Bahadır Geniş

Bahadır Geniş
Kocaeli University · Department of Psychiatry

Doctor of Medicine, Psychiatrist

About

95
Publications
27,471
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
56
Citations
Additional affiliations
December 2017 - present
Caycuma State Hospital
Position
  • Psychiatrist
Education
March 2013 - December 2017
Gazi University
Field of study
  • Psychiatry
September 2006 - August 2012
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi
Field of study
  • Faculty of Medicine

Publications

Publications (95)
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışmada; obez ve kilolu kişilerde bilişsel ve davranışçı terapi (BDT) temelli grup terapisinin vücut ağırlığı, depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, benlik saygısı, diyetle ilgili bilişsel çarpıtma ve yeme davranışı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Gazi Üniversites...
Article
Full-text available
Aim: The aim of this study is to develop scales that can enable to evaluate perceptions and attitudes associated with the outbreak during the COVID-19 pandemic. ___Materials and Methods: The research sample was composed of 352 healthcare workers and 507 non-healthcare workers. In the study, perceptions and attitudes regarding COVID-19 were evaluate...
Presentation
Full-text available
Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında artan ruhsal bozuklukların COVID-19 süreci ve kontrolü ile ilgili algılar arasındaki ilişkilerin araştırılması olacaktır.
Article
Full-text available
Introduction: Readmission rate is an important criterion that evaluates the quality of treatment and care. In this study, it was aimed to determine the rates of readmission and variables predicting readmission in patients with alcohol addiction. Methods: The study sample consisted of 264 alcohol addiction patients with recurrent admissions betwe...
Chapter
Full-text available
Öz___ Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Yaşlılar Günü’nde “Yaş Eşitliğine Yolculuk” temasıyla başlattığı çalışmalar, Çin’deki ilk koronavirüs vakasının tespiti ile derin bir yara aldı. Hastalık hakkında artan bilgi ile yaşlıların ciddi risk altında olduğu belirlenmiştir. Bulaşıcı hastalık riski ile birlikte zihinsel bozukluk riski taşıyan yaşlı...
Article
Full-text available
Objective: This study aimed to examine the relationship between illness perception, avoidance behavior, perception of obsession and personality traits in healthcare workers after the COVID-19 outbreak. Methods: An online survey was conducted with 652 healthcare professionals in May 2020 to assess their perceptions of obsession and related factors....
Article
Full-text available
Purpose The obsession with healthy eating associated with restrictive behaviors is called Orthorexia Nervosa (OrNe). Nevertheless, some studies suggest that orthorexia can also be a non-pathological interest in healthy eating which is called Healthy Orthorexia (HeOr). First, one of the main objectives of this study is to compare HeOr, OrNe and eati...
Article
Full-text available
Giriş: Kronik ruhsal hastalıkların rehabilitasyonu Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde uygulanmaktadır. Amaç: Buaraştırmada bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden hizmet alan şizofreni ve bipolar affektif tanılı hastaların fizikselsağlıklarının ve kullandıkları psikotrop ilaçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada örneklem seçimiyapılma...
Presentation
Full-text available
ÖZET___Oldukça yakın bir geçmişi olmasına rağmen, üçüncü dalga postmodern bir yaklaşım olarak karşımıza çıkan öyküsel terapi bireyi, bireyin davranış, düşünce ve duygularını anlamaya çalışarak, hangi kaynaklardan beslendiği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlar. İnsanların çoklu hikayelerinin olduğunu varsayarak, bireylerde fizyolojik belirtile...
Article
Full-text available
The true frequency of myoclonic seizures caused by antipsychotics is unknown. Myoclonus associated with clozapine and other antipsychotics has been shown less frequently than tonic-clonic seizures in the literature and the treatment protocol is controversial. In this study, we have compiled current literature data by presenting our clinical experie...
Article
Full-text available
Alkol ve madde kullanım bozukluklarında hem intihar davranışı riski hem de şiddet davranışı riski artmaktadır. Ayrıca, alkol ve madde kullanım bozukluklarının dünya genelinde artan intihar ve şiddet yaygınlığına önemli ölçüde katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenlerle intihar, şiddet ve bağımlılık kavramlarından oluşan sorunlar sarmalının...
Article
Full-text available
Background Vaginoplasty is among female genital cosmetic surgery methods, which has increasingly gained popularity among women seeking a solution to enhance their sexual functioning. The objective of this study was to evaluate the postoperative self-esteem, sexual satisfaction, coping with stress, and defense mechanisms in married Turkish women who...
Article
Full-text available
Objective: The aim of this study is to investigate the effect of perceptions on the COVID-19 pandemic on the quality of life and suicidal ideation in both healthy controls and individuals with psychiatric disorders. Method: The study was conducted on 4 different groups with 83 depressive disorders, 90 anxiety disorders and 61 schizophrenia patie...
Article
Özet___Giriş: Antipsikotiklerle oluşan miyoklonik nöbetlerin gerçek sıklığı bilinmemektedir. Klozapin ve diğer antipsikotiklerle ilişkili miyoklonus, literatürde tonik-klonik nöbetlere göre daha az sıklıkla gösterilmiş ve tedavi protokolü tartışmalıdır. Bu çalışmada antipsikotik kullanımı ile miyoklonik nöbet gelişen hastalarımızda klinik deneyimle...
Conference Paper
Full-text available
Serebellum, her gün yeni bir özelliğin keşfedilmesiyle hala araştırılan eşsiz bir yapıdır. Simetrik yapısında diğer beyin yapılarına göre daha fazla nöron ve bağlantı içerir. Bu eşsiz özelliklerine rağmen diğer beyin bölgelerinin gölgesinde kalmıştır. Tıpkı konum olarak beynin arka kısmında yer alması gibi. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, sere...
Presentation
Full-text available
Giriş: Pandeminin getirdiği birçok yük vardır. Bu yüklerden biriside kaygı ve korku halidir. Bireyler, artan kaygı dönemlerinde stresini azaltabilmek için birçok başa çıkma yöntemi kullanabilir. Yanlış başa çıkma yöntemlerinden birisi ona kısa süreli keyif veren bağımlılık yapıcı ürünlere yönelmesidir. Yapılan çalışmalar pandemi döneminde alkol tük...
Presentation
Full-text available
Amaç: Damgalama hem bireysel hem de toplumsal olarak ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Damgalama bireylerin tedaviden uzaklaşmasına ve hastalık seyirlerinin kötüleşmesine neden olabilmektedir (1). Salgınlar sırasında yaygın olan ve tüberküloz, HIV, SARS ve domuz gribi enfeksiyöz hastalıklarla birlikte kendini gösteren damgalama, günümüzde de COVID-19...
Poster
Full-text available
Giriş: Pandemiyle birlikte birçok ezberimiz bozuldu. Bunlardan birisi de eğitim ve sağlık hizmetleri alanında yaşandı. Bu dönemde önemli zorluklar yaşanmakla birlikte çevrimiçi (online) uygulamalar eğitim ve sağlık hizmetleri alanında artık yaşamımızın bir parçası oldu. Hatta, bu çevrimiçi uygulamalar o kadar çok hayatımızı kaplamaya başladı ki; al...
Poster
Full-text available
Giriş: Yabancı el sendromu (YES- Alien hand syndrome), son derece karmaşık ve alışılmadık derecede nadir görülen nörolojik bir fenomendir. Bu durumda hasta kendi iradesi varmış gibi elleri istem dışı hareket eder. Etiyolojiler genellikle tümör, beyin cerrahisi, nörodejeneratif hastalıklar ve nadiren inmelerdir. YES, korpus kallozum, parietal loblar...
Chapter
Özet: Bağımlılık yapan maddeler tüm dünyada halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda suç ve madde kullanımı arasında da ilişki olduğu bilinen bir gerçektir. Çocukluk yaşlarından itibaren suç ve şiddet davranışlarının sergilemesinde etken faktörlerden biriside madde kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli olan unsur ise suç i...
Conference Paper
Full-text available
Avrupa ülkeleri içinde obezitenin en yaygın olduğu ülke Türkiye'dir. Erişkinlerde obezite oranı %32,2 iken, fazla kilolu oranı ise %66,8'dir (DSÖ 2016). Bu veriler obezitenin Türkiye'de yaygın ve ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Obezite tedavisinde yer alan önemli tedavi yöntemlerinden biri Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tem...
Conference Paper
Full-text available
Giriş: COVID-19 salgını disosiyatif yaşantıları arttırarak duygusal yemeye sebep olabildiği gibi uzun süreli evde kalma sonucu oluşan strese bağlı olarak insanlar kendilerini iyi hissetmek için yemeğe yönelebilmektedir. Komplo düşüncesi olanlarda disosiyatif yaşantıların daha sık olabileceği ve bu grupta duygusal yemenin daha fazla olabileceği öne...
Presentation
Full-text available
Giriş: COVID-19 salgını disosiyatif yaşantıları arttırarak duygusal yemeye sebep olabildiği gibi uzun süreli evde kalma sonucu oluşan strese bağlı olarak insanlar kendilerini iyi hissetmek için yemeğe yönelebilmektedir. Komplo düşüncesi olanlarda disosiyatif yaşantıların daha sık olabileceği ve bu grupta duygusal yemenin daha fazla olabileceği öne...
Presentation
Full-text available
Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVİD-19 ile ilgili korkuların ve kişilik özelliklerinin hastalık kontrolü algısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.___Yöntem: Araştırma tanımlayıcı kesitsel tipte tanımlayıcı nitelikte bir çalışma olarak Ocak 2021- Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini Türkiye’deki tüm 18 yaş üstü...
Article
Full-text available
Objective: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important health problem. The disease management consists of avoiding risk factors, therapy for maintenance of disease stability, and prevention and treatment of exacerbations. Patient education and motivational interviewing are thought to be effective approaches in disease management....
Conference Paper
Full-text available
"Kırılgan grubu" tanımlamak bile, bu gruplara dâhil olduğunu düşündüğümüz kişiler için bir damgalama oluşturur. Yapılacak tanımlama, bu grupta var olduğunu düşündüğümüz kişilere kırılgan oldukları mesajını vermemize neden olacaktır. Kırılgan grubun oluşumunu anlamak, çözüm yolundaki tanımlamadan önce gelir. Kırılgan gruplar esasen başka bir grup ta...
Article
Full-text available
Objective: We aimed to investigate the effects of COVID-19 related fears and marital adjustment on distress in pregnant women.___Methods: This study is a cross-sectional descriptive study. The sample of the study consisted of 161 pregnant women who were followed up in a private hospital in Ankara between May and September 2020. Sociodemographic dat...
Article
Full-text available
Background: The COVID-19 pandemic has had a massive impact on work and home life, changing all daily routines of remote workers. It is extremely important to figure out some changes in home and work life that may affect the mental health of remote workers more. Objectives: The first aim of the study was to investigate the predictors of depressio...
Chapter
Full-text available
ÖZET İnsan beyninin arkasındaki küçük bir organ olan beyincik, literatürdeki diğer nöronal yapılara göre arka planda kalmış ve küçük bir literatür alanı oluşturmuştur. Beyincik, bazı beyin fonksiyonları üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir. Bu etki hem bağımlılıklar hem de diğer psikiyatrik bozukluklar için çok önemlidir. Beyinciğin bağımlılık...
Article
Full-text available
Objective: Although the relationship between social media addiction (SMA) and mental health is bidirectional, there have been very few attempts to investigate patients with depression or anxiety disorders in terms of SMA. The first aim of this study is to determine whether young adult patients diagnosed with depression or anxiety disorders have a t...
Article
Full-text available
Objective: Post- disaster somatization symptoms are common. However, these symptoms are among the psychiatric symptoms that are often overlooked. This study evaluates the relationship between somatization symptoms and empathy skills during the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic. __Methods: The study as a descriptive cross-sectional desig...
Article
Full-text available
Objective: The current study aims to indicate and compare type D personality traits, temperament and character traits, depression and anxiety levels, suicidality and social support in alcohol dependents and controls and to find out the association of these parameters with each other. __Methods: Sixty-nine alcohol-dependent patients and 58 age-match...
Article
Full-text available
Bruksizm, gündüz (diurnal) veya geceleri (nokturnal) diş gıcırdatma veya sıkma ile karakterize olan ve orofarengeal dokularda çeşitli patolojilere yol açan parafonksiyonel bir aktivitedir. Buspiron yaygın anksiyete bozukluğunun (YAB) tedavisinde, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSGİ) yan etkilerini azaltmak, depresyon ve anksiyete bozu...
Chapter
Full-text available
ÖZET Somatik belirti bozukluğu ile alkol / maddeye bağlı bozukluklar arasındaki ilişkiyi inceleyen literatür çok azdır ve birçok metodolojik sınırlamaya sahiptir. Bu sınırlılıklardan bazıları şu şekildedir; depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi kafa karıştırıcı psikiyatrik bozuklukların sıklıkla her iki bozukluğa da eşlik etmesi, tarihsel süreçt...
Article
Full-text available
Purpose: The aim of this study was to compare psychotic and non-psychotic patients in psychiatry service in terms of Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research(DCPR) syndromes and Type D personality, and to determine the relationship between disease severity and DCPR syndromes and Type D personality. ___Materials and Methods: The study included...
Article
Full-text available
ABSTRACT__Objective: In this study, it was aimed to investigate psychiatric comorbidity, long hospitalization reasons and readmission reasons of opiate addicts treated in inpatient service.__Methods: The study data consisted of patient records treated at Gazi University Hospital Alcohol and Drug Addiction Clinic between 1 January 2005 and 31 Decemb...
Article
Full-text available
Opioid use disorders are a deadly problem worldwide. Pharmacological therapies are effective for abstinence but remain inadequate in the treatment of addiction. Immunotherapy is a promising treatment modality in opioid use disorders. Immunotherapy aims to detect and capture substances by antibodies. Specific antibodies generated against substances...
Article
Full-text available
Varenicline is an orally administered α4β2 nicotinic acetylcholine (Ach) receptor, partial agonist. This drug has been known to be more effective in the treatment of nicotine withdrawal than bupropion and nicotine replacement therapies. Besides this effectiveness, it has some systemic and neuropsychiatric side effects that physicians have been expe...
Chapter
Duygusal faktörler birçok deri hastalığını önemli ölçüde etkilemektedir. Stresli yaşam olayları ile hastalık alevlenmeleri arasındaki ilişki hem dermatolojide hem de psikiyatride oldukça iyi bilinmektedir. Deri, stres hormonları ve bağışıklık modülatörleri için bir hedef organdır. Nöro-immüno-kutanöz-endokrin (NICE) model, organ sistemleri, nörotra...
Chapter
Hastalar dermatologlara saç veya deri ile ilgili belirtilerle başvururlar. Bu belirtilerin önemli bir kısmı ise sistemik ya da ruhsal hastalıklarla yakından ilişkilidir. Deri belirtileriyle ortaya çıkan birincil psikiyatrik bozukluklarda hastalar bilinçli veya bilinçdışı bir şekilde derilerine zarar verirler. Bu hastalar sadece deri belirtilerinin...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bariatrik cerrahi geçirmiş hastaların intihar olasılıkları, savunma mekanizmaları ve yeme farkındalığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. __Yöntem: Araştırmanın örneklemini özel bir hastanede bariatrik cerrahi geçiren 101 hasta oluşturmuştur. Ameliyat tarihinden itibaren en az altı ay geçiren, hamileliği olmayan ve ameliy...
Article
Full-text available
INTRODUCTION: Since the beginning of the pandemic, social media users have been bombarded with news about the number of cases and deaths, virus origin, vaccine development process, symptoms, transmission ways, prevention and treatment methods of COVID-19. This study was planned considering that the type of news sources and verification of the news...
Presentation
Full-text available
Giriş: Romatoid Artrit (RA) multifaktorial, kronik enflamatuar bir hastalık olup toplumdaki yaygınlığı %0,5-1 arasındadır. RA’da yaygın olarak saptanan yorgunluk, ağrı, işlev kaybı gibi bulgular psikolojik problemlere neden olabilir. RA hastalarında en sık karşılaşılan psikiyatrik komorbidite depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu olup sıklıkları...
Presentation
Full-text available
Giriş ve Amaç: Sosyal medya kullanıcıları pandeminin başlangıcından itibaren COVID-19’a ilişkin vaka ve ölüm sayıları, virüs kaynağı, aşı geliştirme süreci, hastalık semptomları, bulaş yolları, önleme ve tedavi yöntemleri hakkında haberlerle bombardımana tutuldu. Bu çalışma, haber kaynaklarının türü ve haberlerin doğrulanmasının önemli olduğu ve bu...
Conference Paper
Full-text available
Deri bedenin en büyük organıdır. Bununla birlikte, çevre ve birey arasındaki sosyal, psikolojik ve metabolik ilişkide işlev görür. Bundan dolayı deri hastalıklarında psikososyal sorunların birlikteliği şaşırtıcı değildir. Deri erken dönemde bağlanmadaki önemli rolü vardır. Bundan dolayı gerilim azaltma davranışlarının veya gerilimin yansıması direk...
Poster
Full-text available
Giriş ve Amaç: Özgül fobi, belirli bir nesne veya durumla ilgili belirgin düzeyde, var olan olayın oluşturduğu gerçek tehlikeye göre orantısız bir korku ve kaygı yaşanması durumudur. Doğa-çevre tipi özgül fobiler içinde sayılan brontofobi, atmosferik olaylardan (gök gürültüsü, yıldırım, şimşek vb.) aşırı korkma olarak tanımlanmaktadır (1). Bu çalış...
Poster
Full-text available
Giriş ve Amaç: Bireyler sıklıkla travmatik olayların yıl dönümünde olayın belirli anıları tarafından tetiklenen bir sıkıntı hali yaşayabilir. Hatta bu sıkıntı hali olayın yıl dönümü olduğu bilinçli bir farkındalık olmadan da yaşayabilirler. Travmatik bir olayın yıl dönümündeki sıkıntıdaki artış “Yıl Dönümü Reaksiyonu (YDR)” olarak adlandırılmaktadı...
Conference Paper
Full-text available
Yapılan çalışmalar, cinsiyetler arasındaki ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği arasındaki belirgin farklılıklar olduğunu göstermiştir. İlaçların emilimi temel olarak ince bağırsakta olmaktadır. Bu emilimde gastrik asit düzeyi, gastrik boşalma hızı, ince bağırsağa geçiş hızı, ilacın lipofilitesi gibi değişkenler oldukça önemlidir. İlacın em...
Article
Introduction: Labour force is as much important as a patient-centred service delivery for a healthy functional capability. Attitudes of healthcare professionals, in-house working practices and interactive relations that prevail in a healthcare setting are all determinant factors influencing institutional performance. Success in any institution is t...
Poster
Full-text available
AMAÇ: Uyku ile ilişkili Yeme Bozukluğu (UİYB), uyku döneminde tekrarlayan, istemsiz yeme ve içme atakları ile karakterize bir psikiyatrik bozukluktur. Hastalar, gece boyunca genellikle açlık yaşamamasına rağmen farklı bilinç seviyelerinde yemek yerler. UİYB; huzursuz bacak sendromu (HBS), uyurgezerlik, somnambulizm gibi uyku bozukluklarıyla birlikt...
Poster
Full-text available
AMAÇ: Tardif diskinezi (TD), anormal, tekrarlayan ve istemsiz hareketlerle karakterize, sinsi başlangıçlı bir hareket bozukluğudur. Antipsikotik ilaçların uzun süreli kullanımı TD’nin en önemli nedenlerindendir. Bu çalışmada uzun süre düşük dozda antipsikotik ilaç tedavisi kullanan bir hastada gelişen tardiff diskinezi olgusu sunulmaktadır. ___OLGU...
Presentation
Full-text available
AMAÇ: Bu çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde Koronavirus fobisinin yaşam doyumu, alkol tüketimi ve çevrimiçi satın alma davranışı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. ___YÖNTEM: Araştırma Temmuz-Eylül 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma, Gazi Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Etik Alt Çalışma Grubu tarafından değerlend...
Chapter
Full-text available
Öz___Toplumlara zarar veren pandemilerin en sonuncusu COVID-19, 2019 yılının Aralık ayında Çin’de görülmüş ve tüm dünyaya yayılmıştır. COVID-19 pandemisi insandan insana kolay ve hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandeminin yayılmasını engellemek için önlemler almayı önermiştir. Bu önlemler evde kalmayı, fiziksel izolas...
Article
Full-text available
Akut pankreatit, pankreas dokusunun etkilendiği geri dönüşlü enflamatuar bir süreçtir. İlaca bağlı akut pankreatit gelişimi, tüm akut pankreatitlerin küçük bir kısmını oluşturur. Duygudurum dengeleyici ve antipsikotik ilaçların akut pankreatite neden olduğu bildirilmiştir. Bu yazıda kliniğimizde takip edilen mani döneminde bir hastada valproat, ola...
Presentation
Full-text available
ABSTRACT___Introduction and Aim: The COVID-19 pandemic has had negative effects on individual and community mental health. Individuals' perceptions and attitudes may change due to mental influences during periods of increased epidemic diseases. These changing perceptions and attitudes are “vital” important in the control of infectious diseases. The...
Article
Full-text available
INTRODUCTION: Shift work system causes many physical and mental health problems. This study aimed to investigate the effects of shift work on sleep quality, mental status, and quality of life of healthcare personnel. It also aimed to determine the population at risk for depression and anxiety disorders by assessing differences among the occupationa...
Article
Full-text available
Arachnoid cysts are benign congenital malformations of the arachnoid which account for approximately 1.4% of the intracranial lesions. Although it is usually asymptomatic, it may be accompanied by headache, hydrocephalus and seizure. Psychiatric disorders associated with arachnoid cysts are rare. In this article, we present a giant arachnoid cyst w...
Article
Full-text available
Temporomandibular disorder (TMD) is a clinical condition in which chewing muscles, temporomandibular joint and the structures surrounding this joint are affected. Bruxism is a parafunctional habit that occurs as a result of overloading of stomatognathic structures with tooth squeezing and grinding, which is included in the etiology of TMD. TMD is s...
Article
Full-text available
Background: Mental disorders are generally a significant reason for increased morbidity. They constitute a serious disease burden. One of the main reasons for this disease burden is long hospitalization periods. Objective: The current study investigated the length of hospital stay and the variables affecting it in patients treated in the Gazi Unive...
Article
Full-text available
Kumar bağımlılığı (KB), olumsuz sonuçlara rağmen devam eden ve işlevselliğin azalmasına neden olan tekrarlayan kumar oynamalarla karakterize bir bozukluktur. İntihar düşünceleri ve intihar girişimleri KB'li kişilerde toplumdan daha yüksektir. Bu çalışmada intihar girişimi ile başvuran bir kumar bağımlılığı olgusu sunulmuştur ve tedavi yöntemleri ta...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışmada alkol kullanım bozukluğu olan yatarak tedavi gören erişkin hastalarda uzun süre hastanede kalış nedenlerini araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri, 2005-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi alkol ve uyuşturucu bağımlılığı kliniğinde tedavi edilen hastaların kayıtlarını içermektedir. Alkol bağımlıl...
Article
Full-text available
Objective: Studies on the perception of nepotism in public institutions and organizations in Turkey is rather limited. In the health sector, there are almost no studies on nepotism. This study will therefore make a great contribution in respect of investigating the perceptions of healthcare professionals towards nepotism. Methods: In this study, t...
Poster
Full-text available
Amaç: Küresel ekonomilerin gelişmesi sonucunda sağlık sektörü de gelişmeler yaşıyor. Bu gelişmeler sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, iş sağlığı ve güvenliğini etkiler. Ayrıca çalışanlarda tükenmişlik ve ruhsal bozukluklara neden olur. Çalışmamızda ruhsal bozuklukların, uyku ve yaşam kalitesinin iş kazası üzerindeki etkileri araştırılmaktad...
Presentation
Full-text available
Amaç: Obezite, son 40 yılda yaygınlığı giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı problemidir. Obezite ciddi bir morbidite ve mortalite yaratır ve ekonomik bir maliyete neden olur. Obezitenin altında yatan temel nedenlerden biri düşünce hataları ve yetersiz başa çıkma stratejileridir. Düşünce hatalarının depresyon ve anksiyete bozukluklarının da temelind...
Presentation
Full-text available
Amaç: Psikiyatrik hastalıklar ile birlikte görülen eş tanıların hastalığı olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülerek bu hastaların hem ruhsal hem fiziksel hastalıklarına yönelik yapılan takip ve tedavilerin hastaların yaşam kalitelerini artıracağı düşünülmüş ve bu amaçla ruhsal hastalıklarda komorbid tanıları saptama vebu yönde bir farkındalık oluş...
Article
Full-text available
“Sessiz salgın” olarak da adlandırılan travmatik beyin hasarı (TBH), 21. yüzyılın modern tıbbı ile bile hala ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Dünya çapında yaklaşık 70 milyon insan her yıl travmatik beyin hasarı geçirmektedir. Psikiyatrik bozukluklar, TBH'nın kısa süreli ve uzun süreli komplikasyonlarından biridir. TBH sonrası hemen hemen tüm psik...
Article
Full-text available
Objective: Lujan-Fryns Syndrome (LFS) is defined as a set of symptoms including mild-moderate mental retardation, marfanoid appearance, hypotonia at birth, hypernasal speech, characteristic craniofacial appearance and normal testis size. There are not any epidemiological data on LFS. The information obtained is based on case reports. We present her...
Presentation
Full-text available
AMAÇ: Psikiyatrik bozukluklar, genel olarak artan morbiditenin önemli bir nedenidir. Bu morbidite ciddi bir mali yük oluşturmaktadır. Alkol bağımlılığının hastaya oluşturduğu ruhsal ve bedensel yükle birlikte önemli derecede aile ilişkilerini de etkilemesi ciddi bir maddi ve manevi yük oluşturmaktadır. Bununla birlikte hastanelerdeki tekrarlı ve uz...
Presentation
Full-text available
AMAÇ: Psikiyatrik bozukluklar, genel olarak artan morbidite ve maluliyetlerin önemli bir nedenidir. Depresyon, hastalık yükü en yüksek olan psikiyatrik bozukluktur. Hastalık yükünü oluşturan birçok neden varken depresyon için hastalık yükünü oluşturan en önemli nedenlerden birisi de tekrarlı ve uzun süreli yatışlardır. Bizde çalışmamızda depresyonl...