of work has changed, while the expectations have not. However, the conditions have become mu...
Article
Full-text available
Due to the social distancing measures ordered as protection against mass infection during the 2020 COVID-19 outbreak, most Hungarian families were confined to home quarantine. Schools, kindergartens, and nursery schools were closed between 16 March and early June. Because grandparents belonged to one of the most vulnerable groups, families were ask...
Article
Full-text available
A gyorsuló digitalizáció hatására egyre hangsúlyosabb téma a gyerekek képernyők előtt töltött ideje és technológiahasználata. A közelmúlt populáris és tudományos irodalma is gyakran a technológiahasználat negatív következményeire fókuszált, az elmúlt pár évben azonban szemléletváltás történt a technológia kínálta lehetőségek irányába is. A diskurzu...
Chapter
The abstract is published online only. If you did not include a short abstract for the online version when you submitted the manuscript, the first paragraph or the first 10 lines of the chapter will be displayed here. If possible, please provide us with an informative abstract. This chapter analyses gender equality challenges in Hungarian academia....
Article
Full-text available
Research findings confirm the contradictory impact of mobile technology on work-life balance, as these tools both guarantee greater flexibility and contribute to blurring boundaries between private and working spheres. Several articles have been published on women executives' work-life balance in Western countries; however, their usage of mobile de...
Chapter
This case explores how initiatives supporting women’s career advancement and gender diversity policies are perceived by international female and male managers working for two automotive companies based in France and Germany. Although the automotive industry is known for being a masculine corporate environment, both case companies have gender polici...
Article
Full-text available
Az MTA 2016. évi akadémikusválasztása azzal a meglepő eredménnyel zárult, hogy egyetlen nő sem került be az új akadémikusok közé. Ez az eredmény nagy felháborodást és aktív tudományos vitát váltott ki, majd pedig Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság létrehozását eredményezte. Ezen fejleményeknek is tulajdonítható, hogy 2019-ben rendkívül magas...
Article
Despite decades of efforts to achieve gender equality in research and innovation (R&I), all EU member states still face remarkable difficulties in driving forward the development of their innovation system while at the same time improving gender equality by using all the available research potential. In this paper we focus on the development of the...
Chapter
Full-text available
It is a recent overview about men and women in management positions based on the Labour Force Survey
Chapter
Full-text available
Short version of our epirical analysis on spillover effects
Article
Full-text available
Poster
Full-text available
Extensive motherhood as a constraining element of gender regime Based on the example of motherhood perception of managerial women the present paper aims to explore, how the gender regime - expressed in inflexible labour market policies and child care policies, the ‘generous’ three-year long parental leave scheme and traditional household division...
Article
Full-text available
Bár a magyar felsőoktatás 2012-ig erőteljesen bővült és ezzel együtt nagymértékben feminizálódott, ennek ellenére nem csökkent a diszciplínák közti nagyarányú horizontális nemi szegregáció és nem vált egyszerűbbé a nők előrejutása a tudományos pályán. Ráadásul számos tényező gyengíti a nők jelenlétét és akadályozza a nemi szegregáció csökkenését. J...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Business feminism is a brand of feminism that privileges women's advancement in the corporate hierarchy and centres corporations as the ultimate purveyors of gender equity. While scholars have critiqued this formulation, little empirical research has analysed the processes that guide the dissemination and translation of business feminism in organiz...
Chapter
Full-text available
(...) Gyakran idézett mondás, hogy „minden sikeres férfi mögött áll egy nő”. Alig akad olyan népszerű vagy tudományos hozzájárulás, amely nem ért egyet ezzel a kijelentéssel. Korábbi kutatások bőséges bizonyítékot nyújtottak arra, hogy a férfi menedzserek több társas támogatásra támaszkodhatnak, mint a nők (Kanter 1993). Igen gyakorinak bizonyul az...
Article
Full-text available
A munka-magánélet egyensúly témájában sokat vitatott kérdés, hogy a szülők, különösen az anyák munkavállalása hogyan hat gyermekeik jóllétére. Tanulmányunkban a 2007–2017 között született nemzetközi lektorált szakirodalom szisztematikus áttekintésével képet adunk azokról a kutatásokról, amelyek a szülők munkavállalását és a gyermekek jóllétét (kogn...
Book
E könyv szerzői aggódva látják, hogy a felnövekvő fiatal generációk párkapcsolatra, házasságra és családra vonatkozó értékszemlélete alig követhető gyorsaságú változáson megy át. A folyamatról a szerzők tapasztalataik, vagy kutató munkájuk eredményei alapján kívánják a figyelmet a várható következményekre irányítani. Ennyiben gondolnak eleget tenni...
Article
Full-text available
Összefoglaló: A ’mohó szervezetek’ (greedy institutions) egyre inkább elvárják, hogy a munkavállalók rugalmasan rendelkezésre álljanak. Különösen így van ez azokban a vezetői pozíciókban, ahol a szervezet működése miatti felelősségérzet erős belső késztetéssé válik. Az előadás áttekinti, hogy milyen megközelítési lehetőségek vannak a munka-magánéle...
Chapter
Hungary, similarly to other post-socialist countries, does not regulate the gender diversity of companies, and this leads to women’s serious underrepresentation on corporate boards. The historical aversion to central regulation of social matters derives from the legacy of forced emancipation in the socialist period. This chapter discusses the contr...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Miközben széles körű társadalmi konszenzus van arról, hogy a lányok és fiúk, illetve a nők és férfiak egyenlő lehetőségekre és diszkriminációmentes környezetre jogosultak, a rutinszerű, sztereotip hétköznapi gyakorlatok éppen ennek a célnak a megvalósítását ássák alá. A kisgyerekek kezébe adott játékok és gyerekirodalmak, a nekik mutatott szülői mi...
Article
Full-text available
In spite of tremendous efforts, women are still under-represented in the field of science. Postgraduate education and early tenure track employment are part of the academic career establishment in research and development during periods that usually overlap with family formation. Though women tend to leave science mainly after obtaining their PhD,...
Article
Full-text available
Work-life balance (WLB) is a key issue in our societies in which there is increasing pressure to be permanently available on demand and to work more intensively, and when due to technological change the borders between work and private life appear to be dissolving. However, the social, institutional and normative frames of a region have a huge impa...
Article
Full-text available
It is crucial to understand the role that labor market positions might play in creating gender differences in work–life balance. One theoretical approach to understanding this relationship is the spillover theory. The spillover theory argues that an individual’s life domains are integrated; meaning that well-being can be transmitted between life do...
Article
Full-text available
Gyakran idézett mondás, miszerint „minden sikeres férfi mögött áll egy nő”. Aligha van olyan populáris vagy tudományos írás, amelyik cáfolná ezt az állítást. A különböző kutatási eredmények számos bizonyítékkal szolgálnak arra nézve, hogy a férfivezetők több társas támogatásra támaszkodhatnak, mint a nők, és hogy életútjuk során kevesebb áldozatot...
Article
Full-text available
In recent decades, spillover has become a highly influential concept which has led to the initiation of new theoretical and methodological approaches that are designed to understand how people attempt to reconcile their work and private lives. The very notion of spillover presupposes that these spheres are connected, since the people who move betwe...
Article
Full-text available
A vezető pozíciókban lévő nők állandó nyomás alatt vannak, hogy a karrier- és a magánjellegű kötelezettségeikkel zsonglőrködjenek. Intenzíven szembesülnek azzal a problémával, hogyan tudják elérni és megtartani a kiegyensúlyozott életet. A tanulmány arról a konkrét kérdésről ad friss áttekintést, hogy miként használják a női vezetők mindennapi tevé...
Article
Full-text available
In this paper we explore the impact of the economic recession of 2008 on gender inequality in the labor force in Central and Eastern European countries. We argue that job and occupational segregation protected women’s employment more than men’s in the CEE region as well, but unlike in more developed capitalist economies, women’s level of labor forc...
Article
Full-text available
In this paper we explore the impact of the economic recession of 2008 on gender inequality in the labor force in Central and Eastern European countries. We argue that job and occupational segregation protected women’s employment more than men's in the CEE region as well, but unlike in more developed capitalist economies, women’s level of labor forc...
Article
Purpose – The purpose of this study is to interpret the expectations, the norms and values related to gender within the concept of organizational culture. Over the past decades, organizational researches have paid great attention to cultural research and feminist theories have increasingly examined organizations from the angle of gender. The resear...
Article
Full-text available
Our paper provides an overview of the different approaches in mixed methods research. We present both theoretical and methodological considerations in relation with this methodological paradigm which is often utilised in the international sociological arena but only touched upon sporadically in the Hungarian. The first section of the paper discusse...
Article
Full-text available
In this paper we explore the impact of the economic recession of 2008 on gender inequality in the labor force in Central and Eastern European countries. We argue that job and occupational segregation protected women’s employment more than men’s in the CEE region as well, but unlike in more developed capitalist economies, women’s level of labor forc...
Article
Full-text available
A kevert módszertani kutatásokkal kapcsolatos elméleti írásokban különböző kutatási modelleket találhatunk, amelyek egy több elemet számba vevő szempontrendszer alapján különíthetők el. Ezek az elméleti megfontolások és ideáltipikus kutatási felépítések jó kiindulópontot nyújtanak a kutatási folyamatok tervezéséhez, ugyanakkor konkrét – munka–magán...
Article
Full-text available
In 2005 a course text book was published which was written by Géza Jeszenszky and used for courses taught by Jeszenszky at the Corvinus University. In the text book there is a sentence which generated a great deal of debate and controversy. "The reason why many Roma are mentally ill is because in Roma culture it is permitted for sisters and brother...
Article
Full-text available
Magyarországon napjainkra többszörösen is paradox helyzet állt elő: egyrészt az utóbbi évtizedekben a fiatal női korosztályok képzettsége egyértelműen túlszárnyalja a férfiakét, mégsem tudják azt kamatoztatni a gazdasági élet vezető pozícióiban. Másrészt, míg húsz - huszonöt évvel ezelőtt európai összehasonlításban meglehetősen magas volt a női vez...
Article
Full-text available
In this paper we have selected three countries (Czech Republic, Hungary and Slovenia) to examine similarities and differences in post-socialist countries during the period following the system change and the EU accession (2000-2005) from the point of view of gender relations and the labour market. We argue that, during and after the period of trans...
Chapter
Although a transformation process has been underway for 20 years in the post-socialist countries, gender inequalities persist, including the under-representation of women in management and other political and economic leadership positions. The promotion of gender equality was among the top policy priorities under socialism in the 1970s, but it was...
Chapter
Full-text available
There is a shortage of electronic, mechanical engineers and IT professionals within some segments of the Hungarian labour market. The ratio of women specialized in these fields does not reach ten percentages. There are several reasons for that, including the strong stereotypes about the professions of women and men. The number of female students gr...
Article
Full-text available
A tanulmány a szervezeti kultúra fogalmán belül értelmezi a nemek szerinti elvárás rendszer, a nemekhez kapcsolódó normák és értékek megragadhatóságát. A szervezetkutatások az elmúlt évtizedek során intenzíven foglalkoztak a kultúrakutatással, a feminista elméletek pedig egyre gyakrabban vizsgálták a szervezeteket a nemek szerinti rétegződés szempo...
Article
Full-text available
A cikk a nők és férfiak szervezetekben elfoglalt helyét vizsgálja, vállaltan feminista nézőpontból. Az írás részletesen kitér arra is, hogy a jól megfigyelhető tények milyen más társadalmi jelenségekkel függhetnek össze. A szerzők a bevezető részben vázolják a feminizmus összetett jelentésrétegeit, és rámutatnak arra, hogy a feminizmuson belül szám...
Chapter
Die Wirtschaftsreformen in Mittel- und Osteuropa (MOE) am Anfang der 1990er, die Mitgliedschaft in der EU und der Einfluss der Globalisierung hatten beträchtliche Auswirkungen auf die Arbeitsmarksituation der Frauen. Diese Veränderungen fanden in Gesellschaften statt, in denen die bezahlte Beschäftigung von Frauen und deren langjährige und daher un...
Chapter
Full-text available
Magyarországon változatlanul kevés közgazdasági, szociológiai vagy pszichológiai elemzést olvashatunk a nők és férfiak vezetésben elfoglalt helyéről. Így van ez annak ellenére, hogy a társadalmi nemek tanulmánya (gender studies) iránti érdeklődés látványosan megnövekedett nemcsak a fiatalabb generációk körében, hanem a különféle gazdasági újságok o...
Article
Purpose The study sets out to examine how male and female managers in general and male and female municipal executives in particular are evaluated by the members of the organisation. Design/methodology/approach The study presented used the methodology of focus group discussion. Findings The results show that employees clearly had different expect...
Article
Full-text available
Hungary’s half century under a communist regime was marked by an ambivalent policy on gender equality. Behind quite progressive legislation, a resolutely •politically correct” discourse and a few show-off acts, as for example the number of female elected members or ministers, was hidden a policy which aimed at using women as a casual, poorly traine...
Chapter
A gazdaságilag fejlett országokban az utóbbi évtizedek során kétségtelenül egyértelmű és stabil munkaerő-piaci folyamatok zajlottak le. Ezek egyik legfontosabb vonása a nők növekvő és folyamatos foglalkoztatottsága volt, miközben a férfiak gazdasági aktivitása csökkent, ami az aktivitási arányok közeledéséhez vezetett (Powell, 1999; Fagenson, 1990)...
Article
Purpose To display both the statistical data and the subjective evaluation on the situation of women in management in Hungary. Design/methodology/approach In the last ten years research activity on gender and work countries have concentrated on the investigation of the sociological issue of the extent to which equal opportunity programmes at the c...
Book
Full-text available
A BKE Szociológia Tanszéke, a KSH Társadalomstatisztikai Főosztálya és a Szonda Ipsos 1996 tavaszán az Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásával kérdőíves felmérést készített az 50 főnél nem nagyobb létszámú, nem mezőgazdasági kis- és középvállalkozások körében. A vizsgálat célkitűzése az volt, hogy képet adjunk az 1993 óta megszűnt és...
Chapter
Trotz einer sehr hohen Frauenerwerbsquote waren in den sozialistischen Ländern Frauen in den Macht- und Führungspositionen von Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Wissenschaft und Politik, ähnlich wie auch in den meisten westlichen Industrieländern, stark unterrepräsentiert. Die zuständigen Partei- und Regierungsgremien haben dieses Defizit nicht...
Article
Full-text available

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Project
The aim of this qualitative research is to provide an insight into the everyday life of a group of Hungarian mothers during the COVID-19-related quarantine. Our main research questions are the following: 1) What strategies do mothers follow to reconcile the increased burden of care-taking, home-schooling, working from home and household tasks? 2) How does this new situation affect the distribution of unpaid work within the family? 3) How do mothers cope with work-family conflict now? 4) How does this situation affect mothers mental well-being?
Project
Although available time budget research data enable the examination of the gendered differences on work/family activities and the quantity (and in some cases the quality) of time parents and children spend together, yet these datasets can only provide limited explanations how these interactions determine and influence the family’s dynamics and the parent-child relationship.