Bálint Lampert

Bálint Lampert
Széchenyi István University, Gyor · Department of Teacher Education

About

19
Publications
2,925
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
140
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
140 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040

Publications

Publications (19)
Conference Paper
Full-text available
Nowadays, there is a wide range of opportunities offered by museums in the field of education. The museum pedagogy of the last decades offers opportunities-in more conscious and creative ways-for both children and adults, as it takes into account the age of museum visitors. The programmes are available not only offline, but also online, using the f...
Article
Full-text available
At the Apáczai Csere János Faculty, we have been teaching environmental and sustainability education in teacher training for over 20 years. Trainee teacher are prepared for their future profession-including environmental education-by considering the concept of sustainability. In our previous studies, we analysed the environmental attitudes of child...
Conference Paper
Full-text available
A 2019/2020. academic year II. semester brought a special situation and a variety of solutions in education in any part of the world. The emerging epidemic situation, learning and teaching from home due to the health emergency, and the process of education also diverted the process. The transition to online, distance learning has also presented new...
Conference Paper
Full-text available
At the Apáczai Csere János Faculty of Széchenyi István University, methodological training of professors teaching Hungarian language and culture in the diaspora will be held for the 20th time in August 2020. As a result of our professional work so far, with the support of the State Secretariat for National Policy, we had the opportunity to create a...
Article
Full-text available
The key actors in the process of sustainability education are teacher trainers and teacher candidates. Using the transfer of the culture, awareness raising environmental education and sustainability pedagogy dedicated to teaching it can achieved that motivated generations of the trainers will be put on track. At the predecessor institution of Széch...
Poster
Full-text available
A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán megvalósuló "Erdőpedagógia projekt" két évtizede meghatározó környezeti nevelési program. A projekt több szinten szolgálja a fenntarthatóság pedagógia elméletének és gyakorlatának megvalósítását. A kar hallgatói a pedagógusképzés ideje alatt szerezhetik meg a környezetpedagógiával és erdei iskolá...
Article
Full-text available
The paper investigates how workflows can be communicated and shared through linguistic descriptions, digital content and technological tools. We focus primarily on the content and digital tools of e-learning and VR learning, however the results of the paper can be applied to collaborative workflows in general. The paper compares the effectiveness o...
Conference Paper
Full-text available
A digitális technológia fejlődésének hatása alól sem az iskola, sem a pedagógusok nem vonhatják ki magukat. Ezt erősíti, hogy a pedagóguskompetenciák (pl. A tanulás támogatása) kifejtésében elvárásként szerepel a nyitottság "az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére". A technológia fol...
Article
Full-text available
A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) Apáczai Kar Neveléstudományi Intézeté-nek együttműködése a weihenstephani Főiskolával 2006 őszén kezdődött, amikor Sop-ronban tartották az első Európai Erdőpedagógiai Konferenciát. 1 Ekkor alapították meg az Európai Erdőpedagógia Hálózatot 2 is. A konferencia során doktori témavezetőm, a hazai erdőpedagógia egy...
Article
Full-text available
A természettudományos kompetencia fejlesztése a földtudományi ismeretek segítségével "A Föld Bolygó Nemzetközi Éve" volt 2008, amely felhívta a figyelmet az em-beriség és a Föld közötti rendkívül szoros kapcsolatra, bemutatta, hogy a földtu-dományok sokrétű lehetőségeket kínálnak az emberiség kiegyensúlyozott jövője érdekében. A tanulmány mintát mu...

Network

Cited By

Projects