Aykan Candemir

Aykan Candemir
Ege University · Department of Business Administration

Doctor of Business Administration

About

38
Publications
23,864
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
113
Citations
Introduction
Internationalization of SMEs
Skills and Expertise

Publications

Publications (38)
Book
Full-text available
KOBİ Yönetimi alanında Türk İşletme Yazınında, bugüne kadar değerli birçok akademik eser özellikle lisansüstü öğrencilerin kullanımına yönelik yayım-lanmış olup, KOBİ yöneticilerine özel uygulamaya yönelik eser sayısı ise yok denecek kadar azdır. KOBİ yöneticilerinin, işletmelerini daha iyiye taşımak ve özellikle dış pazarlara açılması yönünde kend...
Chapter
Full-text available
Çevresel sürdürülebilirlik, son yıllarda gündemin en üst sıralarında yer almakta ve yenilikçiliğin yanında rekabet avantajı elde etmek için kullanılan araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Yeşil ürünler geliştiren şirketlerin sayısı hızla artarken, tüketiciler de bu ürünlere, giderek daha artan bir ilgi göstermektedir. Bu nedenle, yeşil pazarl...
Article
Full-text available
ABSTRACT With the rising globalization in recent years, the participation of firms in the internationalization process has been increasing and companies are giving more emphasis on internationalization in their strategies in terms of entering new markets through various ways, especially through international trade. As a result, more and more firms...
Article
Full-text available
ÖZET Sağlık turizmi, sağlık, teknoloji ve ulaşım sektöründeki gelişmelerin desteğiyle son yıllarda oldukça önemli gelişmeler göstermiştir. Birçok ülkede daha iyi sağlık ve bakım hizmeti alma, şifalı su kaynaklarından yararlanmak ve üst yaş grubu için sunulan terapi ve bakım hizmetlerinden faydalanma kapsamında sağlık turizm faaliyetleri gerçekleşeb...
Article
Full-text available
ÖZET: Hizmet kalitesi, işletmelerin müşterilerine sunmayı vaad ettiklerini hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi, aynı zamanda müşteri beklentilerinin karşılanabilme yeteneğidir ve buna bağlı olarak müşteri tarafından algılanan performans ve müşterinin tatmin edilme düzeyidir. Son yıllarda hizmet sektöründe gerçekleşen yüksek rekabet ve müşte...
Chapter
Full-text available
The lean startup can be characterized as a system for creating organizations/firms and goods/services that intend to make the product development cycles shorter and quicker. If a suggested business model is reasonable, it is accomplished by embracing a blend of business-hypothesis determined experimentation, iterative product releases, and validate...
Article
Full-text available
In recent years, the volume of international trade has increased enormously due to the effects of globalization and liberalization of trade. However, political and economic changes, changes in consumer demand, market structures, product and market life cycles, domestic and foreign competition and the degree of effects caused by these changes became...
Chapter
Full-text available
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını temin etmek için küresel bir eylem çağrısı olarak nitelendirilebilir. Kapsayıcı ve nitelikli eğitim konusunda başarı kazanılmasının, sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından son derece önemli olduğu yadsınamaz bir...
Chapter
Full-text available
Küreselleşen dünyada güçlü rekabet ortamı ve farklılaşan tüketicilerin etkisiyle pazarlama anlayışında radikal değişimlerin yaşandığı gözlenmektedir. Bu nedenle işletmeler tüketicileri ve tüketici davranışlarını anlamak için geleneksel yöntemlerin yanında yeni teknikler de kullanmaktadır. İşletmeler içinde bulundukları rekabetçi ortamda gerekli str...
Chapter
Full-text available
Hizmetler sektörü genişleyen dünya ekonomisine daha önce hiç olmadığı gibi hakim olmaya başlamıştır. İşletmeler değişen müşteri ihtiyaçlarına, beklentilerine ve davranışlarına cevap vermek için yeni stratejiler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzün giderek artan hizmet ve bilgi yoğun ekonomisinde değer yaratmak ve pazarlamak, “maddi olmayan” fayd...
Chapter
Full-text available
Önceki bölümlerde, pazarlamacıların nasıl ve neden (1) farklı pazar dilimlerini tatmin etmek için marka portföylerini yarattığını, (2) yeni ve mevcut müşterileri korumak için çekici marka stratejilerini geliştirdiklerini inceledik. Bu bölüm, farklı pazar dilimlerinde marka sermayesini mercek altına almaktadır. Bu bölüm, farklı pazar dilimlerinde ma...
Article
Full-text available
Purpose: Article aims to examine the mobile cocooning effect created by mobile devices in consumer and its dimensions by evaluating the concept of "mobile cocoons" as a new life form. Methodology: Since the usage of mobile devices has increased recently, and seen as a inseparable part of life, 543 students between 16-26 ages in Izmir were taken as...
Article
Full-text available
Non-Profit organizations majorly play an important role in social life with their activities. These institutions perform their activities through volunteer-based membership. Therefore, loyalty is crucial not only for the companies (i.e. for profit organizations), but also for the non-profit organizations in order to maintain sustainability. Within...
Chapter
Full-text available
Generally four fundamental elements in the marketing mix are seen as strategic by the marketers: product, price, place (or distribution), and promotion (or communication). Since marketing mix was introduced by in 1962 Neil Borden (1965), followed by E. Jerome McCarthy, the four Ps have been used by marketers throughout the world. The marketing mix...
Chapter
Full-text available
Services can be described as a process in which customers and production resources of the company interact. The vital element of the process includes the presence of customers and their presence. This vital element explains the difference between the consumption of services and physical goods (Grönroos, 2000, p.15). Although in recent years an incr...
Article
Full-text available
ABSTRACT The competition in retail market structure has changed considerably in recent years with the effect of internet and online selling as well as changes in consumer needs & expectations. Although physical retail stores still have important place in the economy, online selling has grown up geometrically. The aim of this research is to identify...
Chapter
Full-text available
Stratejik Planlama ve Pazarlama Yönetimi Süreci Bu giriş bölümünün amacı, pazarlama yönetim sürecini sunmak ve pazarlama yöneticileri etkili olmak istiyorlarsa, onların ne yapmaları gerektiğinin çerçevesini çizmektir. Bu sayede takip eden bölümlerin de nasıl bir düzen içinde olduğu anlaşılabilecektir. Yapacağımız ilk şey, pazarlama anlayışı olarak...
Article
Full-text available
Yogun rekabetin yasandigi gunumuz is dunyasinda sadece sirketler degil ulkeler de rekabet icindedir. Bu nedenle ulkede sektorlere gelisimleri icin destek olacak kurumlarin ve mekanizmalarin onemi tartisilamaz. Universitelerle sanayinin isbirligi deger zincirini olumlu sekilde etkileyecek, bir taraftan sirketlerin rekabet gucunu artirirken diger tar...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı, yerel ekonomilerin pazarlanmasında kültür turizminin katkılarını incelemektir. Bu çerçevede, İzmir’e bağlı Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni ziyaret edenlerin ilçe ve müze hakkındaki görüşlerini belirlemek için bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma kapsamında elde edilen anketlerin ana...
Article
Full-text available
Günümüzde iş dünyasında ve perakende sektöründe görülen hızlı değişim ve gelişmelerin sonucu olarak işletmeler arası rekabetin artması ürünlerin pazarlanmasını zorlaştıran bir ortam yaratmış, buna bağlı olarak da satış giderek önem kazanan bir pazarlama faaliyeti haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmada, satış süreci dâhilinde satış eğitimi ve kişis...
Conference Paper
Full-text available
Son yıllarda dikkat çekici şekilde artan sayıda yayımlanan kamu spotları, devlet kurum ve kuruluşları yanında vakıf ve dernek gibi kuruluşların belirli konularda ülke vatandaşlarını bilgilendirmeyi veya harekete geçirmeyi amaçlayan kısa videolar olarak kamu ve özel kanallarda yer almaya başlamıştır. Kamu spotları, üstlendiği misyonla sosyal pazarla...
Article
Full-text available
Today, the role of innovation and market orientation has turned into an important competitive tool to sustain competitive advantage and survive in the global competitive market. Market orientation and innovativeness are among the major value adding aspects for the strategies of the companies. Also, competitiveness, profitability and innovativeness...
Conference Paper
Full-text available
Today, the role of innovation and market orientation has turned into an important competitive tool to sustain competitive advantage and survive in the global competitive market. Market orientation and innovativeness are among the major value adding aspects for the strategies of the companies. Also, competitiveness, profitability and innovativeness...
Conference Paper
Full-text available
İnternet’in günlük hayatta yoğun olarak kullanılması tüketicilerin alışveriş davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil telefonlar ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların arac...
Article
Full-text available
In recent years there has been a significant change in the importance given to economic and social role of sport related economic activities since sport has changed to a much broader concept involving sport clubs, associations, organizations and businesses where the implementation of carefully designed marketing strategies became vital for success....
Article
Full-text available
Today, all economies are related with others due to the acceleration of globalization process. Huge financial movements in a globalized world can be the reasons for fluctuations in many countries especially the emerging countries [1]. The financial and economic crises have the potential to lead in a period of a global recession that may seriously d...
Article
Full-text available
─ The usage of the Internet has offered new advanced business transactions and models for the world economy. Insufficient utilization of Web sites for marketing mix strategies in a developing country like Turkey, still depicts the need for further and detailed analyses to guide the companies and institutions for their efforts to improve marketing a...
Conference Paper
Full-text available
In international trade, various methods of payment, delivery and different currencies take place. To understand the various rights and responsibilities of the parties in international trade it is necessary to understand when title to goods passes under a contract of sale and in particular when risk in the goods passes. Rules for the interpretation...
Article
Full-text available
Global pazarlar arasındaki farklılıklar, her ülke pazarına uygun tek tip stratejiler ola-mayacağını, farklı pazarlarda farklı stratejilerinin kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bu açıdan, global ölçekte faaliyet gösteren işletmeler girdikleri ülke pazarlarında strate-jilerini o ülke pazarlarına uyarlamak durumunda kalmaktadırlar. Bu kapsamda çal...
Conference Paper
Full-text available
In recent years, the volume of international trade has increased enormously due to the effects of globalization and liberalization of trade. However, political and economic changes, changes in consumer demand, market structures, product and market life cycles, domestic and foreign competition and the degree of effects caused by these changes became...
Article
Full-text available
ÖZET Türkiye’de özellikle son 25 yılda organize perakendecilik alanında yaşanan gelişmeler, geleneksel alışveriş ve tüketim anlayışında da hızlı bir değişime neden olmuş ve bunun sonucunda, büyük marketlere ve perakende zincirlerine geçiş yaşanmıştır. Perakendeci işletmelerin içinde en küçük birimi oluşturan bakkallar farklı büyüklükteki rakipleri...
Article
Full-text available
Developments in the retailing sector in Turkey have resulted in rapid changes in traditional shopping and consumption patterns and thus chain supermarkets and big retailers emerged in the last 25 years. The groceries, being the smallest among retailers, are having hard times against their competitors, failing in their attempts limited financial res...
Article
Full-text available
Tourism has become an important sector in Turkey as a growing source of foreign exchange reserves and employment over the last two decades. After being one of the most important tourist destinations for decades, Izmir lost its relative importance after the 1990s. With its historical, cultural values and nature, Izmir still has a significant potenti...
Article
Full-text available
Kacinilmaz ve geri donulemez bir surec olarak gorulen kuresellesmenin cok yuzlu bir kavramdir ancak en onemli yuzu ekonomik ve finansal yuzudur ozellikle son 15 yilda ticaret ve sermaye akislarinda ciddi artislar ve uretimin yeri, yapisinda radikal degisiklikler gorulmustur. Dogrudan yabanci sermaye yatirimlari gecen yirmi yil icinde kuresellesmeni...
Article
Full-text available
Turkiye’de ozellikle son 25 yilda organize perakendecilik alaninda yasanan gelismeler, geleneksel alisveris ve tuketim anlayisinda da hizli bir degisime neden olmus ve bunun sonucunda, buyuk marketlere ve perakende zincirlerine gecis yasanmistir. Perakendeci isletmelerin icinde en kucuk birimi olusturan bakkallar farkli buyuklukteki rakipleri karsi...
Article
Full-text available
In recent years, the volume of international trade has increased enormously due to the effects of globalization and liberalization of trade. However, political and economic changes, changes in consumer demand, market structures, product and market life cycles, domestic and foreign competition and the degree of effects caused by these changes became...
Article
Full-text available
The main object of this paper is to present an evaluation of Bosnia and Herzegovina from economic and business conditions in the last 10 years and relations with Turkey. The current economic conditions in the country are a cruel outcome of the devastating 4-year long war. The end of the war brought about devastating figures, the economy suffered a...

Network

Cited By