Bálint Csonka

Bálint Csonka
Budapest University of Technology and Economics · Department of Transport Technology and Economics

Transportation Science PhD

About

46
Publications
5,557
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
184
Citations

Publications

Publications (46)
Article
Full-text available
This research looks at how spatial factors of public transportation influence the use of bike-sharing in an urban context. Based on a grid-cell-based method, ordinary least square regression and geographically weighted regression (GWR) are developed to reveal the link between the spatial distribution of bus, tram, rail stops, and bike-sharing trips...
Conference Paper
Full-text available
Due to population growth and climate change, securing food supply became one of the critical challenges of our everyday lifes. Growing urban areas may be in a particularly vulnerable position. One possible solution is to use different indoor farming technologies, such as vertical farms. This paper analyzes the transport effects of setting up vertic...
Conference Paper
Full-text available
Visitors and occasional users represent a sizable portion of all bike-sharing users. This study focuses on how people travel in different weather and time conditions. Over the investigation process, it was discovered that users, bookings, and rentals all had constant percentages. Bicycle-sharing is more expensive for visitors than for occasional us...
Conference Paper
Full-text available
Bike-sharing services provide easy access to environmentally-friendly mobility reducing congestion in urban areas. Increasing demand requires more service planning based on the behavior of bike-sharing users. The Time Series models Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average, Artificial Neural Network, and Exponential Smoothing have been inv...
Conference Paper
Full-text available
The barriers between mobility subsystems are to be broken. Mobility as a Service (MaaS) is implemented as a platform-based, integrated mobility service, which is open to facilitate further cooperation of mobility related services. The joint operation of smart parking, smart charging, and smart grid services could be expected, as the charging and en...
Conference Paper
Full-text available
Infrastructure and vehicle manufacturers create standard vehicles all over the world though the characteristic of vehicle use and electromobility system is different in countries and continents. In our research, Chinese and Hungarian characteristics and peculiarities are analysed; special focus is given to the applicability and involvement of renew...
Chapter
Az elektromos városi autóbuszok üzemeltetési jellemzői jelentősen eltérnek a hagyományos dízelautóbuszokétól. Ezért olyan üzemeltetést támogató módszerekre van szükség, amelyek figyelembe veszik a technológia sajátosságait. A töltőinfrastruktúra optimalizálását támogató modellt dolgoztunk ki, amelyet a budapesti Kőbánya városrész autóbusz-hálózatár...
Conference Paper
Along with handling ground services for airlines, airports have to improve customer services for passengers. Customer feedbacks give a good basis for identifying intervention areas; however, the importance of components affecting passenger satisfaction is often neglected. A survey was conducted to assess the extent to which the components influence...
Conference Paper
Full-text available
Higher market-share of electric cars can be facilitated by several incentives. Our aim was to elaborate a cost model and a calculation method for total cost of ownership (TCO) pertaining to electric vehicles (EVs), as well as an information application, to support new vehicle purchase. Purchase, operation, maintenance, and other cost elements were...
Article
A technológiai fejlődés következtében a városi közlekedési rendszer átalakulása várható. Cél, hogy milyen beavatkozási területeken, milyen intézkedésekkel lehet elérni az igényelt vagy szükséges változtatásokat
Conference Paper
Full-text available
Nowadays, because of the decreasing available amount of fossil fuels and increasing environmental requirements, transportation systems need to transform to the use of new energy sources. Among the inland transport systems, rail transport is the most energy-efficient but still uses many diesel-fueled vehicles in regional railway lines where the cons...
Article
Full-text available
The increasing use of bicycles rises the interest in investigating the safety aspects of daily commuting. In this investigation, more than 14,000 cyclists’ injuries were analyzed to determine the relationship between severity, road infrastructure characteristics, and surface conditions using binary regression. Minor and major severity categories we...
Article
Full-text available
The adoption of electric buses in public transport requires careful planning for the bus fleet and charging infrastructure. A mathematical model of an urban bus service was developed to support the deployment of charging infrastructure. The novelty of the model is that it incorporates infrastructure elements for both static and dynamic charging tec...
Conference Paper
Full-text available
A közforgalmú közlekedési szolgáltatás optimalizáláshoz elengedhetetlen a mobilitási szokásokat leíró honnan-hová mátrix. A mátrix értékeinek meghatározásához jellemzően keresztmetszeti forgalomszámlálást és utaskikérdezésre alapuló (önbevallásos útinapló, telefonos felmérés, személyes háztartásfelvétel stb.) módszereket alkalmaznak. A mintavétel n...
Conference Paper
Full-text available
Napjainkban egyre több hibrid-akkumulátoros meghajtású vasúti járművet helyeznek forgalomba. Az üzemeltetési jellemzői ezeknek a járműveknek nagyban eltér a hagyományos dízel és villany meghajtásúakétól, ami kihívást jelent az azokat üzemeltető vasútvállalatok számára. Ezért kidolgoztunk egy multikritériumos értékelő módszert, ami segítséget nyújt...
Conference Paper
Recently, an increasing number of battery electric railway vehicles are being put into service. The operational characteristics of hybrid-powered vehicles are different from diesel propulsion, which is a challenge for railway companies. This paper introduces a multi-criteria evaluation method to facilitate the harmonization of various parameters re...
Conference Paper
Charging infrastructure has a key role in the operation of electric buses in public transportation. In this paper, mixed-integer linear programming was used to model the bus service and capture the relationship among the network characteristics, vehicles, and charging unit attributes. The model supports the charging power optimisation at terminals...
Conference Paper
Full-text available
Kivonat: Az elektromos közúti gépjárművek töltése sztochasztikus terhelést okoz a villamos energia hálózaton, amit kezelni kell. Ugyanakkor, az akkumulátoros járművek egy-egy mozgó energiatárolónak is tekinthetők, amelyekkel a terhelésingadozás jelentősen csökkenthető. Emiatt egy olyan matematikai modellt dolgoztunk ki, amivel leképezhető az elektr...
Article
Full-text available
Limited range of electric vehicles is still a huge barrier compared to conventional vehicles. A well-established charging station network, which is derived from users' charging demand, facilitates the spread of electric vehicles and lessens the range anxiety. Several methods have been developed for locating fast-charging stations along national roa...
Article
Full-text available
The increasing number of electric vehicles induces a new relationship between the electric vehicles, transportation network and electric network. The deployment of the charging infrastructure is a prerequisite of the widespread of electric vehicles. Furthermore, the charging process and energy management have a significant influence on the operatio...
Conference Paper
The extra electricity load generated by the increasing number of electric vehicles (EV) may have an adverse effect on the electrical grid of cities. At the same time, electric vehicles may also be considered as mobile energy storages that can significantly reduce load fluctuations. Therefore, a mathematical model for the coordination of EV charging...
Article
Full-text available
A közlekedés egy összetett rendszer; a közlekedési szervezetek és folyamatok szervezése, valamint célorientált működtetése egyre nagyobb méretű információ-halmazok kezelését jelenti. A közlekedési informatika fogalma és tárgyköre a múlt század második felétől kezdődően alakult ki és azóta is folyamatosan, egyre gyorsuló ütemben fejlődik. A kétlépcs...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közlekedési szervezetek térben kiterjedt, bonyolult rendszerek, melyek egyre nagyobb méretű információhalmazokat kezelnek különböző célok elérése érdekében. A közlekedési informatika fogalma és tárgyköre a múlt század második felétől kezdődően alakult ki és azóta is folyamatosan, egyre gyorsuló ütemben fejlődik. A technikai és tudomány...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közúti közösségi közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésének hatékony eszköze az elektromos autóbuszok alkalmazása a városi közlekedésben. Az elektromos autóbuszok üzemeltetéséhez töltőinfrastruktúra szükséges, amit az autóbusz szolgáltatás alapján kell meghatározni. Kidolgoztunk egy matematikai modellt, amivel leképezhető a szo...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közlekedési rendszerek (szervezetek) és folyamatok szervezése, valamint célorientált működtetése magas színvonalú információellátást kíván. A közlekedési információs rendszerek célja az információigények kielégítése, melynek hatékonysága az "erőforrásként" kezelt adatbázis-szerkezeteken múlik. Az adatok teremtik meg a kapcsolatot a ren...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közlekedés, valamint a gazdaság, a társadalom és a környezet kölcsönösen hatnak egymásra, amit a technológiai fejlődés befolyásol. A járműtechnológiai, az energetikai és az infokommunikációs fejlesztések következtében egyre inkább előtérbe kerülnek az elektromos meghajtású és az autonóm (önvezető) közúti járművek köré épített mobilitás...
Article
Full-text available
A tisztán elektromos járművek csökkentik a lokális lég-és zajszennyezést, hozzájárulnak a fenntartható közlekedéshez. Térnyerésüket korlátozza a hosszú töltési idő, valamint a töltésükhöz szükséges infrastruktúra hiánya. Utóbbi problémával foglalkozik a cikk; amelyben megtalálható egy a szerzők által kidolgozott multikritériumos módszer, ami két lé...
Conference Paper
Full-text available
Az elektromos autóbuszok üzemeltetésének kulcsfontosságú összetevője a töltőinfrastruktúra. Kidolgoztunk egy matematikai modellt, amivel leképezhető a közforgalmú autóbusz szolgáltatás, figyelembe véve a hálózat, a járművek és a töltőberendezések jellemzőit. A modell a végállomási vezetékes, és a megállóhelyi vezeték nélküli töltőberendezések helys...
Article
A járműtechnológiai, az energetikai és az infokommunikációs fejlesztések következtében egyre inkább előtérbe kerülnek az elektromos meghajtású és az autonóm (önvezető) közúti járművek köré épített mobilitási szolgáltatások. Bár a technológiai fejlődés sok esetben választ ad a társadalmi és a fenntarthatósági kihívásokra, azonban gyakran újabb kihív...
Article
Full-text available
Information provision can mitigate the drawbacks of electric vehicle use. In this paper, we elaborate an integrated Information Service (IS) for Plug-in Electric Vehicle (PEV) users that cover each process of use. The system elements and their relations are modelled. We deduce the functions from the negatives of electric vehicles compared to conven...
Article
Since the use of electric vehicles decreases the local pollution and noise emission electromobility gains a huge potential in sustainable transport. The currently insufficient charging network, namely the low number of stations and ill-chosen locations are a significant barrier of the widespread of electric vehicles in many countries. Accordingly,...
Preprint
Full-text available
Since the use of electric vehicles decreases the local pollution and noise emission electromobility gains a huge potential in sustainable transportation. The currently insufficient charging network, namely the low number of stations and ill-chosen locations are a significant barrier of the widespread of electric vehicles in many countries. Accordin...
Conference Paper
Full-text available
Az elektromos hálózatok terhelése jelentősen ingadozik. Intelligens töltés menedzsment módszerekkel az elektromos járművek töltési folyamatai és a hálózat terhelése összehangolható, így a kapacitások hatékonyabban kihasználhatók. Olyan módszert dolgoztunk ki, ami a töltés optimalizálás során figyelembe veszi a felhasználó elvárásait, az energia vál...
Article
Full-text available
Az országos átjárhatóságot biztosító elektro-mos villámtöltô-állomások helyszínét kijelölô módszer Az elektromos járművek hátránya a korlátozott hatótávolság, ami különösen a távolsági utazásoknál jelent akadályt. Ez a probléma kiterjedt töltőhálózat létesítésével kezelhető. A multikritériumos, pontorientált töltőtelepítési módszer számos változó a...
Article
Full-text available
The deployment of charging infrastructure is the prerequisite for the spread of electric vehicles. A well-established charging network increases vehicle miles using electricity, relieves range anxiety and reduces inconvenience concerning charging process. The research question was, where to install the charging stations to facilitate the long-dista...
Article
Full-text available
A villamos autók terjedése a megfelelő töltési infrastruktúra kiépítését igényli. Cikkünkben a nemzetközi szakirodalomra alapozva áttekintettük a töltőinfrastruktúra-telepítés releváns szempontjait; feltártuk és elemeztük a magyarországi helyzetet. Szimulációk segítségével vizsgáltuk, hogy a közeljövőre prognosztizált villamosautó-penetráció mellet...
Conference Paper
Full-text available
Az elektromos járművek töltőinfrastruktúra fejlesztésének megalapozásához töltési keresleti igénymodellt, a töltési helyszínek kijelölését támogató módszert és információs rendszer fejlesztési modellt dolgoztunk ki. Ezen feladatoknál meghatározó lépés volt a felhasználói igények feltárása kérdőíves kikérdezéssel. Lakóhely típusonként határoztuk meg...
Conference Paper
Full-text available
Az okos eszközök elterjedésének következtében jelentősen megnőtt az utazók igénye a személyre szabott információs szolgáltatások iránt; amihez ismerni kell a preferenciáit. A preferenciák feltárása érdekében modelleztük az utazói döntést, arra az esetre amikor több utazási alternatíva közül választ. Meghatároztuk a helyváltoztatási láncokat leíró p...
Article
Full-text available
The carsharing service aims to increase the utilization of the temporal capacity of the cars resulting that fewer cars and parking spaces are sufficient for the same mobility demands. The key factor of the introduction and the development of the service is to explore the features of the quality and to compare them to the expectations of the users....
Conference Paper
Full-text available
Kivonat: Az elektromos járművek használata a közeljövőben már alternatívát jelent a hagyományos járművekkel szemben. Az ilyen járművek üzemeltetése lényegesen több információ kezelésével jár (" szabályozottabb "), ezért fokozottabb a felhasználóknak a korszerű információs szolgáltatások (pl. mobil alkalmazások) iránti igénye is, különösen a döntési...
Article
Full-text available
A carsharing szolgáltatás sikerességének feltétele a magas szolgáltatási minőség megfelelő ár/érték arány mellett. A carsharing rendszerek szolgáltatási minőségét elemző módszer segítségével az egyes felhasználók preferenciáinak és tartózkodási helyének ismeretében személyre szabottan meghatározható, hogy a szolgáltatás milyen mértékben szolgálja k...
Article
Full-text available
A carsharing szolgáltatás (minőség, kompenzált multikritériumos módszer) célja a járművek időbeli kapacitás kihasználtságának növelése, aminek következtében kevesebb jármű és parkolóhely is elegendő ugyanazon mobilitási igényhez. A szolgáltatás bevezetésének és továbbfejlesztésének alapfeltétele a minőségi jellemzők feltárása és összehasonlítása az...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
* Temporal and Spatial Travel Behavior of Micro-Mobility Modes * Mode Choice Modelling and Multi-Criteria Decision-Making Analysis * Integration of Shared Electric Micro Mobility into the Transport System * Safety Issues and Future Policies
Project
The project aim is to ease the implementation and further development of electromobility in urban and suburban areas. A further aim is to ease the introduction of electric vehicles (EVs) and the required charging stations in the existing transport infrastructure. The project will assist travelers in choosing the travel mode (including EVs) and route (by using ICT applications) and will support local authorities in the definition of appropriate directions for the development of e-mobility. For further information please visit the following website: http://electrictravelling.com/.
Project
Charging stations for transit traffic; charging stations for local traffic