• Home
  • Ayşe Nur Kilinç
Ayşe Nur Kilinç

Ayşe Nur Kilinç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi /Ankara Hacı Bayram Veli University · Hukuk Fakültesi / Faculty of Law

Bachelor of Laws

About

7
Publications
5,524
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Citations since 2017
7 Research Items
5 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Introduction

Publications

Publications (7)
Article
Full-text available
Yabancı psikoloji doktrininden kaynağını alan akran zorbalığı (peer bullying) terimi, yerli doktrinde de benimsenmiştir. Son zamanlarda ise, bu ifadeye sadece doktrinde değil; eğitim dünyasında, medyada ve hatta ilk ve orta dereceli okullarda bir çocuğun velisi olan ana babalar arasındaki günlük konuşmalarda dahi rastlanabilmektedir. Doktrinde gele...
Conference Paper
Full-text available
Çocuklar dünyaya geldikten sonra çeşitli sebeplerle, üvey ana-baba ile aile yaşamına devam etme durumunda kalabilirler. Esasen ailede üveylik ilişkisi geçmişten beri yaşamın içinde var olan ve aile kurumu devam ettiği sürece de varlığı devam edecek olan bir sosyal gerçekliktir. Tarafların bu ilişkiden doğan hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve...
Chapter
Full-text available
Avukatlık ücretine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için zorunlu tahkim usulünü öngören ve bunda hukuki yardımın yapıldığı yer Baro Hakem Kurulunu yetkili ve görevli kılan AK m. 167, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal üzerine bu uyuşmazlıklarda müddeabihin değerine göre sulh ve asliye hukuk mahkemeleri görevli görülmüştür. Bunu...
Article
Full-text available
Türkiye’de son yıllarda çocuk koruma sisteminde koruyucu aile bakımı teşvik edilmektedir. Resmi istatistiklere göre, korunmaya ihtiyacı olan çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilme oranı artmıştır. Bu artışa paralel şekilde, koruyucu aile müessesesi ile ilişkili uyuşmazlıkların artması beklenmektedir. Bu çalışmada koruyucu aileyle yanına yerl...
Article
Full-text available
The Japanese law has been formed by different legal systems. The Japanese have incorporated their existing customs and values for hundreds of years into these transplanted legal codes. So the Japanese have been found successful in assimilating the characteristics of foreign legal systems without giving up their own values. In general, Japanese law...
Article
Full-text available
ÖZ Mehir İslam-Osmanlı hukuku menşeili bir kavramdır. Bu nedenle mehrin konusu, alt ve üst limiti, mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel, mehr-i misil ve mehr-i müsamma gibi ayırımlar, İslam aile hukukunun kendisine has sistemi içerisinde anlam kazanmaktadır. Türk pozitif hukuk doktrininde mehrin hukukî niteliği “bağışlama sözü verme” ve “boşanmanın fer...

Network

Cited By