Barış Çukurbaşı

Barış Çukurbaşı
Manisa Celal Bayar University · Department of Computer Technology

PhD
MCBÜ - Manisa Tech. Sci. Vocational School, Computer Technology - Comp. Res. and App. Center - tersyuzogretim.com

About

36
Publications
9,377
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
117
Citations
Additional affiliations
September 2020 - present
Manisa Celal Bayar University
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Manisa Celal Bayar University Technical Sciences Vocational School Department of Computer Technologies

Publications

Publications (36)
Chapter
Full-text available
Günümüzde yapay zekadan, artırılmış gerçekliğe; veri anlamlandırmadan, 3 boyutlu modellemeye kadar Web'in gelişimine giden hızlı yol, modern yenilikçi teknolojinin birleşik kullanımı ve bireylerle örgütlenme, iletişim kurma ve iş birliği yapma yolunu yeniden tanımlaması ile günümüz toplumunda açık bir fenomen haline gelmiştir. Ayrıca bu teknolojile...
Article
Full-text available
The study has aimed to examine student views and experiences related to distance education, flipped classroom, distance flipped classroom, and face-to-face learning activities carried out over the semester. In this context, student opinions regarding mixed educational experiences in four courses planned and carried out over a semester were examined...
Book
Full-text available
Öğretim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerine sağladığı katkılar yadsınamayacak düzeydedir. Özellikle Web araçlarının bu süreçlere dahil edilmesi öğrenme deneyimlerinin daha da zenginleşmesine olumlu yönde etki etmiştir. 2020 yılı itibariyle salgın nedeniyle ortaya çıkan acil uzaktan eğitim ve devamındaki harmanlanmış öğretim süreçleri il...
Article
Full-text available
This study examines the research trends and gaps of educators, staff, and administrators in distance education articles from 2008 to 2018. Ten peer-reviewed journals were selected from the Scimago Journal & Country Rank portal, and 3504 articles in the journals were scanned. Four hundred sixty-one of them were analyzed using document review methodo...
Article
Full-text available
This literature review aimed to examine the status, trends and tendencies in publications about virtual classrooms, instructional design in the virtual classroom and instructional effectiveness in the virtual classroom, as indexed in the ERIC database. For this review, we examined 2680 publications indexed in ERIC between 1994 and 2018. We collecte...
Article
Full-text available
This study examines to analyze the studies carried out in the field of nursing students and educational technologies from past to present and reveal the present situation in general by reaching the studies scanned on ERIC database through data mining and analyzing the ones containing Nursing Students descriptors. Data were collected with data minin...
Book
Full-text available
COVID-19 pandemisinin eğitim ortamlarında yarattığı tahribatı önlemeye yönelik çevrimiçi ortamların kullanılması, gerçekleştirilen faaliyetlerde kalite güvencesini sağlamak önemlidir. Geleneksel yüz yüze ortamlardan çevrimiçi ortamlara geçişte kurumların gösterdiği ani refleks yapılan çalışmaların Acil Uzaktan Eğitim (Emergency Remote Teaching) ola...
Article
Full-text available
The aim of this study is to reveal perceptions of pre-service teachers about ‘LEGO robotic instructional practices,’ ‘augmented reality’ and ‘flipped classroom’ concepts through metaphors. The study is descriptive research that was conducted as a survey model. The study group consists of 37 pre-service teachers studying the undergraduate programme...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to adapt the Technology Proficiency Self-Assessment Scale for 21st Century Learning (TPSA C-21), developed by Christensen and Knezek, into Turkey's conditions. The study sample consisted of 606 teachers working in 58 public schools affiliated to the Ministry of National Education in Bartın province. The original scale ha...
Article
Full-text available
The study was conducted to determine the effects of designing LEGO robotics instructional practices (LRIP) on the prospective science teachers' resistive behaviors towards technology supported instruction (TSI) and their views on these instructions. Mixed method research was used. The study group was selected taking into account the criteria of one...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmanın amacı örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin uzaktan eğitimle yürütülen ortak zorunlu derslere (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II) ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırma betimsel nitelikte olup, tarama modelinde desenlemiştir. Araştırmaya Bartın Üniversitesi'nde örgün öğretim pr...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmada uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı kapsamında şu sorulara yanıt aranmıştır: Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin (a)Uzaktan eğitimle tezsiz yüksek lisans yapma nedenleri nelerdir? (b)Derslere ve...
Conference Paper
Full-text available
Beden Eğitimi ve Spor (BES) öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımına ilişkin alan yazında birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar incelendiğinde büyük ölçüde BES öğretmenliği bölümü öğrencileri veya BES dersine yönelik gerçekleştiği görülmektedir. BES Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bö...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate the high school students' views on instructions based on Flipped Classroom Model (FC) and LEGO applications. The case study, which is one of the qualitative research methods, was used within the scope of the study, the duration of which was 7 weeks. In order to choose the research group of the study, one...
Article
Full-text available
The study aimed at examining the views of preservice teachers regarding teaching activities carried out by using the Flipped Classroom (FC) Model. Case study was employed as a qualitative research method under the study. Criterion sampling one of the purposful sampling methods was used in the study, where fifteen preservice teachers in their senior...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, üç boyutlu sanal ortamlardan biri olan Second Life ortamında beş aşamalı modelin uygulanması ve etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için; kullanıcılara oryantasyon eğitimi verilmiş, eğitsel amaçlı bir çalışma ortamı hazırlanması sağlanmış, hazırlanan ortamda eğitim-öğretim aktiviteleri yapılarak katılımcıların o...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the effect of algorithm teaching on the academic success and motivations of high school students by FC Model and LEGO-LOGO practices. In the research, pretest-posttest control group pattern, one of quantitative research methods included in real experimental patterns, was used. Criterion sampling, one of p...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate the effects of algorithm teaching on the academic success and motivations of high school students by using FC Model and LEGO-LOGO practices. In the research, pretest-posttest control group pattern, one of quantitative research methods included in real experimental patterns, was used. Criterion sampling,...
Article
Full-text available
In Turkey, various ICT tools were integrated into the educational environments through the FATIH Project introduced by the Ministry of National Education while studies concerned with the effective use of ICT in the educational processes began to increase in number and tablet computers were given to students and teachers within the framework of the...
Article
Full-text available
The purpose of the study is to examine articles, published in 8 journals (Internet & Higher Education, American Journal of Distance Education, International Review of Research in Open and Distance Learning-IRRODL, Online Journal of Distance Learning Administration- OJDLA, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, Turkish Online J...
Article
Full-text available
Bu arastirmanin amaci uzaktan egitimle ilgili 8 dergideki (Internet & Higher Education, American Journal of Distance Education, International Review of Research in Open and Distance Learning-IRRODL, Online Journal of Distance Learning Administration- OJDLA, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, Turkish Online Journal of Dista...
Article
Full-text available
Ogretim iceriginin, ogretim yontem ve tekniklerinin secilmesinde ve uygulanmasinda bireysel ozelliklerin goz onunde tutulmasi gerekliligi one cikmaktadir. Bu baglamda bireyin bilgiyi isleme stilini bilmek, bireyin ogrenme ortamlarindan daha etkili bir sekilde yararlanmasina yardimci olacaktir. Bilgiyi isleme stillerinden biri de sozel ve gorsel ogr...
Article
Full-text available
Bu arastirmada, Bartin Universitesi Egitim Fakultesi’nde ogrenim gormekte olan ve dijital yerli olarak kabul edilen ogretmen adaylarinin dijital yerli ozelliklerini ve bu ozelliklere sahip olma durumlarini incelemek amaclanmistir. Arastirmanin amaci dogrultusunda ogretmen adaylarinin dijital yerli ozelliklerinin cinsiyete, sinif duzeyine ve bilgisa...
Article
Full-text available
This study aims to reveal Second Life (SL) residents' profiles, first hand experiences, opinions about SL and its potential as an educational environment. The members of 14 Turkish Island in SL answered a questionnaire including Likert-type, open ended and multiple-choice items and participated in interview sessions. Researchers collected 118 quest...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Öğr. Gör. Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı ve Prof. Dr. Mübin Kıyıcı’nın editör kurulunda yer aldığı Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme başlıklı bilimsel kitap çalışması için 2021 yılı başında çağrıya çıkılmıştır. Çağrı süreci ile birlikte ortaya çıkan yoğun ilgi ve uluslararası düzeyde 26 üniversiteden 76 bilim insanın çağrıya yanıt vermesi neticesinde çalışmanın çevrimiçi öğrenme, kalite göstergesi ve TYYÇ bağlamında niteliğini ve yaygın etkisini arttırmak, alan uzmanları ile kitap bölümü yazarlarını bir araya getirerek iş birliği ve eşgüdüm sağlamak amacıyla ulusal düzeyde bir çalıştay düzenlenmesi düşüncesi ortaya çıkmıştır. Kitap çalışması olarak başlayan çalışmanın yaygın etkisini artırmak üzere Beykoz Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı 28 Temmuz 2021 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ulusal düzeyde gerçekleştireceğimiz Çalıştayımıza katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.
Project
TYYÇ Lisans düzeyindeki bir derse ait öğrenme kazanımlarının bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyindeki yeterlilikleri kazandırmada ilgili program çıktılarına hizmet edeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada fen, matematik, sosyal, eğitim, dil, spor, mühendislik, bilgisayar, iletişim, temel tıp bilimleri ile güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım vd. alanlarda TYYÇ’ye uygun olarak hazırlanmış bir derse ait bilgi paketinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yazarların kendi alanlarındaki bir ders ile ilgili oluşturdukları (veya var olan) bilgi paketi doğrultusunda çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir dersin kazanımlarını gerçekleştirecek faaliyetleri planlama, uygulama (veya uygulama önerisi sunmaları), değerlendirme (veya değerlendirme önerisi sunmaları) ve iyileştirmeye (veya iyileştirme önerisi sunmaları) yönelik bilimsel bir kitap bölümü içeriği oluşturmaları beklenmektedir.