Bartlomiej Lodzki

Bartlomiej Lodzki
University of Wroclaw | WROC · Instytut Studiów Międzynarodowych

PhD

About

20
Publications
10,995
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Introduction
Academic teacher, media analyst, political scientist, University of Wroclaw. Main interest: agenda-setting, framing, communication and new technologies, internet research tools, big data, internet mediated research.
Additional affiliations
October 2017 - November 2020
University of Wroclaw
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Academic teacher, media analyst, political scientist, University of Wroclaw, Institute of International Studies, Section of International Communication; Dean's Representative for Public Relations
October 2016 - September 2017
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Position
  • Professor
Description
  • Academic teacher, media analyst, political scientist
October 2008 - September 2016
Dolnośląska Szkoła Wyższa (University of Lower Silesia)
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Academic teacher, media analyst, political scientist
Education
October 2004 - September 2008
University of Wroclaw
Field of study
  • Political science and journalism
October 1999 - September 2004
University of Wroclaw
Field of study
  • Political science and journalism

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
Much has changed in the area of agenda-setting research since the initial study by McCombs and Shaw during the 1968 U.S. Presidential election. The complexities of today’s world have led to several new challenges for agenda-setting research, both methodologically and theoretically. New technologies also have impacted the theoretical framework of ag...
Article
Full-text available
Activity of Polish Foreign Correspondents on Twitter Social media have been transforming the realm of journalism, audiences, as well as news consumption. Twitter, which is one of the top three social networking sites in the world (Broersma, Graham 2013; Neuberger et al. 2019; Nordheim et al. 2018; Swert, Wouters 2011) has become one of the main soc...
Preprint
Full-text available
Analysis of international media coverage in the time of crisis
Article
Full-text available
Information and communication technologies (ICTs) play an increasingly important role in modern societies. They are used to gather, process and share an ever-growing amount of data and information. The aim of the author of the article is to present the possibilities offered by Big Data mechanisms and their practical use in political campaigns. The...
Chapter
Full-text available
The digitilisation and development of social media have led to changes in forms of communication. In today’s digital environment, Internet users generate a huge amount of data. Media researchers face the challenge of collecting, processing and interpreting this information. It is becoming essential to use Internet analytical tools that support the...
Article
Full-text available
Empirical research conducted over decades has proven unequivocally that the media affects its audience. Depending on the decade and the existing paradigm, a broader or narrower scope for potential impact is indicated. The author presents selected results of research on the agenda‑setting and framing process as well as the characteristics of both ph...
Article
Full-text available
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań i próba odpowiedzi na pytanie, jak polskie media nagłaśniały tematykę związaną z naukowcami. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podjęto próbę odtworzenia medialnego obrazu naukowca, jego atrybutów i kontekstu, w jakim był przedstawiany. W części empirycznej wykorzystano ilościową i jakościową anal...
Chapter
The European Elections 2014 took place in the year of the tenth anniversary of Poland’s accession to the European Union (EU). It was the third European election to be held in Poland and the first since the Lisbon Treaty, which expanded the powers of the European Parliament (EP), entered into force. Considerable changes in media usage among Polish v...
Article
Full-text available
“Post-truth” was labeled as the most important word of the year 2016 by Oxford Dictionaries’ editorial board. The issue is directly linked to the growing phenomenon of „fake news”. In the age of rapidly developing online media, dissemination of distorted and untranslated information is becoming easier and more intense. This is facilitated by conten...
Chapter
Full-text available
ABSTRAKT: Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi wybranych narzędzi internetowych niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych badań medioznawczych. Wskazane zostaną ich źródła i funkcjonalność. Szczególną uwagę poświęca się aplikacjom, do korzystania których nie wymagana jest specjalistyczna wiedza techniczna. Scharakteryzowane zostaną najważn...
Book
Full-text available
Meritum projektu: Rozpoczynamy kontrolę obywatelską wydatkowania środków publicznych na cele prywatne. Monitoring obejmuje wydatki w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2015 i dotyczy urzędów centralnej administracji rządowej. Projekt to: kontrola przepisów i wydatków oraz działania informacyjne i rekomendacje. Poprzez analizę przepisów prawa oraz wewnę...
Chapter
Full-text available
Wśród licznych zadań i zobowiązań wynikających z zapisów Ustawy o mediach publicznych, Polskie Radio SA (PR SA) zobligowane jest do rozwoju i upowszechniania nowych technologii. Element ten jest stosunkowo często pomijany w analizach i komentarzach ekspertów medialnych. Wieloznaczność działań podejmowanych w sferze publicznej i politycznej przez zm...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
- comparative test of chosen internet analytical research tools and software - traditional theories, their usefulness and potential in the age of big data - social media: exploration and data mining