Ayşegül Funda Alp

Ayşegül Funda Alp
Kocaeli University · Sports Sciences

PhD in Sport Sciences

About

26
Publications
6,601
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
13 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction
I'm working at the Kocaeli University Sports Sciences Faculty as a research assistant since 2018. For some time now, I'm a Sports Sciences Doctorate Degree student. I am interested in sports psychology and qualitative research in sports. I'm also a national taekwondo athlete and trainer. So my interest area includes elite athletes too. On the other hand, I'm still an undergraduate student in Sociology. I want to work on sports sociology and sports psychology in the following years.
Education
September 2020 - June 2024
Kocaeli University
Field of study
  • Sports Sciences
July 2017 - June 2020
Anadolu University
Field of study
  • Sport Psychology
September 2013 - June 2017
Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi
Field of study
  • Physical Education and Sports

Publications

Publications (26)
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
With the increase in professionalization and sponsorship, the financial returns of the matches and the perception of the sports career as a certain status in the society can be seen as some of the factors that create these changes. With all these developments, the age of starting sports has also decreased, and early specialization periods have emer...
Chapter
Full-text available
Geçmişten bugüne, insanlar çeşitli yönleriyle birbirinden ayrışmış ve bu ayrışmaya göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırmaların en eskilerinden ve hala devam etmekte olanlarından biri de cinsiyettir. Cinsiyet kavramı, biyolojik olarak kişinin dişi ve erkek olmasıyla tanımlanırken, toplumsal cinsiyet kavramı inançların, değerlerin, kültürleri...
Chapter
Full-text available
Education is one of the areas that are most rapidly affected by technological and social developments and have the obligation to keep up with this. Since it is one of the basic tools for social development and welfare, education professionals follow these developments and try to use them in favor of creating benefits. Although digitalization in edu...
Chapter
Full-text available
Çocuklar duygusal ve fiziksel gelişimlerini henüz tamamlamamaları nedeniyle ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarına bağımlı olduklarından savunmasız gruplar arasında yer almaktadır. Bu nedenle dâhil oldukları her alanda korunmaları ve dikkatle takip edilmeleri gerekmektedir. Spor, çocuklar için popüler olan bir eğlence alanıdır. Hem sa...
Conference Paper
Full-text available
Giriş ve Amaç: Bireye egzersiz ve spor alışkanlığı kazandırmada beden eğitimi ve spor dersine yatkınlık önemli bir özelliktir. Konuyla ilgili çalışmalara bakıldığında çoğunlukla kent merkezlerinde yaşayan çocuk ve gençlerde çalışıldığı görülmüştür ve kırsalda yaşayan çocuklarda beden eğitimi ve spor dersine yatkınlığın düzeyi ve cinsiyet açısından...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, 10-14 yaş aralığında bulunan köy çocuklarının beden eğitimi ve spor kavramlarıyla ilgili düşüncelerini metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Çalışma nitel araştırma modeli ve olgubilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya 10-14 yaş aralığında ve köyde yaşayan toplam 108 çocuk katılmıştır. Çocukların “beden eğitimi” v...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı oturarak voleybol sporcularının spora katılım motivasyonlarını incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılan çalışmanın örneklemini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şampiyonası müsabakasında yarışan ve yaş ortalaması 34,84±11,91 olan 13 kadın, 66 er...
Chapter
Full-text available
The fact that there are some parallels between the ways and motivations of individuals to start sports and the reasons for early drop-out constitutes the attraction of the studies on this subject. Here, the family, which is a stakeholder in the sports triangle, also has a large share. As a matter of fact, family comes before school and other enviro...
Chapter
Full-text available
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’na göre 2021 yılı için Türkiye’de internete erişim imkanı olan hane oranı %92’ye yükselirken, internet kullanan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı ise %82,6 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2021a). TÜİK tarafından yürütülen Çocuklar...
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine the Covid-19 fear levels of physical education teachers teaching through various educational applications such as online, conventional, and co-education in different institutions such as public and private schools during the Covid-19. A total of 273 teachers participated in the study. The study data was collec...
Chapter
Full-text available
Elit sporcuların yaşları spor branşlarına göre farklılık göstermektedir. Burada en önemli faktör, farklı yaşlardaki beceri ve yeteneklerin sporun gerekliliklerini nasıl karşıladığıdır. Hız ve güç gerektiren branşlardaki sporcular 20'li yaşların ortalarında, dayanıklılık gerektiren branşlardaki sporcular 40'lı yaşlarında zirveye ulaşırken, taktiks...
Conference Paper
Full-text available
The bridge between the coach and the athlete is usually built verbally. This communication between the coach and the athlete is commonly made in order to support the coach's athlete, motivate him and keep him active in the game, and enable him to show his performance at the highest level during the match. Even the one-word words of the coach such a...
Article
Full-text available
Introduction: Children with autism and their families are experiencing the consequences of autism spectrum disorder (ASD) together. The physical activity, which contributed positively to the life skills of children with ASD before COVID-19, was interrupted due to COVID-19 restrictions. The aim of this study is to understand the physical activity ex...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate adolescent taekwondo athletes the relationship between coach-athlete relations and sport confidence in terms of gender. A total of 108 athletes (X̄age=14.73±1.43), 52 females (X̄age=14.98±1.42), 56 males (X̄age=14.50±1.41) participated in the study voluntarily. Data were collected with the demographic for...
Chapter
Full-text available
Antik dönemde temel ihtiyaçlarını karşılamak adına avlanmak ve vahşi hayvanlardan yahut yabancılardan korunmak adına kişiler veya gruplar kendilerini savunmak adına bazı teknikler geliştirmişlerdir. Bu tekniklerin sistematik bir hal alıp yarışma boyutunda icra edilebilmesi için ise uzunca bir zaman geçmesi gerekmiştir. Yerleşik hayata geçilmesiyle...
Conference Paper
Full-text available
Özet Giriş ve Amaç: Karate sporun doğası gereği içinde saldırganlığı barındırmaktadır. Ayrıca ergenlik döneminde de saldırganlığın arttığı göz önüne alındığında karate sporunu yapan genç sporcuların saldırganlık durumları merak edilmiştir. Bu açıdan, 17-19 yaş grubu karate sporcularının saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlen...
Chapter
Full-text available
Özet Sporculuk geçmiş dönemlere nazaran meslek gruplarında daha çok yer almayı başarmıştır. Spora artan ilgi ve reklam gelirleri ile ekonomik olarak iyileşme gösteren spor alanı, sporculara ciddi ve düzenli gelir sağlamaya başlamıştır. Bu sebeple toplumsal olarak da bir meslek olarak görülmektedir. Ancak sporcuların, yapmış oldukları branşlarda ba...
Conference Paper
Full-text available
Giriş ve Amaç: Mobbing, birini hedef alma, onu küçük düşürücü hareketlerde bulunma, hedef aldığı kişiyi olumsuzlukla suçlama, yalnızlaştırarak bunaltma ve kötü niyetli davranışlar, imalar ve dışlayıcı tutumlar şeklinde olan olumsuz davranışlar olarak tanımlanabilir. Mobbing uygulanan insanların hem kendi hayatlarında hem de iş yaşamlarında bir takı...
Article
Full-text available
The aim of this study is to evaluate the imagery and self-efficacy beliefs of athletes. 35 male and 47 female; totally 82 athletes participated in the study. SIQ and SES scale was used to collect the data. SES (Self-Efficacy Scale) that was developed Riggs et al. (1994) was translated and adapted to Turkish by Öcel (2002). SIQ (Sport Imagery Questi...
Article
Full-text available
Amaç: Erkek ve kadın bireylere, biyolojik cinsiyetlerinden bağımsız olarak yaşadıkları toplumun inançları, değerleri ve kültürlerine göre toplumsal bir cinsiyet rolü atfedilmektedir. Toplumdaki değişimlerin gözlemlenebileceği ortamlardan biri de spordur. Gelişen teknolojilerle birlikte geleneksel sporlara ek olarak "e-spor" kavramı ortaya çıkmıştır...
Article
Full-text available
The aim of the study is to investigate students’ level of imagination and their athletic confidence The research group was made up of 62 female and 135 male, 197 in total, studying at the School of Physical Education and Sports, Karamanoglu Mehmetbey University. To achieve the purpose of the research, ‘A Scale of Achievement Imagery Questionnaire i...
Research
Full-text available
Günümüzde yaşam kalitesini arttırarak yaşamak, uzun yaşamak kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Sağlıklı yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli yöntemlerle en aza indirebilmek için temel etkenler beslenme ve fiziksel aktivitedir (Vural,2010). Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında önemli olan unsurlarda birisinin de spor...
Conference Paper
Full-text available
In order to be successful in sports, not only physical abilities but also psychological abilities are needed. When the individual pictures the ability that he wants to perform in his mind, it will be easier for him to perform better, because hi-performance is closely related to the emotional atmosphere of our brains. Imagination in sports, both hel...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Giriş ve Amaç: İnsan vücudu bilindiği gibi fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir sacayağı üzerinde iç ve dış dengesini kurmuştur. İnsanın sağlıklı davranışlar sergilemesinde etkilidir.(www.sporbilim.com) Karar verme ise farklı durumlar arasından seçim yapmayı sağlayan bilişsel ve davranışsal çabaların tümünü içermektedir (Kuzgun,1992, Deniz...

Network

Cited By