Beata Bielska

Beata Bielska
Nicolaus Copernicus University | umk · Institute of Sociology

Doctor of Sociology; Master of Management
LGBT+ employee networks: https://www.cost.eu/cost-action/lgbti-social-and-economic-inequalities/

About

20
Publications
3,364
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Citations since 2016
15 Research Items
25 Citations
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
Introduction
Scientific Interests: sociology of higher education, sociology of sexuality, social science methodology and ethics

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
Celem opracowania jest opis strategii badawczych podejmowanych przez badaczki i badaczy z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19. Badania empiryczne będące podstawą artykułu realizowane były w kwietniu i maju 2020 roku przy użyciu techniki ankiety jakościowej online. W wyniku jakościowej analizy treści...
Article
Full-text available
The global COVID-19 pandemic and quarantine/distancing measures have forced researchers to cope with a new situation. This paper aimed to analyze how the pandemic and its associated constraints have affected social researchers’ approach to research ethics. Drawing on an online qualitative survey with 193 Polish social researchers conducted in April...
Article
Full-text available
The article offers analyses of the phenomenon of copying (plagiarism) in higher education. The analyses were based on a quantitative survey using questionnaires, conducted in 2019 at one of the Polish universities. Plagiarism is discussed here both as an element of the learning process and a subject of public practices. The article presents student...
Article
Full-text available
Streszczenie / Artykuł przedstawia doświadczenia badawcze z projektu jakościowego dotyczącego urodzonych za granicą pracowników akademickich (UZPA) pracujących w Polsce jako jednej z kategorii wysoko wykwalifikowanych migrantów. Omawia kolejne etapy procesu badawczego, problematyzując zagadnienia metodologiczne, takie jak stosowanie metody onomas...
Preprint
Full-text available
The article analyses the phenomenon of cheating among Polish students. It is based on a research study using a survey conducted in 2019 at one of Poland's universities. The study results confirm the findings of other researchers concerning the universality of cheating. The issues of interest include the learned breaking of the "do not cheat" norm t...
Presentation
Full-text available
Od redaktorek zeszytu Sytuacja pandemii i kwarantanny społecznej wpłynęła na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym także na tematykę oraz sposób prowadzenia badań społecznych. Badacze, którzy w tym okresie realizują lub planowali realizować projekty badawcze oparte na bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, stanęli przed wieloma wyzwaniami nie ty...
Article
Full-text available
Tekst przedstawia koncepcję „prawa do nienaznaczania”/niestygmatyzowania osób uczestniczących w badaniach jako elementu prawa do niebycia wykorzystanym/wykorzystaną i ochrony przed krzywdą. Zagadnienie to omawiane jest na przykładzie trzech projektów badawczych (na temat ruchu LGBT* w Polsce, migrantów i migrantek pracujących w polskiej akademii or...
Article
Full-text available
The paper presents political goals and outcomes of Polish LGBT* movement, referring to civil unions, marriage equality, adoption, homophobic and transphobic hate crimes and Gender Recognition Act. It is based on an extensive qualitative research project conducted between 2013 and 2016 but also includes the newest information on the context and the...
Presentation
Full-text available
Speaking about outcomes, instead of a failure or a success, is widely accepted among social movements scholars (Bosi, Uba 2009; Giugni, McAdam, Tilly 1999; Giugni 1998; Diani 1997). Social movement outcomes are defined here as any intentional or unintentional consequences of the whole social movement’s or its part’s actions. These outcomes are fram...
Book
Dostępna w Repozytorium UMK: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/5830/12.%20bielska%20potencja%C5%82%20zmiany%20ruch%20LGBT%20w%20Polsce.pdf?sequence=4 Wprowadzenie / 9 Rozdział 1. Program badawczy / 24 Konteksty teoretyczno-metodologiczne / 24 Socjologiczne zaangażowanie / 27 Cele i pytania badawcze / 34 Metody i techniki badawcze...
Book
Full-text available
Podstawowym i najważniejszym celem, którym samorząd województwa kieruje się w swoich działaniach, jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu. Zabiegamy o inwestycje, które dają miejsca pracy. Wspieramy modernizację już istniejących oraz budowę nowych: dróg, szpitali, szkół, placówek kultury, chronimy zabytki.Bowiem, jak zapisaliśmy to w...
Article
Full-text available
Tekst ma na celu przedstawienie krytycznej refleksji etycznej nad rozumieniem i wykorzystaniem badań ukrytych. Rozważając dylematy, przed jakimi staje badacz w terenie i próbując przeanalizować, jak można je rozwikłać, proponuję stosowanie innego, trafniejszego pojęcia odnoszącego się do nieujawniania informacji o badaniu – praktyki ukrywania. Suge...
Article
Full-text available
The article is aimed at a critical ethical reflection on the understanding and application of covert research. Considering the dilemmas which a field researcher faces, and attempting to analyse how they might be resolved, I propose to use another, more relevant notion referring to nondisclosure of information on research – the practices of conceali...
Article
Full-text available
The paper explores the assertion about multi-faceted tools of impact used by large corporations that aim to limit the subjectivity of consumers. It is based on the concept of “deep capture” (Hanson & Yosifon, 2003). Deep capture suggests that the consumers have only the idea of their own subjectivity, and that human behaviour is largely dependent o...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The project's goal is to investigate the methodological and ethical strategies applied by qualitative social researchers during the pandemic and the reasoning behind them. There are two main research questions: 1. What are the research and ethical practices of social researchers during the pandemic (during the times of sudden and unpredictable changes)? 2. What are the factors influencing the methodological and ethical choices of social researchers during the pandemic?
Project
Higher education and science