Bart Schrieken

Bart Schrieken
Interapy, Amsterdam · Management & Research

About

40
Publications
12,634
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2,061
Citations
Citations since 2017
0 Research Items
517 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
Additional affiliations
May 2008 - June 2010
Rutgers WPF, University of Amsterdam, Interapy
Position
  • Online research and treatmeny of sexually abused adolescents
Description
  • Sexual abuse, trauma, rape, adolescents, E-health, evidence based treatment
May 2007 - October 2008
University of Amsterdam
Position
  • Web-based therapist-assisted cognitive behavioral treatment of bulimia nervosa: a randomized controlled trial
Description
  • Bulimia nervosa, Eating disorder, E-health, evidence based treatment
March 2005 - December 2006
University of Amsterdam
Position
  • Web-based therapist-assisted cognitive behavioral treatment of panic symptoms: a randomized controlled trial
Description
  • Panic disorder, E-health, evidence based treatment
Education
September 1989 - May 1996
University of Amsterdam
Field of study
  • Clinical Psychology

Publications

Publications (40)
Article
Burnout is a globally increasing illness, and as a result, many forms of burnout therapy have arisen. The use of digital games can be psychotherapeutically effective because they can transform exercises that are by themselves unattractive into intrinsically motivated action. This pilot study aims to test whether a specially designed game contribute...
Article
Full-text available
Manualized cognitive–behavioural treatment (CBT) is underutilized in the treatment of bulimic symptoms. Internet-delivered treatment may reduce current barriers. This study aimed to assess the efficacy of a new online CBT of bulimic symptoms. Participants with bulimic symptoms (n = 105) were randomly allocated to online CBT, bibliotherapy or waitin...
Article
Full-text available
Randomized controlled trails have identified online cognitive behavioral therapy as an efficacious intervention in the management of common mental health disorders. To assess the effectiveness of online CBT for different mental disorders in routine clinical practice. An uncontrolled before-after study, with measurements at baseline, posttest, 6-wee...
Article
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de Korte Klachten Lijst, de kkl. Het instrument bevat veertien items, die elk indicatief zijn voor een bepaalde psychologische problematiek. Het instrument blijkt betrouwbaar te zijn en hoog te correleren met de totaalscore van de scl-90. Bovendien geeft het patroon van samenhang tussen de afzonderlijke it...
Article
Full-text available
Er bestaan geen betrouwbare instrumenten waarmee men psychose-achtige verschijnselen bij patiënten in kaart kan brengen zonder uitgebreide interviews met hen te houden. Dit vormt een lacune in onderzoek en praktijk. De auteurs beschrijven een eerste aanzet tot de constructie van een compacte Gewaarwordingenlijst (gl) die door cliënten en behandelaa...
Article
Therapie op afstand spreekt tot de verbeelding. Er is de afgelopen jaren flink wat onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van computerprogramma's voor behandelingen waaraan geen behandelaar te pas komt. De resultaten hiervan zijn niet denderend. Het Internet biedt nieuwe mogelijkheden, zoals geprotocolleerde interventieprogramma's waarbij een beh...
Article
Therapie via internet biedt tal van evidente voordelen. Interapy voorziet in psycho-educatie, screening, effectmetingen en behandeling via internet voor mensen met onverwerkte rouw en posttraumatische stress-problemen. Dit artikel betreft een gecontroleerd onderzoek waarin deelnemers aan Interapy werden vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep. D...
Article
Full-text available
Since 1996, researchers of the Interapy research group of the University of Amsterdam have been examining the effects of online cognitive behavioral treatment (online CBT). Over the years, the group conducted nine controlled trials of online CBT for a variety of mental health disorders, among a total of 840 participants. These studies suggest that...
Article
Full-text available
Depression is common but undertreated. Web-based self-help provides a widely accessible treatment alternative for mild to moderate depression. However, the lack of therapist guidance may limit its efficacy. The authors assess the efficacy of therapist-guided web-based cognitive behavioural treatment (web-CBT) of mild to moderate depression. Fifty-f...
Article
Full-text available
Depression is common but undertreated. Web-based self-help provides a widely accessible treatment alternative for mild to moderate depression. However, the lack of therapist guidance may limit its efficacy. The authors assess the efficacy of therapist-guided web-based cognitive behavioural treatment (web-CBT) of mild to moderate depression. Fifty-f...
Article
Full-text available
Experiments with online therapy date back to the beginning of the internet. But eMental health really took off with the emergence of the World Wide Web, in the mid 90s. Presently, there are many eHealth initiatives, and clients may find it difficult to see the wood for the trees. Available programs vary from pure self-help (does any clinician to pa...
Article
Full-text available
Background: Depression is common but undertreated. Web-based self-help provides a widely accessible treatment alternative for mild to moderate depression. However, the lack of therapist guidance may limit its e cacy. Objective: To assesses the e cacy of therapist-guided web- based Cognitive Behavioural Treatment (Web-CBT) of mild to moderate depres...
Article
Full-text available
The aim of this study was to assess the effects of a 7-week standardized cognitive behavioural treatment of work-related stress conducted via e-mail. A total of 342 people applied for treatment in reaction to a newspaper article. Initial screening reduced the sample to a heterogeneous (sub)clinical group of 239 participants. Participants were assig...
Article
Full-text available
Dit artikel beschrijft een via een website uitgevoerde geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie voor paniekklachten. Het artikel beschrijft de behandeling, de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie en, ter illustratie, de wederwaardigheden van één deelnemer. In de RCT werden de deelnemers aselect toegewezen aan ‘onmiddell...
Article
Full-text available
De eerste Interapy-behandeling via het internet is in 1999 gepubliceerd. Die betrof posttraumatische stress. Daarna zijn vele studies en publicaties gevolgd. Dit artikel beschrijft de achtergrond van de Interapy-behandelingen, de screening, de procedures, de instrumenten, de interventies en de resultaten van de drie behandelprotocollen die in geran...
Article
Full-text available
Psychologische behandelingen via internet bieden een nieuwe mogelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met de Stichting Mentrum ggzAmsterdam heeft Interapy een behandeling voor depressie via internet opgezet. De behandeling bestaat uit cognitief-gedragstherapeutische interventies, zoals psycho-educatie, schrijfopdrachten, reg...
Article
Summary‘Interapy’ Burnout: Prevention and Therapy of Burnout via the Internet Background: In recent years a lot of computer-driven self-help programs have been developed in which no client-therapist interaction whatsoever takes place. These programs have yielded varying successes. The Internet offers new possibilities, including treatment programs...
Article
Full-text available
Dit artikel beschrijft in het kort de theoretische achtergrond en procedures van de eerder in Dth beschreven geprotocolleerde behandeling van posttraumatische stress via het internet. Vervolgens worden de resultaten gerapporteerd van een effectstudie van ernstig getraumatiseerde cliënten in de algemene populatie. Deelnemers in de behandelconditie (...
Article
Full-text available
Online therapy offers many advantages over face-to-face therapy. Interapy includes psychoeducation, screening, effect measures, and a protocol-driven treatment via the Internet for people suffering from posttraumatic stress. The present article reports the results of a controlled trial on the Internet-driven treatment of posttraumatic stress and gr...
Article
Er is de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd met computerprogramma's waar geen behandelaar aan te pas komt. De resultaten hiervan zijn wisselend (Hester, & Delaney, 1997 ; Marks, Shaw, & Parkin, 1998 ; Miller & Gergen, 1998 ; Schneider, Walter, & O'Donnell, 1990 ; Servan-Schreiber, 1986 ). Het internet biedt nieuwe mogelijkheden, zoals geprotoco...
Article
Full-text available
This paper describes the theoretical background and procedures (including psycho-education, screening, treatment protocol and outcome measurement) involved in a protocol-driven internet treatment of post-traumatic stress and grief in a group of people who have suffered from mild to relatively severe trauma. The paper examines the results of 3 outco...
Article
On-line therapy offers many advantages over face-to-face settings. Interapy includes psycho-education, screening, effect measures and protocol-driven treatment via the Internet for clients. The present paper reports the results of a controlled trial on the Interapy treatment of posttraumatic stress and grief in students, gaining course credits. The...
Article
The present study examines the effectiveness of an online standardized treatment of posttraumatic stress and pathological grief administered through the Internet. Twenty students who had experienced traumatic life events and showed the symptoms of posttraumatic stress participated in the study. They received credit course points for inclusion in th...
Article
The present study examines the effectiveness of an online standardized treatment of posttraumatic stress and pathological grief administered through the Internet. Twenty students who had experienced traumatic life events and showed the symptoms of posttraumatic stress participated in the study. They received credit course points for inclusion in th...
Article
An Internet system was developed for assessing psychopathology, for on-line, protocol-driven cognitive-behavioural psychological treatment and for measuring the effects of treatment. The system focused on the treatment of post-traumatic stress. The treatment comprised 10 writing sessions (45 min each) over five weeks. Participants were assessed on-...
Conference Paper
In this contribution we present the INTERAPIE system for counselling via the WWW. Based on existing protocols for face-to-face treatment of traumatic or stressful life events, an application has been developed that allows patients and counsellors to interact via the WWW. The interaction mainly consists of patients writing essays following assignmen...
Article
In het onderzoek wordt de effectiviteit beschreven van een behandelprotocol voor posttraumatische stress en pathologische rouw, waarbij alle contacten tussen behandelaars en cliënten plaatsvinden via Internet. Twintig studenten psychologie die symptomen van posttraumatische stress vertoonden namen deel aan de behandeling, die bestond uit tien schri...
Article
Full-text available
Word count: 9719(inclusief tabellen, abstracts en referenties) Running header: a. lange et al., Interapy-burnout Wij zijn veel dank verschuldigd aan het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid voor de

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project