Barışcan Demir

Barışcan Demir
Hacettepe University · Hacettepe University Department of Philosophy

Master of Philosophy

About

17
Publications
758
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Introduction
Earned his M.Phil degree in philosophy from Hacettepe University Institude of Social Sciences. Currently working for his Phd degree in philosophy in Hacettepe University, which he works as a research assistant in. Major research interests include ontology, structuralism, architectural theories, history of science and myths. bariscandemir01@gmail.com

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Asli anlamda "Yeni"den bahsettiğimizde, "moda olan"a ya da acemi bir bakış için "yeni fark edilmiş olan"a değil; felsefe ve bilim tarihinde açığa çıkan kopuşları üreten yıkıcı bir unsura işaret ederiz. Geleneğin dilini konuşan felsefe, artık düşünceyi boğmaya, onu çıkışsız bırakmaya, diğer bir deyişle nihilizmin kucağına terk etmeye başladığında; Y...
Article
Full-text available
Bu çalışmanı temel amacı, taşıyıcı madde kavrayışının Aristoteles'ten Bruno'ya dek nasıl bir yol izlemiş olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilkin, Aristoteles'in ontolojisinde madde ve nous'un nasıl ele alındığı açığa çıkartılacaktır. Bunun ardından, Plotinos'un madde ve nous'u ne bakımdan Aristoteles'in çizdiği çerçevenin dışına çıka...
Article
Platon ve Aristoteles’in felsefenin başlangıcına thouma (hayret/merak) kavramını yerleştirmiş olması bir tesadüf değildir. Uyuklamakta olan bir geleneğin dışarıda tutmaya çalıştığı hayret uyandıran bir unsuru içeriye çağıran ve böylece de düşünceyi yeniden uyandıran şey, daima felsefe olmuştur. Bu nedenle, “hayret edilecek bir Yeni”ye izin vermeyen...
Article
Full-text available
z Metafizik'in zeta'sında Aristoteles, ilkin hypokeimenon'un ya "madde" ya "biçim" ya da "madde ve biçimin bileşimi" olabileceğini söylemiş, devamında ise, bu üç unsurdan hangisinin hypokeimenon olabileceğini soruşturmuştur. Bu soruşturma sırasında, hem yalnızca maddenin hypokeimenon olarak değerlendirilebileceğini hem de maddenin hypokeimenon olma...
Article
Full-text available
Asli anlamda yeni olanı ortaya koymak isteyen hemen hemen her düşünürü bir avcı olarak değerlendirebiliriz. Bir filozof, ancak kendi zamanından önce açığa çıkan problemleri avladıktan sonra düşünceyi yeni olan ile buluşturabilir. Bu şekilde değerlendirildiğinde, avcı etkin, av ise edilgin bir konumda belirmektedir. Öte yandan, düşünce tarihinin ile...
Article
Full-text available
Rönesans felsefesi, klasik doğa biliminin sınırlarını parçalamış, fakat bu edimi sırasında da düşünceyi sonsuzluğa saçılmış bir halde merkezsiz bırakmıştır. Bu çalışmanın ilk amacı, düşüncenin Rönesans’la birlikte merkezsiz kalışını açık kılmaktır. 17. yüzyıl felsefesi ise, merkezsizliğe bir çözüm getirebilmek adına, matematikle taçlandırılmış bir...
Article
Felsefe tarihinde düşüncenin iki tür ilerleyişi söz konusudur. İlkinde, düşünce, daha önce dile gelmiş bir olumlamayı sahiplenir ve bunu devam ettirir. Bu ilerleyişte açığa çıkan yol, “aynı”nın yoludur. İkincisinde ise, ya daha önce dile gelmiş olan olumlamayı desteklemek ya da bu olumlamayı çürütmek için bir olumsuzlama söz konusu edilir. Bu ilerl...
Article
Bu yazının öncelikli amacı, Yeni ile Olanak arasındaki ilişkinin sınırlarını ontolojik bir müdahale ile belirlemeyi denemektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle, onu asıl gücüne ulaştıracak olan olanak anlamına kavuşmadan önce, “güç” ve “kare” gibi anlamlara sahip olan dynamis kavramının Aristoteles’e gelene dek nasıl bir yol izlediğinden ve bu yol...