Bartłomiej Krzysztan

Bartłomiej Krzysztan
Polish Academy of Sciences | PAN · Institute of Political Studies

Doctor of Philosophy

About

34
Publications
2,496
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Additional affiliations
June 2015 - present
University of Wroclaw
Position
  • Project Manager
Description
  • „Polityka/polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego”.
October 2014 - August 2016
Ilia State University
Position
  • Project Manager
Description
  • Mechanisms and Structures of Memory in the Political Space of South Caucasus
June 2014 - October 2014
University of Wroclaw
Position
  • Project Manager
Description
  • Grant badawczy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na realizację badań terenowych w Abchazji, Armenii i Gruzji w lipcu i sierpniu 2014.

Publications

Publications (34)
Article
The Armenian Genocide, which took place from 1915 to 1917, is one of the most crucial events defining the character of both the final period of the Ottoman Empire and the southern front of World War I. It is also a core identity reference for Armenians and a matter of memory dispute with the Turkish Republic. Since the 1970s, it has been a relevant...
Article
Full-text available
Analyses of the transformation and political change in Armenia pays noticeable attention to the dominant role of discourses of the Armenian Genocide and the conflict over Nagorno-Karabakh for nation and state-building processes. At the same time, the two issues usually are investigated separately. Attempts are rarely made to interpret the interrela...
Article
Full-text available
The historical experience of the region on the frontier of civilizations that is the South Caucasus is marked by alternating periods of short-term independence and long-term subordination. The geographical location at the meeting point of the Great Steppe, Asia Minor and Mesopotamia invariably means that political and strategic interests intersect...
Book
Full-text available
Założeniem książki jest przedstawienie relacji pamięci, władzy i polityczności zawartych w reprezentacjach pamięci, najczęściej nieoczywistych, wielowymiarowych, hybrydalnych bądź jednoznacznie wypieranych i zapominanych w Abchazji, Armenii, Gruzji i Górskim Karabachu. Jest to próba ukazania pamięci zbiorowej jako polityczności, działania, praktyki...
Article
Full-text available
Most of the previous revolutions in the post-Soviet sphere were concentrated around two dimensions: reluctance to challenge abuses of power and the will to redirect the external trajectory. The Armenian Velvet Revolution marked the change of the axiology of revolution. Civil disobedience was only focused on the corrupt political system based on cli...
Article
Full-text available
The ethno-political conflict and riots in the South Caucasus, followed by the regular Armenian-Azerbaijani war, constitute the most violent episodes during the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics. In the light of legal and institutional conditions, the conflict remains open as the Bishkek Protocol signed in May 1994 formally constit...
Article
Full-text available
During the last 25 years Tbilisi faced two critical political shifts which stand as a base for dramatic city shape reconstruction. In 1991 with the collapse of the USSR city begun to exist as a post-socialist entity (Czepczynski 2008, Stanilov 2007). In 2003 after the peaceful power alteration in the consequence of the Rose Revolution city enters t...
Book
Full-text available
Perspektywa kryzysu była dla nas ideą odsłaniającą krytyczno-analityczny charakter prac, które łącznie tworzą niniejszą monografię. Oznacza to, że czytać je należy nie tylko jako części określonej całości, lecz także w relacji do szerszej struktury – sposobu uprawiania nauki w Polsce, która jest przedmiotem naszej krytyki. Tylko w takiej dialektyce...
Conference Paper
Since the beginning of the collapse of USSR in 1980s strong irredentist and ethnocentric discourses appeared as a constructive element of awakened nation and state building processes in Georgia. In consequence new myth of the self was established based on discriminative imagination and the idea of connection between Orthodoxy and ethnic Georgianess...
Conference Paper
Abstract: Slaughters of Northern Iraqi Yazidis marked a transitional point for the reflection on identity among Yazidis diasporas. The paper is an attempt to examine different factors which lead to a similar outcome - impulse to develop the discourse of reshaping collective religious identity into ethnopolitical structure. Firstly, the recalling of...
Conference Paper
Dipesh Chakrabarty in his prolific work ‘Provincializing Europe’ described the Europocentrism of history (understood as academic discipline) in the context of India. Contractual history what in postcolonial spaces is closely related with the concept of relative reconstructions of memory. The idea of proposed paper is attempt of re-writing of Chakra...
Conference Paper
So-called “frozen conflicts” which caused the creation of de facto states in the Post-Soviet space after the dissolution of USSR strongly impact on the collective memory and politics of history. Different levels of memory (individual, collective and political) has been affecting on political discourse over the conflict resolution and peace-building...
Conference Paper
Postać Zwiada Gamsachurdii obrosła mitem, podlegając wraz z biegiem czasu istotnej mitologizacji zarówno w dyskursie naukowym, jak też popularnym Idea referatu opiera się na komparatystycznej analizie percepcji pierwszego prezydenta Gruzji. Prezentacja skupia się na porównaniu zróżnicowanych dyskursów biograficznych, bazując na intermetodologicznej...
Conference Paper
History of the presence of Yazidis in the South Caucasus might be dated since the 6th century AD. Nowadays population of people declaring their identity as Yazidi is almost 70,000 in both Georgia and Armenia. The paper aims to research the impact of the rise of religious and ethnic radicalism in so-called Islamic State and slaughters of Yazidis in...
Article
Full-text available
Streszczenie W roku 2003 Micheil Saakaszwili zaproponował Gruzinom nowy projekt toż-samościowy oparty na rekonstrukcji pamięci we wszelkich jej postaciach. Celem było odrzucenie pozytywnej pamięci o okresie komunizmu. Z przestrzeni pu-blicznej usunięto pomniki Lenina i Stalina, zmieniły się nazwy ulic. Odgórnie na-rzucone zmiany dotknęły instytucję...
Article
Full-text available
After the transitional turmoil following the civil war at the beginning of 1990's, Georgia attempted to rebuild its own national identity in the wake of the ambiguous role of Tsarist Russia and the Soviet state. Geor-gia's historiographic mnemonic reconstruction was deeply revitalized by glorious moments connected to the popular and scientific disc...
Article
Próbując jednym zdaniem określić wspólnotę kibiców Śląska Wrocław można powiedzieć, że jest to grupa społeczna silnie stymulująca i kreująca własną pamięć zbiorową, nadająca jej sakralny charakter. W procesie tym istotną rolę odgrywają dwa miejsca, mające charakter lieux de mémoire : stadion przy ulicy Oporowskiej - Oporowska (co ujawnia się zwłasz...
Article
Full-text available
More than 20 years after signature of Bishkek Protocol which formally meant ceasefire over the conflict in Nagorno-Karabakh the status and internal situation in non-recognized republic is far from solved. As long as political situation in mountainous republic is dynamic and should not be described as “frozen conflict” during last few years the high...
Article
Full-text available
Art Spiegelman's comic book Maus was the inspiration for Marianne Hirsch during the work over the concept of Post-memory. As far as " generation memory " and question of trauma seems to be the crucial element of narration, interesting interpretation fi eld is connected also with " animal metaphor ". In context of relation between " human " – " anim...
Conference Paper
The disintegration of the USSR and the subsequent, somewhat unexpected, transitions and transformations, had a particularly harsh shape in the republics of the South Caucasus. Cultural and political quarrels turn into regular armed conflicts in the Caucasian “powder keg” in consequence of the complex ethnic, religious, political and economic situat...
Conference Paper
1. Abstrakt Rewolucja Róż z listopada 2003 roku, zapoczątkowała proces przemian strukturalnych i mentalnych systemu politycznego. Elity polityczne z Micheilem Saakaszwilim na czele, wprowadziły program reform, oparty na implementacji narzędzi oraz rozwiązań związanych z „ideą Zachodu”. Powszechna zgoda na aplikację neoliberalnej polityki Micheila...
Conference Paper
W ujęciu holistycznym pamięć i postpamięć południowej i zachodniej Słowiańszczyzny to zderzenie re-interpretacji i prze-pisań katastrofalnych „chwalebnych” klęsk (Biała Góra, Kosowe Pole) z wykreowanymi reprezentacjami długotrwałych okresów stagnacji, koniecznych do gojenia ran. Ten sposób spojrzenia na księgę zapomnienia i nowej interpretacji pami...
Conference Paper
Upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 roku, spowodował załamanie się geopolitycznego ładu, dominującego w świecie po 1945 roku. Na postkolonialnym gruncie teoretycznym, utrudnił, jeśli nie uniemożliwił, posługiwanie się trójpodziałem, w którym to, co kolonialne wiązane było z Pierwszym Światem, to, co kolonizowane z Trzecim Św...
Conference Paper
Full-text available
W lutym 2013 mija 25 lat od wydarzeń w Sumgaicie, które faktycznie zapoczątkowały krwawy konflikt o Górski Karabach. W maju 2014 roku minie 20 lat od podpisania zawieszenia broni, przekształcającego realny konflikt zbrojny w „konflikt zamrożony”. W świetle permanentnych tarć w rejonach przygranicznych , skomplikowanych kwestii etnicznych, statusu w...

Questions

Question (1)
Question
Currently, I am carrying out a project on regional perceptions of the Caucasus. In the first stage of my research, I am collecting responses to questionnaires containing a range of questions on perceptions of the Caucasus/the South Caucasus in Armenia, Azerbaijan, and Georgia.
The aim of the following study is to obtain expert opinions on the issue of perception of the space of the South Caucasus region. Conducted using the expert survey interview method (qualitative interviews and quantitative research questionnaires), the research aims to define the main research directions for the in-depth study being prepared. The research is fully anonymous. The questionnaire is available in English or Russian.
I encourage Caucus experts to contact me by email (bkrzysztan@isppan.waw.pl) to share the link to the research form. I would also be obliged to share the discussion!

Network

Cited By