Barbara Bossak-Herbst

Barbara Bossak-Herbst
University of Warsaw | UW · Institute of Sociology

About

13
Publications
1,614
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
10 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
Introduction
Barbara Bossak-Herbst currently works at the Institute of Sociology, University of Warsaw. Barbara does research in Qualitative Social Research, Urban/Rural Sociology and Visual Sociology.
Skills and Expertise

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
In the article, the authors examine the different phases of feminisation of the horse racing field in Poland, starting from the early communist times up to the present. The empirical material for the article is comprised of 20 in-depth interviews with women riders whose careers spanned different decades and is supplemented by field observation and...
Article
Full-text available
Urban horse-racing tracks cover vast areas and are often located in urban districts. One of them is the Służewiec Racetrack in Warsaw. It consists not only of a hippodrome, but also an inner training and housing center where most of the racing stables in Poland are placed. Based on archival and ethnographic research, humans and non-human animals’ r...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiony został zarys historii Państwowych Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w czasach Polski Ludowej oraz losy jego przekształceń w okresie transformacji polityczno-społecznej po 1989 roku. W czasach komunizmu Wyścigi przeżywały szczyt swojego rozkwitu, choć zasady, na których funkcjonowały, były sprzeczne z oficjalną ideologią so...
Article
Full-text available
We wspomnieniach ludzi związanych z Państwowymi Torami Wyścigów Konnych-pracowników różnej kategorii, stałych bywalców oraz dziennikarzy piszących o wyścigach przewija się stale jeden motyw: mniej lub bardziej wprost artykułowane przekonanie o wyjątkowości i autonomii warszawskiego toru w okresie PRL oraz o jego dostrzegalnych w wielu obszarach ema...
Article
In this article the memory narrations of regular visitors to the Służewiec Racetrack in Warsaw are analysed. This, the only one long-term operating horse racetrack in communist Poland, was an enclave within public space, called by racegoers, who are predominantly elderly men, an ‘oasis of freedom’ – distant from the everyday reality and the rules o...
Article
Full-text available
Tekst zawiera portret stałej publiczności wyścigów konnych na Torze Służewiec w Warszawie. W oparciu o materiały zebrane podczas długotrwałej obserwacji etnograficznej scharakteryzowana została subkultura stałych uczestników mitingów wyścigowych, ich zachowania przestrzenne, niewerbalne i językowe. Kategorie uwrażliwiające zaczerpnięte z dorobku Er...
Article
Full-text available
A case study of Vietnamese pagodas operating in Warsaw and its surroundings in the past 25 years shows the strength with which local social and spatial conditions affect adaptation strategies of migrant institutions. Taking into account, the ecological perspective and the discourse of Vietnamese community concerning the role of temples enabled us t...
Article
Full-text available
Press as an intervention instrument in the PPR. Case study of state horse racing tracks enterprise in the 1970's and 1980's In Polish People's Republic, in limited media freedom conditions, the horseracing journalists discourse radically stood out. For decades they acted as a spokespersons of Racetrack Służewiec racegoers and criticized the Horse R...
Article
Full-text available
Transformacja instytucjonalna Toru Służewiec w Warszawie a jej pamiętanie w obrębie zamieszkującej go Społeczności Sąsiedzko-zawodowej streszczenie Artykuł zawiera studium instytucjonalnych przekształceń przedsiębiorstwa Państwowe Tory Wyścigów Konnych (PTWK) po 1989 r. oraz analizę pa-mięci komunikacyjnej tych przemian w obrębie społeczności był...

Network

Cited By